Spis leków zawierających substancję: Alkohol dichlorobenzylowy