Bortezomib medac

Bortezomib medac to lek przeciwnowotworowy, kt贸ry jest inhibitorem proteasomu. Jest stosowany w leczeniu post臋puj膮cego szpiczaka mnogiego u pacjent贸w, kt贸rzy otrzymali co najmniej jeden inny program leczenia. Lek jest dost臋pny w postaci proszku do sporz膮dzenia roztworu do wstrzykni臋cia. Bortezomib medac jest wydawany na podstawie recepty. Na tej stronie sprawdzisz podstawowe informacje i opinie pacjent贸w o leku Bortezomib medac. Dowiesz si臋 jak dzia艂a i jak prawid艂owo stosowa膰 ten lek: m.in. wskazania, dawkowanie, czy sk艂ad leku. Poni偶ej znajduj膮 si臋 dokumenty do pobrania oraz informacje o zamiennikach. Je偶eli inni u偶ytkownicy podzielili si臋 w艂asnymi opiniami na temat stosowania tego leku, znajdziesz je na forum w dolnej cz臋艣ci tej strony.

Reklama

Ostrze偶enie dotycz膮ce za偶ywania lek贸w: To jest lek. Dla bezpiecze艅stwa stosuj go zgodnie z ulotk膮 do艂膮czon膮 do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. Lek stosuj tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwr贸膰 uwag臋 na przeciwwskazania. W przypadku w膮tpliwo艣ci skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮.


Ostrze偶enie dotycz膮ce opinii pacjent贸w:聽Opinie o lekach, kt贸re mo偶na znale藕膰 online, s膮 zawsze subiektywne i mog膮 si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od do艣wiadcze艅 i reakcji organizmu ka偶dej osoby. Nie nale偶y polega膰 wy艂膮cznie na tych opiniach przy podejmowaniu decyzji dotycz膮cych swojego zdrowia. Zawsze skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮 przed rozpocz臋ciem, zmian膮 lub zako艅czeniem jakiejkolwiek terapii medycznej. Pami臋taj, 偶e informacje zawarte w ulotce do艂膮czonej do opakowania leku s膮 wynikiem d艂ugotrwa艂ych bada艅 i obserwacji.

Jak dzia艂a lek Bortezomib medac i jakie s膮 wskazania do stosowania?

Lek Bortezomib medac zawiera substancj臋 czynn膮 o nazwie bortezomib, kt贸ra jest tak zwanym inhibitorem proteasomu. Proteasomy odgrywaj膮 istotn膮 rol臋 w kontrolowaniu czynno艣ci i rozwoju kom贸rek. Poprzez zaburzanie ich czynno艣ci bortezomib mo偶e prowadzi膰 do 艣mierci kom贸rek nowotworowych.

Lek Bortezomib medac jest stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego (nowotworu szpiku kostnego) u pacjent贸w w wieku co najmniej 18 lat:
鈥 jako jedyny lek lub razem z innymi lekami: pegylowan膮 liposomaln膮 doksorubicyn膮 lub deksametazonem u pacjent贸w, u kt贸rych choroba uleg艂a nasileniu (progresji) po stosowaniu przynajmniej jednego wcze艣niejszego innego leczenia i u kt贸rych przeszczepienie hematopoetycznych kom贸rek macierzystych by艂o nieudane lub nie by艂o mo偶liwo艣ci jego przeprowadzenia;
鈥 w po艂膮czeniu z lekami: melfalanem i prednizonem, u pacjent贸w, kt贸rych choroba nie by艂a wcze艣niej leczona i kt贸rzy nie kwalifikuj膮 si臋 do chemioterapii du偶ymi dawkami cytostatyk贸w w po艂膮czeniu z przeszczepieniem hematopoetycznych kom贸rek macierzystych;
鈥 w po艂膮czeniu z lekami: deksametazonem lub deksametazonem z talidomidem, u pacjent贸w, kt贸rych choroba nie by艂a wcze艣niej leczona i kt贸rzy kwalifikuj膮 si臋 do chemioterapii du偶ymi dawkami cytostatyk贸w w po艂膮czeniu z przeszczepieniem hematopoetycznych kom贸rek macierzystych (indukcja leczenia).

Lek Bortezomib medac jest stosowany w leczeniu ch艂oniaka z kom贸rek p艂aszcza (rodzaj nowotworu zajmuj膮cego w臋z艂y ch艂onne) u pacjent贸w w wieku co najmniej 18 lat, w skojarzeniu z lekami: rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyn膮 i prednizonem, u kt贸rych choroba nie by艂a wcze艣niej leczona i kt贸rzy nie kwalifikuj膮 si臋 do przeszczepienia hematopoetycznych kom贸rek macierzystych.

Kategorie powi膮zane:
Leki onkologiczne - leczenie nowot贸r贸w,

Reklama

Jaki jest sk艂ad Bortezomib medac, jakie substancje zawiera?

Substancj膮 czynn膮 leku jest bortezomib. Ka偶da fiolka zawiera 1 mg bortezomibu (w postaci estru kwasu boronowego z mannitolem). Po rozpuszczeniu 1 ml roztworu do wstrzykiwa艅 zawiera 1 mg bortezomibu.

Pozosta艂y sk艂adnik to: mannitol (E 421).

Zobacz list臋 produkt贸w zawieraj膮cych substancje: .

Dawkowanie preparatu Bortezomib medac 鈥 jak stosowa膰?

Lekarz prowadz膮cy dostosowuje odpowiedni膮 dla pacjenta dawk臋 leku Bortezomib medac na podstawie wzrostu i masy cia艂a pacjenta (powierzchni cia艂a). Najcz臋艣ciej stosowana dawka pocz膮tkowa leku Bortezomib medac to 1,3 mg/m虏 powierzchni cia艂a podawana dwa razy w tygodniu. Lekarz mo偶e zmieni膰 dawk臋 i ca艂kowit膮 liczb臋 cykli leczenia w zale偶no艣ci od odpowiedzi pacjenta na leczenie, wyst膮pienia dzia艂a艅 niepo偶膮danych i dodatkowych schorze艅 (np. w膮troby).

Post臋puj膮cy szpiczak mnogi
Je偶eli lek Bortezomib medac podawany jest jako jedyny lek pacjent otrzyma 4 dawki leku Bortezomib medac do偶ylnie w dniach: 1., 4., 8. i 11., po czym nast臋puje 10 dni przerwy w leczeniu. Opisany 21-dniowy okres (3 tygodnie) jest uwa偶any za jeden cykl leczenia. Pacjent otrzyma do 8 cykli (24 tygodnie).

Pacjent mo偶e r贸wnie偶 otrzymywa膰 lek Bortezomib medac razem z lekami: pegylowan膮 liposomaln膮 doksorubicyn膮 lub deksametazonem.

Gdy lek Bortezomib medac jest podawany razem z pegylowan膮 liposomaln膮 doksorubicyn膮, pacjent b臋dzie otrzymywa艂 lek Bortezomib medac do偶ylnie podczas 21 dniowego cyklu leczenia a pegylowana liposomalna doksorubicyna b臋dzie podana w dawce 30 mg/m虏 pc. we wlewie do偶ylnym po wstrzykni臋ciu leku Bortezomib medac w dniu 4. cyklu trwaj膮cego 21 dni. Pacjent mo偶e otrzyma膰 do 8 cykli (24 tygodnie).

Gdy lek Bortezomib medac jest podawany razem z deksametazonem, pacjent b臋dzie otrzymywa艂 lek Bortezomib medac do偶ylnie podczas 21-dniowego cyklu leczenia a deksametazon b臋dzie podawany doustnie w dawce 20 mg w dniach 1., 2., 4., 5., 8., 9., 11. i 12. w 21-dniowym leczenia cyklu Bortezomib medac. Pacjent mo偶e otrzyma膰 do 8 cykli (24 tygodnie).

Wcze艣niej nieleczony szpiczak mnogi
Je偶eli pacjent wcze艣niej nie by艂 leczony z powodu szpiczaka mnogiego i pacjent nie kwalifikuje si臋 do przeszczepienia hematopoetycznych kom贸rek macierzystych, b臋dzie otrzymywa艂 lek Bortezomib medac do偶ylnie razem z innymi lekami: melfalanem i prednizonem. W takim przypadku, czas trwania cyklu leczenia wynosi 42 dni (6 tygodni). Pacjent otrzyma 9 cykli (54 tygodnie).

– Podczas cykli 1 鈥 4 lek Bortezomib medac podaje si臋 dwa razy w tygodniu, w dniach: 1., 4., 8., 11., 22., 25., 29. Oraz 32.
– Podczas cykli 5 鈥 9 lek Bortezomib medac podaje si臋 raz w tygodniu, w dniach: 1., 8., 22. Oraz 29.

Zar贸wno melfalan (9 mg/m虏), jak i prednizon (60 mg/m虏) s膮 podawane doustnie w dniach 1., 2., 3. i 4. pierwszego tygodnia ka偶dego cyklu.

Je艣li pacjent nie by艂 wcze艣niej leczony z powodu szpiczaka mnogiego i pacjent kwalifikuje si臋 do przeszczepienia hematopoetycznych kom贸rek macierzystych, b臋dzie otrzymywa艂 lek Bortezomib medac do偶ylnie razem z innymi lekami: deksametazonem lub deksametazonem z talidomidem w indukcji leczenia.

W przypadku gdy lek Bortezomib medac podawany jest z deksametazonem, pacjent otrzyma lek Bortezomib medac do偶ylnie w 21-dniowym cyklu, a deksametazon w dawce 40 mg b臋dzie podawany doustnie w dniach 1., 2., 3., 4., 8., 9., 10. i 11. w 21-dniowym cyklu leczenia Bortezomib medac. Pacjent otrzyma do 4 cykli (12 tygodni).

W przypadku gdy lek Bortezomib medac podawany jest z deksametazonem i talidomidem, czas trwania cyklu terapeutycznego wynosi 28 dni (4 tygodnie). Deksametazon w dawce 40 mg b臋dzie podawany doustnie w dniach 1., 2., 3., 4., 8., 9., 10. i 11. w 28-dniowym cyklu leczenia Bortezomib medac a talidomid podaje si臋 doustnie raz na dob臋 w dawce 50 mg do dnia 14. pierwszego cyklu, a gdy dawka jest tolerowana, zwi臋ksza si臋 j膮 do 100 mg w dniach 15. 鈥 28. i mo偶e by膰 nast臋pnie zwi臋kszona do 200 mg na dob臋 od drugiego cyklu. Pacjent mo偶e otrzyma膰 do 6 cykli (24 tygodnie).

Wcze艣niej nieleczony ch艂oniak z kom贸rek p艂aszcza
Je艣li pacjent nie by艂 wcze艣niej leczony z powodu ch艂oniaka z kom贸rek p艂aszcza, b臋dzie otrzymywa艂 do偶ylnie lek Bortezomib medac do偶ylnie razem z lekami: rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyn膮 i prednizonem. Lek Bortezomib medac jest podawany do偶ylnie w dniach 1., 4., 8. i 11., po czym nast臋puje 鈥漮kres odpoczynku鈥 bez podawania lek贸w. Jeden cykl leczenia trwa 21 dni (3 tygodnie). Pacjent mo偶e otrzyma膰 do 8 cykli (24 tygodnie). Nast臋puj膮ce leki podaje si臋 w postaci do偶ylnych infuzji w dniu 1. ka偶dego 21-dniowego cyklu leczenia Bortezomib medac: rytuksymab w dawce 375 mg/m虏, cyklofosfamid w dawce 750 mg/m虏 i doksorubicyna w dawce 50 mg/m虏. Prednizon podaje si臋 doustnie w dawce 100 mg/m虏 w dniach 1., 2., 3., 4. i 5. cyklu leczenia Bortezomib medac.

Jak podawany jest lek Bortezomib medac
Ten lek stosuje si臋 wy艂膮cznie do偶ylnie. Lek Bortezomib medac b臋dzie podawany przez fachowy personel medyczny, posiadaj膮cy do艣wiadczenie w stosowaniu lek贸w cytotoksycznych.

Lek Bortezomib medac musi zosta膰 rozpuszczony przed podaniem. Przygotowanie leku przeprowadza fachowy personel medyczny. Nast臋pnie sporz膮dzony roztw贸r wstrzykiwany jest do 偶y艂y. Wstrzykni臋cie do 偶y艂y jest szybkie i trwa od 3 do 5 sekund.

Reklama

Przedawkowanie 鈥 zastosowanie zbyt du偶ej dawki

Skoro ten lek jest podawany przez lekarza lub piel臋gniark臋, jest ma艂o prawdopodobne by pacjent otrzyma艂 zbyt du偶膮 dawk臋 leku. Je艣li wyj膮tkowo by do tego dosz艂o, lekarz b臋dzie obserwowa艂 pacjenta, czy nie wyst膮pi膮 dzia艂ania niepo偶膮dane.

Co mog臋 je艣膰 i pi膰 podczas stosowania Bortezomib medac 鈥 czy mog臋 spo偶ywa膰 alkohol?

Brak danych.

艁膮czenie alkoholu z niekt贸rymi lekami mo偶e by膰 gro藕ne dla zdrowia, a nawet 偶ycia. Dowiedz si臋 wi臋cej na temat interakcji lek贸w z alkoholem.

Czy mo偶na stosowa膰 Bortezomib medac w okresie ci膮偶y i karmienia piersi膮?

Nie nale偶y stosowa膰 leku Bortezomib medac w czasie ci膮偶y, o ile nie jest to bezwzgl臋dnie konieczne.

Zar贸wno m臋偶czy藕ni jak i kobiety otrzymuj膮cy lek Bortezomib medac musz膮 stosowa膰 skuteczne metody antykoncepcji w trakcie oraz do 3 miesi臋cy po zako艅czonym leczeniu. Je偶eli pomimo zastosowania tych metod pacjentka zajdzie w ci膮偶臋, nale偶y niezw艂ocznie poinformowa膰 o tym lekarza.

Pacjentki nie powinny karmi膰 piersi膮 w trakcie stosowania leku Bortezomib medac. Konieczne jest przedyskutowanie z lekarzem kwestii bezpiecznego terminu powrotu do karmienia piersi膮 po zako艅czeniu leczenia u pacjentki.

Talidomid powoduje wady wrodzone i 艣mier膰 p艂odu. W przypadku stosowania Bortezomib medac w skojarzeniu z talidomidem pacjenci musz膮 przestrzega膰 zasad 鈥濸rogramu zapobiegania ci膮偶y dla talidomidu鈥 (patrz ulotka talidomidu).

Prowadzenie pojazd贸w

Lek Bortezomib medac mo偶e by膰 przyczyn膮 uczucia zm臋czenia, zawrot贸w g艂owy, omdle艅 i niewyra藕nego widzenia. W razie wyst膮pienia takich objaw贸w nie wolno prowadzi膰 pojazd贸w ani obs艂ugiwa膰 narz臋dzi lub urz膮dze艅; nawet je艣li objawy nie wyst臋puj膮, wci膮偶 nale偶y zachowa膰 ostro偶no艣膰.

呕r贸d艂a / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Bortezomib medac

Ulotka Bortezomib medac 鈥 do pobrania pe艂na wersja ulotki dla pacjenta (m.in. skutki uboczne, interakcje)

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) 鈥 dokumentacja dla lekarzy i farmaceut贸w

Nie zawsze leki o identycznej nazwie mi臋dzynarodowej i formie mog膮 by膰 stosowane zamiennie. Decyduj膮cym czynnikiem jest zawarto艣膰 sk艂adnika aktywnego, czyli dawka leku. Warto podkre艣li膰, 偶e nawet je艣li nazwa mi臋dzynarodowa, forma leku i dawka sk艂adnika aktywnego s膮 takie same, pacjent nie zawsze ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z zamiennika. Przyk艂adowo, niekt贸rzy pacjenci mog膮 by膰 uczuleni na jedn膮 z substancji pomocniczych zawartych w leku.

Sprawd藕 cen臋 i dost臋pno艣膰 Bortezomib medac w najbli偶szej aptece

Cena i dost臋pno艣膰 i w aptece w Twojej okolicy. Dzi臋ki funkcjonalno艣ci portalu KtoMaLek.pl mo偶esz dowiedzie膰 si臋 ile kosztuje dany preparat, czy jest refundowany. Nast臋pnie mo偶esz zarezerwowa膰 leki i odebra膰 w najbli偶szej aptece - sprawd藕 cen臋 Bortezomib medac

Opinie, forum, oceny pacjent贸w - zapoznaj si臋 z do艣wiadczeniami innych pacjent贸w

Stosujesz Bortezomib medac? Zach臋camy do podzielenia si臋 opini膮 na jego temat na forum. Nie musisz si臋 rejestrowa膰, na poni偶szym formularzu wystarczy wpisanie nazwy u偶ytkownika/pseudonimu.

Opisuj膮c swoje do艣wiadczenia na temat przyjmowania preparatu, mo偶esz pom贸c innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikuj膮 opinie na temat stosowanych lek贸w i aptek. Je偶eli jeste艣 zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawd藕 najnowsze opinie pacjent贸w.

Dodaj komentarz

Wa偶ne! Przeczytaj przed opublikowaniem opinii na forum. Oferty sprzeda偶y/kupna/odst膮pienia lek贸w s膮 sukcesywnie usuwane, zgodnie z regulaminem portalu. Za偶ycie produktu leczniczego pozyskanego poza oficjalnym obrotem (z tzw. "drugiej r臋ki") mo偶e by膰 niebezpieczne dla zdrowia.

Napisz opini臋 o Bortezomib medac. Podziel si臋 do艣wiadczeniami na forum.