Alkeran

Alkeran zawiera jako substancję czynną melfalan, który jest lekiem przeciwnowotworowym należącym do grupy związków alkilujących.

Alkeran wskazany jest w leczeniu szpiczaka mnogiego.

Jaki jest skład Alkeran, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest melfalan. Każda tabletka zawiera 2 mg melfalanu.

Inne składniki leku to mikrokrystaliczna celuloza, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek, makrogol.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Alkeran – jak stosować ten lek?

Wskazówki dotyczące stosowania leku
Alkeran jest lekiem cytotoksycznym. Zetknięcie się z tabletkami leku Alkeran nie stwarza zagrożenia, pod warunkiem nienaruszenia zewnętrznej warstwy powlekającej. Tabletek leku Alkeran nic należy dzielić.

Ze względu na hamujący wpływ Icku Alkeran na czynność szpiku kostnego, lekarz zaleci częstą kontrolę parametrów morfologii krwi podczas leczenia i w razie konieczności zmodyfikuje dawkowanie leku.

Wchłanianie leku Alkcran po podaniu doustnym jest zróżnicowane. Osiągnięcie potencjalnie terapeutycznego stężenia Icku w osoczu może wymagać ostrożnego zwiększania dawki aż do wystąpienia objawów zahamowania czynności szpiku kostnego.

Szpiczak mnogi
Podawanie leku Alkcran w skojarzeniu z prednizonem jest skuteczniejsze niż stosowanie wyłącznie leku Alkeran. Terapię obydwoma lekami prowadzi się zwykle z przerwami. Typowy schemat doustnego dawkowania leku to 0,15 mg/kg masy ciała/dobę w dawkach podzielonych przez 4 dni, powtarzany co sześć tygodni. Podawanie leku dłużej niż rok pacjentom reagującym na leczenie nie dawało lepszych wyników terapeutycznych.

Pacjenci w podeszłym wieku
Mimo że Alkeran często podaje się osobom w podeszłym wieku stosując konwencjonalne dawkowanie, brak jest specyficznych danych dotyczących podawania leku takim pacjentom.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z niewydolnością nerek lekarz powinien rozważyć stosowanie zmniejszonej dawki początkowej do czasu określenia tolerancji na lek.

Dzieci
Alkeran w konwencjonalnym zakresie dawkowania jest bardzo rzadko wskazany w leczeniu dzieci, nie istnieje zatem możliwość podania szczegółowych wytycznych co do dawkowania leku.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym nudności, wymioty oraz biegunka są najczęściej występującymi objawami ostrego doustnego przedawkowania. Głównym efektem toksycznego działania leku Alkeran jest zahamowanie czynności szpiku kostnego, prowadzące do leukopenii, małopłytkowości oraz niedokrwistości.

Nie istnieje swoiste antidotum. Należy ściśle monitorować morfologię krwi aż do chwili powrotu do zdrowia, ale nie krócej niż przez 4 tygodnie od momentu przedawkowania leku. Trzeba także zastosować leczenie ogólnie wzmacniające, a gdy jest to niezbędne – również przetoczenie krwi lub płytek krwi. Należy rozważyć hospitalizacją pacjenta, podawanie osłonowe leków przeciwinfekcyjnych oraz zastosowanie hematologicznych czynników wzrostu.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Alkeran – czy mogę spożywać alkohol?

Lek należy przyjmować przed jedzeniem, tabletki połykać w całości, popijając wodą

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Alkeran w okresie ciąży i karmienia piersią?

Tak jak w przypadku wszystkich leków cytotoksycznych, należy stosować odpowiednie środki antykoncepcyjne w przypadku stosowania leku Alkeran przez któregokolwiek z partnerów.

Istnieje możliwość wywoływania przez melfalan wad wrodzonych u potomstwa pacjentów otrzymujących Alkeran.

Należy unikać, gdy tylko jest to możliwe, podawania melfalanu kobietom ciężarnym, szczególnie w czasie pierwszego trymestru ciąży. W każdym przypadku trzeba rozważyć stosunek potencjalnego zagrożenia płodu do spodziewanego efektu terapeutycznego u matki.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Alkeran.

Ulotka Alkeran – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Alkeran 2 mg, tabletki powlekane (Melfalan)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Alkeran m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Alkeran 2 mg, tabletki powlekane (Melfalan)

Opinie o Alkeran - forum pacjentów

Stosujesz Alkeran? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz