Memantin G.L.

12345678910
(1 ocen, średnia: 5,00 na 10)
Loading...

Działanie i wskazania

Memantin G.L. należy do grupy leków przeciw otępieniu.

Utrata pamięci w chorobie Alzheimera spowodowana jest zaburzeniami przekazywania impulsów nerwowych przenoszących informacje w mózgu. W mózgu występują tzw. receptory kwasu N-metylo-Dasparaginowego (NMDA), które biorą udział w przekazywaniu sygnałów nerwowych istotnych dla procesu uczenia się oraz dla procesów zapamiętywania. Memantin G.L. należy do grupy leków określanych mianem antagonistów receptorów NMDA. Lek Memantin G.L. działając na receptory NMDA, poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć.

W jakim celu stosuje się lek Memantin G.L.
Lek Memantin G.L. stosowany jest w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Skład

Substancją czynną leku jest memantyny chlorowodorek. Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg memantyny chlorowodorku, co odpowiada 8,31 mg memantyny.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki:
Laktoza jednowodna,
Celuloza mikrokrystaliczna,
Talk,
Krzemionka koloidalna bezwodna,
Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:
Laktoza jednowodna,
Hypromeloza,
Tytanu dwutlenek (E 171),
Makrogol 4000

Dowiedz się więcej na temat substancji czynnej: .

Dawkowanie

Dawkowanie
Zalecana dawka leku Memantin G.L. dla osób dorosłych i w podeszłym wieku wynosi 20 mg raz na dobę.

W celu zredukowania ryzyka wystąpienia działań niepożądanych dawkowanie leku należy zwiększać stopniowo, według następującego schematu:

Tydzień 1: Pól tabletki powlekanej 10 mg raz na dobę (1x 5 mg)

Tydzień 2: Jedna tabletka powlekana 10 mg raz na dobę (1 x 10 mg)

Tydzień 3: Półtorej tabletki powlekane 10 mg raz na dobę (1 x 15 mg)

Tydzień 4: i dalej Dwie tabletki powlekane 10 mg raz na dobę (1 x 20 mg)

Zazwyczaj dawka początkowa wynosi pól tabletki raz na dobę (1 x 5 mg) przez pierwszy tydzień. Dawka jest następnie zwiększana do jednej tabletki raz na dobę ( 1 x 10 mg) w drugim tygodniu oraz do półtorej tabletki na dobę w trzecim tygodniu. Od czwartego tygodnia dawka zazwyczaj wynosi 2 tabletki raz na dobę ( 1 x 20 mg).

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek
U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, odpowiednie dawkowanie leku ustala lekarz. U takich pacjentów konieczne jest prowadzenie stałego monitorowania czynności nerek, w określonych odstępach czasu, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Dzielenie tabletki
Należy położyć tabletkę wypukłą stroną na twardym podłożu, linią podziału do góry. Nacisnąć tabletkę palcem wskazującym i kciukiem tej samej ręki, aż do rozłamania tabletki, jak pokazano na rysunku.

Sposób podawania
Lek Memantin G.L. należy przyjmować doustnie, raz na dobę. Aby leczenie było skuteczne, lek należy przyjmować regularnie codziennie o tej samej porze każdego dnia. Tabletki należy połykać popijając wodą. Lek w tej postaci można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Czas trwania leczenia
Leczenie należy kontynuować tak długo, dopóki będzie ono przynosiło korzystne efekty. Lekarz powinien regularnie oceniać przebieg leczenia

Przedawkowanie

Na ogół zażycie zbyt dużej dawki leku Memantin G.L. nie powoduje zagrożenia dla zdrowia. W takim przypadku mogą wystąpić wzmożone objawy opisane w punkcie 4. „Możliwe działania niepożądane”.

W przypadku znacznego przedawkowania leku Memantin G.L., należy skontaktować się z lekarzem, gdyż może zaistnieć konieczność wdrożenia odpowiedniego leczenia.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Posiłek nie ma wpływu na działanie leku Memantin G.L.

Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Kobiety w ciąży , kobiety karmiące piersią lub planujące zajście w ciążę, przed rozpoczęciem leczenia powinny poinformować o tym lekarza prowadzącego.

Nie zaleca się podawania memantyny kobietom ciężarnym.

Kobiety przyjmujące lek Memantin G.L. nie powinny karmić piersią.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lekarz powinien poinformować pacjenta, czy choroba pozwala mu na bezpieczne prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Memantin G.L. może dodatkowo wpływać na szybkość reakcji, w wyniku czego prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn może być przeciwwskazane.

Ulotka – skutki uboczne


Charakterystyka, właściwości farmakologiczne


Opinie pacjentów - forum o lekach

PODZIEL SIĘ DOŚWIADCZENIAMI NA TEMAT STOSOWANEGO PRODUKTU

Proszę wpisz swoją opinię!
Please enter your name here