Spis leków zawierających substancję: Entakapon

Comtan

Comtan to lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Zawiera substancję czynną entakapon, która pomaga kontrolować objawy choroby, takie jak drżenie, sztywność mięśni i wolne ruchy. Lek jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania leku Comtan jest choroba Parkinsona u dorosłych pacjentów, u których występuje końcowe zanikanie działania lewodopy (fluktuacje motoryczne).

Comtess

Comtess to lek na receptę, który zawiera substancję czynną o nazwie entakapon. Jest to inhibitor katecholo-O-metylotransferazy (COMT), który działa obwodowo. Lek jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona u pacjentów z fluktuacjami ruchowymi końca dawki, których nie można kontrolować za pomocą innych leków. Comtess jest zawsze stosowany w połączeniu z lewodopą i inhibitorem dekarboksylazy.

Corbilta

Corbilta to lek na receptę, który zawiera trzy substancje czynne: entakapon, karbidopę i lewodopę. Jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Lek ten pomaga pacjentom z chorobą Parkinsona kontrolować objawy choroby, takie jak drżenie, sztywność i wolne ruchy. Corbilta jest dostępna w różnych dawkach, aby dostosować leczenie do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Entacapone Orion

Entacapone Orion jest lekiem stosowanym w leczeniu choroby Parkinsona. Jest to choroba neurodegeneracyjna, która prowadzi do zaburzeń ruchu i koordynacji. Entacapone Orion działa poprzez zwiększanie stężenia dopaminy w mózgu, co pomaga złagodzić objawy choroby. Lek jest dostępny na receptę.

Entacapone Teva

Entacapone Teva to lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Jest to inhibitor COMT (katecholo-O-metylotransferazy), który działa poprzez zwiększenie stężenia lewodopy (substancji stosowanej w leczeniu choroby Parkinsona) w mózgu, poprawiając kontrolę nad objawami choroby. Lek jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania jest choroba Parkinsona u pacjentów, u których występują fluktuacje końca dawki podczas standardowego leczenia, w tym lewodopą i inhibitorami dekarboksylazy.

Lecigon

Lecigon to innowacyjny lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Zazwyczaj jest on przepisywany w przypadkach zaawansowanych, kiedy leki doustne przestają działać. Lecigon to żel, który jest podawany ciągle za pomocą pompy i zgłębnika bezpośrednio do jelita cienkiego. Lek ten zawiera trzy substancje czynne: lewodopę, karbidopę (w postaci karbidopy jednowodnej) oraz entakapon. Wskazania do stosowania to leczenie zaawansowanej postaci choroby Parkinsona z ciężkimi fluktuacjami ruchowymi i hiperkinezą lub dyskinezą, gdy dostępne, doustne połączenia leków stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona nie przyniosły zadowalających rezultatów. Lek jest dostępny na receptę.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion to lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Zawiera trzy substancje czynne: lewodopę, karbidopę i entakapon. Lewodopa jest prekursorem dopaminy, neuroprzekaźnika, którego brak jest charakterystyczny dla choroby Parkinsona. Karbidopa zwiększa dostępność lewodopy dla mózgu, a entakapon zapobiega rozkładowi lewodopy w organizmie. Lek jest dostępny na receptę.

Tadoglen

Tadoglen to lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Zawiera trzy substancje czynne: lewodopę, karbidopę i entakapon, które działają synergistycznie, zwiększając ilość dopaminy w mózgu i tym samym zmniejszając objawy choroby Parkinsona. Lek jest dostępny na receptę. W zależności od dawki, Tadoglen może zawierać różne ilości tych substancji czynnych. Dawkowanie jest ustalane indywidualnie przez lekarza dla każdego pacjenta.