Rozedma płuc – przyczyny, objawy, leczenie

Mianem rozedmy określa się przewlekłą chorobę płuc u palaczy, która często występuje razem z przewlekłym zapaleniem oskrzeli, składając się na obraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Objawy są tutaj uzależnione od stopnia nasilenia choroby. Do najpopularniejszych zalicza się kaszel, duszność, sinicę oraz zadyszkę.

Czym jest rozedma płuc i jakie są jej przyczyny?

Mianem rozdemy określa się przewlekłą chorobę płuc, która charakteryzuje się powiększeniem przestrzeni powietrznych obwodowo od oskrzelików oraz uszkodzeniem ścian pęcherzyków płucnych. Prowadzi to do wymiany gazowej, a w konsekwencji do duszności, a w skrajnych przypadkach nawet do niewydolności oddechowej. Nasilenie zmian rozedmowych w znaczący sposób koreluje ze stopniem niewydolności oddechowej.

Do rozedmy płuc prowadzić może między innymi palenie papierosów oraz zanieczyszczenie powietrza. Choroba to rozwija się przez długi czas i najczęściej dotyczy osób w podeszłym wieku oraz mężczyzn. Do genetycznych przyczyn rozedmy płucnej zalicza się wrodzony niedobór alfa1-antytrypsyny, czyli białka, które chroni tkankę łączną przed uszkodzeniem.

rozedma płuc

Objawy rozedmy płuc

Objawy rozedmy płuc są uzależnione głównie od nasilenia choroby. Zalicza się do nich zadyszkę, kaszel, duszności, a w niektórych przypadkach również sinicę. W nasilonym stadium, klatka piersiowa pacjenta może przybierać beczkowaty kształt. Pacjent zaczyna wówczas oddychać przez zaciśnięte usta, a jego oddech się wydłuża.

Chorych z dominującą rozedmą płucną w obrazie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc określa się mianem pink puffers, a tych, u których dominuje zapalenie płuc – blue bloaters. Cechami charakterystycznymi pierwszych z nich są: kaszel, duszność oraz niedowaga. Zwykle taki pacjent nie ma sinicy, a niewydolność jest u niego częściowa, co przekłada się na nieustanne uczucie braku powietrza.

Reklama

Diagnostyka rozedmy płuc

W przypadku stwierdzenia rozedmy płuc, na klatce piersiowej widoczne są objawy nadmiernego, ostrego rozdęcia płuc. Rozpoznanie choroby postawić można jednak wyłącznie na podstawie tomografii komputerowej o dużej rozdzielczości, która dokładnie ukaże zmiany rozedmowe. Lekarz wykonać powinien tutaj również badanie fizykalne, w przebiegu którego możliwe będzie stwierdzenie zmian w kształcie klatki piersiowej i przepony. Ważną rolę odgrywa tutaj również wywiad z pacjentem. Dodatkowo może on zalecić wykonanie morfologii, spirometrii lub gazometrii.

Leczenie rozedmy płuc

W leczeniu rozedmy płuc kluczowe jest zerwanie z nałogiem tytoniowym. Leczenie tego schorzenia jest głównie objawowe. Stosować można tutaj na przykład tlenoterapię. Równie ważne jest zapobieganie chorobom zakaźnym oraz szczepienie przeciwko pneumokokowemu zapaleniu płuc, jako że każda infekcja dróg oddechowych zaostrza objawy rozedmy. Pomocne okazać mogą się również środki rozszerzające oskrzela i mukolityki, które redukują ilość wydzieliny, jaka zalega w drogach oddechowych. W leczeniu rozedmy stosuje się także rehabilitację oddechową. W niektórych przypadkach pomocne może okazać się operacyjne wycięcie pęcherzy rozedmowych, co zwiększa komfort codziennego funkcjonowanie i redukuje ryzyko powikłań w postaci odmy opłucnowej. Leczenie domowe obejmować może stosowanie ziół przeciwzapalnych i wykrztuśnych.

Przykładowe leki stosowane w leczeniu rozedmy płuc: Ipratropium /Salbutamol CiplaEntus Max,  Entus JuniorBraltusTussal ExpectoransAmunodin,  SrivassoProlastinFavynd,   Striverdi Respimat.

Skutki oraz powikłania rozedmy płuc

Jeżeli dojdzie do pęknięcia pęcherzyka w płucach, powietrze przedostaje się do jamy opłucnej, powodując ucisk na tkankę płucną i upośledzenie oddychania. Objawia się to silnym, nagłym bólem w klatce piersiowej, który promieniuje do pleców albo ramienia, suchym kaszlem oraz dusznością.

U pacjentów z pęcherzykami na płucach, lekarz stwierdzić może ściszenie szumu pęcherzykowego i nadmierny odgłos opukowy. Rozpoznanie stawia się tutaj na podstawie zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej.

Odmę można zdrenować albo leczyć operacyjnie.

Zmiany w przypadku opisywanej dolegliwości są nieodwracalne i postępujące, w związku z czym kluczową rolę odgrywa tutaj stosowanie się do zaleceń lekarza. Niezbędna będzie również zmiana diety, wykonywanie ćwiczeń wspomagających mięśnie dróg oddechowych oraz inhalacji oczyszczających płuc. Rozedma płuc prowadzi do śmierci niemalże tak często, jak rak czy choroba wieńcowa.

Zobacz także: