ETOPOSIDE KABI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ETOPOSIDE KABI? – OPIS I WSKAZANIA

Nazwą leku jest Etoposide Kabi, ale w dalszej części ulotki będzie nazywany również etopozydem. Zawiera on substancję czynną: etopozyd. Etopozyd należy do grupy leków nazywanych pochodnymi podofilotoksyny.

Etopozyd jest stosowany u dorosłych pacjentów w leczeniu drobnokomórkowego raka płuc, raka jądra, nowotworu tkanki krwiotwórczej szpiku kostnego (ostra białaczka mielomonocytowa i mieloblastyczna). Często jest stosowany w tym samym czasie z innymi lekami przeciwnowotworowymi.

Etopozyd działa na zasadzie zakłócania procesu powstawania DNA, które jest niezbędne do wytworzenia nowych komórek. Dlatego też jeśli etopozyd wniknie do komórek nowotworowych, hamuje ich wzrost.

SKŁAD ETOPOSIDE KABI, JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA?

Substancją czynną jest etopozyd. Każdy 1 ml koncentratu do roztworu do infuzji zawiera 20 mg etopozydu.

Każda fiolka z 5 ml koncentratu zawiera 100 mg etopozydu.
Każda fiolka z 10 ml koncentratu zawiera 200 mg etopozydu.
Każda fiolka z 25 ml koncentratu zawiera 500 mg etopozydu.
Każda fiolka z 50 ml koncentratu zawiera 1000 mg etopozydu.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: makrogol 300, polisorbat 80, alkohol benzylowy (E 1519), etanol bezwodny i kwas cytrynowy bezwodny.

JAKIE JEST DAWKOWANIE ETOPOSIDE KABI? – INSTRUKCJA STOSOWANIA

Etoposide Kabi będzie zawsze podawany przez fachowy personel medyczny, doświadczony w podawaniu leków chemioterapeutycznych. Ten lek zawsze będzie rozpuszczony w roztworze chlorku sodu 9 mg/ml (0,9 %) lub roztworze glukozy 50 mg/ml (5%) i będzie podany w infuzji (kroplowej) do żyły.

Dawka etopozydu zostanie indywidualnie dostosowana przez lekarza. Dawka, otrzymana przez pacjenta, jest zależna od jego wielkości: różni się w zależności od powierzchni ciała. Technicznie jest mierzona w metrach kwadratowych i jest wyliczona na podstawie wzrostu i masy ciała.

Zalecana dawka etopozydu to 60-120 mg/m2 na dobę przez 5 dni.

Cykl leczenia składa się z jednej dawki na dobę przez 3 do 5 dni i następującej po tym przerwie trwającej 10 – 20 dni.

W niehematologicznych wskazaniach cykle leczenia nie powinny być powtarzane częściej, niż z zachowaniem 21 dniowych odstępów. Czas podawania nie powinien być krótszy niż 30 do 60 minut.

Czas trwania i ilość cykli leczenia są określane przez lekarza i mogą być różne dla każdego pacjenta.

Etopozyd może być podawany samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami.

Stan zdrowia pacjenta będzie ściśle kontrolowany podczas leczenia. Obejmuje to rutynowe badania krwi i kontrole czynności wątroby.

Dawka może zostać zmieniona ze względu na czynność nerek.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u dzieci.

PRZYJĘCIE WIĘKSZEJ DAWKI ETOPOSIDE KABI, NIŻ ZALECANA – PRZEDAWKOWANIE

Ponieważ lek jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę, jest mało prawdopodobne aby pacjent otrzymał nieodpowiednią dawkę. Jeśli pacjent ma wątpliwości odnośnie otrzymanej dawki, powinien powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

STOSOWANIE PREPARATU Z JEDZENIEM I PICIEM – W TYM Z ALKOHOLEM

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM) nie ma wpływu na działanie etopozydu.

Niektórych leków nie powinno się łączyć z alkoholem, a w przypadku pewnej grupy substancji jest to wręcz zakazane - dowiedz się więcej.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ ETOPOSIDE KABI W OKRESIE CIĄŻY I KARMIENIA PIERSIĄ?

Ciąża
Jeśli pacjentka jest w okresie ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w okresie ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Kobiety w wieku rozrodczym muszą unikać zajścia w ciążę i stosować skuteczne metody antykoncepcji w trakcie leczenia etopozydem i co najmniej przez 6 miesięcy po zakończeniu leczenia.

Karmienie piersią
Etopozyd jest wydalany w mleku ludzkim. Kobiety nie mogą karmić piersią w trakcie leczenia etopozydem.

Płodność
Mężczyźni leczeni etopozydem nie powinni począć dziecka w trakcie leczenia etopozydem i do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Zaleca się zainteresowanie możliwością przechowania nasienia przed leczeniem, ze względu na możliwość wystąpienia nieodwracalnej niepłodności.

ULOTKA LEKU ETOPOSIDE KABI – SKUTKI UBOCZNE, INTERAKCJE, PRZECIWWSKAZANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO – ETOPOSIDE KABI CHPL – WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE, DANE KLINICZNE I FARMACEUTYCZNE

REZERWACJA LEKU W APTECE - ETOPOSIDE KABI CENA, REFUNDACJA

ETOPOSIDE KABI OPINIE PACJENTÓW O LEKU - FORUM O LEKACH, WYROBACH MEDYCZNYCH, SUPLEMENTACH DIETY I INNYCH PRODUKTACH Z POLSKICH APTEK

OCENA PACJENTÓW O LEKU:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here