Dasatinib Mylan

Mylan Ireland Ltd.

Jak działa i kiedy stosujemy Dasatinib Mylan?

Dasatinib Mylan zawiera substancję czynną dazatynib. Lek ten stosuje się w leczeniu ostrej
białaczki limfoblastycznej (ALL) z chromosomem Philadelphia (Ph+) u dorosłych, młodzieży
i dzieci w wieku co najmniej 1 roku. Białaczka jest to nowotwór białych krwinek. Białe krwinki
w prawidłowych warunkach pomagają organizmowi w zwalczaniu zakażeń. U osób z ostrą
białaczką limfoblastyczną białe krwinki nazywane limfocytami namnażają się zbyt szybko oraz żyją zbyt długo. Dasatinib Mylan hamuje wzrost tych białaczkowych komórek.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z działaniem leku Dasatinib Mylan lub powodów
dlaczego lek ten został przepisany, należy zwrócić się do lekarza.

REKLAMA

Skład

− Substancją czynną leku jest dazatynib. Każda powlekana tabletka zawiera 20 mg, 50 mg,
70 mg, 80 mg, 100 mg lub 140 mg dazatynibu.

− Pozostałe składniki to:
Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna (typ 101), celuloza
mikrokrystaliczna (typ 102), kroskarmeloza sodowa, hydroksypropyloceluloza, magnezu
stearynian
Otoczka tabletki: laktoza jednowodna, hypromeloza (15 mPas), dwutlenek tytanu
(E171), triacetyna.

Dowiedz się więcej na temat substancji: .

Dawkowanie preparatu Dasatinib Mylan – jak stosować ten lek?

Dasatinib Mylan będzie przepisywany wyłącznie przez lekarza doświadczonego w leczeniu
białaczki. Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek Dasatinib Mylan jest
przeznaczony dla dorosłych i dzieci w wieku co najmniej 1 roku.

Zalecana początkowa dawka leku dla dorosłych pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną
z chromosomem Philadelphia to 140 mg przyjmowane doustnie raz na dobę.

Dawkowanie u dzieci z Ph+ ALL ustala się w zależności od masy ciała. Dazatynib jest
podawany doustnie raz na dobę w postaci zarówno tabletek albo proszku do sporządzania
zawiesiny doustnej. Nie zaleca się stosowania dazatynibu w postaci tabletek u pacjentów
o masie ciała mniejszej niż 10 kg. U pacjentów o masie ciała mniejszej niż 10 kg i u pacjentów, którzy nie są w stanie połykać tabletek, należy stosować proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. Przy zmianie postaci (tj. tabletek oraz proszku do sporządzania zawiesiny doustnej) może nastąpić zmiana dawki, w takim przypadku nie należy zmieniać z jednej postaci na drugą.

Na podstawie masy ciała pacjenta, działań niepożądanych i odpowiedzi na leczenie lekarz ustali odpowiednią postać leku i dawkę. Dawka początkowa leku Dasatinib Mylan u dzieci przeliczana jest na masę ciała, jak pokazano poniżej:

Masa ciała (kg)*             Dawka dobowa (mg)
10 do mniej niż 20 kg              40 mg
20 do mniej niż 30 kg              60 mg
30 do mniej niż 45 kg              70 mg
co najmniej 45 kg                 100 mg

*Nie zaleca się stosowania tabletek u pacjentów o masie ciała mniejszej niż 10 kg; u tych pacjentów należy stosować proszek do sporządzania zawiesiny doustnej.

Nie ma zaleceń dotyczących dawki leku Dasatinib Mylan u dzieci w wieku poniżej 1 roku.
W zależności od odpowiedzi na leczenie lekarz może podjąć decyzję o zwiększeniu lub
zmniejszeniu dawki, a nawet wstrzymać na krótko leczenie. Aby podać duże lub małe dawki
może być konieczne zastosowanie kombinacji tabletek o różnej mocy.

Jak przyjmować lek Dasatinib Mylan
Tabletki należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia.Tabletki należy połykać w całości.
Nie należy ich rozkruszać, ciąć ani żuć. Nie należy przyjmować rozdrobnionych tabletek.
Jeśli tabletki są rozkruszone, pocięte, przeżute lub rozdrobnione, nie ma pewności, że pacjent
otrzymał odpowiednią dawkę. Tabletki leku Dasatinib Mylan można przyjmować zarówno
z posiłkiem jak i bez posiłku.

Specjalne zalecenia dotyczące postępowania z lekiem Dasatinib Mylan
Jest mało prawdopodobne, aby tabletki leku Dasatinib Mylan zostały uszkodzone. Jednak
w takim przypadku osoby mające styczność z lekiem Dasatinib Mylan powinny używać rękawic ochronnych.

Jak długo należy przyjmować lek Dasatinib Mylan
Lek Dasatinib Mylan należy przyjmować codziennie dopóki lekarz nie zdecyduje, że należy
zaprzestać przyjmowania. Należy upewnić się, że lek Dasatinib Mylan przyjmowany jest tak
długo, jak zostało to zalecone przez lekarza.

REKLAMA

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Jeśli przypadkowo pacjent przyjął więcej tabletek niż zostało to zalecone, należy natychmiast
powiadomić o tym lekarza, ponieważ pacjent może wymagać opieki medycznej.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Nie należy przyjmować leku Dasatinib Mylan z grejpfrutem lub sokiem grejpfrutowym.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Dasatinib Mylan w okresie ciąży i karmienia piersią?

Pacjentki, które są w ciąży lub podejrzewają, że mogły zajść w ciążę powinny powiadomić
o tym lekarza. Leku Dasatinib Mylan nie należy podawać kobietom ciężarnym, jeśli nie jest to
bezwzględnie konieczne. Lekarz przedstawi zagrożenia mogące wystąpić w trakcie
przyjmowania leku Dasatinib Mylan w czasie ciąży. Zaleca się, by zarówno mężczyźni jak
i kobiety, w trakcie leczenia lekiem Dasatinib Mylan, stosowali skuteczną antykoncepcję.

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią. Podczas przyjmowania leku Dasatinib Mylan
nie należy karmić piersią.

Cena i dostępność w najbliższej aptece

Sprawdź ile kosztuje Dasatinib Mylan i zarezerwuj w aptece w Twojej okolicy. Dowiedz się także, czy lek jest dostęny na receptę, czy bez recepty oraz czy jest refundowany (poziom refundacji).

Ulotka – skutki uboczne

Do pobrania pełna ulotka leku Dasatinib Mylan. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

REKLAMA

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat leku Dasatinib Mylan m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Opinie - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów / napisz własną opinię (forum)

Stosujesz Dasatinib Mylan? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu. Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania leku możesz pomóc innym pacjentom.

Sprawdź opinie o Dasatinib Mylan.

Ważne! Oferty sprzedaży/kupna leków są sukcesywnie usuwane, zgodnie z regulaminem portalu. Zakup leku z tzw. "drugiej ręki" może być niebezpieczny dla zdrowia.

Aktualna ocena pacjentów:

12345678910
(1 ocen, średnia: 6,00 na 10)

Proszę wpisz swoją opinię!
Proszę, wpisz swoje imię lub pseudonim.