Dasatinib Stada

Lek Dasatinib Stada zawiera substancję czynną dazatynib. Lek ten stosuje się w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej (ang. chronic myeloid leukaemia, CML) u dorosłych. Białaczka jest to nowotwór białych krwinek. Białe krwinki w prawidłowych warunkach pomagają organizmowi w zwalczaniu zakażeń. U osób z przewlekłą białaczką szpikową, białe krwinki zwane granulocytami rozrastają się w sposób niekontrolowany. Lek Dasatinib Stada hamuje wzrost tych komórek białaczkowych.

Lek Dasatinib Stada stosuje się także w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ang. acute lymphoblastic leukaemia, ALL) z obecnością chromosomu Filadelfia (Ph+) oraz przełomu limfoblastycznego w przebiegu CML u osób dorosłych, które nie odnoszą korzyści z dotychczasowej terapii. U osób z ostrą białaczką limfoblastyczną białe krwinki nazywane limfocytami namnażają się zbyt szybko oraz żyją zbyt długo. Lek Dasatinib Stada hamuje wzrost tych komórek białaczkowych.

Gdy potrzebne są dodatkowe informacje o działaniu leku Dasatinib Stada i wyjaśnienie dlaczego właśnie ten lek został przepisany, należy zapytać lekarza prowadzącego.

Jaki jest skład Dasatinib Stada, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest dazatynib. Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg lub 140 mg dazatynibu.

Pozostałe składniki to:
Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna (patrz punkt 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dasatinib Stada”); kroskarmeloza sodowa, hydroksypropyloceluloza, magnezu stearynian
Otoczka: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), talk, glicerolu monostearynian, sodu laurylosiarczan

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Dasatinib Stada – jak stosować ten lek?

Lek Dasatinib Stada może być przepisywany wyłącznie przez lekarza doświadczonego w leczeniu białaczki. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek Dasatinib Stada przepisuje się osobom dorosłym.

Zalecana początkowa dawka leku dla pacjentów w fazie przewlekłej CML wynosi 100 mg raz na dobę.

Zalecana początkowa dawka leku dla pacjentów w fazie akceleracji lub w fazie przełomu blastycznego CML, lub z ALL Ph+ to 140 mg raz na dobę.

Tabletki należy przyjmować codziennie o stałej porze.

W zależności od odpowiedzi na leczenie lekarz może podjąć decyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu dawki, a nawet wstrzymać na krótko leczenie. Aby podać duże lub małe dawki może być konieczne zastosowanie kilku tabletek o różnej mocy.

Jak stosować lek Dasatinib Stada
Tabletki należy połknąć w całości. Nie wolno ich kruszyć ani rozgryzać. Można je przyjmować niezależnie od posiłku.

Specjalne zalecenia dotyczące postępowania z lekiem Dasatinib Stada
Jest mało prawdopodobne, aby tabletki leku Dasatinib Stada zostały uszkodzone. Jednak w takim przypadku osoby inne niż pacjent mające styczność z lekiem Dasatinib Stada powinny stosować rękawiczki ochronne.

Jak długo stosować lek Dasatinib Stada
Lek Dasatinib Stada należy przyjmować codziennie, dopóki lekarz nie zdecyduje, że należy zaprzestać przyjmowania leku. Należy dopilnować, aby lek Dasatinib Stada przyjmowany był tak długo, jak zostało to zalecone przez lekarza.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Jeśli pacjent przypadkowo przyjął więcej tabletek niż zalecone, należy natychmiast powiadomić o tym lekarza, ponieważ pacjent może wymagać opieki medycznej.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Dasatinib Stada – czy mogę spożywać alkohol?

Nie należy przyjmować dazatynibu z grejpfrutem lub sokiem grejpfrutowy

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Dasatinib Stada w okresie ciąży i karmienia piersią?

Pacjentki, które są w ciąży lub podejrzewają, że mogły zajść w ciążę powinny natychmiast powiadomić o tym lekarza. Dazatynibu nie należy stosować u kobiet w ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne. Lekarz prowadzący omówi z pacjentką możliwe ryzyko przyjmowania dazatynibu w okresie ciąży.

Zarówno mężczyznom jak i kobietom w trakcie leczenia dazatynibem zaleca się stosowanie skutecznej antykoncepcji.

Należy poinformować lekarza prowadzącego o karmieniu piersią. Podczas przyjmowania dazatynibu nie należy karmić piersią.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Jeśli u pacjenta występują objawy niepożądane takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia, należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Wpływ dazatynibu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn nie jest znany.

Ulotka Dasatinib Stada – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Dasatinib Stada, 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg, 140 mg, tabletki powlekane (Dasatinibum)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Dasatinib Stada m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Dasatinib Stada, 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg, 140 mg, tabletki powlekane (Dasatinibum)

Dostępność w najbliższej aptece

Sprawdź dostępność i zarezerwuj produkt w aptece w Twojej okolicy.

Dzięki narzędziu udostępnionemu przez portal ktomalek.pl, sprawdzisz czy preparat jest dostępny na receptę, czy bez recepty. Uzyskasz także informacje na temat poziomu refundacji także, czyli czy produkt leczniczy jest refundowany i w jakim zakresie - sprawdź dostępność w najbliższej aptece.

Opinie o Dasatinib Stada - forum pacjentów

Stosujesz Dasatinib Stada? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz