Spis leków zawierających substancję: Memantyna

AuroMemo

AuroMemo to lek na receptę, który zawiera substancję czynną memantynę (chlorowodorek memantyny). Jest to lek przeciwdziałający otępieniu, który działa na receptory NMDA występujące w mózgu. AuroMemo jest stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkim. Lek ten jest dostępny w postaci tabletek powlekanych.

Axura

Axura to lek, który zawiera substancję czynną memantynę. Jest stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkim. Działa poprzez poprawę przekazywania impulsów nerwowych i pamięci. Axura jest dostępny na receptę.

Biomentin

Biomentin

Lek o działaniu przeciw glutaminergicznym, stosowany w leczeniu choroby Alzheimera. Preparat zawiera substancję memantyna (chlorowodorek memantyny)·

Cognomem

Cognomem to lek stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkim. Substancją czynną preparatu jest memantyna, która jest antagonistą receptorów NMDA i blokuje ich aktywację przez glutaminian. Dzięki temu poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć. Cognomem jest dostępny na receptę.

Ebixa

Ebixa to lek stosowany w leczeniu objawów choroby Alzheimera o umiarkowanym do ciężkiego nasileniu. Substancją czynną leku jest chlorowodorek memantyny, który działa na układ nerwowy, poprawiając zdolności poznawcze. Lek jest dostępny na receptę.

Marbodin

Marbodin to lek, który zawiera substancję czynną memantynę. Jest to lek stosowany w leczeniu objawów choroby Alzheimera o nasileniu średnim do ciężkim. Działa poprzez modyfikację patologicznie zwiększonych stężeń glutaminianu, które mogą prowadzić do zaburzenia czynności neuronów. Lek jest dostępny na receptę.

Marixino

Marixino to lek na receptę, który zawiera substancję czynną memantyny chlorowodorek. Jest to lek przeciw otępieniu, który znajduje zastosowanie w leczeniu objawów choroby Alzheimera o umiarkowanym do ciężkim przebiegu. Marixino działa poprzez ochronę neuronów przed patologicznym pobudzeniem, które może prowadzić do ich uszkodzenia.

Memabix

Memabix to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu choroby Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkim. Zawiera substancję czynną o nazwie memantyna, która jest antagonistą receptora NMDA. Działa poprzez modyfikację efektów patologicznie zwiększonych stężeń glutaminianu, które mogą prowadzić do zaburzenia czynności neuronów. Lek ten łagodzi objawy choroby Alzheimera i poprawia zdolności poznawcze pacjentów.

Memantin G.L.

Memantin G.L. to lek przeciw otępieniu, który poprawia przekazywanie impulsów nerwowych w mózgu i usprawnia pamięć. Stosowany jest w leczeniu osób chorych na chorobę Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkim. Lek jest dostępny na receptę.

Memantin NeuroPharma

Memantin NeuroPharma to lek w postaci tabletek powlekanych, zawierający substancję czynną memantyny chlorowodorek. Należy on do grupy leków przeciw otępieniu. Jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkim. Lek jest dostępny na receptę.

Memantine Accord

Memantine Accord to lek w postaci tabletek powlekanych, zawierający substancję czynną memantyny chlorowodorek, który należy do grupy leków przeciw otępieniu. Jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkim. Lek jest dostępny na receptę.

Memantine Alvogen

Memantine Alvogen to lek na receptę, który jest antagonistą receptorów NMDA. Jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z chorobą Alzheimera o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu. Działając na receptory NMDA, poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć. Lek jest dostępny w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej.

Memantine Aurovitas

Memantine Aurovitas to lek zawierający substancję czynną memantyny chlorowodorek, który należy do grupy leków przeciw otępieniu. Utrata pamięci w chorobie Alzheimera spowodowana jest zaburzeniami przekazywania impulsów nerwowych przenoszących informacje w mózgu. Memantine Aurovitas wpływając na receptory NMDA, poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć. Lek jest stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkim. Jest dostępny na receptę.

Memantine Glenmark

Memantine Glenmark to lek, który zawiera substancję czynną memantynę. Jest to lek przeciw otępieniu, który działa poprzez wpływ na receptory w mózgu, poprawiając przekazywanie sygnałów nerwowych istotnych dla procesu uczenia się oraz dla procesów zapamiętywania. Lek jest stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkim. Memantine Glenmark jest dostępny na receptę.

Memantine Grindeks

Memantine Grindeks to lek, który zawiera substancję czynną memantynę. Jest to lek przeciwdemencyjny, który działa poprzez łagodzenie objawów choroby Alzheimera. Memantyna jest antagonistą receptora NMDA, który modyfikuje efekty patologicznie zwiększonych stężeń glutaminianu, które mogą prowadzić do zaburzenia czynności neuronów. Lek jest dostępny na receptę i jest stosowany w leczeniu choroby Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Memantine LEK

Memantine LEK to lek przeciw otępieniu, który zawiera substancję czynną memantyny chlorowodorek. Lek ten należy do grupy antagonistów receptorów NMDA i poprzez wpływ na te receptory poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć. Memantine LEK jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkim. Jest dostępny na receptę.

Memantine Merz

Memantine Merz to lek, który zawiera substancję czynną memantyny chlorowodorek. Jest to lek przeciw otępieniu, który poprzez wpływ na receptory NMDA poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć. Stosowany jest w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkim. Jest dostępny na receptę.

Memantine Mylan

Memantine Mylan to lek w postaci tabletek powlekanych, zawierający substancję czynną memantyny chlorowodorek, który należy do grupy leków przeciw otępieniu. Jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. Lek jest dostępny na receptę.

Memantine Orion

Memantine Orion to lek w postaci tabletek powlekanych, zawierający substancję czynną memantyny chlorowodorek. Należy on do grupy leków przeciw otępieniu. Memantine Orion jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkim. Lek jest dostępny na receptę.

Memantine ratiopharm

Memantine Ratiopharm to lek przeciwdziałający otępieniu, stosowany w leczeniu choroby Alzheimera o umiarkowanym do ciężkim nasileniu. Substancją czynną preparatu jest memantyna, która stabilizuje stan ogólny i czynności życia codziennego oraz funkcje poznawcze pacjentów. Lek jest wydawany na receptę.

Memantine Teva

Memantine Teva to lek przeciw otępieniu, który należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptorów NMDA. Poprzez wpływ na te receptory, lek poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć. Jest stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. Memantine Teva jest dostępny na receptę.

Memantine Vipharm

Memantine Vipharm to lek stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkim. Substancją czynną tego leku jest chlorowodorek memantyny, który należy do grupy leków przeciw otępieniu. Lek ten jest dostępny na receptę. Dawkowanie, okres oraz częstotliwość przyjmowania ustala lekarz. Aby leczenie było skuteczne, lek należy przyjmować regularnie, każdego dnia o tej samej porze.

Memantyny Abdi

Memantyny Abdi to lek na receptę, który należy do grupy leków określanych mianem antagonistów receptorów NMDA. Działa poprzez wpływ na receptory NMDA, co poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć. Jest stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkim.

Memigmin

Memigmin to lek, który jest stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkim. Działa na bazie chlorowodorku memantyny, który jest antagonistą receptorów NMDA. Dzięki oddziaływaniu na receptory NMDA, poprawie ulega przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć. Lek jest dostępny na receptę.

Memolek

Memolek to lek, który zawiera substancję czynną memantyny chlorowodorek. Należy do grupy leków przeciw otępieniu, zwanych antagonistami receptorów NMDA. Działa poprzez wpływ na te receptory, co poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć. Jest stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkim. Memolek jest dostępny na receptę.

Merandex

Merandex to lek wykorzystywany w neurologii, który zawiera chlorowodorek memantyny. Działa poprzez ograniczenie symptomów choroby Alzheimera i usprawnia przekaźnictwo nerwowe oraz pamięć. Jest wskazany do stosowania u pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego. Merandex jest dostępny na receptę.

Mirvedol

Mirvedol to lek, który oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy, łagodząc objawy choroby Alzheimera. Jest stosowany w leczeniu choroby Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkim. Substancją czynną w Mirvedolu jest chlorowodorek memantyny. Lek jest dostępny na receptę.

Morysa

Morysa to lek zawierający substancję czynną memantyny chlorowodorek, który należy do grupy leków przeciw otępieniu. Lek ten jest stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkim. Działając na receptory NMDA, poprawia przekazywanie impulsów nerwowych w mózgu i usprawnia pamięć. Morysa jest dostępna na receptę.

Nemdatine

Nemdatine to lek, który wpływa na receptory NMDA, co poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć. Jest stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkim. Lek należy do grupy leków określanych mianem antagonistów receptorów NMDA. Jest dostępny na receptę.

Nemedan

Nemedan to lek w postaci tabletek powlekanych, który zawiera substancję czynną memantyny chlorowodorek. Należy on do grupy leków przeciw otępieniu. Jego działanie polega na poprawie przekazywania impulsów nerwowych w mózgu. W przypadku choroby Alzheimera dochodzi do zaburzeń w przekazywaniu informacji między komórkami nerwowymi, co prowadzi do utraty pamięci. Nemedan jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkim. Jest dostępny na receptę.

Polmatine

Polmatine

Polmatine to lek doustny, który zawiera substancję czynną memantynę. Jest stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkim. Działa poprzez modyfikowanie skutków patologicznie zwiększonych poziomów glutaminianu, które mogą prowadzić do zaburzeń funkcji komórek nerwowych. Lek jest dostępny na receptę.

Tormoro

Tormoro to lek, który działa na ośrodkowy układ nerwowy, łagodząc objawy choroby Alzheimera. Jest stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkim. Tormoro jest antagonistą receptorów NMDA, poprawiając przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć. Jest dostępny na receptę.

Xapimant

Xapimant, znany również jako memantyna, to lek przeciwdziałający otępieniu. Jest stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o umiarkowanym do ciężkim nasileniu. Memantyna działa poprzez blokowanie receptorów NMDA, które są zaangażowane w przekazywanie sygnałów nerwowych istotnych dla procesów uczenia się i zapamiętywania. Lek jest dostępny na receptę.

Zemertinex

Zemertinex to lek zawierający chlorowodorek memantyny jako substancję czynną. Jest to lek przeciw otępieniu, który poprawia przekazywanie impulsów nerwowych w mózgu i usprawnia pamięć. Stosowany jest w leczeniu osób chorych na chorobę Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkim. Lek jest dostępny na receptę.

Zenmem

Zenmem to lek przeciw otępieniu, który wpływa na receptory NMDA, poprawiając przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć. Jest stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkim. Zenmem jest dostępny na receptę.