Spis leków zawierających substancję: Midazolam

Buccolam

Buccolam to lek dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną midazolam. Jest to pochodna benzodiazepiny, która wykazuje działanie silnie nasenne, uspokajające i przeciwdrgawkowe. Lek jest stosowany w celu zatrzymania nagłych, przedłużonych napadów drgawkowych u niemowląt, małych dzieci, dzieci i młodzieży (od 3 miesięcy do poniżej 18 lat). U niemowląt w wieku od 3 miesięcy do poniżej 6 miesięcy lek ten wolno stosować jedynie w szpitalu, gdzie możliwe jest monitorowanie stanu pacjenta oraz dostępny jest sprzęt do reanimacji. Lek Buccolam może być podawany przez rodziców/opiekunów jedynie wówczas, gdy u dziecka została rozpoznana padaczka.

Dormicum

Dormicum to krótko działający lek nasenny, który wykazuje również działanie uspokajające, przeciwdrgawkowe oraz zwiotczające mięśnie. Substancją czynną leku jest midazolam, należący do grupy benzodiazepin. Lek jest dostępny na receptę. Stosowany jest w krótkotrwałym leczeniu bezsenności, kiedy dolegliwości są ciężkie, uniemożliwiają normalne funkcjonowanie lub powodują znaczne wyczerpanie u pacjenta. Midazolam stosowany jest również w premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi lub diagnostycznymi.

Epistatus

Epistatus to lek, który zawiera substancję czynną midazolam z grupy leków nazywanych benzodiazepinami. Jest stosowany w celu zatrzymania przedłużających się napadów drgawkowych u dzieci i młodzieży w wieku od 10 lat do mniej niż 18 lat. Lek ten powinien być podawany wyłącznie przez rodziców lub opiekunów, gdy u dziecka zdiagnozowano padaczkę. Epistatus jest dostępny na receptę.

Midanium

Midanium

Midanium to lek zawierający midazolam, który jest pochodną benzodiazepiny. Działa krótkotrwale uspokajająco i nasennie. Jest stosowany u dorosłych i dzieci jako środek do sedacji (uspokojenia, złagodzenia lęku i niepokoju) z zachowaniem świadomości przed i w czasie krótkotrwałych zabiegów chirurgicznych, w przygotowaniu pacjenta przed różnymi zabiegami, jako środek do wprowadzenia znieczulenia ogólnego, oraz do sedacji na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Midanium jest dostępny na receptę.

Midazolam Accord

Midazolam Accord to lek zawierający midazolam, który jest pochodną benzodiazepiny. Jest to lek krótko działający, wykorzystywany do wywoływania sedacji (uspokojenia, senności lub snu) oraz łagodzenia objawów lękowych i zmniejszania napięcia mięśni. Działa również przeciwdrgawkowo i wywołuje niepamięć następczą (tj. niemożność uczenia się i zapamiętywania nowych informacji). Lek ten stosowany jest do wywoływania sedacji płytkiej u dorosłych i dzieci, wywoływania sedacji u dorosłych i dzieci na oddziale intensywnej opieki medycznej, znieczulenia u dorosłych przed znieczuleniem, wywołanie znieczulenia, jako lek o działaniu sedacyjnym z innymi środkami stosowanymi w znieczuleniu oraz do premedykacji przed wywołaniem znieczulenia u dzieci. Midazolam Accord jest dostępny na receptę.

Midazolam Baxter

Midazolam Baxter to lek o bardzo szybkim i silnym działaniu nasennym i uspokajającym. Działa także przeciwlękowo, przeciwdrgawkowo oraz obniża napięcie mięśniowe. Jest stosowany jako lek uspokajający w premedykacji (farmakologicznym przygotowaniu) przed zabiegami chirurgicznymi lub diagnostycznymi prowadzonymi w znieczuleniu miejscowym lub bez znieczulenia, jak również w premedykacji przed wprowadzeniem do znieczulenia ogólnego. Lek jest dostępny na receptę.

Midazolam hameln

Midazolam hameln to krótko działający lek z grupy benzodiazepin. Charakteryzuje się szybkim początkiem działania i krótkim czasem działania. Wykazuje silne działanie nasenne i uspokajające, a także działa przeciwlękowo, przeciwdrgawkowo oraz obniża napięcie mięśniowe. Jest stosowany jako lek uspokajający przed zabiegami chirurgicznymi lub diagnostycznymi, a także w leczeniu krótkotrwałej bezsenności. Midazolam hameln jest dostępny na receptę.

Midazolam Kalceks

Midazolam Kalceks to lek z grupy benzodiazepin, który wykazuje działanie uspokajające. Jest to lek krótko działający, wykorzystywany do wywoływania sedacji (stan uspokojenia, senności lub snu) oraz łagodzenia objawów lękowych i zmniejszania napięcia mięśni. Midazolam Kalceks jest stosowany do wywoływania sedacji płytkiej przed zabiegami diagnostycznymi lub terapeutycznymi i w trakcie takich zabiegów wykonywanych w znieczuleniu miejscowym lub bez znieczulenia miejscowego. Jest dostępny na receptę.

Midazolam SUN

Midazolam SUN to lek z grupy benzodiazepin, który charakteryzuje się krótkim czasem działania. Jego głównym zastosowaniem jest wywoływanie stanu głębokiego uspokojenia oraz ułatwienie zasypiania (sedacja). Dodatkowo, lek ten może pomóc w łagodzeniu objawów lęku oraz zmniejszeniu napięcia mięśni. Jest dostępny na receptę. Wskazany jest do stosowania u dorosłych w celu wywoływania sedacji u chorych hospitalizowanych na oddziałach intensywnej opieki medycznej.

Mizormic

Mizormic to lek z grupy benzodiazepin, który działa uspokajająco i nasennie. Jest często stosowany w medycynie, szczególnie w anestezjologii i intensywnej terapii, do sedacji, czyli wywoływania stanu głębokiego uspokojenia, senności lub snu. Lek jest również używany do łagodzenia objawów lękowych i zmniejszania napięcia mięśni. Lek Mizormic jest dostępny tylko na receptę.

OZASED

Lek OZASED zawiera substancję czynną midazolam, która należy do grupy leków zwanych benzodiazepinami. Jest przeznaczony dla niemowląt (od 6 miesiąca życia), dzieci i młodzieży do 17 lat. Stosuje się go w celu wywołania umiarkowanego uspokojenia przed zabiegiem chirurgicznym lub diagnostycznym, w celu złagodzenia lęku, niepokoju i pobudzenia związanego z zabiegiem, a także jako premedykację przed znieczuleniem. Lek jest dostępny na receptę.

Soloxelam

Lek Soloxelam jest stosowany w leczeniu przedłużonych, ostrych napadów drgawkowych u niemowląt, małych dzieci, dzieci i młodzieży (od 3 miesięcy do 18 lat). Jest dostępny na receptę.

Sopodorm

Sopodorm jest lekiem z grupy pochodnych benzodiazepiny, który działa uspokajająco i nasennie. Działa również przeciwlękowo, przeciwdrgawkowo oraz zwiotcza mięśnie. Zarówno po podaniu domięśniowym jak i dożylnym powoduje wystąpienie krótkotrwałej niepamięci następczej. Sopodorm stosowany jest domięśniowo, w celu premedykacji przed zabiegiem chirurgicznym, dożylnie, jako środek do sedacji przed i w czasie krótkotrwałych zabiegów chirurgicznych, stomatologicznych i diagnostycznych, dożylnie, w infuzji ciągłej lub wstrzyknięciu, jako środek do sedacji, u chorych na oddziałach intensywnej opieki medycznej, znajdujących się w ciężkim stanie, intubowanych i poddawanych zabiegowi sztucznego oddychania oraz dożylnie, do wprowadzenia do znieczulenia ogólnego. Lek jest dostępny na receptę.