Spis leków zawierających substancję: Indapamid

Apo-Indap

Apo-Indap to lek moczopędny stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Może być stosowany samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi lekami. Działa poprzez zmniejszanie objętości krwi w układzie krążenia, co prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego. Jest dostępny na receptę.

Arifon Kombi

Arifon Kombi to lek w formie tabletek, który składa się z dwóch substancji aktywnych. Pierwsza z nich rozszerza naczynia krwionośne, ułatwiając przepływ krwi, a druga działa moczopędnie, zmniejszając objętość krwi i tym samym obniżając ciśnienie krwi. Dzięki temu lek ten jest skuteczny w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Arifon Kombi jest dostępny na receptę.

Arplexam

Arplexam to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Składa się z trzech substancji czynnych: bisoprololu, peryndoprylu i amlodypiny. Każda z tych substancji działa na różne aspekty regulacji ciśnienia krwi, co pozwala na skuteczne kontrolowanie ciśnienia krwi u pacjenta. Wskazaniem do stosowania Arplexamu jest zapobieganie oraz leczenie nadciśnienia tętniczego.

Co-Amlessa

Co-Amlessa to lek, który zawiera trzy składniki aktywne: amlodypinę, indapamid i peryndopryl. Jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia). Wszystkie trzy substancje czynne pomagają kontrolować wysokie ciśnienie tętnicze. Lek jest dostępny na receptę.

Co-Prenessa

Co-Prenessa to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Składa się z dwóch substancji czynnych: peryndoprylu, który rozszerza naczynia krwionośne, obniżając ciśnienie krwi, oraz indapamidu, który działa moczopędnie, zmniejszając objętość krwi i jej ciśnienie. W efekcie, Co-Prenessa obniża ciśnienie krwi, redukując ryzyko wystąpienia udaru mózgu, zawału serca, niewydolności serca czy nerek. Jest dostępny na receptę.

Co-Presomyl

Co-Presomyl to lek przeciwnadciśnieniowy, który zawiera dwie substancje czynne: peryndopryl i indapamid. Peryndopryl należy do grupy leków zwanych inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (ACE), które rozszerzają naczynia krwionośne, co ułatwia sercu przepompowywanie krwi. Indapamid jest lekiem moczopędnym, zwiększającym ilość moczu wytwarzanego w nerkach. Te dwie substancje czynne współdziałają w obniżaniu i kontrolowaniu ciśnienia tętniczego. Lek jest dostępny na receptę.

Co-Presomyl Forte

Co-Presomyl Forte to doustny lek, który zawiera dwie substancje czynne: peryndopryl i indapamid. Jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi. Peryndopryl jest inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę (ACE), który rozszerza naczynia krwionośne, co ułatwia sercu przepompowywanie krwi. Indapamid jest lekiem moczopędnym, który zwiększa ilość moczu wytwarzanego przez nerki. Te dwie substancje czynne współdziałają w obniżaniu i kontrolowaniu ciśnienia tętniczego. Lek jest dostępny na receptę.

CoArprenessa

CoArprenessa to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Składa się z dwóch substancji czynnych: peryndoprylu i indapamidu. Peryndopryl należy do grupy leków nazywanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE), które działają poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, ułatwiając sercu przepompowywanie przez nie krwi. Indapamid jest lekiem moczopędnym, który zwiększa ilość moczu wydalanego przez nerki. Lek jest dostępny na receptę.

Cordapaq

Cordapaq to lek na receptę, dostępny w formie tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Głównym składnikiem jest indapamid, który jest lekiem moczopędnym z grupy sulfonamidów. Cordapaq jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego. Działa poprzez zwiększanie wydalania jonów sodowych i chlorkowych z moczem, co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi. Ponadto, rozszerza naczynia krwionośne oraz zmniejsza opór naczyniowy.

Diuresin SR

Diuresin SR to lek moczopędny o działaniu hipotensyjnym, który jest pochodną sulfonamidową. Efekt obniżający ciśnienie jest spowodowany bezpośrednim, rozszerzającym wpływem indapamidu na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego, zarówno w monoterapii, jak i w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi. Diuresin SR jest dostępny na receptę.

Indap

Indap to lek moczopędny o działaniu hipotensyjnym, który zawiera indapamid – pochodną sulfonamidową. Działa w części korowej nerek, gdzie hamuje wchłanianie zwrotne sodu, co zwiększa wydalanie nerkowe sodu i chlorków, a w mniejszym stopniu potasu i magnezu. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego2. Lek jest dostępny na receptę.

Indapagamma

Indapagamma to lek moczopędny, który zawiera substancję czynną indapamid. Działa poprzez zwiększenie ilości wydalanego moczu, co pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze krwi. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Lek jest dostępny na receptę.

Indapamide 1,5 SR Servier

Indapamide 1,5 SR Servier to lek moczopędny o działaniu hipotensyjnym, który zawiera substancję czynną indapamid. Lek zwiększa objętość wydalanego moczu, co pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze. Jest stosowany w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego. Lek jest dostępny na receptę.

Indapamide Krka

Indapamide Krka to lek o działaniu moczopędnym i obniżającym ciśnienie tętnicze krwi. Jest to pochodna sulfonamidowa, o właściwościach farmakologicznych podobnych do tiazydowych leków moczopędnych. Działa w części korowej nerek, gdzie blokuje wchłanianie zwrotne sodu. Przeciwnadciśnieniowe właściwości indapamidu związane są ze zwiększeniem podatności tętnic oraz zmniejszeniem tętniczkowego i całkowitego oporu obwodowego. Indapamid zmniejsza przerost lewej komory serca. Lek jest przeznaczony do stosowania w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego u dorosłych. Jest dostępny na receptę.

Indapamide SR

Indapamide SR to lek moczopędny o działaniu hipotensyjnym, który jest pochodną sulfonamidową. Lek ten zwiększa objętość wydalanego moczu, co pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Indapamide SR jest dostępny na receptę.

Indapamide SR Genoptim

Indapamide SR Genoptim to lek na receptę, który zawiera substancję czynną indapamid. Jest to lek moczopędny, który zwiększa wytwarzanie moczu przez nerki. Głównym celem tego leku jest obniżanie wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia) u osób dorosłych. Indapamid różni się od innych leków moczopędnych, powodując jedynie nieznaczny wzrost ilości produkowanego moczu.

Indapamide SR Mercapharm

Indapamide SR Mercapharm to lek moczopędny o działaniu hipotensyjnym, który zawiera substancję czynną indapamid. Działa poprzez zwiększenie sekrecji sodu i chlorków oraz w mniejszym stopniu potasu i magnezu, co prowadzi do zwiększenia objętości wydalanego moczu i obniżenia ciśnienia krwi. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego. Lek ten jest dostępny na receptę.

Indapamidum 123ratio

Indapamidum 123ratio to lek na receptę, który zawiera substancję czynną indapamid. Jest to lek moczopędny z grupy pochodnych sulfonamidowych, który zwiększa objętość wydalanego moczu, pomagając w ten sposób obniżyć ciśnienie tętnicze. Stosowany jest głównie w terapii nadciśnienia tętniczego pierwotnego.

Indapen

Indapen

Indapen to lek moczopędny, który działa hipotensyjnie, czyli obniża ciśnienie krwi. Jego obszar działania to część proksymalna dystalnych kanalików krętych nefronu, gdzie zwiększa wydalanie sodu i chlorków z moczem oraz w mniejszym stopniu, wydalanie potasu i magnezu. Lek ten jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Indapen jest dostępny na receptę.

Indapen SR

Indapen SR

Indapen SR to lek moczopędny o działaniu hipotensyjnym, który zawiera substancję czynną indapamid. Działa poprzez zwiększenie wydalania moczu oraz bezpośrednie rozszerzenie naczyń krwionośnych, co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego. Lek ten jest dostępny na receptę.

Indapres

Indapres to lek o działaniu moczopędnym, który zawiera substancję czynną o nazwie indapamid. Jest stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi, czyli nadciśnienia tętniczego samoistnego u osób dorosłych. Indapamid działa rozszerzająco na naczynia krwionośne, co ułatwia przepływ krwi i pomaga w obniżeniu ciśnienia tętniczego. Lek jest dostępny na receptę.

Indasis SR

Indasis SR to lek, który jest przeznaczony do stosowania w celu obniżenia wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, czyli nadciśnienia. Jest to tabletki o przedłużonym uwalnianiu, które zawierają indapamid jako substancję czynną. Indapamid jest lekiem moczopędnym, który działa w sposób inny niż większość innych leków moczopędnych. Zamiast zwiększać objętość moczu wydalanej przez nerki, indapamid powoduje jedynie niewielkie zwiększenie objętości wytwarzanego moczu. Dzięki temu lek ten jest skuteczny w obniżaniu ciśnienia krwi, a jednocześnie minimalizuje ryzyko odwodnienia organizmu. Lek jest dostępny na receptę.

Indix Combi

Indix Combi to lek złożony, który zawiera dwie substancje czynne: peryndopryl i indapamid. Peryndopryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE), a indapamid jest lekiem moczopędnym. Lek ten jest stosowany w terapii nadciśnienia tętniczego (podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi). Indix Combi jest dostępny na receptę.

Indix SR

Indix SR to lek na receptę, który zawiera substancję czynną indapamid. Działa on moczopędnie i rozszerza naczynia krwionośne, co prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego, zarówno jako pojedynczy lek, jak i w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi. Dawkowanie leku ustala lekarz, a podczas stosowania zalecana jest okresowa kontrola stężenia potasu, sodu i kwasu moczowego we krwi.

Ipres long 1,5

Ipres Long 1,5 to lek moczopędny, który jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego. Substancją czynną jest indapamid, który działa w nerkach, zwiększając wydalanie sodu i chlorków oraz w mniejszym stopniu potasu i magnezu. Dzięki temu zwiększa się objętość wydalanego moczu, a zmniejsza objętość osocza i ciśnienie krwi. Lek jest dostępny na receptę.

Ivipamid

Ivipamid to lek z grupy moczopędnych, które zwiększają wydalanie moczu przez nerki. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, czyli stanu, w którym ciśnienie krwi jest zbyt wysokie. Działanie Ivipamidu polega na zwiększeniu wydalania soli i wody z organizmu, co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi. Ivipamid jest dostępny na receptę.

Noliprel

Noliprel to lek złożony, zawierający dwie substancje czynne: peryndopryl oraz indapamid. Jest to lek przeciwnadciśnieniowy, stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia) u dorosłych. Peryndopryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny, a indapamid jest lekiem moczopędnym. Noliprel jest dostępny na receptę.

Noliprel Bi-Forte

Noliprel Bi-Forte to lek złożony, zawierający dwie substancje czynne: peryndopryl oraz indapamid. Peryndopryl to lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE), który rozszerza naczynia krwionośne, co ułatwia sercu przepompowywanie krwi. Indapamid jest lekiem moczopędnym, zwiększa w nieznacznym stopniu ilość moczu wytwarzanego przez nerki. Lek stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Jest dostępny na receptę.

Noliprel Forte

Noliprel Forte to lek, który występuje w formie małych tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Jest to preparat złożony zawierający inhibitor konwertazy angiotensyny (peryndopryl) oraz substancję o umiarkowanym działaniu moczopędnym (indapamid). Jest to lek przeciwnadciśnieniowy, stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia) u dorosłych. Lek jest dostępny na receptę.

Opamid

Opamid to lek, który jest stosowany głównie w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Działa jako diuretyk, zwiększając wydalanie moczu, co pomaga obniżyć ciśnienie krwi. Lek ten jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania Opamidu obejmują nadciśnienie tętnicze pierwotne oraz obrzęki pochodzenia wątrobowego i nerkowego.

Panoprist

Panoprist to innowacyjny lek, który łączy w sobie dwie substancje czynne – peryndopryl i indapamid. Jego zastosowanie polega na leczeniu nadciśnienia tętniczego, czyli wysokiego ciśnienia krwi. Peryndopryl, będący inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE), działa na rozszerzenie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu pompowanie krwi do całego organizmu. Z kolei indapamid, będący lekiem moczopędnym, zwiększa ilość moczu wytwarzanego w nerkach, co pomaga w regulacji ciśnienia tętniczego krwi. Lek jest dostępny na receptę.

Percarnil Plus

Percarnil Plus jest lekiem złożonym zawierającym dwie substancje czynne: peryndopryl i indapamid. Jest to lek przeciwnadciśnieniowy stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia). Peryndopryl należy do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE. Jest dostępny na receptę.

Perindopril + Indapamide Krka

Perindopril + Indapamide Krka to lek, który zawiera dwie substancje czynne: peryndopryl i indapamid. Peryndopryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE), który rozszerza naczynia krwionośne, co ułatwia sercu przepompowywanie krwi. Indapamid jest lekiem moczopędnym, który zwiększa ilość moczu wytwarzanego przez nerki. Lek ten jest zalecany w terapii nadciśnienia tętniczego pierwotnego. Jest dostępny na receptę.

Rawel SR

Rawel SR to lek o działaniu moczopędnym i obniżającym ciśnienie tętnicze, dostępny na receptę. Zawiera substancję czynną indapamid, która zwiększa wydalanie sodu, chlorków i wody z moczem, co pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze. Lek jest wskazany do leczenia nadciśnienia tętniczego samoistnego u dorosłych. Stosowanie postaci o przedłużonym uwalnianiu pozwala na przyjmowanie mniejszych dawek leku, co zmniejsza ryzyko wystąpienia hipokaliemii i wydłuża czas działania obniżającego ciśnienie tętnicze.

Romapal

Romapal to lek, który jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Zawiera dwie substancje czynne: indapamid i peryndopryl. Indapamid jest lekiem moczopędnym, który pomaga organizmowi pozbyć się nadmiaru soli i wody przez nerki, co pomaga obniżyć ciśnienie krwi. Peryndopryl jest inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę (ACE), który pomaga rozszerzyć naczynia krwionośne, co również obniża ciśnienie krwi. Lek jest dostępny na receptę.

Roxiper

Roxiper to lek, który zawiera trzy substancje czynne: rozuwastatynę, peryndopryl i indapamid. Jest to połączenie leku hipolipemizującego (rozuwastatyna) z inhibitorem ACE (peryndopryl) oraz z lekiem moczopędnym (indapamid). Lek jest przepisywany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) i jednoczesnego wysokiego poziomu cholesterolu. Roxiper jest dostępny na receptę.

Sophtensif

Sophtensif to specjalistyczne tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu, które zawierają indapamid jako składnik aktywny. Indapamid jest lekiem moczopędnym, który działa w sposób unikalny w porównaniu do innych leków moczopędnych. Sophtensif jest skutecznym lekiem stosowanym w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych. Lek jest dostępny na receptę.

Symapamid SR

Symapamid SR to lek na receptę, który zawiera substancję czynną indapamid. Jest to lek moczopędny, który obniża ciśnienie krwi. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego (pierwotnego). Lek jest dostępny w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, co umożliwia powolne uwalnianie indapamidu.

Tertens-AM

Tertens-AM to lek zawierający dwie substancje czynne: indapamid i amlodypinę. Jest stosowany w leczeniu substytucyjnym pacjentów z nadciśnieniem tętniczym samoistnym, którzy stosują te dwie substancje w takich samych dawkach w oddzielnych preparatach. Lek jest dostępny na receptę.

Tertensif Bi-Kombi

Tertensif Bi-Kombi to lek złożony, który zawiera dwie substancje czynne: peryndopryl oraz indapamid. Jest to lek przeciwnadciśnieniowy, stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia). Lek ten jest przepisywany pacjentom, którzy już otrzymują 10 mg peryndoprylu oraz 2,5 mg indapamidu w oddzielnych tabletkach. Tertensif Bi-Kombi jest dostępny na receptę.

Tertensif Kombi

Tertensif Kombi to lek złożony, zawierający dwie substancje czynne: peryndopryl oraz indapamid. Jest to lek przeciwnadciśnieniowy, stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia) u dorosłych. Lek jest dostępny na receptę. Wskazaniem do jego stosowania jest nadciśnienie tętnicze samoistne u pacjentów, u których osiągnięto odpowiednią kontrolę ciśnienia za pomocą peryndoprylu w monoterapii.

Tertensif sr

Tertensif SR to lek moczopędny o działaniu hipotensyjnym. Jego substancją czynną jest indapamid, który powoduje zwiększenie objętości wydalanego moczu. Lek stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi. Działanie leku polega na bezpośrednim działaniu rozkurczowym na mięśniówkę naczyń krwionośnych, a w mniejszym stopniu poprzez zwiększenie diurezy. Jest dostępny na receptę.

Triplixam

Triplixam to lek złożony, który zawiera trzy substancje czynne: peryndopryl, indapamid i amlodypinę. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Peryndopryl należy do grupy leków nazywanych inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (ACE), indapamid jest lekiem moczopędnym, a amlodypina należy do antagonistów wapnia. Lek jest dostępny na receptę.

YLPIO

Lek YLPIO jest lekiem złożonym, zawierającym dwie substancje czynne, telmisartan i indapamid w jednej tabletce. Obie substancje pomagają kontrolować wysokie ciśnienie tętnicze (nadciśnienie tętnicze). Stosowany jest w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego u dorosłych, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego podczas jednoczesnego stosowania telmisartanu i indapamidu w takich samych dawkach, jak w leku złożonym. Lek YLPIO jest dostępny na receptę.