Spis leków zawierających substancję: Rytuksymab

Blitzima

Blitzima to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu pacjentów z pęcherzycą zwykłą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. Pęcherzyca zwykła jest chorobą autoimmunologiczną, powodującą występowanie pęcherzy. Lek powinien być podawany pod ścisłym nadzorem doświadczonego lekarza w miejscu, w którym stale dostępny jest sprzęt i leki niezbędne do prowadzenia resuscytacji. Przed każdym podaniem leku należy podać premedykację w postaci leku przeciwgorączkowego i przeciwhistaminowego.

Mabthera

MabThera to lek zawierający substancję czynną rytuksymab. Jest to ludzko-mysie przeciwciało monoklonalne, które wiąże się z antygenem CD20. Lek jest stosowany w leczeniu chłoniaków nieziarniczych, przewlekłej białaczki limfocytowej, reumatoidalnego zapalenia stawów oraz pęcherzycy zwykłej. MabThera jest wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania.

Ritemvia

Ritemvia to lek zawierający substancję czynną rytuksymab. Jest to białko zwane przeciwciałem monoklonalnym, które wiąże się z powierzchnią białych krwinek zwanych limfocytami B, prowadząc do ich śmierci. Lek ten jest stosowany w leczeniu chłoniaków nieziarniczych, ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń oraz mikroskopowego zapalenia naczyń. Ritemvia jest dostępny na receptę.

Rituzena

Rituzena to lek, który zawiera substancję czynną o nazwie rytuksymab. Jest to chimeryczne przeciwciało monoklonalne ludzko-mysie, które jest wytwarzane za pomocą metod inżynierii genetycznej. Lek Rituzena jest stosowany u dorosłych w leczeniu nieziarniczych chłoniaków grudkowych, chłoniaków nieziarniczych rozlanych z dużych komórek B oraz przewlekłej białaczki limfocytowej. Jest również stosowany do indukcji remisji u dorosłych pacjentów z ciężką, aktywną ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń i mikroskopowym zapaleniem naczyń. Rituzena jest dostępna na receptę.

Rixathon

Rixathon to lek biologiczny, który zawiera substancję czynną rituksimab. Jest stosowany w leczeniu niektórych rodzajów nowotworów krwi, takich jak chłoniak nieziarniczy i przewlekła białaczka limfatyczna, a także w leczeniu ciężkich, aktywnych postaci reumatoidalnego zapalenia stawów, granulomatozy z poliangiitą i mikroskopowego poliangiitis. Rixathon jest dostępny na receptę.

Riximyo

Riximyo to lek zawierający substancję czynną rytuksymab. Jest to białko zwane przeciwciałem monoklonalnym, które wiąże się z powierzchnią białych krwinek zwanych limfocytami B, prowadząc do ich śmierci. Lek ten jest stosowany w leczeniu chłoniaków nieziarniczych, przewlekłej białaczki limfocytowej, reumatoidalnego zapalenia stawów, ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń oraz pęcherzycy zwykłej. Riximyo jest dostępny na receptę.

Truxima

Truxima to lek zawierający substancję czynną rituksymab. Jest to przeciwciało monoklonalne, które wiąże się z antygenem CD20 występującym na powierzchni prawidłowych oraz zmienionych nowotworowo limfocytów B. Rituksymab powoduje śmierć komórek zawierających antygen CD20. Lek jest stosowany w leczeniu niektórych rodzajów nowotworów krwi, takich jak chłoniaki nieziarnicze i przewlekła białaczka limfocytowa. Truxima jest dostępny na receptę.

Tuxella

Tuxella to lek, który jest dostępny na receptę. Jest to lek biologiczny, który zawiera przeciwciało monoklonalne o nazwie rytuksymab. Rytuksymab jest stosowany w leczeniu różnych schorzeń, takich jak chłoniaki nieziarnicze, przewlekła białaczka limfocytowa, reumatoidalne zapalenie stawów oraz pęcherzyca zwykła. Dawkowanie i sposób podania leku zależy od konkretnej jednostki chorobowej oraz stanu klinicznego pacjenta.