Bortezomib

Bortezomib – lek przeciwnowotworowy. Mechanizm działania bortezomibu polega na hamowaniu aktywności proteasomu 26S, który wpływa na przekaz informacji w obrębie komórki nowotworowej, a w konsekwencji prowadzi do jej śmierci. Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie szpiczaka mnogiego, zarówno nieleczonego wcześniej jak i poddanego leczeniu oraz chłoniaka z komórek płaszcza. 

Bortezomib może być podawany w monoterapii oraz w leczeniu skojarzonym z pegylowaną doksorubicyną liposomalną lub deksametazonem, melfalanem i prednizonem, deksametazonem lub deksametazonem i talidomidem oraz rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem. Dawkowanie oraz schemat leczenia ustala doświadczony w stosowaniu chemioterapii lekarz. 

Możliwe działania niepożądane (najczęstsze): ból głowy, zawroty głowy, gorączka, zmęczenie, duszność, zmniejszenie apetytu, nudności, biegunka, zaparcia, wymioty, małopłytkowość, niedokrwistość, parestezja, neutropenia, neutropenia obwodowa, wysypka, półpasiec, bóle mięśni, opryszczka, zakażenia grzybicze, zaburzenia nastroju, zaburzenia wzroku. 

Borteclarmia

Lek Borteclarmia zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym „inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają ważną rolę w kontrolowaniu czynności komórek i procesu...

Bortezomib Accord

Lek Bortezomib Accord zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym „inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek i...

Bortezomib Actavis

Lek Bortezomib Actavis zawiera substancję czynną bortezomib, nazywaną również inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcjonowania i wzrostu komórek. Poprzez zaburzanie ich...

Bortezomib Adamed

Lek Bortezomib Adamed zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym „inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek i...

Bortezomib Glenmark

Lek Bortezomib Glenmark zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym „inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek i...

Bortezomib Hetero

Lek Bortezomib Hetero zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tzw. inhibitorem proteasomu. Proteasomy odgrywają ważną rolę w kontrolowaniu namnażania i...

Bortezomib Hospira

Lek Bortezomib Hospira zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek...

Bortezomib Krka

Lek Bortezomib Krka zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym „inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają ważną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek i procesu ich...

Bortezomib medac

Lek Bortezomib medac zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym inhibitorem proteasomu. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu czynności i...

Bortezomib MSN

Lek Bortezomib MSN zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym inhibitorem proteasomu. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek i ich procesu...

Bortezomib Mylan

Bortezomib Mylan zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym inhibitorem proteasomu. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu czynności i rozwoju...

Bortezomib PharmaSwiss

Lek Bortezomib PharmaSwiss zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tzw. inhibitorem proteasomu. Proteasomy odgrywają ważną rolę w kontrolowaniu namnażania i aktywności...

Bortezomib Polpharma

Lek Bortezomib Polpharma zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym „inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek...

Bortezomib Sandoz

Bortezomib Sandoz jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie bortezomib, tzw. „inhibitor proteasomu”. Proteasomy odgrywają ważną rolę w kontrolowaniu czynności komórek i procesu ich...

Bortezomib Stada

Lek Bortezomib Stada zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym inhibitorem proteasomu. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu czynności i...

Bortezomib SUN

Lek Bortezomib SUN zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym inhibitorem proteasomu. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek...

Bortezomib Teva

Lek Bortezomib Teva zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym „inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek i...

Bortezomib Zentiva

Lek Bortezomib Zentiva zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym „inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek i...

Velcade

Lek VELCADE zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym „inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek i...

Vortemyel

Lek Vortemyel zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym „inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek i...

Zegomib

Zegomib zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tak zwanym „inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcji komórek i ich...

Szukasz leku w najniższej cenie?

Sprawdź cenę leku i zamów w dowolnej aptece dzięki intuicyjnej wyszukiwarce leków.

cena leku

Pobrałeś dokument - przy okazji zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najnowsze informacje o lekach