Spis leków zawierających substancję: Lewodopa

Corbilta

Corbilta to lek na receptę, który zawiera trzy substancje czynne: entakapon, karbidopę i lewodopę. Jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Lek ten pomaga pacjentom z chorobą Parkinsona kontrolować objawy choroby, takie jak drżenie, sztywność i wolne ruchy. Corbilta jest dostępna w różnych dawkach, aby dostosować leczenie do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Dopamar

Dopamar to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Składa się z dwóch substancji czynnych: lewodopy i karbidopy. Lek ten skraca czas nagłej sztywności mięśni, która może się utrzymywać u osób chorujących na chorobę Parkinsona przez kilka minut lub nawet godzin. Jedna tabletka Dopamar zawiera 200 mg lewodopy i 50 mg karbidopy.

Dopamar mite

Dopamar Mite to lek na receptę, który ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Składa się z dwóch aktywnych składników: lewodopy i karbidopy. Lek ten skraca czas nagłej sztywności mięśni, która może się utrzymywać u osób chorujących na chorobę Parkinsona przez kilka minut lub nawet godzin.

Duodopa

Duodopa to lek stosowany w leczeniu zaawansowanej postaci choroby Parkinsona. Jest to żel dojelitowy, który zawiera dwie substancje czynne – lewodopę i karbidopę. Lewodopa ulega w mózgu dekarboksylacji do dopaminy, co skutkuje redukcją symptomów związanych z chorobą Parkinsona. Lek jest dostępny na receptę. Wskazany jest dla pacjentów, u których występują ciężkie fluktuacje ruchowe oraz hiperkinezy i/lub dyskinezy, w przypadku gdy dostępne połączenia leków stosowanych w chorobie Parkinsona nie przynoszą zadowalających rezultatów.

Flexilev

Flexilev to lek zawierający lewodopę i karbidopę, które są stosowane w leczeniu choroby Parkinsona. Lek ten łagodzi wiele objawów choroby Parkinsona, szczególnie takich jak sztywność i spowolnienie ruchowe, a także drżenie, utrudnione połykanie, ślinotok i brak stabilności postawy. Jest dostępny na receptę.

Lecigon

Lecigon to innowacyjny lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Zazwyczaj jest on przepisywany w przypadkach zaawansowanych, kiedy leki doustne przestają działać. Lecigon to żel, który jest podawany ciągle za pomocą pompy i zgłębnika bezpośrednio do jelita cienkiego. Lek ten zawiera trzy substancje czynne: lewodopę, karbidopę (w postaci karbidopy jednowodnej) oraz entakapon. Wskazania do stosowania to leczenie zaawansowanej postaci choroby Parkinsona z ciężkimi fluktuacjami ruchowymi i hiperkinezą lub dyskinezą, gdy dostępne, doustne połączenia leków stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona nie przyniosły zadowalających rezultatów. Lek jest dostępny na receptę.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion to lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Zawiera trzy substancje czynne: lewodopę, karbidopę i entakapon. Lewodopa jest prekursorem dopaminy, neuroprzekaźnika, którego brak jest charakterystyczny dla choroby Parkinsona. Karbidopa zwiększa dostępność lewodopy dla mózgu, a entakapon zapobiega rozkładowi lewodopy w organizmie. Lek jest dostępny na receptę.

Madopar / Madopar HBS

Madopar to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: lewodopę i benzerazyd. Jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona, która objawia się spowolnieniem ruchów, sztywnością mięśni i drżeniem. Celem leczenia jest uzupełnienie dopaminy w mózgu. Madopar jest także wskazany w objawowym leczeniu idiopatycznego (samoistnego) lub związanego z niewydolnością nerek wymagającą dializoterapii zespołu niespokojnych nóg.

Nakom

Nakom to lek stosowany w leczeniu objawów choroby Parkinsona i zespołu Parkinsona. Składa się z dwóch substancji czynnych: lewodopy, będącej prekursorem dopaminy, oraz karbidopy, która jest inhibitorem dekarboksylazy o działaniu obwodowym. Dzięki temu więcej lewodopy może przedostać się do mózgu, co pozwala na zmniejszenie dawki leku i ograniczenie działań niepożądanych. Nakom jest dostępny na receptę.

Nakom mite

Nakom Mite to lek w postaci tabletek, stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Lek ten łagodzi takie objawy choroby jak sztywność i spowolnienie ruchowe, a także drżenie, utrudnione połykanie, ślinotok i brak stabilności postawy. Preparat zawiera karbidopę i lewodopę. Jest dostępny na receptę.

Numient

Numient to lek na receptę, który zawiera substancje czynne karbidopę i lewodopę. Jest stosowany w leczeniu objawów choroby Parkinsona. Lek ten działa poprzez zwiększenie stężenia dopaminy w mózgu, co pomaga złagodzić objawy choroby Parkinsona, takie jak drżenie, sztywność i wolne ruchy. Numient jest dostępny w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu, które zapewniają stałe stężenie leku w organizmie przez cały dzień.

Parkador

Parkador to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona u dorosłych. Składa się z karbidopy, inhibitora dekarboksylazy aminokwasów aromatycznych, oraz lewodopy, metabolicznego prekursora dopaminy. Dzięki temu skutecznie łagodzi wiele objawów choroby Parkinsona, takich jak sztywność mięśni, spowolnienie ruchowe, drżenie, trudności w połykaniu, ślinotok i niestabilność postawy.

Sinemet CR 200/50

Sinemet CR 200/50 to lek złożony, zawierający dwie substancje czynne: lewodopę i karbidopę. Jest to lek o zmodyfikowanym uwalnianiu, co oznacza, że substancje czynne są uwalniane stopniowo. Lek jest stosowany w leczeniu objawów choroby Parkinsona. Sinemet CR 200/50 jest dostępny na receptę.

Tadoglen

Tadoglen to lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Zawiera trzy substancje czynne: lewodopę, karbidopę i entakapon, które działają synergistycznie, zwiększając ilość dopaminy w mózgu i tym samym zmniejszając objawy choroby Parkinsona. Lek jest dostępny na receptę. W zależności od dawki, Tadoglen może zawierać różne ilości tych substancji czynnych. Dawkowanie jest ustalane indywidualnie przez lekarza dla każdego pacjenta.