Spis leków zawierających substancję: Rysperydon

Apo-Risperid

Apo-Risperid to lek przeciwpsychotyczny, którego substancją czynną jest rysperydon. Stosuje się go w leczeniu schizofrenii oraz epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkim w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Lek jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania obejmują również leczenie uporczywej agresji u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego oraz leczenie agresji i innych zachowań destrukcyjnych u dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania.

Orizon

Orizon to lek o działaniu przeciwpsychotycznym, który zawiera substancję czynną rysperydon. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii oraz epizodów maniakalnych. Może być również używany do krótkookresowego leczenia uporczywej agresji u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego o natężeniu średnim do ostrego, niereagujących na metody niefarmakologiczne, oraz u dzieci powyżej 5 roku życia i młodzieży ze sprawnością intelektualną poniżej przeciętnej bądź upośledzonych umysłowo, u których nasilenie agresji i innych zachowań destrukcyjnych wymaga leczenia farmakologicznego. Orizon jest dostępny na receptę.

Ranperidon

Ranperidon to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną o nazwie rysperydon. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii, epizodów maniakalnych w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych oraz w krótkotrwałym leczeniu agresji u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego. Lek jest dostępny na receptę.

Rileptid

Rileptid to lek, który zawiera substancję czynną rysperydon. Należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi. Stosowany jest w leczeniu schizofrenii, epizodów maniakalnych w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Jest dostępny na receptę.

Risperidon Vipharm

Risperidon Vipharm to lek przeciwpsychotyczny, który jest stosowany w leczeniu schizofrenii, epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkim w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych. Jest również stosowany w krótkotrwałym leczeniu uporczywej agresji u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego oraz u dzieci i młodzieży ze sprawnością intelektualną poniżej przeciętnej lub upośledzonych umysłowo. Lek jest dostępny na receptę.

Risperidone Aurovitas

Risperidone Aurovitas to lek przeciwpsychotyczny, który jest dostępny na receptę. Jest stosowany w leczeniu różnych stanów, takich jak schizofrenia, w której pacjent może widzieć, słyszeć lub czuć rzeczy nieistniejące, wierzyć w rzeczy nieprawdziwe lub odczuwać niezwykłą podejrzliwość lub dezorientację. Lek jest również używany do leczenia epizodów maniakalnych, stanu, w którym pacjent może odczuwać silne pobudzenie, podniecenie, wzburzenie, entuzjazm lub być nadmiernie aktywny. Epizody maniakalne występują w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Ponadto, Risperidone Aurovitas jest stosowany do krótkotrwałego leczenia (do 6 tygodni) długotrwałej agresji u osób z otępieniem w chorobie Alzheimera, które szkodzą sobie lub innym, oraz u dzieci (w wieku powyżej 5 lat) i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami zachowania.

Risperidone Farmax

Risperidone Farmax to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną o nazwie rysperydon. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii, epizodów maniakalnych w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, a także w krótkotrwałym leczeniu uporczywej agresji u młodzieży i pacjentów otępiałych. Lek jest dostępny na receptę.

Risperidone Teva

Risperidone Teva to lek przeciwpsychotyczny, który jest stosowany w leczeniu podtrzymującym schizofrenii. Działa głównie na blokowanie receptorów dla neuroprzekaźników dopaminy i serotoniny, co pomaga w normalizacji aktywności mózgu i złagodzeniu objawów schizofrenii. Risperidone Teva jest również stosowany w leczeniu agresji u pacjentów z demencją Alzheimera. Jest dostępny na receptę.

Risperigamma

Risperigamma to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną rysperydon. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii, epizodów maniakalnych w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Lek jest dostępny na receptę.

Risperon

Risperon to atypowy lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną rysperydon. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii, epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkim w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych oraz w leczeniu uporczywej agresji u młodzieży i pacjentów otępiałych. Lek jest dostępny na receptę.

Rispolept

Rispolept to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną rysperydon. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii, epizodów maniakalnych w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Lek stosuje się także w krótkotrwałym leczeniu (do 6 tygodni) agresji u osób z otępieniem typu Alzheimera oraz agresji u umysłowo upośledzonych dzieci (powyżej 5 lat) i młodzieży z zaburzeniami zachowania. Rispolept jest dostępny na receptę.

Rispolept Consta

Rispolept Consta to lek przeciwpsychotyczny, który jest często stosowany w leczeniu schizofrenii, zarówno w ostrej fazie, jak i w leczeniu podtrzymującym. Może być również stosowany w leczeniu epizodów manii oraz depresji w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Rispolept Consta jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania to leczenie podtrzymujące schizofrenii u pacjentów aktualnie leczonych doustnymi lekami przeciwpsychotycznymi.

Rispolux

Rispolux to lek, który zawiera substancję czynną o nazwie rysperydon. Jest to lek przeciwpsychotyczny, który jest często stosowany w leczeniu schizofrenii oraz innych psychoz. Rispolux jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania tego leku obejmują schizofrenię, epizody manii w chorobie afektywnej dwubiegunowej oraz objawy agresji u pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami zachowania.

Risset

Risset to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną rysperydon. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii, epizodów maniakalnych w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych oraz w uporczywej agresji u młodzieży i pacjentów otępiałych. Lek jest dostępny na receptę.

Ryspolit

Ryspolit

Ryspolit to lek, którego substancją czynną jest rysperydon. Jest to atypowy lek przeciwpsychotyczny stosowany w leczeniu schizofrenii i epizodów maniakalnych, a także w objawowym leczeniu uporczywej agresji u osób z zespołem otępiennym typu alzheimerowskiego. Ryspolit jest dostępny na receptę.

Speridan

Valsotens HCT to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: walsartan i hydrochlorotiazyd. Jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia). Walsartan jest antagonistą receptora angiotensyny II, który pomaga kontrolować nadciśnienie poprzez blokowanie aktywności angiotensyny II, co pozwala na rozszerzenie naczyń krwionośnych. Hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym, który pomaga organizmowi pozbyć się nadmiaru soli i wody poprzez zwiększenie produkcji moczu.

Torendo Q-Tab

Torendo Q-Tab to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną rysperydon. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii, manii, depresji w chorobie dwubiegunowej, a także może być stosowany w zapobieganiu nawrotom epizodów depresji, manii lub epizodów mieszanych u pacjentów, którzy zareagowali na leczenie rysperydonem. Lek jest dostępny na receptę.

Ziperid

Ziperid to lek, który oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy. Ma działanie przeciwschizofreniczne oraz przeciwpsychotyczne. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii, manii oraz innych zaburzeń destrukcyjnych. Lek jest dostępny na receptę.