Biomentin

Lek o działaniu przeciw glutaminergicznym, stosowany w leczeniu choroby Alzheimera. Preparat zawiera substancję memantyna (chlorowodorek memantyny)·

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Biomentin należy do grupy leków przeciw otępieniu.

Utrata pamięci w chorobie Alzheimera spowodowana jest zaburzeniami przekazywania impulsów (sygnałów) nerwowych przenoszących informacje w mózgu. W mózgu znajdują się tzw. receptory kwasu N-metylo-D-asparaginowego (NMDA), które uczestniczą w przekazywaniu sygnałów nerwowych istotnych dla procesu uczenia się oraz dla procesów zapamiętywania. Biomentin należy do grupy leków określanych jako antagoniści receptorów NMDA (są to związki blokujące pobudzenie tych receptorów). Poprzez wpływ wywierany na receptory NMDA. Biomentin poprawna przekazywanie impulsów nerwowych i usprawnia pamięć.

W jakim celu stosuje się lek Biomentin
Biomentin jest stosowany w leczeniu pacjentów z choroba Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Skład

Substancją czynną leku jest memantyny chlorowodorek.
Biomentin 10 mu
Każda tabletka powlekana leku Biomentin zawiera 10 mg memantyny chlorowodorku (co odpowiada 8,31 mg memantyny).

Biomentin 20 mg
Każda tabletka powlekana leku Biomentin zawiera 20 mg memantyny chlorowodorku (co odpowiada 16,62 mg memantyny).

Pozostałe składniki leku to:
Rdzeń tabletki: laktoza iednowodna. celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, magnezu stearynian.
Otoczka tabletki: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) dyspersja 30%; sodu laurylosiarczan, polisorbat 80, talk. triacetyna, symetykon.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza prowadzącego lub farmaceuty.

Dawkowanie
Biomentin 10 mg
Zalecana dawka leku Biomentin dla dorosłych i osób w podeszłym wieku wynosi 20 mg raz na dobę (dwie tabletki 10 mg). Aby ograniczyć ryzyko pojawienia się działań niepożądanych, dawkę leku należy zwiększać stopniowo, zgodnie z poniższym schematem:
1. tydzień: pól tabletki 10 mg raz na dobę
2. tydzień: jedna tabletka 10 mg raz na dobę
3. tydzień: jedna i pól tabletki 10 ma raz na dobę
4. tydzień i kolejne: dwńe tabletki 10 mg raz na dobę

Biomentin 20 mg
Lek Biomentin w dawce 20 mg zalecany jest wyłącznie jako dawka podtrzymująca i może być stosowany u dorosłych i osób w podeszłym wieku od początku czwartego tygodnia leczenia. Należy wówczas przyjmować jedna tabletkę 20 mg raz na dobę.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów’ z zaburzoną czynnością nerek dawkowanie ustala lekarz prowadzący odpowiednio do stanu pacjenta. W takich przypadkach niezbędne jest regularne monitorowanie czynności nerek, w określonych odstępach czasu, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów’ z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie ma potrzeby zmiany dawkowania. Stosowanie leku Biomentin nie jest zalecane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nic określono bezpieczeństwa i skuteczności memantyny u dzieci i młodzieży. Stosowanie leku Biomentin u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia nie jest zalecane.

Sposób podawania
Lek Biomentin należy przyjmować doustnie, raz na dobę. Aby leczenie było skuteczne, lek należy przyjmować regularnie, codziennie o tej samej porze dnia. Tabletki powlekane należy połknąć i popić wodą. Tabletki mogą być przyjmowane z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

Czas trwania leczenia
Leczenie należy kontynuować tak długo, jak długo lek przynosi pozytywne efekty terapeutyczne i nie występują niedopuszczalne działania niepożądane. Przebieg leczenia powinien być na bieżąco oceniany przez lekarza prowadzącego.

Przedawkowanie

Na ogól zażycie zbyt dużej dawki leku Biomentin nie powoduje zagrożenia dla zdrowia.

W razie znacznego przedawkowania leku Biomentin. należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub innym lekarzem, ponieważ może wówczas zaistnieć konieczność wdrożenia odpowiedniego leczenia.

Jedzenie i picie (alkohol)

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli pacjent dokonał ostatnio lub zamierza dokonać zasadniczych zmian w sposobie odżywiania się (np. przejście z normalnej diety na ścisłą dietę wegeteriańską) lub rozpoznano u pacjenta nerkową kwasicę kanalikową (RTA; nadmierne stężenie substancji kwaśnych we krwi spowodowane zaburzoną czynnością nerek) bądź ciężkie zakażenie dróg moczowych (struktury, przez które przepływa mocz). W takich przypadkach może zaistnieć konieczność zmiany dawkowania leku przez lekarza prowadzącego.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza prowadzącego lub farmaceuty.

Pacjentki w ciąży lub planujące zajście w ciążę powinny przed rozpoczęciem leczenia poinformować o tym swojego lekarza prowadzącego.

Podawanie leku Biomentin kobietom w ciąży nie jest zalecane.

Kobiety stosujące lek Biomentin nie powinny karmić piersią.

Ulotka Biomentin

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Biomentin (forum)

Stosujesz Biomentin? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

6 komentarzy do “Biomentin”

  1. Dzisiaj po południu zażyłem tabletkę Biomentin 10mg. jest godzina po zażyciu. Mam bardzo silne zawroty głowy, wręcz takie jakich nigdy nie miałem. Czuję się fatalnie.

    Odpowiedz
  2. Nie zalecam nikomu tego leku. Przeżyłam szok. Przez kilka godzin nie mogłam wstać z łóżka i miałam zawroty głowy; świat się kręcił. Nie zazdroszczę osobom co nie mogą się wypowiedzieć i podawane są im te leki. Zgroza.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Biomentin. Podziel się doświadczeniami na forum.