Melphalan Tillomed

Melphalan Tillomed to lek, który zawiera substancję czynną o nazwie melfalan. Należy on do grupy leków nazywanych lekami cytotoksycznymi, które są często nazywane chemioterapią. Melfalan jest stosowany w leczeniu różnych rodzajów nowotworów, takich jak szpiczak mnogi, rak jajnika i niektóre rodzaje białaczki. Jego działanie polega na zmniejszaniu liczby nieprawidłowych komórek wytwarzanych przez organizm. Jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Lek Melphalan Tillomed zawiera substancję o nazwie melfalan. Należy on do grupy leków nazywanych lekami cytotoksycznymi (zwanymi także chemioterapią). Melfalan jest stosowany w leczeniu nowotworów. Jego działanie polega na zmniejszaniu liczby nieprawidłowych komórek wytwarzanych przez organizm.

Lek Melphalan Tillomed stosuje się w leczeniu:
• szpiczaka mnogiego – rodzaju nowotworu, który powstaje z komórek w szpiku kostnym, zwanych komórkami plazmatycznymi. Komórki plazmatyczne pomagają zwalczać zakażenia i choroby poprzez produkowanie przeciwciał.
• zaawansowanego raka jajnika.
• nerwiaka zarodkowego wieku dziecięcego – nowotworu układu nerwowego.
• czerniaka złośliwego – nowotworu skóry.
• mięsaka tkanek miękkich – nowotworu tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej, tkanki włóknistej, naczyń krwionośnych lub innych tkanek podporowych organizmu.
Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Skład

Substancją czynną leku jest melfalan. Każda fiolka zawiera 50 mg melfalanu.

Pozostałe składniki to:
Fiolka z proszkiem: powidon K12 i kwas solny rozcieńczony.
Fiolka z rozpuszczalnikiem: woda do wstrzykiwań, sodu cytrynian , glikol propylenowy i etanol 96%.
Przed wstrzyknięciem melfalan jest rozpuszczany w rozpuszczalniku.

Dawkowanie

Melfalan będzie podawany pacjentowi przez lekarzy lub pielęgniarki doświadczone w podawaniu chemioterapii.

Sposób podawania:
Melfalan można podawać:
• w postaci wlewu (kroplówki) do żyły,
• do tętnicy, podając do określonej części ciała (perfuzja).

Jaka dawka leku Melphalan Tillomed jest podawana
Lekarz zdecyduje, jaka dawka melfalanu zostanie podana pacjentowi. Dawka melfalanu zależy od:
• masy ciała lub powierzchni ciała (określony pomiar uwzględniający masę ciała i wzrost) pacjenta,
• innych przejmowanych leków,
• choroby pacjenta,
• wieku pacjenta,
• występowania lub braku zaburzeń czynności nerek.

Podczas otrzymywania melfalanu lekarz będzie zlecać regularne badania krwi. Celem jest kontrolowanie liczby komórek we krwi.
Na podstawie wyników tych badań, lekarz może zmienić dawkę stosowaną u pacjenta.

Ryzyko powstania zakrzepu (zdarzenia zakrzepowo-zatorowe)
Lekarz zdecyduje, czy pacjent powinien otrzymywać terapię zapobiegającą powstawaniu skrzepów krwi w żyłach. Dotyczy to pierwszych 5 miesięcy leczenia lub przypadku, gdy u pacjenta występuje zwiększone ryzyko powstania zakrzepu krwi w żyłach.

Stosowanie u dzieci
Melfalan jest rzadko stosowany u dzieci. Wytyczne dotyczące dawkowania u dzieci są niedostępne.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczne żadne szczególne dostosowywanie dawki.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
Jeśli u pacjenta występują choroby nerek, lekarz zazwyczaj poda pacjentowi mniejszą dawkę niż w przypadku innych dorosłych.

Przedawkowanie

Lek Melphalan będzie podawany przez lekarza, zatem jest mało prawdopodobne, aby pacjent otrzymał zbyt dużą dawkę leku. Jeśli pacjent obawia się, że otrzymał za dużą dawkę leku lub pominięto podanie leku, należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce.

Jedzenie i picie (alkohol)

Brak danych.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Nie zaleca się leczenia melfalanem w okresie ciąży, ponieważ może on powodować trwałe uszkodzenie płodu. Jeśli pacjentka jest już w ciąży, ważne jest, aby przed otrzymaniem melfalanu powiedziała o tym lekarzowi. Lekarz rozważy zagrożenia i korzyści dla pacjentki i jej dziecka związane z leczeniem melfalanem.
W okresie otrzymywania wstrzyknięć/infuzji leku przez pacjenta (pacjentkę) lub partnerkę (partnera) osoby leczonej, należy stosować skuteczne metody antykoncepcji w celu uniknięcia ciąży.

Karmienie piersią
Nie wiadomo, czy melfalan przenika do mleka ludzkiego. Nie należy karmić piersią podczas otrzymywania melfalanu.

Płodność
Melfalan może wywierać wpływ na jajniki lub plemniki, co może spowodować niepłodność (niezdolność do posiadania dziecka). W wyniku leczenia lekiem Melphalan u kobiet może wystąpić brak miesiączki (amenorrhoea), a w przypadku mężczyzn całkowity brak plemników (azoospermia). Z tego względu mężczyznom zaleca się zasięgnięcie porady na temat przechowania nasienia przed rozpoczęciem leczenia.

Ulotka Melphalan Tillomed

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Melphalan Tillomed (forum)

Stosujesz Melphalan Tillomed? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Melphalan Tillomed. Podziel się doświadczeniami na forum.