Spis leków zawierających substancję: Tobramycyna

Bramitob

Bramitob to lek z grupy aminoglikozydów, który zawiera substancję czynną tobramycynę. Lek jest stosowany w leczeniu przewlekłych zakażeń płuc wywołanych przez bakterie Pseudomonas aeruginosa u pacjentów z mukowiscydozą w wieku 6 lat i powyżej.

Brazoflamin

Brazoflamin to skuteczny lek stosowany w leczeniu chorób zapalnych oczu, które często towarzyszą zakażeniom. Przyczynami stanów zapalnych oka mogą być zabiegi okulistyczne, urazy, a także obecność ciała obcego. Brazoflamin to lek skojarzony, który zawiera przeciwbakteryjny składnik oraz kortykosteroid. Wskazaniem do stosowania leku Brazoflamin jest zapobieganie i leczenie zapalenia oraz zapobieganie zakażeniom związanym z chirurgicznym leczeniem zaćmy u dorosłych i dzieci w wieku 2 lat i starszych. Lek jest dostępny na receptę.

Mybracin

Mybracin to lek w postaci kropli do oczu, który zawiera dwa składniki aktywne: tobramycynę i deksametazon. Tobramycyna jest antybiotykiem, który działa przeciwbakteryjnie, natomiast deksametazon jest sterydem, który zmniejsza stan zapalny. Lek stosuje się w leczeniu chorób zapalnych oczu, które mogą być powiązane z zakażeniem. Mybracin jest również stosowany po operacjach chirurgicznych związanych z leczeniem zaćmy w celu zmniejszenia stanu zapalnego. Lek jest dostępny na receptę.

Tobi

Tobi to lek zawierający tobramycynę, który jest antybiotykiem stosowanym w leczeniu zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na działanie tobramycyny. Znajduje zastosowanie w leczeniu infekcji oka i jego przydatków, przewlekłego zapalenia płuc i dróg oddechowych towarzyszącego mukowiscydozie oraz szpitalnych zakażeń dróg oddechowych. Lek jest dostępny na receptę.

TOBI Podhaler

TOBI Podhaler to lek przeciwbakteryjny, który zawiera substancję czynną tobramycynę. Jest to antybiotyk aminoglikozydowy, który jest przeznaczony do inhalacji za pomocą nebulizatora. Tobramycyna podana wziewnie działa bakteriobójczo na Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae. Lek jest wskazany do długotrwałego leczenia przewlekłego zakażenia płuc wywołanego przez Pseudomonas aeruginosa u dorosłych i dzieci od 6 lat z mukowiscydozą. TOBI Podhaler jest dostępny na receptę.

Tobradex

Tobradex to lek stosowany w leczeniu stanów zapalnych oka, które mogą być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak zabiegi okulistyczne, zakażenia, obecność ciała obcego w oku, czy urazy oka. Zawiera składnik przeciwbakteryjny tobramycynę i kortykosteroid deksametazon. Tobramycyna jest antybiotykiem aminoglikozydowym o silnym i szybkim działaniu bakteriobójczym zarówno na bakterie Gram-dodatnie, jak i Gram-ujemne. Deksametazon działa silnie przeciwzapalnie. Lek jest dostępny na receptę.

Tobramycin B. Braun

Tobramycin B. Braun to antybiotyk aminoglikozydowy, który jest dostępny na receptę. Lek zawiera substancję czynną – tobramycynę. Jest stosowany do leczenia ciężkich zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na tobramycynę, takie jak szpitalne zakażenia dolnych dróg oddechowych, skomplikowane i nawracające zakażenia dróg moczowych, zakażenia wewnątrz jamy brzusznej, zakażenia skóry i tkanek miękkich. Lek jest podawany w postaci roztworu do infuzji.

Tobramycin PARI

Tobramycin PARI to lek, który zawiera antybiotyk aminoglikozydowy – tobramycynę. Jest stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na działanie tobramycyny. Tobramycin PARI jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania obejmują infekcje oka i jego przydatków, przewlekłe zapalenie płuc i dróg oddechowych towarzyszące mukowiscydozie oraz szpitalne zakażenia dróg oddechowych, infekcje skóry i tkanek miękkich, nawracające zakażenia układu moczowego oraz infekcje w obrębie jamy brzusznej.

Tobramycin Via pharma

Lek Tobramycin Via Pharma to antybiotyk aminoglikozydowy, który skutecznie zwalcza zakażenia płuc wywołane przez bakterię Pseudomonas aeruginosa u pacjentów z mukowiscydozą w wieku 6 lat i starszych. Dzięki inhalacji leku, antybiotyk bezpośrednio dociera do płuc, co zwiększa jego skuteczność w zwalczaniu bakterii. Jest dostępny na receptę.

Tobramycyna SUN

Tobramycyna SUN to antybiotyk stosowany w leczeniu przewlekłych zakażeń klatki piersiowej u pacjentów z mukowiscydozą. Lek ten podaje się drogą wziewną, trafia on więc bezpośrednio do płuc. Tobramycyna SUN jest skuteczna w zwalczaniu zakażeń wywołanych przez bakterie Pseudomonas aeruginosa. Lek ten jest dostępny na receptę.

Tobrex

Tobrex to antybiotyk stosowany w leczeniu zewnętrznych zakażeń oka i jego okolicy. Zawiera substancję czynną – tobramycynę, która działa na wiele gatunków drobnoustrojów mogących zakażać oko. Lek jest przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci powyżej 1 roku życia. Tobrex jest dostępny na receptę.

Tobrexan

Tobrexan to antybiotyk w postaci kropli do oczu, zawierający tobramycynę. Jest stosowany w leczeniu zewnętrznych zakażeń oka i jego przydatków, takich jak zapalenie spojówek, wywołanych przez bakterie wrażliwe na tobramycynę. Lek jest dostępny na receptę.

Tobrosopt 0,3%

Tobrosopt 0,3%

Tobrosopt 0,3% to lek do oczu, który zawiera tobramycynę, antybiotyk z grupy aminoglikozydów. Stosuje się go w leczeniu zewnętrznych zakażeń oka i jego przydatków (powieka, narząd łzowy oka), wywołanych przez bakterie wrażliwe na tobramycynę. Lek jest dostępny na receptę.

Tobrosopt-DEX

Tobrosopt-DEX

Tobrosopt-DEX to lek złożony, który zawiera dwie substancje czynne: tobramycynę o działaniu przeciwbakteryjnym i deksametazon o działaniu przeciwzapalnym. Jest stosowany w profilaktyce i leczeniu stanów zapalnych oraz w profilaktyce zakażeń oka po operacji usunięcia zaćmy. Lek jest dostępny na receptę.

Vantobra

Vantobra to lek na receptę, który zawiera substancję czynną tobramycynę. Jest stosowany w leczeniu przewlekłej infekcji płuc u pacjentów z mukowiscydozą. Tobramycyna jest antybiotykiem, który działa poprzez zabijanie bakterii odpowiedzialnych za infekcję. Vantobra jest dostępny w postaci roztworu do nebulizacji, co oznacza, że jest wdychany do płuc za pomocą nebulizatora.