Spis leków zawierających substancję: Mirtazapina

AuroMirta ORO

AuroMirta ORO to lek przeciwdepresyjny zawierający substancję czynną mirtazapinę. Jest stosowany w leczeniu epizodów dużej depresji u osób dorosłych. Zanim leczenie lekiem AuroMirta ORO zacznie dawać efekty, upływa od 1 do 2 tygodni. Po 2 do 4 tygodni pacjent może zacząć czuć się lepiej. Jest to lek na receptę.

Azatrim Oro

Azatrim Oro to lek przeciwdepresyjny, którego substancją czynną jest mirtazapina. Jest dostępny w postaci tabletek, które ulegają rozpadowi w jamie ustnej. Lek jest stosowany w leczeniu epizodów dużej depresji. Azatrim Oro jest dostępny wyłącznie na receptę.

Mirtagen

Mirtagen to lek zawierający substancję czynną mirtazapinę. Jest stosowany w leczeniu depresji. Mirtazapina działa poprzez zwiększenie aktywności noradrenaliny i serotoniny w mózgu, które pomagają w regulacji nastroju. Lek jest dostępny na receptę.

Mirtastad

Mirtastad to lek przeciwdepresyjny, który zawiera substancję czynną mirtazapinę. Jest stosowany w leczeniu epizodów dużej depresji. Mirtazapina działa poprzez zwiększanie noradrenergicznej i serotoninergicznej neurotransmisji w ośrodkowym układzie nerwowym. Lek Mirtastad jest dostępny na receptę.

Mirtazapine Aurovitas

Mirtazapine Aurovitas to lek przeciwdepresyjny, który jest antagonistą presynaptycznych receptorów α2, zwiększającym neuroprzekaźnictwo noradrenergiczne i serotoninergiczne w OUN. Jest wskazany do stosowania w leczeniu epizodów dużej depresji. Lek jest dostępny na receptę i jest przeznaczony dla osób dorosłych. Stosuje się go doustnie w postaci tabletek powlekanych oraz tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej.

Mirtazapine Bluefish

Mirtazapine Bluefish to lek przeciwdepresyjny dostępny na receptę. Jest to ośrodkowo działający presynaptyczny alfa2-antagonista, który poprzez swój mechanizm działania wzmacnia ośrodkowe neuroprzekaźnictwo noradrenergiczne i serotonergiczne. Lek jest stosowany w leczeniu epizodów dużej depresji. Mirtazapine Bluefish dostępny jest w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej.

Mirtor

Mirtor to lek przeciwdepresyjny, którego substancją czynną jest mirtazapina. Działa poprzez blokowanie receptorów adrenergicznych i serotoninergicznych w komórkach nerwowych, co łagodzi objawy depresji. Lek jest przeznaczony do leczenia epizodów ciężkiej depresji u osób dorosłych. Mirtor jest dostępny wyłącznie na receptę.

Mirzaten

Mirzaten to lek przeciwdepresyjny, którego głównym składnikiem jest mirtazapina. Stosowany jest w leczeniu epizodów dużej depresji u dorosłych. Lek ten dostępny jest wyłącznie na receptę. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. W trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Mirzaten Q-Tab

Mirzaten Q-Tab to lek przeciwdepresyjny, który zawiera substancję czynną mirtazapinę. Jest stosowany w leczeniu epizodów dużej depresji u dorosłych. Lek jest dostępny na receptę i jest wydawany w formie tabletek do rozpuszczania w jamie ustnej.

Remeron

Remeron to lek przeciwdepresyjny, który jest dostępny na receptę. Substancją czynną leku jest mirtazapina. Lek stosuje się w leczeniu depresji, szczególnie przebiegającej z lękiem i zaburzeniami snu. Remeron zaczyna działać po 1–2 tygodniach stosowania, a po upływie 2–4 tygodni następuje poprawa samopoczucia.

Remirta ORO

Remirta ORO to lek przeciwdepresyjny, który zawiera substancję czynną mirtazapinę. Jest dostępny w formie tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej. Lek jest stosowany w leczeniu depresji u osób dorosłych. Remirta ORO jest dostępny na receptę.