Etoposide Kabi

Nazwą leku jest Etoposide Kabi, ale w dalszej części ulotki będzie nazywany również etopozydem. Zawiera on substancję czynną: etopozyd. Etopozyd należy do grupy leków nazywanych pochodnymi podofilotoksyny.

Etopozyd jest stosowany u dorosłych pacjentów w leczeniu drobnokomórkowego raka płuc, raka jądra, nowotworu tkanki krwiotwórczej szpiku kostnego (ostra białaczka mielomonocytowa i mieloblastyczna). Często jest stosowany w tym samym czasie z innymi lekami przeciwnowotworowymi.

Etopozyd działa na zasadzie zakłócania procesu powstawania DNA, które jest niezbędne do wytworzenia nowych komórek. Dlatego też jeśli etopozyd wniknie do komórek nowotworowych, hamuje ich wzrost.

Jaki jest skład Etoposide Kabi, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną jest etopozyd. Każdy 1 ml koncentratu do roztworu do infuzji zawiera 20 mg etopozydu.

Każda fiolka z 5 ml koncentratu zawiera 100 mg etopozydu.
Każda fiolka z 10 ml koncentratu zawiera 200 mg etopozydu.
Każda fiolka z 25 ml koncentratu zawiera 500 mg etopozydu.
Każda fiolka z 50 ml koncentratu zawiera 1000 mg etopozydu.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: makrogol 300, polisorbat 80, alkohol benzylowy (E 1519), etanol bezwodny i kwas cytrynowy bezwodny.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Etoposide Kabi – jak stosować ten lek?

Etoposide Kabi będzie zawsze podawany przez fachowy personel medyczny, doświadczony w podawaniu leków chemioterapeutycznych. Ten lek zawsze będzie rozpuszczony w roztworze chlorku sodu 9 mg/ml (0,9 %) lub roztworze glukozy 50 mg/ml (5%) i będzie podany w infuzji (kroplowej) do żyły.

Dawka etopozydu zostanie indywidualnie dostosowana przez lekarza. Dawka, otrzymana przez pacjenta, jest zależna od jego wielkości: różni się w zależności od powierzchni ciała. Technicznie jest mierzona w metrach kwadratowych i jest wyliczona na podstawie wzrostu i masy ciała.

Zalecana dawka etopozydu to 60-120 mg/m2 na dobę przez 5 dni.

Cykl leczenia składa się z jednej dawki na dobę przez 3 do 5 dni i następującej po tym przerwie trwającej 10 – 20 dni.

W niehematologicznych wskazaniach cykle leczenia nie powinny być powtarzane częściej, niż z zachowaniem 21 dniowych odstępów. Czas podawania nie powinien być krótszy niż 30 do 60 minut.

Czas trwania i ilość cykli leczenia są określane przez lekarza i mogą być różne dla każdego pacjenta.

Etopozyd może być podawany samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami.

Stan zdrowia pacjenta będzie ściśle kontrolowany podczas leczenia. Obejmuje to rutynowe badania krwi i kontrole czynności wątroby.

Dawka może zostać zmieniona ze względu na czynność nerek.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u dzieci.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Ponieważ lek jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę, jest mało prawdopodobne aby pacjent otrzymał nieodpowiednią dawkę. Jeśli pacjent ma wątpliwości odnośnie otrzymanej dawki, powinien powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Etoposide Kabi – czy mogę spożywać alkohol?

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM) nie ma wpływu na działanie etopozydu.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Etoposide Kabi w okresie ciąży i karmienia piersią?

Ciąża
Jeśli pacjentka jest w okresie ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w okresie ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Kobiety w wieku rozrodczym muszą unikać zajścia w ciążę i stosować skuteczne metody antykoncepcji w trakcie leczenia etopozydem i co najmniej przez 6 miesięcy po zakończeniu leczenia.

Karmienie piersią
Etopozyd jest wydalany w mleku ludzkim. Kobiety nie mogą karmić piersią w trakcie leczenia etopozydem.

Płodność
Mężczyźni leczeni etopozydem nie powinni począć dziecka w trakcie leczenia etopozydem i do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Zaleca się zainteresowanie możliwością przechowania nasienia przed leczeniem, ze względu na możliwość wystąpienia nieodwracalnej niepłodności.

Ulotka Etoposide Kabi – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

ETOPOSIDE KABI, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (Etoposidum)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Etoposide Kabi m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

ETOPOSIDE KABI, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (Etoposidum)

Dostępność w najbliższej aptece

Sprawdź dostępność i zarezerwuj produkt w aptece w Twojej okolicy.

Dzięki narzędziu udostępnionemu przez portal ktomalek.pl, sprawdzisz czy preparat jest dostępny na receptę, czy bez recepty. Uzyskasz także informacje na temat poziomu refundacji także, czyli czy produkt leczniczy jest refundowany i w jakim zakresie - sprawdź dostępność w najbliższej aptece.

Opinie o Etoposide Kabi - forum pacjentów

Stosujesz Etoposide Kabi? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz