Bortezomib - opis substancji i lista leków

Bortezomib – lek przeciwnowotworowy. Mechanizm działania bortezomibu polega na hamowaniu aktywności proteasomu 26S, który wpływa na przekaz informacji w obrębie komórki nowotworowej, a w konsekwencji prowadzi do jej śmierci. Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie szpiczaka mnogiego, zarówno nieleczonego wcześniej jak i poddanego leczeniu oraz chłoniaka z komórek płaszcza. 

Bortezomib może być podawany w monoterapii oraz w leczeniu skojarzonym z pegylowaną doksorubicyną liposomalną lub deksametazonem, melfalanem i prednizonem, deksametazonem lub deksametazonem i talidomidem oraz rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem. Dawkowanie oraz schemat leczenia ustala doświadczony w stosowaniu chemioterapii lekarz. 

Możliwe działania niepożądane (najczęstsze): ból głowy, zawroty głowy, gorączka, zmęczenie, duszność, zmniejszenie apetytu, nudności, biegunka, zaparcia, wymioty, małopłytkowość, niedokrwistość, parestezja, neutropenia, neutropenia obwodowa, wysypka, półpasiec, bóle mięśni, opryszczka, zakażenia grzybicze, zaburzenia nastroju, zaburzenia wzroku. 

Aktualności

Polecane artykuły

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z nowymi lekami

Zapisz się do newslettera,
aby pobrać plik