Bendamustine Accord

Bendamustine Accord jest lekiem stosowanym do leczenia określonych chorób nowotworowych (lekiem cytotoksycznym). Bendamustine Accord stosuje się jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: – przewlekłej białaczki limfocytowej w sytuacji, gdy nie jest wskazane stosowanie schematu chemioterapii zawierającej fludarabinę, – chłoniaków nieziarniczych, które nie reagowały lub zbyt krótko reagowały na wcześniejsze leczenie rytuksymabem, – szpiczaka mnogiego w sytuacji, gdy wysokie dawki chemioterapii … Czytaj dalej

Bendamustine Actavis

Bendamustine Actavis jest lekiem stosowanym do leczenia określonych chorób nowotworowych (lekiem cytostatycznym). Bendamustine Actavis stosuje się jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: – przewlekłej białaczki limfocytowej w sytuacji, gdy nie jest wskazane stosowanie schematu chemioterapii zawierającej fludarabinę – chłoniaków nieziarniczych, które nie reagowały lub zbyt krótko reagowały na wcześniejsze leczenie rytuksymabem – szpiczaka mnogiego w sytuacji, gdy nie jest wskazane … Czytaj dalej

Bendamustine Glenmark

Lek Bendamustine Glenmark zawiera substancję czynną określaną jako bendamustyny chlorowodorek (w dalszej części ulotki określany jako bendamustyna). Lek Bendamustine Glenmark jest lekiem stosowanym w leczeniu określonych chorób nowotworowych (lekiem cytostatycznym). Lek Bendamustine Glenmark stosuje się jako jedyny lek (w monoterapii) lub jednocześnie z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: – przewlekłej białaczki limfocytowej w sytuacji, gdy nie jest wskazane stosowanie chemioterapii jednocześnie z fludarabiną, – chłoniaków nieziarniczych, które nie … Czytaj dalej

Bendamustine Helm

Bendamustine Helm jest lekiem przeznaczonym do leczenia niektórych typów chorób nowotworowych (jest to lek cytotoksyczny). Bendamustine Helm stosowany jest jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: – przewlekła białaczka limfocytowa w przypadku, gdy nie jest wskazane stosowanie skojarzonej chemioterapii zawierającej fludarabinę, – chłoniaki nieziarnicze, które nie reagowały lub reagowały zbyt krótko na wcześniejsze leczenie rytuksymabem, – szpiczak mnogi, jeśli nie jest … Czytaj dalej

Bendamustine Intas

Bendamustine Intasjest lekiem stosowanym do leczenia określonych chorób nowotworowych (lekiem cytostatycznym). Bendamustine Intasstosuje się jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: – przewlekłej białaczki limfocytowej w sytuacji, gdy nie jest wskazane stosowanie schematu chemioterapii zawierającej fludarabinę, – chłoniaków nieziarniczych, które nie reagowały lub zbyt krótko reagowały na wcześniejsze leczenie rytuksymabem, – szpiczaka mnogiego w sytuacji, gdy nie jest wskazane stosowanie schematu … Czytaj dalej

Bendamustine Kabi

Bendamustine Kabi jest lekiem stosowanym do leczenia określonych chorób nowotworowych (lekiem cytostatycznym). Bendamustine Kabi stosuje się jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: – przewlekłej białaczki limfocytowej w sytuacji, gdy nie jest wskazane stosowanie schematu chemioterapii zawierającej fludarabinę; – chłoniaków nieziarniczych, które nie reagowały lub zbyt krótko reagowały na wcześniejsze leczenie rytuksymabem; – szpiczaka mnogiego w sytuacji, gdy wysokie dawki chemioterapii … Czytaj dalej

Bendamustine Sandoz

Bendamustine Sandoz jest lekiem przeznaczonym do leczenia niektórych typów chorób nowotworowych (jest to lek cytotoksyczny). Lek Bendamustine Sandoz stosowany jest jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: – przewlekła białaczka limfocytowa w przypadku, gdy nie jest wskazane stosowanie skojarzonej chemioterapii zawierającej fludarabinę, – chłoniaki nieziarnicze, które nie reagowały lub reagowały zbyt krótko na wcześniejsze leczenie rytuksymabem, – szpiczak mnogi, jeśli nie … Czytaj dalej

Bendamustine Sandoz GmbH

Bendamustine Sandoz GmbH jest lekiem stosowanym w leczeniu niektórych rodzajów nowotworów (jest to lek cytotoksyczny). Lek Bendamustine Sandoz GmbH stosowany jest jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: – przewlekła białaczka limfocytowa w przypadku, gdy nie jest wskazane stosowanie skojarzonej chemioterapii zawierającej fludarabinę, – chłoniaki nieziarnicze (chłoniaki non-Hodgkin), które nie reagowały lub reagowały zbyt krótko na wcześniejsze leczenie rytuksymabem, – szpiczak … Czytaj dalej

Bendamustine STADA

Bendamustine STADA jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie bendamustyny chlorowodorek (określany dalej mianem bendamustyny). Bendamustyna jest lekiem stosowanym do leczenia określonych chorob nowotworowych (lekiem cytotoksycznym). Bendamustynę stosuje się jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorob nowotworowych: • przewlekła białaczka limfocytowa w sytuacji, gdy nie jest wskazane stosowanie schematu chemioterapii zawierającego fludarabinę, • chłoniaki nieziarnicze, ktore nie reagowały lub zbyt krotko reagowały … Czytaj dalej

Bendamustine Zentiva

Bendamustine Zentiva jest lekiem zawierającym substancję czynną – chlorowodorek bendamustyny (zwany dalej bendamustyną). Bendamustyna jest lekiem stosowanym do leczenia określonych chorób nowotworowych (lekiem cytostatycznym). Bendamustynę stosuje się jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: – przewlekłej białaczki limfocytowej w sytuacji, gdy nie jest wskazane stosowanie schematu chemioterapii zawierającej fludarabinę, – chłoniaków nieziarniczych, które nie reagowały lub zbyt krótko reagowały na wcześniejsze … Czytaj dalej

Bendamustyna medac

Lek Bendamustyna medac jest lekiem zawierającym jako substancję czynną bendamustyny chlorowodorek (dalej zwany bendamustyną). Bendamustyna jest lekiem stosowanym do leczenia określonych chorób nowotworowych (lekiem cytotoksycznym). Bendamustynę stosuje się jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: – przewlekłej białaczki limfocytowej w sytuacji, gdy nie jest wskazane stosowanie schematu chemioterapii zawierającej fludarabinę, – chłoniaków nieziarniczych, które nie reagowały lub zbyt krótko reagowały na … Czytaj dalej

Benmak

Benmak jest lekiem zawierającym substancję czynną nazywaną bendamustyny chlorowodorkiem (w dalszej części ulotki nazywaną bendamustyną). Bendamustyna jest lekiem przeznaczonym do leczenia niektórych typów chorób nowotworowych (jest to lek cytotoksyczny). Bendamustyna jest stosowana jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: • przewlekła białaczka limfocytowa w przypadku, gdy nie jest wskazane stosowanie skojarzonej chemioterapii zawierającej fludarabinę, • chłoniaki nieziarnicze, które nie reagowały lub … Czytaj dalej

Levact

Levact jest lekiem stosowanym do leczenia określonych chorób nowotworowych (lekiem cytostatycznym). Levact stosuje się jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: – przewlekłej białaczki limfocytowej w sytuacji, gdy nie jest wskazane stosowanie schematu chemioterapii zawierającej fludarabinę, – chłoniaków nieziarniczych, które nie reagowały lub zbyt krótko reagowały na wcześniejsze leczenie rytuksymabem, – szpiczaka mnogiego w sytuacji, gdy nie jest wskazane stosowanie schematu … Czytaj dalej

Lynetoril

Lynetoril jest lekiem przeznaczonym do leczenia niektórych typów chorób nowotworowych (jest to lek cytotoksyczny). Lynetoril stosowany jest jako jedyny lek (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu następujących chorób nowotworowych: – przewlekła białaczka limfocytowa w przypadku, gdy nie jest wskazane stosowanie skojarzonej chemioterapii zawierającej fludarabinę, – chłoniaki nieziarnicze, które nie reagowały lub reagowały zbyt krótko na wcześniejsze leczenie rytuksymabem, – szpiczak mnogi, jeśli nie jest wskazana chemioterapia … Czytaj dalej