Memantin G.L.

Memantin G.L. należy do grupy leków przeciw otępieniu.

Utrata pamięci w chorobie Alzheimera spowodowana jest zaburzeniami przekazywania impulsów nerwowych przenoszących informacje w mózgu. W mózgu występują tzw. receptory kwasu N-metylo-Dasparaginowego (NMDA), które biorą udział w przekazywaniu sygnałów nerwowych istotnych dla procesu uczenia się oraz dla procesów zapamiętywania. Memantin G.L. należy do grupy leków określanych mianem antagonistów receptorów NMDA. Lek Memantin G.L. działając na receptory NMDA, poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć.

W jakim celu stosuje się lek Memantin G.L.
Lek Memantin G.L. stosowany jest w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Jaki jest skład Memantin G.L., jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest memantyny chlorowodorek. Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg memantyny chlorowodorku, co odpowiada 8,31 mg memantyny.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki:
Laktoza jednowodna,
Celuloza mikrokrystaliczna,
Talk,
Krzemionka koloidalna bezwodna,
Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:
Laktoza jednowodna,
Hypromeloza,
Tytanu dwutlenek (E 171),
Makrogol 4000

Zobacz listę produktów zawierających substancje:

Dawkowanie preparatu Memantin G.L. – jak stosować ten lek?

Dawkowanie
Zalecana dawka leku Memantin G.L. dla osób dorosłych i w podeszłym wieku wynosi 20 mg raz na dobę.

W celu zredukowania ryzyka wystąpienia działań niepożądanych dawkowanie leku należy zwiększać stopniowo, według następującego schematu:

Tydzień 1: Pól tabletki powlekanej 10 mg raz na dobę (1x 5 mg)

Tydzień 2: Jedna tabletka powlekana 10 mg raz na dobę (1 x 10 mg)

Tydzień 3: Półtorej tabletki powlekane 10 mg raz na dobę (1 x 15 mg)

Tydzień 4: i dalej Dwie tabletki powlekane 10 mg raz na dobę (1 x 20 mg)

Zazwyczaj dawka początkowa wynosi pól tabletki raz na dobę (1 x 5 mg) przez pierwszy tydzień. Dawka jest następnie zwiększana do jednej tabletki raz na dobę ( 1 x 10 mg) w drugim tygodniu oraz do półtorej tabletki na dobę w trzecim tygodniu. Od czwartego tygodnia dawka zazwyczaj wynosi 2 tabletki raz na dobę ( 1 x 20 mg).

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek
U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, odpowiednie dawkowanie leku ustala lekarz. U takich pacjentów konieczne jest prowadzenie stałego monitorowania czynności nerek, w określonych odstępach czasu, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Dzielenie tabletki
Należy położyć tabletkę wypukłą stroną na twardym podłożu, linią podziału do góry. Nacisnąć tabletkę palcem wskazującym i kciukiem tej samej ręki, aż do rozłamania tabletki, jak pokazano na rysunku.

Sposób podawania
Lek Memantin G.L. należy przyjmować doustnie, raz na dobę. Aby leczenie było skuteczne, lek należy przyjmować regularnie codziennie o tej samej porze każdego dnia. Tabletki należy połykać popijając wodą. Lek w tej postaci można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Czas trwania leczenia
Leczenie należy kontynuować tak długo, dopóki będzie ono przynosiło korzystne efekty. Lekarz powinien regularnie oceniać przebieg leczenia

Reklama

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Na ogół zażycie zbyt dużej dawki leku Memantin G.L. nie powoduje zagrożenia dla zdrowia. W takim przypadku mogą wystąpić wzmożone objawy opisane w punkcie 4. „Możliwe działania niepożądane”.

W przypadku znacznego przedawkowania leku Memantin G.L., należy skontaktować się z lekarzem, gdyż może zaistnieć konieczność wdrożenia odpowiedniego leczenia.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Memantin G.L. – czy mogę spożywać alkohol?

Posiłek nie ma wpływu na działanie leku Memantin G.L.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Memantin G.L. w okresie ciąży i karmienia piersią?

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Kobiety w ciąży , kobiety karmiące piersią lub planujące zajście w ciążę, przed rozpoczęciem leczenia powinny poinformować o tym lekarza prowadzącego.

Nie zaleca się podawania memantyny kobietom ciężarnym.

Kobiety przyjmujące lek Memantin G.L. nie powinny karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów

Lekarz powinien poinformować pacjenta, czy choroba pozwala mu na bezpieczne prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Memantin G.L. może dodatkowo wpływać na szybkość reakcji, w wyniku czego prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn może być przeciwwskazane.

Ulotka Memantin G.L. – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:


Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów


Opinie o Pylera - forum pacjentów

Stosujesz Memantin G.L.? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź opinie pacjentów z ostatnich 12 miesięcy.

Dodaj komentarz