Spis leków zawierających substancję: Metylofenidat

Atenza

Atenza to lek na receptę, który zawiera metylofenidat. Jest stosowany w leczeniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Lek działa poprawiając czynność pewnych części mózgu, które są mniej aktywne, co może pomóc w poprawie uwagi, koncentracji i zmniejszeniu zachowań impulsywnych.

Concerta

Concerta to lek na receptę, który ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Jest stosowany w leczeniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, czyli ADHD. Lek ten stosuje się u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Leczenie lekiem Concerta wprowadza się dopiero po wykorzystaniu metod terapeutycznych nie wymagających stosowania leków.

Delmosart

Delmosart to lek stosowany w leczeniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Lek ten poprawia czynność pewnych części mózgu, które są mniej aktywne, wydłuża czas koncentracji, zwiększa zdolność koncentracji i ogranicza zachowania impulsywne. Delmosart jest dostępny na receptę.

Difumenil

Difumenil to lek na receptę, który ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Substancją czynną leku jest metylofenidat. Lek stosuje się w leczeniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Difumenil powinno się stosować dopiero po wypróbowaniu leczenia psychologicznego.

Medikinet

Medikinet to lek na receptę, dostępny w postaci kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu. Zawiera substancje psychotropowe, a konkretnie metylofenidat. Jest stosowany w leczeniu zaburzeń hiperkinetycznych (ADHD). Medikinet jest dostępny w wielu aptekach na terenie Polski.

Medikinet CR

Medikinet CR to lek na receptę dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Jest to produkt w postaci kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu, zawierający metylofenidat. Lek jest stosowany w leczeniu ADHD. Medikinet CR jest dostępny w różnych dawkach, w tym 10 mg.

Methylphenidate hydrochloride Develco Pharma

Methylphenidate Hydrochloride Develco Pharma to lek na receptę, który zawiera substancje psychotropowe. Jest to lek w formie tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Szczegółowe informacje na temat wskazań do stosowania tego leku nie są dostępne w mojej bazie danych. Zawsze zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek leku.

Methylphenidate Mylan

Methylphenidate Mylan to lek, który jest częścią kompleksowego programu leczenia zespołu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dzieci po 6. roku życia i młodzieży. Jego działanie polega na stymulacji korowej oraz pobudzaniu aktywującego tworu siatkowatego. Przypuszcza się, że metylofenidat hamuje zwrotny wychwyt noradrenaliny i dopaminy przez neurony presynaptyczne oraz zwiększa uwalnianie tych monoamin do przestrzeni pozaneuronalnej. Jest dostępny na receptę.

Symkinet MR

Symkinet MR to lek na receptę, który zawiera metylofenidatu chlorowodorek. Jest dostępny w formie kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu. Metylofenidat, główny składnik Symkinet MR, jest lekiem o działaniu stymulującym układ nerwowy. Mechanizm działania metylofenidatu nie jest do końca poznany, ale wiąże się z pobudzeniem korowym oraz pobudzeniem aktywującego układu siatkowego. Symkinet MR jest wskazany jako część kompleksowego programu leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat, w przypadkach, kiedy inne metody leczenia nie są wystarczająco skuteczne.