Spis leków zawierających substancję: Karbamazepina

Amizepin

Amizepin

Amizepin to lek przeciwpadaczkowy (przeciwdrgawkowy) dostępny na receptę. Stosowany jest w leczeniu niektórych rodzajów padaczki, w leczeniu bólu występującego w przebiegu niektórych chorób neurologicznych, takich jak neuralgia nerwu trójdzielnego. Ponadto, stosuje się go również w zapobieganiu dwubiegunowym zaburzeniom nastroju i w leczeniu alkoholowego zespołu abstynencyjnego, czyli objawów pojawiających się u osób uzależnionych od alkoholu, gdy przestaną pić lub znacznie ograniczą spożycie alkoholu.

Amizepin PPH

Amizepin PPH to lek w formie tabletek, który zawiera substancję czynną karbamazepinę. Jest to lek przeciwdrgawkowy, który wykazuje działanie przeciwdrgawkowe, może też modyfikować pewien rodzaj bólu i regulować zaburzenia nastroju. Stosowany jest w leczeniu niektórych rodzajów padaczki, w leczeniu bólu występującego w przebiegu niektórych chorób neurologicznych (takich jak neuralgia nerwu trójdzielnego). Lek jest dostępny na receptę.

Finlepsin

Finlepsin to lek przeciwdrgawkowy, który zawiera substancję czynną karbamazepinę. Jest stosowany w leczeniu różnych form padaczki, w tym napadów częściowych z objawami prostymi i złożonymi, napadów padaczkowych uogólnionych oraz napadów występujących podczas snu. Finlepsin jest również stosowany w leczeniu idiopatycznych nerwobólów, takich jak nerwoból nerwu trójdzielnego i nerwu językowo-gardłowego. Lek jest dostępny na receptę.

Finlepsin retard

Finlepsin retard to lek przeciwdrgawkowy, który zawiera substancję czynną karbamazepinę. Jest stosowany w leczeniu różnych form padaczki, w tym napadów częściowych oraz napadów uogólnionych. Lek jest również stosowany w leczeniu bólu neuropatycznego, takiego jak idiopatyczny nerwoból nerwu trójdzielnego i nerwu językowo-gardłowego. Finlepsin retard jest dostępny na receptę.

Neurotop retard

Neurotop Retard to lek przeciwdrgawkowy, który zawiera substancję czynną karbamazepinę. Jest stosowany w neurologii, wykazuje skuteczne działanie przeciwdrgawkowe oraz w przypadkach padaczki z napadami toniczno-klonicznymi i innymi, neuralgii obwodowej oraz nerwobólów twarzy. Lek jest dostępny na receptę.

Tegretol

Tegretol to lek, którego substancją czynną jest karbamazepina. Jest to organiczny związek chemiczny i substancja przeciwpadaczkowa blokująca kanały sodowe. Tegretol jest stosowany w leczeniu różnych schorzeń, takich jak padaczka, zespoły maniakalne, nerwobóle nerwu trójdzielnego, a także w alkoholowym zespole abstynencyjnym. Jest dostępny na receptę.

Tegretol CR

Tegretol CR to lek przeciwdrgawkowy, którego substancją czynną jest karbamazepina. Jest dostępny na receptę. Stosowany jest w leczeniu różnych stanów, takich jak padaczka, zespoły maniakalne, zespół abstynencji alkoholowej oraz w zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej. Lek ten jest dostępny w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Timonil retard

Timonil Retard to lek, który zawiera substancję czynną karbamazepinę. Jest to lek przeciwdrgawkowy, który działa również przeciwbólowo w przypadku nerwobólów. Stosowany jest w leczeniu padaczki, przy niektórych nerwobólach, w celu zapobiegania napadom padaczkowym w alkoholowym zespole abstynencyjnym u pacjentów hospitalizowanych. Lek stosuje się także w profilaktyce zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Timonil Retard jest dostępny na receptę.