Tag: Lewonorgestrel

LEVOMINE MINI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Levomine mini jest złożonym doustnym środkiem antykoncepcyjnym stosowanym w celu zapobiegania ciąży. Każda tabletka zawiera małą ilość dwóch różnych żeńskich hormonów: etynyloestradiolu i lewonorgestrelu. Tabletki antykoncepcyjne zawierające dwa hormony nazywane są „złożonymi” tabletkami. SKŁAD Substancjami czynnymi leku są etynyloestradiol i lewonorgestrel. Każda tabletka powlekana zawiera 20 mikrogramów etynyloestradiolu i 100 mikrogramów lewonorgestrelu. Ponadto lek zawiera: Rdzeń tabletki: Laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, maltodekstryna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian. Otoczka tabletki: Hypromeloza...

KYLEENA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA System Kyleena jest stosowany do zapobiegania ciąży (antykoncepcji) w okresie do pięciu lat. Kyleena to system terapeutyczny domaciczny o kształcie litery „T”, który po założeniu w jamie macicy powoli uwalnia małą ilość hormonu, lewonorgestrelu. System Kyleena działa poprzez zmniejszanie comiesięcznego wzrostu śluzówki macicy i zagęszczenie śluzu szyjkowego. Takie działania uniemożliwiają styczność plemników i komórki jajowej i w ten sposób zapobiegają zapłodnieniu komórki jajowej przez plemnik. SKŁAD Substancją...

ERLIBELLE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Erlibelle jest doustnym środkiem antykoncepcyjnym i stosuje się go w zapobieganiu ciąży. Każda tabletka powlekana zawiera dwa różne żeńskie hormony w małych ilościach: lewonorgestrel i etynyloestradiol. Doustne środki antykoncepcyjne, które zawierają dwa hormony nazywane są złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi. SKŁAD Substancjami czynnymi leku są: etynyloestradiol i lewonorgestrel. Każda tabletka powlekana zawiera 0,03 miligrama etynyloestradiolu i 0,15 miligrama lewonorgestrelu. Pozostałe składniki leku to: Rdzeń tabletki: Laktoza jednowodna, skrobia...

SMILLA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Smilla jest złożonym doustnym środkiem antykoncepcyjnym, zwanym tabletką antykoncepcyjną. Zawiera on dwa rodzaje żeńskich hormonów: estrogen - etynyloestradiol oraz progestagen - lewonorgestrel w małej dawce. Złożona tabletka antykoncepcyjna zapobiega zajściu w ciążę w oparciu o trzy mechanizmy. Wspomniane hormony: - w każdym miesiącu hamują uwalnianie komórki jajowej przez jajniki (owulacja), - zagęszczają także śluz (na szyjce macicy) utrudniając w ten sposób plemnikom dotarcie do komórki jajowej, - zmieniają...

RAMONNA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Ramonna jest stosowany w zapobieganiu ciąży w przypadkach nagłych, w ciągu 72 godzin (3 dni) po niezabezpieczonym stosunku płciowym lub w przypadku niepowodzenia zastosowanej metody antykoncepcji. Lek Ramonna zawiera jako substancję czynną syntetyczny hormon zwany lewonorgestrelem. Lek ten przyjęty w ciągu 72 godzin po niezabezpieczonym stosunku płciowym zapobiega ciąży w 85%. Nie zapobiegnie on ciąży w każdym przypadku, a jego skuteczność jest większa, jeśli zostanie...

ORLIFIQUE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Orlifique to tabletka antykoncepcyjna stosowana w celu zapobiegania ciąży. Każda różowa tabletka zawiera niewielką ilość dwóch różnych hormonów żeńskich: lewonorgestrel i etynyloestradiol. Białe tabletki nie zawierają substancji czynnej i są nazwane tabletkami placebo. Tabletki antykoncepcyjne zawierające dwa hormony są nazwane tabletkami „złożonymi”. SKŁAD - Substancjami czynnymi leku są lewonorgestrel i etynyloestradiol. Każda tabletka powlekana różowa...

LEVOSERT

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Levosert to system terapeutyczny domaciczny do zastosowania w jamie macicy. Może być stosowany w następujących przypadkach: - Jako skuteczna metoda antykoncepcji (zapobiegania ciąży). - W leczeniu nadmiernych krwawień miesiączkowych (obfite krwawienia). System Levosert zapobiega ciąży w wyniku: kontrolowania miesięcznych zmian błony śluzowej macicy zapobiegając jej wzrostowi, co uniemożliwia zajście w ciąże; zagęszczenia śluzu szyjkowego (w kanale szyjki macicy) co zapobiega przedostawaniu się plemników do komórki jajowej; zahamowania jajeczkowania (owulacji)...

LEVOMINE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Levomine jest złożonym doustnym środkiem antykoncepcyjnym, określanym w tej ulotce ogólnie „pigułką”. Złożone doustne środki antykoncepcyjne zawierają dwa rodzaje żeńskich hormonów: estrogen i progestagen. Zajście w ciążę jest bardzo mało prawdopodobne, jeżeli lek stosowany jest zgodnie z instrukcją. SKŁAD Substancjami czynnymi leku są etynyloestradiol i lewonorgestrel. Każda tabletka powlekana zawiera 30 mikrogramów etynyloestradiolu i 150 mikrogramów lewonorgestrelu. Ponadto lek zawiera: Rdzeń tabletki: Laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, maltodekstryna, magnezu...

LEVERETTE MINI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Leverette mini to tabletka antykoncepcyjna stosowana w celu zapobiegania ciąży. Każda tabletka zawiera niewielką ilość dwóch różnych hormonów żeńskich: lewonorgestrel i etynyloestradiol. Tabletki antykoncepcyjne zawierające dwa hormony i są nazwane tabletkami „złożonymi”. SKŁAD Substancjami czynnymi leku są lewonorgestrel i etynyloestradiol. Lek Leverette mini: · Każda różowa tabletka zawiera 0,10 mg lewonorgestrelu i 0,02 mg etynyloestradiolu. Pozostałe składniki to: laktoza bezwodna, powidon K30, magnezu stearynian, otoczka opadry II różowy: alkohol...

ESCAPELLE

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Escapelle 1500 jest metodą antykoncepcji w przypadkach nagłych, która może być stosowana w ciągu 72 godzin (3 dni) po niezabezpieczonym stosunku płciowym lub w przypadku niepowodzenia zastosowanej metody antykoncepcyjnej. Dotyczy to następujących przypadków: - Jeśli w czasie stosunku płciowego nie zastosowano żadnej antykoncepcji. - Jeśli metoda antykoncepcyjna została zastosowana nieprawidłowo, na przykład w przypadku gdy prezerwatywa zsunęła się lub została zastosowana w niewłaściwy sposób,...

EMPIL

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Empil jest to środek antykoncepcyjny do stosowania w przypadkach nagłych. Może być zastosowany w ciągu 72 godzin (3 dni) po niezabezpieczonym stosunku płciowym lub w przypadku niepowodzenia zastosowanej metody antykoncepcji. Dotyczy to następujących sytuacji: • W czasie stosunku płciowego nie stosowano żadnej metody antykoncepcji. • Środek antykoncepcyjny był stosowany nieprawidłowo, na przykład jeśli prezerwatywa była nieszczelna, zsunęła się lub była nieprawidłowo użyta, kapturek...

STEDIRIL 30

Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Europe MA EEIG WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Stediril 30 jest dostępny w postaci złożonej doustnej tabletki antykoncepcyjnej („Tabletka”) do stosowania w celu zapobiegania ciąży. Lek zawiera dwa rodzaje żeńskich hormonów płciowych: estrogen oraz progestagen. Hormony te zapobiegają ciąży działając na trzy sposoby: zapobiegają uwolnieniu komórki jajowej z jajników; zagęszczają śluz w szyjce macicy, co utrudnia penetrację plemników do macicy;...

TRIQUILAR

Podmiot odpowiedzialny: Bayer Pharma AG WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Triquilar jest złożonym doustnym środkiem antykoncepcyjnym. Każda tabletka zawiera niewielką ilość dwóch różnych hormonów. Są to: lewonorgestrel (progestagen) i etynyloestradiol (estrogen). Ze względu na małą zawartość hormonów Triquilar zalicza się do leków o małej dawce. Opakowanie leku Triquilar zawiera 3 rodzaje tabletek powlekanych, z których każdy rodzaj zawiera różną ilość obydwu hormonów. Przyjmowanie tabletek leku Triquilar powoduje...

SEASONIQUE

Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Seasonique to tabletki antykoncepcyjne o wydłużonym schemacie stosowania przyjmowane nieprzerwanie przez 91 dni w celu zapobiegania ciąży. Każda z 84 różowych tabletek zawiera niewielką ilość dwóch różnych hormonów żeńskich, mianowicie - lewonorgestrelu i etynyloestradiolu. 7 białych tabletek zawiera niewielką ilość hormonu żeńskiego – etynyloestradiolu. SKŁAD - Substancjami czynnymi...

RIGEVIDON

Podmiot odpowiedzialny: Gedeon Richter Plc.   WSKAZANIA DO STOSOWANIA Rigevidon jest złożonym doustnym środkiem antykoncepcyjnym. Zawiera on dwa rodzaje żeńskich hormonów: estrogen - etynyloestradiol oraz progestagen - lewonorgestrel w małej dawce. Złożona tabletka antykoncepcyjna zapobiega zajściu w ciążę w oparciu o następujące mechanizmy: - hamowanie uwalniania komórki jajowej przez jajniki, - zapobieganie zapłodnieniu już uwolnionej komórki jajowej, - zapobieganie zagnieżdżeniu się zapłodnionej komórki jajowej w błonie śluzowej macicy. Informacje ogólne Przyjmowana...

MIRENA

Podmiot odpowiedzialny: Bayer Pharma AG WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Mirena to system terapeutyczny domaciczny o kształcie litery „T”, który po założeniu uwalnia hormon – lewonorgestrel do jamy macicy. Kształt litery „T” zapewnia dopasowanie systemu do jamy macicy. W pionowej części systemu znajduje się pojemnik z lekiem zawierający lewonorgestrel. Do pętli w dolnym końcu podstawy systemu przymocowane są dwie nitki, służące do usuwania systemu z macicy. Lek Mirena jest...

MICROGYNON 21

Podmiot odpowiedzialny: Bayer Pharma AG WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Microgynon 21 jest złożonym doustnym środkiem antykoncepcyjnym. Każda tabletka zawiera niewielką ilość dwóch różnych hormonów żeńskich. Są to: lewonorgestrel (progestagen) i etynyloestradiol (estrogen). Ze względu na małą zawartość hormonów, lek Microgynon 21 jest środkiem antykoncepcyjnym o małej dawce. Wskazania do stosowania Antykoncepcja. Doustna antykoncepcja jest bardzo skuteczną metodą zapobiegania ciąży. W czasie prawidłowego stosowania doustnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych prawdopodobieństwo...

LEVERETTE

Podmiot odpowiedzialny: Temapharm Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Leverette to tabletka antykoncepcyjna stosowana w celu zapobiegania ciąży. Każda z 21 żółtych tabletek zawiera niewielką ilość dwóch różnych hormonów żeńskich: lewonorgestrel i etynyloestradiol. 7 białych tabletek nie zawiera substancji czynnej i są nazwane tabletkami placebo. Tabletki antykoncepcyjne zawierające dwa hormony i są nazwane tabletkami „złożonymi”. SKŁAD Blister leku Leverette zawiera 21 żółtych...

KLIMONORM

Podmiot odpowiedzialny: Bayer Pharma AG WSKAZANIA DO STOSOWANIA Klimonorm jest lekiem stosowanym w Hormonalnej Terapii Zastępczej (HTZ). Zawiera dwa rodzaje żeńskich hormonów: estrogen i progestagen. U kobiet po menopauzie jajniki przestają wytwarzać te hormony. Lek Klimonorm stosuje się u kobiet po menopauzie w leczeniu objawów niedoboru estrogenów, takich jak: uderzenia gorąca, problemy z zasypianiem, zawroty głowy, suchość pochwy. Lek Klimonorm stosuje się także w profilaktyce osteoporozy u kobiet po...

JAYDESS

WSKAZANIA DO STOSOWANIA System Jaydess jest stosowany do zapobiegania ciąży (antykoncepcji) na okres do trzech lat. Jaydess to system terapeutyczny domaciczny o kształcie litery "T", który po założeniu w jamie macicy powoli uwalnia małą ilość hormonu, lewonorgestrelu. System działa poprzez zmniejszanie comiesięcznego wzrostu śluzówki macicy i zagęszczenie śluzu szyjkowego. Takie działania uniemożliwiają styczność plemników i komórki jajowej i w ten sposób zapobiegają zapłodnieniu komórki jajowej przez plemnik. ...