Spis leków zawierających substancję: Lamotrygina

Epitrigine

Epitrigine to lek przeciwpadaczkowy dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną lamotryginę. Działa poprzez blokowanie impulsów w mózgu wywołujących napady padaczkowe. Stosuje się go w leczeniu różnych form padaczki oraz w terapii zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Lek ten jest dostępny w postaci tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej.

Lameptil S

Lameptil S to lek doustny o działaniu przeciwdrgawkowym. Głównym składnikiem jest lamotrygina, która jest blokerem kanałów sodowych bramkowanych napięciem. Lek ten jest stosowany w leczeniu padaczki oraz w profilaktyce epizodów depresyjnych występujących w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Lameptil S jest dostępny na receptę.

Lamitrin

Lamitrin to lek przeciwpadaczkowy dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną o nazwie lamotrygina. Lamotrygina wpływa na ośrodkowy układ nerwowy pacjenta i przeciwdziała występowaniu drgawek, dlatego jest stosowany w leczeniu padaczki. Ponadto, Lamitrin skutecznie zapobiega występowaniu epizodów depresyjnych u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi. Wskazaniami do stosowania leku Lamitrin jest padaczka u osób dorosłych i młodzieży w wieku 13 lat i powyżej, a także u dzieci od 2 do 12 lat. Jest również wskazany do zapobiegania epizodom depresji u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu I, u których występują głównie epizody depresji.

Lamitrin S

Lamitrin S to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancję czynną lamotryginę. Stosuje się go w leczeniu dwóch chorób – padaczki i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. W przypadku padaczki, lek blokuje w mózgu impulsy powodujące epizody padaczkowe. U osób z chorobą afektywną dwubiegunową jest stosowany w celu zapobieżenia wystąpieniu okresów depresji. Lek jest dostępny na receptę.

Lamotrigine Aurobindo

Lamotrigine Aurobindo to lek przeciwpadaczkowy dostępny w postaci tabletek. Stosowany jest w leczeniu padaczki i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. W przypadku padaczki, lek blokuje w mózgu impulsy powodujące epizody padaczkowe. U osób z chorobą afektywną dwubiegunową jest stosowany w celu zapobieżenia wystąpieniu okresów depresji. Lek jest dostępny na receptę.

Lamotrigine Farmax

Lamotrigine Farmax to lek przeciwdrgawkowy, który jest również stosowany jako stabilizator nastroju. Jest skuteczny w leczeniu różnych rodzajów padaczki, w tym napadów częściowych i uogólnionych, a także napadów związanych z zespołem Lennoxa-Gastauta. Ponadto, Lamotrigine Farmax jest stosowany w profilaktyce zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, zwłaszcza w zapobieganiu nawrotom depresji. Lek jest dostępny na receptę.

Lamotrix

Lamotrix to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancję czynną lamotryginę. Stosowany jest w leczeniu dwóch chorób – padaczki oraz zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Jego działanie polega na blokowaniu impulsów w mózgu, które wywołują napady padaczkowe. Lek jest dostępny na receptę.

Symla

Symla to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancję czynną lamotryginę. Stosuje się go w leczeniu padaczki i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Działanie leku polega na blokowaniu w mózgu impulsów wywołujących napady padaczkowe. Lek jest dostępny na receptę.

Verpin

Verpin to lek przeciwpadaczkowy, który jest stosowany w leczeniu dwóch chorób – padaczki oraz zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Jego działanie polega na blokowaniu impulsów w mózgu, które wywołują napady padaczkowe. U dorosłych oraz dzieci powyżej 13 roku życia, lek Verpin może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami w leczeniu padaczki. W przypadku dzieci w wieku od 2 do 12 lat, lek Verpin może być stosowany w połączeniu z innymi lekami w leczeniu tych chorób. Może być również stosowany samodzielnie w leczeniu typowych napadów nieświadomości. Lek Verpin jest również stosowany w leczeniu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, które charakteryzuje się skrajnymi wahaniem nastroju z epizodami manii na przemian z epizodami depresji. U dorosłych powyżej 18 roku życia, lek Verpin może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami, w celu zapobiegania epizodom depresji występującym w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym. Lek jest dostępny na receptę.