Merandex

Merandex to lek wykorzystywany w neurologii, który zawiera chlorowodorek memantyny. Działa poprzez ograniczenie symptomów choroby Alzheimera i usprawnia przekaźnictwo nerwowe oraz pamięć. Jest wskazany do stosowania u pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego. Merandex jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Merandex należy do grupy leków przeciw otępieniu.
Utrata pamięci w chorobie Alzheimera spowodowana jest zaburzeniami przekazywania impulsów nerwowych przenoszących informacje w mózgu. W mózgu występują tzw. receptory kwasu N-metylo-Dasparaginowego (NMDA), które biorą udział w przekazywaniu sygnałów nerwowych istotnych dla procesów: uczenia się i zapamiętywania. Merandex należy do grupy leków zwanych antagonistami receptorów NMDA. Merandex poprzez wpływ jaki wywiera na receptory NMDA poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć.

Merandex stosowany jest w leczeniu osób cierpiących na chorobę Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Skład

Substancją czynną leku jest memantyny chlorowodorek.

Merandex, 10 mg
Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg chlorowodorku memantyny, co odpowiada 8,31 mg memantyny.
Merandex, 20 mg
Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg chlorowodorku memantyny, co odpowiada 16,62 mg memantyny.

Pozostałe składniki leku to:
Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, hypromeloza 2910, magnezu stearynian
Otoczka: hypromeloza 2910, tytanu dwutlenek (E 171), laktoza jednowodna, makrogol 3000, triacetyna.

Dawkowanie

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie
Dla osób dorosłych i w podeszłym wieku zalecana dawka leku Merandex wynosi 20 mg raz na dobę. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia działań niepożądanych dawkowanie leku należy zwiększać stopniowo, według następującego schematu:
1. tydzień: pół tabletki 10 mg raz na dobę
2. tydzień: jedna tabletka 10 mg raz na dobę
3. tydzień: jedna i pół tabletki 10 mg raz na dobę
4. tydzień i kolejne tygodnie: dwie tabletki 10 mg raz na dobę lub jedna tabletka 20 mg raz na dobę.

Zazwyczaj dawkowanie rozpoczyna się od podawania połowy tabletki 10 mg raz na dobę (5 mg raz na dobę) przez pierwszy tydzień leczenia. W drugim tygodniu dawkę zwiększa się do jednej tabletki 10 mg raz na dobę (10 mg raz na dobę), w trzecim tygodniu do jednej i pół tabletki 10 mg raz na dobę (15 mg raz na dobę). Od czwartego tygodnia zazwyczaj podaje się 2 tabletki 10 mg raz na dobę (20 mg raz na dobę) lub jedną tabletkę 20 mg raz na dobę.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z zaburzonymi czynnościami nerek odpowiednie dawkowanie ustalane jest przez lekarza prowadzącego. U tych pacjentów konieczne jest prowadzenie stałego monitorowania czynności nerek, w określonych odstępach czasu, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Sposób podawania
Lek Merandex należy przyjmować doustnie, raz na dobę. Aby leczenie było skuteczne, lek należy przyjmować regularnie, codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać popijając wodą. Lek może być przyjmowany z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Czas trwania leczenia
Leczenie należy kontynuować tak długo, dopóki będzie przynosiło pozytywne efekty, a jego przebieg powinien być regularnie oceniany przez lekarza prowadzącego.

Przedawkowanie

 Z reguły zażycie zbyt dużej dawki leku Merandex nie powoduje zagrożenia dla zdrowia.
W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku mogą wystąpić wzmożone objawy opisane w punkcie 4. „Możliwe działania niepożądane”.
 W przypadku znacznego przedawkowania leku Merandex należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub innym lekarzem, gdyż może zaistnieć konieczność wdrożenia odpowiedniego postępowania.

Jedzenie i picie (alkohol)

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli pacjent dokonał ostatnio lub planuje wprowadzenie zasadniczych zmian w sposobie odżywiania (np. przejście z diety normalnej na ścisłą dietę wegetariańską).

Lekarza prowadzącego należy także poinformować jeśli u pacjenta rozpoznano nerkową kwasicę kanalikową (RTA, nadmierne stężenie kwaśnych substancji we krwi spowodowane dysfunkcją nerek – słabą czynnością nerek) lub jeśli rozpoznano ciężkie zakażenia dróg moczowych (struktury, przez które przepływa mocz).

W wyżej wymienionych przypadkach może pojawić się konieczność zmodyfikowania przez lekarza prowadzącego dawkowania leku.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Kobiety będące w ciąży lub planujące ciążę przed rozpoczęciem leczenia, powinny poinformować o tym fakcie lekarza prowadzącego.

Nie zaleca się podawania memantyny kobietom w ciąży.

Kobiety przyjmujące lek Merandex nie powinny karmić piersią.

Ulotka Merandex

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)


Opinie o Merandex (forum)

Stosujesz Merandex? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Merandex. Podziel się doświadczeniami na forum.