Konsultacja merytoryczna:

Temozolomide Accord

Temozolomid jest lekiem przeciwnowotworowym.

Lek Temozolomide Accord w postaci kapsułek jest stosowany w leczeniu określonych rodzajów guzów mózgu:
– u dorosłych z nowo zdiagnozowaną szczególną postacią guza mózgu (glejak wielopostaciowy).
Temozolomid jest na początku stosowany razem z radioterapią (faza leczenia skojarzonego), a następnie jest stosowany pojedynczo (faza monoterapii).
– u dzieci w wieku 3 lat i starszych oraz dorosłych pacjentów ze szczególnymi postaciami guza mózgu (np. glejak wielopostaciowy lub gwiaździak anaplastyczny), jeśli występuje ponowny wzrost guza lub jeśli nowotwór rozprzestrzenił się po standardowym leczeniu.

Jaki jest skład Temozolomide Accord, jakie substancje zawiera?

– Substancją czynną leku jest temozolomid.
Temozolomide Accord 5 mg kapsułki twarde: Każda kapsułka zawiera 5 mg temozolomidu.
Temozolomide Accord 20 mg kapsułki twarde: Każda kapsułka zawiera 20 mg temozolomidu.
Temozolomide Accord 100 mg kapsułki twarde: Każda kapsułka zawiera 100 mg temozolomidu.
Temozolomide Accord 140 mg kapsułki twarde: Każda kapsułka zawiera 140 mg temozolomidu.
Temozolomide Accord 180 mg kapsułki twarde: Każda kapsułka zawiera 180 mg temozolomidu.
Temozolomide Accord 250 mg kapsułki twarde: Każda kapsułka zawiera 250 mg temozolomidu.

– Inne składniki leku to:
Zawartość kapsułki:
laktoza bezwodna, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa typ A, kwas winowy, kwas stearynowy.

Otoczka kapsułki:
Temozolomide Accord 5 mg kapsułki twarde: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), indygotyna (E 132), woda.
Temozolomide Accord 20 mg kapsułki twarde: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), woda.
Temozolomide Accord 100 mg kapsułki twarde: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), woda.
Temozolomide Accord 140 mg kapsułki twarde: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna (E 132), woda.
Temozolomide Accord 180 mg kapsułki twarde: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), woda.
Temozolomide Accord 250 mg kapsułki twarde: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), woda.

Tusz użyty do nadruku zawiera:
szelak, glikol propylenowy, żelaza tlenek czarny (E172) i potasu wodorotlenek.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Temozolomide Accord – jak stosować ten lek?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Temozolomide Accord powinien być przepisywany wyłącznie przez lekarza z doświadczeniem w leczeniu guzów mózgu.

Dawkowanie i czas leczenia
Lekarz prowadzący określi odpowiednią dla pacjenta dawkę leku. Dawkę określa się na podstawie wymiarów ciała (wzrost i masa ciała), w zależności od tego czy pacjent był poddany wcześniej chemioterapii. Lekarz może zalecić stosowanie innych leków przed i (lub) po zażyciu temozolomidu w celu uniknięcia lub opanowania wymiotów.

Przepisaną dawkę leku Temozolomide Accord należy zażywać raz na dobę. Lek należy zażyć na czczo; na przykład co najmniej godzinę przed planowanym śniadaniem. Kapsułkę(i) należy połykać w całości popijając szklanką wody. Nie należy otwierać, kruszyć ani rozgryzać kapsułek. Jeśli kapsułka jest uszkodzona, należy unikać zetknięcia proszku znajdującego się w kapsułce ze skórą, oczami lub nosem. Należy unikać wdychania proszku. Jeśli przypadkowo dojdzie do kontaktu proszku z oczami lub nosem, należy tę okolicę przepłukać wodą.

Jeśli pacjent zażywa lek Temozolomide Accord w skojarzeniu z radioterapią (nowo zdiagnozowani pacjenci):
Podczas trwania radioterapii lekarz rozpocznie podawanie temozolomidu w dawce 75 mg/m2 pc., a zażywana dawka dobowa będzie zależała od wzrostu i masy ciała pacjenta. Pacjent będzie zażywał tę dawkę codziennie przez 42 dni (do 49 dni) razem z radioterapią. Biorąc pod uwagę wyniki badań krwi i tolerancję temozolomidu przez pacjenta, stosowanie leku może zostać opóźnione lub przerwane.

Po zakończeniu radioterapii nastąpi 4-tygodniowa przerwa w leczeniu, aby organizm pacjenta mógł się zregenerować.

Pacjent może otrzymać do 6 cykli leczenia, a każdy cykl trwa 28 dni. Pacjent będzie zażywał temozolomid w nowej dawce początkowo 150 mg/m2 pc. raz na dobę przez pierwszych pięć dni cyklu („dni stosowania leku”), po których nastąpi 23-dniowa przerwa w stosowaniu temozolomidu. W sumie daje to 28–dniowy cykl leczenia.

Po 28. dniu rozpoczyna się nowy cykl leczenia. Pacjent będzie ponownie zażywał lek raz na dobę przez pierwszych pięć dni po których nastąpi 23-dniowa przerwa w stosowaniu temozolomidu.

W zależności od wyników badań krwi i tolerancji temozolomidu przez pacjenta podczas każdego cyklu, dawka leku może zostać zmieniona, stosowanie leku może zostać opóźnione lub przerwane.

Jeśli pacjent zażywa tylko lek Temozolomide Accord (bez radioterapii):
Cykl leczenia lekiem Temozolomide Accord obejmuje 28 dni. Pacjent będzie zażywał kapsułki raz na dobę przez pierwszych pięć dni cyklu („dni stosowania leku”), po których nastąpi 23-dniowa przerwa w stosowaniu temozolomidu. W sumie daje to 28 –dniowy cykl leczenia.

Po 28. dniu rozpoczyna się nowy cykl leczenia. Pacjent będzie ponownie zażywał lek raz na dobę przez pierwszych pięć dni po których nastąpi 23-dniowa przerwa w stosowaniu temozolomidu. Przed każdym nowym cyklem leczenia, będą wykonane badania krwi, w celu oceny czy dawka temozolomidu wymaga dostosowania.

Jeśli pacjent nie otrzymywał wcześniej chemioterapii pierwsza dawka temozolomidu będzie wynosiła 200 mg/m2 pc. raz na dobę przez pierwszych pięć dni („dni stosowania leku”), po których nastąpi 23-dniowa przerwa w stosowaniu temozolomidu. Jeśli pacjent otrzymywał chemioterapię, pierwsza dawka temozolomidu będzie wynosiła 150 mg/m2 pc. raz na dobę przez pierwszych pięć dni („dni stosowania leku”), po których nastąpi 23-dniowa przerwa w stosowaniu temozolomidu.

W zależności od wyników badań krwi lekarz może dostosować dawkę leku w następnym cyklu. Przed rozpoczęciem każdego nowego cyklu pacjent powinien upewnić się, że dokładnie zrozumiał ile kapsułek i o jakiej mocy powinien zażywać codziennie, oraz jak długo powinien zażywać określoną dawkę.

Dotyczy wszystkich pacjentów
Temozolomid występuje w kapsułkach o różnej mocy (moc leku w mg jest podana na opakowaniu). Kapsułki o różnej mocy mają inny kolor wieczka. W zależności od tego jaką dawkę temozolomidu przepisał lekarz, podczas cyklu leczenia każdego dnia stosowania leku pacjent może zażywać kilka kapsułek.
– Pacjent musi być pewny, że na pewno zrozumiał ile kapsułek każdej mocy musi zażyć. Należy poprosić lekarza lub farmaceutę, aby zapisał liczbę kapsułek każdej mocy (również kolor), którą pacjent musi przyjąć każdego dnia stosowania leku.

– Pacjent musi być pewny, że dokładnie wie, które dni są dniami stosowania leku.
– Przed rozpoczęciem każdego nowego cyklu pacjent powinien ponownie otrzymać od lekarza prowadzącego instrukcję dotyczącą dawki. Czasem dawka lub liczba i rodzaj kapsułek, które pacjent powinien zażywać mogą różnić się od stosowanych w ostatnim cyklu.
– Jeśli po powrocie do domu pacjent stwierdzi, że nie jest pewien jak zażyć właściwą dawkę, należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem kolejnego cyklu leczenia. Błędy w sposobie stosowania leku mogą mieć poważne następstwa dla zdrowia pacjenta.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Jeśli przypadkowo pacjent zażyje więcej kapsułek niż zalecił lekarz, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Temozolomide Accord – czy mogę spożywać alkohol?

Brak danych.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Temozolomide Accord w okresie ciąży i karmienia piersią?

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie wolno stosować leku Temozolomide Accord w okresie ciąży, chyba że lekarz prowadzący wyraźnie zalecił takie leczenie.

Podczas leczenia lekiem Temozolomide Accord zarówno kobiety jak i mężczyźni powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji.

Podczas leczenia lekiem Temozolomide Accord nie wolno karmić piersią.

Ulotka Temozolomide Accord – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

TEMOZOLOMIDE ACCORD, 5 mg; 20 mg; 100 mg; 140 mg; 180 mg; 250 mg, kapsułki twarde (temozolomid)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 9 razy

Rozmiar plku 59.18 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Temozolomide Accord m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

TEMOZOLOMIDE ACCORD, 5 mg; 20 mg; 100 mg; 140 mg; 180 mg; 250 mg, kapsułki twarde (temozolomid)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 27 razy

Rozmiar plku 59.18 KB

Cena - ile kosztuje Temozolomide Accord?

Cena Temozolomide Accord i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Temozolomide Accord.

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Temozolomide Accord? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz

Przykładowe produkty na BL Market

Kupuj leki i inne produkty w sprawdzonej aptece za pośrednictwem BL Market

Filters Sort results
Reset Apply

Organizm człowieka dla jego własnego dobra należy oczyszczać. Suplement diety Para Farm w postaci kapsułek to kompozycja składników naturalnego pochodzenia, które wspomagają proces oczyszczania poprzez eliminację chorobotwórczych mikroorganizmów.

Colgate whitening płyn do płukania jamy ustnej, charakteryzuje się wielorakim działaniem w kierunku ochrony przed próchnicą i zapobieganiu powstawaniu przebarwień przywracając zębom ich utraconą biel.

Odwodnienie organizmu może być szczególnie groźne w przypadku niemowląt oraz małych dzieci. Jednak osoby dorosłe w niektórych sytuacjach również są narażone na wystąpienie odwodnienia. Wtedy zaleca się stosować Floractin Elektrolity.

APTEO Syrop o smaku malinowym to produkt, który doskonale nadaje się do sporządzania pysznych owocowych napojów oraz urozmaicania smaku deserów (np. budyniu, kaszy manny). Skutecznie zaspokaja pragnienie.

SINULAN FORTE to naturalny suplement diety, który wzmacnia nie tylko odporność, ale również wspiera pracę układu oddechowego, zwłaszcza gardła i strun głosowych. Łagodzi podrażnienia.

Substancja czynna produktu leczniczego Sildenafil SymPhar 0,025g to sildenafil, czyli lek należący do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Lek wskazany jest do stosowania u mężczyzn w leczeniu zaburzeń uzyskania bądź utrzymania erekcji.

Czy słodycze mogą być fit i wciąż być pysznie słodkie? Tak! Baton Gym Bar o smaku migdałowo-czekoladowym firmy Allnutrition uwiedzie każdego łasucha! Dużymi atutami produktu są dobry skład oraz duża porcja białka…

Diohespan Max 1000mg to produkt leczniczy w postaci saszetek z proszkiem doustnym gotowym do bezpośredniego spożycia. Lek zawiera zmikronizowaną diosminę, wskazany jest w leczeniu objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.

SWANSON L-lizyna zawiera aminokwas niewytwarzany w organizmie, który należy dostarczać z jedzeniem. Wzmacnia odporność i ułatwia walkę ze stresem. Sprawdza się w czasie regeneracji po wysiłku.

Zaletą suplementu diety DeKavit D3+K2 jest zastosowanie w nim wyłącznie naturalnej witaminy D i K, a także innowacyjna formuła Duo Complex. Oznacza to, że kapsułkę można połykać w całości bądź…

Detramax zawiera połączenie diosminy i hesperydyny, których działanie wzmocnione zostało o ekstrakt z liści winorośli właściwej i z pestek winogron wraz z witaminą C. Stosowanie Detramax znosi uczucie ciężkości nó…

LAKCID Forte to produkt działający na bazie bakterii Lactobacillus rhamnosus, które wpływają na uregulowanie mikroflory bakteryjnej jelit. Zapobiegają rozwojowi chorobotwórczych drobnoustrojów.

Visolvit Junior odporność smak porzeczkowy odpowiada za wyraźne skrócenie czasu trwania infekcji dróg oddechowych oraz przeciwdziałanie ich występowaniu. Działa także antyoksydacyjnie.

Zielony Owies to preparat charakteryzujący się wysoką zawartością składników odżywczych. Przyczynia się do pobudzenia organizmu do działania oraz usprawnienia procesów trawiennych. Wywołuje uczucie pełności.

Wyrób medyczny Gastroalg z kwasem alginowym i lukrecją łagodzi objawy refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak: nadkwaśność oraz uczucie pieczenia. Preparat w wygodnej do stosowania postaci tabletek rozpuszczalnych w jamie ustnej.

Spray do opalania SPF50+ 12m+ marki Chicco zapewnia bardzo wysoki stopień ochrony przeciwsłonecznej dla Twojego dziecka, a także dla pozostałych członków rodziny! Jego delikatna formuła jest odpowiednia dla skóry wrażliwej i skł…

HEPATEFIX herbata ziołowa to naturalny suplement diety, który wspomaga prawidłową pracę jelit i wątroby. Wykazuje właściwości rozkurczowe i żółciopędne. Przyczynia się do unormowania stężenia cholesterolu we krwi.

Pastylki do ssania Clarvox Porzeczka to suplement diety z ekstraktem z porostu islandzkiego i dzikiej róży oraz laktoferyną. Preparat jest polecany w przypadku chrypki, drapania w gardle, suchości jamy ustnej, podrażnienia krtani i strun głosowych.

Gratka dla amatorów ziołowych naparów! Lapacho Matto Grosso marki Intenson to wyjątkowy susz polecany do przygotowywania aromatycznej herbatki, którą cechuje nie tylko wyjątkowy smak, ale i walory prozdrowotne.

PASTYLKI WYKRZTUŚNE to preparat, który wspomaga leczenie nieżytów dróg oddechowych, łagodząc kaszel i ułatwiając odkrztuszanie.