Spis leków zawierających substancję: Pramipeksol

Hitoff

Hitoff to lek zawierający pramipeksol, który jest wybiórczym agonistą receptorów dopaminowych D2, D3 i D4. Stosuje się go w objawowym leczeniu zaawansowanej, idiopatycznej (o nieznanej przyczynie) choroby Parkinsona. Lek jest stosowany zarówno w monoterapii (leczenie tylko pramipeksolem) lub w skojarzeniu z lewodopą w przypadkach zmniejszenia się jej skuteczności lub zespołu przełączania (on-off) – gwałtownych, naprzemiennie występujących okresów bezruchu i zwiększonej aktywności ruchowej. Lek jest wskazany również w objawowym leczeniu umiarkowanego i ciężkiego zespołu niespokojnych nóg. Hitoff jest dostępny na receptę.

Mirapexin

Mirapexin to lek zawierający pramipeksol, który jest agonistą receptorów dopaminowych w ośrodkowym układzie nerwowym. Stosuje się go w terapii choroby Parkinsona, zarówno samodzielnie, jak i w skojarzeniu z lewodopą (w późnej fazie choroby). Substancję wykorzystuje się również do leczenia syndromu niespokojnych nóg. Lek Mirapexin jest dostępny na receptę.

Oprymea

Oprymea to lek przeciwparkinsonowski, który zawiera substancję czynną pramipeksol. Jest to agonista dopaminy, który działa poprzez pobudzanie receptorów dopaminy w mózgu. Oprymea jest wskazany do leczenia objawów idiopatycznej choroby Parkinsona u dorosłych, zarówno w monoterapii (bez lewodopy), jak i w terapii skojarzonej z lewodopą. Jest dostępny na receptę.

Pexopar

Pexopar to lek w formie tabletek do stosowania doustnego. Jest stosowany w leczeniu objawów idiopatycznej choroby Parkinsona, zarówno jako lek pojedynczy, jak i w połączeniu z innymi lekami. Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Pexopar jest dostępny na receptę.

Pramipeksol Synthon

Pramipeksol Synthon to lek, który jest wybiórczym agonistą receptorów dopaminowych D2, D3 i D4. Działa poprzez pobudzanie receptorów dopaminowych w mózgu, co łagodzi objawy zaburzeń ruchowych związanych z chorobą Parkinsona. Stosuje się go w objawowym leczeniu zaawansowanej, idiopatycznej (o nieznanej przyczynie) choroby Parkinsona. Lek jest dostępny na receptę.

Pramipexole Accord

Pramipexole Accord to lek, który zawiera substancję czynną pramipeksol. Jest to lek z grupy agonistów dopaminy, które pobudzają receptory dopaminowe w mózgu. Stosowany jest w leczeniu objawów idiopatycznej choroby Parkinsona u osób dorosłych, zarówno w monoterapii, jak i w skojarzeniu z lewodopą. Lek jest dostępny na receptę.

Pramipexole Aurobindo

Pramipexole Aurobindo to lek na receptę, który należy do grupy leków znanych jako agoniści dopaminy. Pobudza on receptory dopaminy w mózgu, co wyzwala impulsy nerwowe ułatwiające kontrolę ruchów ciała. Stosuje się go w leczeniu objawów idiopatycznej choroby Parkinsona, zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu z lewodopą, innym lekiem stosowanym w tej chorobie.

Pramipexole Teva

Pramipexole Teva to lek, który zawiera substancję czynną pramipeksol. Jest to lek z grupy agonistów dopaminy, które pobudzają receptory dopaminy w mózgu. Pobudzanie receptorów dopaminy wyzwala impulsy nerwowe w mózgu, ułatwiające kontrolę ruchów ciała. Pramipexole Teva jest stosowany do leczenia objawów podstawowej choroby Parkinsona u dorosłych. Może być stosowany w monoterapii lub w połączeniu z lewodopą (innym lekiem stosowanym w chorobie Parkinsona). Jest dostępny na receptę.

Sifrol

Sifrol to lek, który zawiera substancję czynną o nazwie pramipeksol. Jest to lek na receptę, który jest często stosowany w leczeniu choroby Parkinsona oraz zespołu niespokojnych nóg. Pramipeksol działa poprzez naśladowanie działania dopaminy, neuroprzekaźnika występującego naturalnie w mózgu. Działa on na specyficzne miejsca w mózgu i układzie nerwowym, pomagając kontrolować objawy tych schorzeń.