Konsultacja merytoryczna:

Blastomat

Lek Blastomat zawiera substancje czynną temozolomid i jest lekiem przeciwnowotworowym.

Lek Blastomat jest stosowany w leczeniu pacjentów ze szczególnymi postaciami guzów mózgu:
− dorosłych z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym. Lek Blastomat jest najpierw stosowany razem z radioterapią (okres skojarzonego leczenia), a następnie jako jedyny lek (okres monoterapii).
− dzieci w wieku od 3 lat i starszych, młodzieży i dorosłych z glejakiem złośliwym, takim jak glejak wielopostaciowy lub gwiaździak anaplastyczny.

Lek Blastomat jest stosowany w leczeniu tych guzów, jeśli po standardowym leczeniu występuje ich ponowny wzrost lub nasilenie procesu chorobowego.

Jaki jest skład Blastomat, jakie substancje zawiera?

Blastomat 5 mg: jedna kapsułka zawiera 5 mg temozolomidu.
Blastomat 20 mg: jedna kapsułka zawiera 20 mg temozolomidu.
Blastomat 100 mg: jedna kapsułka zawiera 100 mg temozolomidu.
Blastomat 140 mg: jedna kapsułka zawiera 140 mg temozolomidu.
Blastomat 180 mg: jedna kapsułka zawiera 180 mg temozolomidu.
Blastomat 250 mg: jedna kapsułka zawiera 250 mg temozolomidu.

Pozostałe składniki leku to:

Trzon kapsułki:
laktoza bezwodna, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), kwas winowy, kwas stearynowy.

Otoczka kapsułki (rozmiar 0):

Blastomat 5 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek czerwony (E172), Indygotyna FD&C Blue2(E132)
Blastomat 20 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E172).
Blastomat 100 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek czerwony (E172), indygotyna fd&c blue2(e132).
Blastomat 140 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), indygotyna FD&C Blue2(E132).

Blastomat 180 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czarny (E172).
Blastomat 250 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171).

Tusz do nadruku: szelak, glikol propylenowy, woda oczyszczona, roztwór soli amoniowej sodu, potasu wodorotlenek żelaza tlenek czarny (E172).

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Blastomat – jak stosować ten lek?

Dawkowanie i czas trwania leczenia
Lekarz określa odpowiednią dla pacjenta dawkę leku Blastomat, biorąc pod uwagę powierzchnię ciała obliczoną na podstawie wzrostu i masy ciała pacjenta, stwierdzenia, czy nastąpiła wznowa guza oraz czy pacjent był wcześniej poddany chemioterapii.

Lekarz może zalecić pacjentowi przyjmowanie innych leków (przeciwwymiotnych) przed i (lub) po zażyciu leku Blastomat, aby zapobiec wystąpieniu nudności i wymiotów lub je opanować.

Dorośli pacjenci z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym
U pacjenta nowo diagnozowanego leczenie przebiegać będzie w dwóch fazach:
− najpierw terapia lekiem razem z radioterapią (okres leczenia skojarzonego)
− następujące po nim leczenie samym lekiem Blastomat (okres monoterapii).

Zwykle stosowana dawka początkowa leku Blastomat w okresie leczenia skojarzonego wynosi 75 mg temozolomidu na m2 powierzchni ciała. Lek w tej dawce pacjent przyjmuje codziennie przez 42 dni (do 49 dni) w skojarzeniu z radioterapią. W zależności od wyników badań krwi i tolerancji leku przez pacjenta, przyjmowanie dawki leku Blastomat może zostać opóźnione lub przerwane. Po zakończeniu radioterapii nastąpi 4-tygodniowa przerwa w leczeniu. Umożliwi to regenerację organizmu pacjenta. Po tym czasie rozpocznie się okres monoterapii. W trakcie monoterapii sposób leczenia i dawka leku są rożne. Lekarz zaleci pacjentowi wskazaną dawkę. Leczenie może trwać do 6 cykli. Jeden cykl trwa 28 dni. Pacjent przyjmuje nowo określoną dawkę leku Blastomat raz na dobę przez pierwsze 5 dni („dni stosowania leku”), Pierwsza dawka będzie wynosić 150 mg/m2 pc. Następnie są 23 dni bez przyjmowania leku. Po dniu 28. rozpoczyna się nowy cykl. Pacjent ponownie przyjmuje lek Blastomat raz na dobę przez 5 dni, a kolejne 23 dni są dniami bez zażywania leku. Lekarz może dostosować dawkę leku Blastomat, opóźnić jej przyjęcie lub przerwać leczenie w zależności od tego, jakie są wyniki badania krwi i jak pacjent toleruje lek podczas każdego cyklu leczenia.

Pacjenci, u których występuje ponowny wzrost guza lub nasilenie procesu chorobowego (glejak złośliwy, taki jak glejak wielopostaciowy lub gwiaździak anaplastyczny), przyjmujący jedynie lek Blastomat

Cykl leczenia trwa 28 dni.
Pacjent będzie otrzymywał lek Blastomat w monoterapii lek raz na dobę przez 5 pierwszych dni, dawka dobowa zależy od tego, czy pacjent uprzednio otrzymywał chemioterapię. Zwykle stosowana dawka początkowa u pacjentów, którzy nie otrzymywali wcześniej chemioterapii wynosi 200 mg temozolomidu na m2 powierzchni ciała raz na dobę przez 5 pierwszych dni leczenia. Zwykle stosowana dawka początkowa u pacjentów, którzy otrzymywali wcześniej chemioterapię wynosi 150 mg temozolomidu na m2 powierzchni ciała raz na dobę przez 5 pierwszych dni leczenia. Następnie są 23 dni bez przyjmowania leku. Razem cykl leczenia wynosi 28 dni. Po 28. dniu rozpoczyna się nowy cykl. Pacjent ponownie otrzyma lek Blastomat raz na dobę przez 5 dni, po tym nastąpią 23 dni bez leku Blastomat. Przed rozpoczęciem każdego nowego cyklu lekarz zleci badanie krwi, aby ocenić, czy dawka leku Blastomat wymaga dostosowania. Zależnie od jego wyników lekarz może zmienić dawkę w następnym cyklu.

Jak stosować lek Blastomat

Przepisaną dawkę leku Blastomat należy przyjmować raz na dobę, najlepiej każdego dnia o tej samej godzinie. Kapsułki należy zażywać na czczo, na przykład co najmniej godzinę przed planowanym spożyciem śniadania. Kapsułkę(i) należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Kapsułek nie należy otwierać, rozgniatać, ani żuć. Jeśli kapsułka uległa zniszczeniu, należy unikać kontaktu proszku ze skórą, oczami i nosem. Jeśli przypadkowo dojdzie do kontaktu leku z nosem lub oczami, należy je spłukać wodą.

Zależnie od przepisanej dawki pacjent może przyjmować więcej niż jedną kapsułkę na raz, również o różnej mocy (czyli zawartości substancji czynnej wyrażonej w mg). Kolor wieczka kapsułki jest inny dla każdej mocy (patrz punkt poniżej).

Blastomat 5 mg kapsułki twarde – Kolor wieczka Zielony
Blastomat 20 mg kapsułki twarde – Kolor wieczka Pomarańczowy
Blastomat 100 mg kapsułki twarde – Kolor wieczka Purpurowy
Blastomat 140 mg kapsułki twarde – Kolor wieczka Niebieski
Blastomat 180 mg kapsułki twarde – Kolor wieczka Brązowy
Blastomat 250 mg kapsułki twarde – Kolor wieczka Biały

Pacjent musi być pewny, że w pełni rozumie i zapamiętał następujące informacje:
− ile kapsułek musi przyjąć każdego dnia stosowania leku. Należy poprosić lekarza lub farmaceutę o zapisanie tej informacji wraz z kolorem kapsułki.
− które dni są dniami stosowania leku.

Lek Blastomat należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Błędy w sposobie stosowania leku mogą mieć poważne następstwa dla zdrowia pacjenta.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

W razie omyłkowego zażycia większej niż zalecona ilości kapsułek leku Blastomat należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Blastomat – czy mogę spożywać alkohol?

Brak informacji na temat związku stosowania leku Blastomat z jedzeniem i piciem.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Blastomat w okresie ciąży i karmienia piersią?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Jeśli lekarz ściśle nie zaleci inaczej, pacjentka w ciąży nie powinna stosować leku Blastomat.
Podczas przyjmowania leku Blastomat zarówno kobiety, jak i mężczyźni muszą stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Ulotka Blastomat – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Blastomat 5 mg, 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg, 250 mg, kapsułki twarde (Temozolamidum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 9 razy

Rozmiar plku 130.97 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Blastomat m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Blastomat 5 mg, 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg, 250 mg, kapsułki twarde (Temozolamidum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 7 razy

Rozmiar plku 242.33 KB

Cena - ile kosztuje Blastomat?

Cena Blastomat i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Blastomat.

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Blastomat? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz

BL Market - Kupuj produkty w zaufanej aptece

Filters Sort results
Reset Apply

Zastosowanie Composita One kapsułki (Opakowanie: 60 )Composita One kapsułki (Opakowanie: 60 ) jest suplementem diety skomponowanym według wytycznych Polskiego Towarzystwa Ginekologii i Położnictwa, zawierającym składniki niezbędne kobiecie w przygotowaniu do ciąży oraz w jej pierwszym trymestrze. Foliany zawarte w produkcie pomagają w tworzeniu tkanek matczynych, co ułatwia zagnieżdżenie się zarodka, a później umożliwia rozwój zdrowej cewy nerwowej u…

35.99 

Zastosowanie Olivenoel Olifting krem przeciwzmarszczkowy (Opakowanie: 50 ml)Olivenoel Olifting krem przeciwzmarszczkowy (Opakowanie: 50 ml) bazuje na wyjątkowych właściwościach toskańskiej oliwy z oliwek, przeciwdziałając rozwojowi wolnych rodników. Doskonale nawilża, pielęgnuje skórę oraz posiada silne działanie przeciwzmarszczkowe redukując oznaki starzenia się skóry twarzy. Olivenoel Olifting krem przeciwzmarszczkowy (Opakowanie: 50 ml) przywróci skórze świeżość, gładkość oraz wygł…

88.99 

Zastosowanie Eucerin Urearepair Original balsam 3% mocznik (Opakowanie: 250 ml)Eucerin Urearepair Original balsam 3% mocznik (Opakowanie: 250 ml) to kosmetyk do codziennej pielęgnacji skóry wyjątkowo suchej i atopowej. Likwiduje uczucie szorstkości i swędzenia. Dokładnie nawilża i zatrzymuje wodę w warstwie rogowej naskórka. Produkt nadaje się nawet do delikatnej i wrażliwej skóry dzieci.Efekt działania Eucerin Urearepair Original balsam 3% mocznik (Opakowanie: 250 ml)Eucerin…

74.99 

Sedalia (Opakowanie: 200 ml) możecie kupić na stronie apteki internetowej www.apodiscounter.pl.

18.54 

Zastosowanie Vichy Dercos Nutrients Detox szampon (Opakowanie: 250 ml)Vichy Dercos Nutrients Detox szampon (Opakowanie: 250 ml) to głęboko oczyszczający szampon przeznaczony do przetłuszczających się włosów i skóry głowy. Zalecany jest do codziennego stosowania w przypadku wzmożonej produkcji sebum. Efekt działania Vichy Dercos Nutrients Detox szampon (Opakowanie: 250 ml)Vichy Dercos Nutrients Detox szampon (Opakowanie: 250 ml) zawiera ekstrakt z oczyszczających alg Spirulina…

43.24 

Szukasz innego produktu? Sprawdź w BL Market.

Popularne wyszukiwania w 2022 roku:

polprazol, ozempic odchudzanie, saxenda opinie, mysimba opiniewelbox, neurovit opinie, dorminox opinie, pitamet, structum opinie, pramolan opinie, trittico opinie, aklief