Opis substancji opracowany przez:

Spis leków zawierających substancję: Cynakalcet

Cinacalcet Accord

Cinacalcet Accord to lek kalcymimetyczny, który bezpośrednio obniża stężenie parathormonu. Jest dostępny na receptę. Lek jest stosowany w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u dorosłych i dzieci powyżej 3 lat poddawanych dializom z powodu schyłkowej niewydolności nerek, u których choroba nie jest odpowiednio kontrolowana za pomocą terapii standardowej. Cinacalcet Accord znajduje również zastosowanie w zmniejszaniu hiperkalcemii u dorosłych pacjentów z rakiem przytarczyc oraz u osób z pierwotną nadczynnością przytarczyc, u których ze względu na stężenie wapnia w surowicy krwi wskazana byłaby paratyreoidektomia (operacja usunięcia przytarczyc), ale u których wykonanie takiego zabiegu jest klinicznie niewłaściwe lub jest przeciwwskazane.

Cinacalcet Apotex

Cinacalcet Apotex to lek dostępny na receptę, który jest stosowany w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów z ciężką chorobą nerek, u których niezbędne są dializy oczyszczające krew z produktów przemiany materii. Jest również stosowany w celu zmniejszenia podwyższonego stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia) u pacjentów z rakiem przytarczyc oraz u pacjentów z pierwotną nadczynnością przytarczyc, u których nie jest możliwe wykonanie operacji usunięcia przytarczyc. Mechanizm działania leku polega na kontroli stężeń hormonu przytarczyc (PTH), wapnia i fosforu w organizmie.

Cinacalcet Aristo

Cinacalcet Aristo to lek, który działa poprzez kontrolowanie stężeń hormonu przytarczyc (PTH), wapnia i fosforu w organizmie. Jest stosowany w przypadku chorób wywołanych zaburzeniami gruczołów przytarczycznych, czyli przytarczyc. Lek ten jest przeznaczony dla dorosłych pacjentów i stosowany jest w celu leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u osób z ciężką chorobą nerek, którzy wymagają dializ oczyszczających krew z produktów przemiany materii. Ponadto, Cinacalcet Aristo jest stosowany w celu zmniejszenia podwyższonego stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia) u dorosłych z rakiem przytarczyc lub pierwotną nadczynnością przytarczyc, u których nie jest możliwe wykonanie operacji usunięcia przytarczyc. Lek jest dostępny na receptę.

Cinacalcet Aurovitas

Cinacalcet Aurovitas to lek na receptę dostępny w postaci tabletek powlekanych. Zawiera substancję czynną cynakalcet, który pomaga kontrolować stężenie hormonu przytarczyc (PTH), wapnia i fosforu w organizmie. Lek stosowany jest w terapii wtórnej nadczynności przytarczyc u osób dorosłych poddawanych dializom z powodu schyłkowej niewydolności nerek. Może być również stosowany u dzieci powyżej 3 lat z tą samą chorobą, której nie można odpowiednio kontrolować za pomocą standardowej terapii. Ponadto, lek jest stosowany w leczeniu hiperkalcemii u dorosłych z rakiem przytarczyc oraz u dorosłych z pierwotną nadczynnością przytarczyc, którzy nie mogą być poddani paratyreoidektomii.

Cinacalcet Bioton

Cinacalcet Bioton to lek kalcymimetyczny, który działa poprzez bezpośrednie zmniejszenie stężenia parathormonu (PTH). Jest stosowany w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek, leczonych długotrwałą dializą. Może być również stosowany w terapii z użyciem preparatów wiążących fosforany i witaminę D. Ponadto, znajduje zastosowanie w zmniejszaniu hiperkalcemii u dorosłych chorych na raka przytarczyc lub z pierwotną nadczynnością przytarczyc, u których paratyreoidektomia jest wskazana, ale niemożliwa ze względów klinicznych. Cinacalcet Bioton jest dostępny na receptę.

Cinacalcet Medice

Cinacalcet Medice to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, którzy są leczeni dializą. Może być stosowany jako część terapii z zastosowaniem preparatów wiążących fosforany i (lub) witaminy D, jeśli jest to konieczne. Lek jest również stosowany do zmniejszania hiperkalcemii u pacjentów z rakiem przytarczyc oraz u pacjentów z pierwotną nadczynnością przytarczyc, u których ze względu na stężenie wapnia w surowicy krwi (według odpowiednich wytycznych dotyczących leczenia) wskazana byłaby paratyreoidektomia (operacja usunięcia przytarczyc), ale u których wykonanie takiego zabiegu jest klinicznie niewłaściwe lub jest przeciwwskazane.

Cinacalcet Mylan

Cinacalcet Mylan to lek, który jest kalcymimetykiem. Bezpośrednio zmniejsza stężenie parathormonu (PTH) poprzez zwiększenie wrażliwości receptora wapniowego na wapń pozakomórkowy. Zmniejszenie stężenia PTH powoduje zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy. Lek jest wskazany do leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów z krańcową niewydolnością nerek leczonych długotrwale dializą. Może być również wykorzystywany w terapii z użyciem preparatów wiążących fosforany i witaminę D. Jest dostępny na receptę.

Cinacalcet Reddy

Cinacalcet Reddy to lek kalcymimetyczny, który działa poprzez bezpośrednie zmniejszenie stężenia parathormonu (PTH), zwiększając wrażliwość receptora wapniowego na wapń pozakomórkowy. Zmniejszenie stężenia PTH prowadzi do zmniejszenia stężenia wapnia we krwi. Lek jest stosowany w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek, leczonych długotrwałą dializą. Może być również stosowany w terapii z użyciem preparatów wiążących fosforany i witaminę D. Ponadto, znajduje zastosowanie w zmniejszaniu hiperkalcemii u dorosłych chorych na raka przytarczyc lub z pierwotną nadczynnością przytarczyc, u których paratyreoidektomia jest wskazana, ale niemożliwa ze względów klinicznych. Cinacalcet Reddy jest dostępny na receptę.

Cinacalcet Sandoz

Cinacalcet Sandoz to lek na receptę, który zawiera substancję czynną cynakalcet. Jest to lek kalcymimetyczny, który bezpośrednio zmniejsza stężenie parathormonu (PTH) poprzez zwiększenie wrażliwości receptora wapniowego na wapń pozakomórkowy. Zmniejszenie stężenia PTH powoduje zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy. Wskazany jest do leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów ze schyłkową chorobą nerek, którzy są leczeni długotrwałą dializą. Może być stosowany jako element terapii z zastosowaniem witaminy D i/lub preparatów wiążących fosforany, jeśli jest to konieczne. Ponadto, jest wskazany do zmniejszania hiperkalcemii u pacjentów z rakiem przytarczyc oraz u osób z pierwotną nadczynnością przytarczyc, u których mimo wskazań nie można przeprowadzić paratyroidektomii.

Cinacalcet Teva

Cinacalcet Teva to lek, który jest dostępny na receptę. Jest to lek kalcymimetyczny, który działa poprzez bezpośrednie zmniejszanie stężenia parathormonu (PTH), zwiększając wrażliwość receptora wapniowego na wapń pozakomórkowy. Zmniejszenie stężenia PTH powoduje zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy. Wskazany jest do stosowania w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów z końcową niewydolnością nerek leczonych długotrwałą dializą. Może być również stosowany w terapii z użyciem preparatów wiążących fosforany i witaminę D. Znajduje zastosowanie w zmniejszaniu hiperkalcemii u dorosłych chorych na raka przytarczyc lub z pierwotną nadczynnością przytarczyc, u których paratyreoidektomia jest wskazana, ale niemożliwa ze względów klinicznych.

Micalcet

Micalcet to lek, który działa poprzez kontrolowanie stężeń hormonu przytarczyc, wapnia i fosforu w organizmie. Jest stosowany w przypadku chorób wywołanych zaburzeniami gruczołów przytarczycznych, czyli przytarczyc. Przytarczyce to cztery małe gruczoły, które znajdują się w pobliżu tarczycy w obrębie szyi. Micalcet jest dostępny na receptę.

Mimpara

Mimpara to lek kalcymimetyczny, który bezpośrednio obniża stężenie parathormonu. Substancją czynną preparatu jest cynakalcet. Lek jest dostępny na receptę. Stosowany jest w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u dorosłych oraz dzieci powyżej 3 roku życia, które są poddawane dializom z powodu schyłkowej niewydolności nerek.