Morysa

Lek MORYSA należy do grupy preparatów przeciw otępieniu.

Utrata pamięci w chorobie Alzheimera spowodowana jest zaburzeniami przekazywania impulsów nerwowych, przenoszących informacje w mózgu. W mózgu występują tzw. receptory kwasu N-metylo-D-asparaginowego (NMDA), które biorą udział w przekazywaniu sygnałów nerwowych istotnych dla procesu uczenia się oraz dla procesów zapamiętywania.
MORYSA należy do grupy leków określanych mianem antagonistów receptorów NMDA. MORYSA poprzez wpływ wywierany na receptory NMDA poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć.

Lek MORYSA jest stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeżeli lek nie poprawia albo pogarsza stan chorego.

Jaki jest skład Morysa, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest memantyny chlorowodorek.
Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 8,31 mg memantyny.
Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 16,62 mg memantyny.

Ponadto lek zawiera substancje pomocnicze:
W rdzeniu tabletki:
– Celulozę mikrokrystaliczną,
– Krzemionkę koloidalną bezwodną,
– Kroskarmelozę sodową,
– Hypromelozę 2910,
– Talk
– Magnezu stearynian;

W otoczce tabletki dla tabletki 10 mg – Instacoat Universal White (A05R00013):
– Hypromelozę 2910
– Tytanu dwutlenek (E171)
– Makrogol 400

W otoczce tabletki dla tabletki 20 mg – Instacoat Universal Brown (A05R00608):
– Hypromelozę 2910
– Tytanu dwutlenek (E171)
– Żelaza tlenek czerwony (E172)
– Żelaza tlenek żółty (E172)
– Makrogol 400.

Zobacz krótki, przystępny opis farmaceuty na temat substancji czynnej oraz listę produktów zawierających:

Dawkowanie preparatu Morysa – jak stosować ten lek?

Lek MORYSA należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie
Zalecana dawka leku MORYSA dla dorosłych i osób w podeszłym wieku wynosi 20 mg raz na dobę.
W celu zredukowania ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, dawkowanie leku należy zwiększać stopniowo, według następującego schematu:
tydzień 1 – pół tabletki 10 mg
tydzień 2 – jedna tabletka 10 mg
tydzień 3 – jedna i pół tabletki
tydzień 4 i dalej – dwie tabletki 10 mg raz na dobę albo jedna tabletka 20 mg raz na dobę.

Zwykle dawkowanie rozpoczyna się od podawania połowy tabletki raz na dobę (5 mg) przez pierwszy tydzień leczenia. Tabletka może być podzielona na dwie jednakowe dawki. W drugim tygodniu dawkę zwiększa się do jednej tabletki raz na dobę (10 mg) i do 1 i pół tabletki (15mg) raz na dobę w trzecim tygodniu leczenia. Począwszy od czwartego tygodnia zwykle podaje się 2 tabletki raz na dobę (20 mg) albo jedna tabletka 20mg raz na dobę.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek
U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, odpowiednie dawkowanie leku ustala lekarz prowadzący.

W takim przypadku konieczne jest stałe monitorowanie czynności nerek, w określonych odstępach czasu, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Reklama

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku MORYSA, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza prowadzącego lub do innego lekarza i pokazać mu tą ulotkę informacyjną i (albo) pudełko (opakowanie) leku. U pacjenta mogą pojawić się wzmożone objawy niepożądane opisane w punkcie 4 – „Możliwe działania niepożądane” (poniższa ulotka) i może zaistnieć konieczność leczenia.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Morysa – czy mogę spożywać alkohol?

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli pacjent dokonał ostatnio lub planuje dokonanie zasadniczych zmian w sposobie odżywiania (np. przejście z diety normalnej na ścisłą dietę wegetariańską) lub rozpoznano u pacjenta nerkową kwasicę cewkową (RTA, nadmierne stężenie kwaśnych substancji we krwi spowodowane zaburzeniem nerek (słabą czynnością nerek)) lub ciężkie zakażenie zakażenia dróg moczowych (struktury, przez które przepływa mocz). W powyższych przypadkach może wystąpić konieczność zmodyfikowania przez lekarza prowadzącego dawkowania leku.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Morysa w okresie ciąży i karmienia piersią?

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjentka jest lub może być w ciąży albo planuje ciążę.

Nie zaleca się stosowania memantyny w ciąży.

Podczas leczenia lekiem MORYSA nie zaleca się karmienia piersią.

Ulotka Morysa – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Pylera m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Opinie o Pylera - forum pacjentów

Stosujesz Morysa? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź opinie pacjentów z ostatnich 12 miesięcy.

Dodaj komentarz