Temozolomide Hexal

Działanie i wskazania

Temozolomide Hexal zawiera substancję zwaną temozolomidem. Jest to lek przeciwnowotworowy.

Lek Temozolomide HEXAL jest stosowany w leczeniu szczególnych postaci guzów mózgu:
• u dorosłych z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym. Lek Temozolomide HEXAL jest najpierw stosowany razem z radioterapią (okres skojarzonego leczenia), a następnie jako jedyny lek (okres monoterapii).
• u dzieci w wieku 3 lat i starszych oraz u dorosłych z glejakiem złośliwym, takim jak glejak wielopostaciowy lub gwiaździak anaplastyczny. Lek Temozolomide HEXAL jest stosowany w leczeniu tych guzów, jeśli po standardowym leczeniu występuje ich ponowny wzrost lub nasilenie procesu chorobowego.

Temozolomide Hexal cena - refundacja, interakcje - dostepność w aptekach

Skorzystaj z wyszukiwarki, dzięki której znajdziesz następujące informacje o leku Temozolomide Hexal:

  • cena leku Temozolomide Hexal (ile kosztuje lek w zależności od poziomu refundacji)
  • czy lek przepisywany jest na receptę, czy jest dostępny bez recepty?
  • interakcje leku Temozolomide Hexal z innymi lekami
  • lista leków refundowanych oraz leków 75+
  • adresy i numery telefonów aptek

Sprawdź ile kosztuje Temozolomide Hexal - cena leku.

Skład

• Substancją czynną jest temozolomid.
Temozolomide HEXAL 5 mg kapsułki twarde
Każda kapsułka zawiera 5 mg temozolomidu.

Temozolomide HEXAL 20 mg kapsułki twarde
Każda kapsułka zawiera 20 mg temozolomidu.

Temozolomide HEXAL 100 mg kapsułki twarde
Każda kapsułka zawiera 100 mg temozolomidu.

Temozolomide HEXAL 140 mg kapsułki twarde
Każda kapsułka zawiera 140 mg temozolomidu.

Temozolomide HEXAL 180 mg kapsułki twarde
Każda kapsułka zawiera 180 mg temozolomidu.

Temozolomide HEXAL 250 mg kapsułki twarde
Każda kapsułka zawiera 250 mg temozolomidu.

• Pozostałe składniki kapsułki to
Temozolomide HEXAL 5 mg kapsułki twarde
– Zawartość kapsułki: laktoza bezwodna, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa typ A, kwas winowy, kwas stearynowy.
– Otoczka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172), indygotyna (E132), woda.
– Tusz do nadruku: szelak, żelaza tlenek czarny (E172), potasu wodorotlenek.

Temozolomide HEXAL 20 mg kapsułki twarde
– Zawartość kapsułki: laktoza bezwodna, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa typ A, kwas winowy, kwas stearynowy.
– Otoczka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172), woda.
– Tusz do nadruku: szelak, żelaza tlenek czarny (E172), potasu wodorotlenek.

Temozolomide HEXAL 100 mg kapsułki twarde
– Zawartość kapsułki: laktoza bezwodna, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa typ A, kwas winowy, kwas stearynowy.
– Otoczka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek czerwony (E172), woda.
– Tusz do nadruku: szelak, żelaza tlenek czarny (E172), potasu wodorotlenek.

Temozolomide HEXAL 140 mg kapsułki twarde
– Zawartość kapsułki: laktoza bezwodna, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa typ A, kwas winowy, kwas stearynowy.
– Otoczka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), indygotyna (E132), woda.
– Tusz do nadruku: szelak, żelaza tlenek czarny (E172), potasu wodorotlenek.

Temozolomide HEXAL 180 mg kapsułki twarde
– Zawartość kapsułki: laktoza bezwodna, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa typ A, kwas winowy, kwas stearynowy.
– Otoczka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172), woda.
– Tusz do nadruku: szelak, żelaza tlenek czarny (E172), potasu wodorotlenek.

Temozolomide HEXAL 250 mg kapsułki twarde
– Zawartość kapsułki: laktoza bezwodna, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa typ A, kwas winowy, kwas stearynowy.
– Otoczka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), sodu laurylosiarczan, woda.
– Tusz do nadruku: szelak, żelaza tlenek czarny (E172), potasu wodorotlenek.

Zobacz listę preparatów zawierających: .

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie i czas trwania leczenia
Lekarz prowadzący określa odpowiednią dla danego pacjenta dawkę leku Temozolomide HEXAL.
Dawkę określa się na podstawie wymiarów ciała (wzrost i masa ciała), w zależności od tego czy guz pojawił się ponownie i czy pacjent był wcześniej poddany chemioterapii.
Aby zapobiec nudnościom i wymiotom lub je ograniczyć mogą być zalecone inne leki do stosowania przed i (lub) po przyjęciu leku Temozolomide HEXAL.

Pacjenci z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym
U pacjentów nowo zdiagnozowanych leczenie będzie przebiegać w dwóch fazach:
• najpierw stosowanie leku razem z radioterapią (okres leczenia skojarzonego)
• następnie leczenie tylko lekiem Temozolomide HEXAL (okres monoterapii).

W okresie leczenia skojarzonego lekarz prowadzący rozpocznie podawanie leku Temozolomide Hexal w dawce 75 mg/m2 pc (zwykle stosowana dawka). Lek w tej dawce pacjent przyjmuje codziennie przez 42 dni (do 49 dni) w skojarzeniu z radioterapią.

Biorąc pod uwagę wyniki badań krwi i (lub) tolerancję pacjenta na lek w każdym z cykli leczenia, lekarz może podjąć decyzję o zmianie dawki leku Temozolomide HEXAL, opóźnieniu jego podawania lub przerwaniu leczenia.

Po zakończeniu radioterapii nastąpi 4-tygodniowa przerwa w leczeniu. Umożliwi to regenerację organizmu pacjenta.
Następnie, rozpocznie się okres monoterapii.

W okresie monoterapii, dawka i sposób przyjmowania leku Temozolomide HEXAL będą inne.

Lekarz prowadzący określi odpowiednią dla danego pacjenta dawkę leku. Pacjent może otrzymać do 6 cykli leczenia. Każdy z nich trwa 28 dni. Pacjent będzie przyjmował tylko Temozolomide HEXAL w nowej dawce przez pierwsze 5 dni każdego cyklu („dni stosowania leku”). Pierwsza dawka to 150 mg/m2 pc. Po tym nastąpi 23-dniowa przerwa w stosowaniu leku Temozolomide HEXAL. To w sumie daje 28-dniowy cykl leczenia.

Po dniu 28. rozpoczyna się kolejny cykl. Pacjent ponownie będzie przyjmował lek raz na dobę przez pięć dni, po których nastąpi 23-dniowa przerwa w stosowaniu leku Temozolomide HEXAL. W zależności od wyników badań krwi i tolerancji pacjenta na lek w każdym z cykli leczenia, dawka leku Temozolomide HEXAL może być zmieniona lub stosowanie leku może zostać opóźnione bądź przerwane.

Pacjenci, u których występuje ponowny wzrost guza lub nasilenie procesu chorobowego (glejak złośliwy, taki jak glejak wielopostaciowy lub gwiaździak anaplastyczny), przyjmujący jedynie lek Temozolomide HEXAL:
Cykl leczenia lekiem Temozolomide HEXAL obejmuje 28 dni.

Lek stosuje się raz na dobę przez pierwsze 5 dni. Dawka dobowa zależy od tego czy uprzednio stosowano chemioterapię.

Jeśli pacjent nie otrzymywał wcześniej chemioterapii pierwsza dawka leku Temozolomide HEXAL będzie wynosiła 200 mg/m2 pc. raz na dobę przez pierwsze 5 dni. Jeśli pacjent otrzymywał wcześniej chemoterapię pierwsza dawka leku Temozolomide HEXAL będzie wynosiła 150 mg/m2 pc. raz na dobę przez pierwsze 5 dni. Następnie będzie 23-dniowa przerwa w podawaniu leku Temozolomide HEXAL. To daje razem 28-dniowy cykl leczenia.
Po 28. dniu rozpoczyna się następny cykl. Pacjent ponownie przyjmuje lek Temozolomide HEXAL raz na dobę przez 5 dni, po których następuje 23-dniowa przerwa w stosowaniu leku Temozolomide HEXAL.

Przed rozpoczęciem każdego nowego cyklu lekarz zleci badanie krwi, aby ocenić, czy dawka leku Temozolomide HEXAL wymaga dostosowania. Zależnie od uzyskanych wyników lekarz może zmienić dawkę do przyjmowania w następnym cyklu.

Przedawkowanie

W razie omyłkowego zażycia większej niż zalecona ilości kapsułek leku Temozolomide HEXAL należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Brak danych.

Spożywanie alkoholu podczas farmakoterapii może zmieniać działanie leków. Mogą nasilić się działania niepożądane leku, a terapia może się okazać nieskuteczna. Zaburzenie wchłaniania, dystrybucji substancji czynnej oraz jej wydalania z organizmu stanowi wielkie zagrożenie dla organizmu. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie stosować leku Temozolomide Hexal w okresie ciąży, chyba że lekarz prowadzący wyraźnie zalecił takie leczenie.

Podczas przyjmowania leku Temozolomide HEXAL zarówno kobiety, jak i mężczyźni muszą stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Należy zakończyć karmienie piersią podczas leczenia lekiem Temozolomide HEXAL.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Opinie pacjentów o Temozolomide Hexal - forum o lekach

Aktualna ocena:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Please enter your comment!
Please enter your name here