Spis leków zawierających substancję: Lakozamid

Arkvimma

Arkvimma to lek przeciwpadaczkowy zawierający lakozamid. Jest dostępny na receptę. Lek ten jest stosowany w celu zmniejszenia liczby napadów (drgawek) u osób dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 4 roku życia. Produkt leczniczy Arkvimma jest wskazany w monoterapii oraz w terapii wspomagającej w leczeniu napadów częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych.

Cosim

Cosim to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancję czynną lakozamid. Jest stosowany jako lek pojedynczy lub wspomagający w leczeniu napadów częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat z padaczką. Lek jest dostępny na receptę.

Epilac

Epilac to lek przeciwpadaczkowy zawierający lakozamid. Jest stosowany w monoterapii lub jako terapia wspomagająca w leczeniu napadów częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 4 lat z padaczką. Epilac jest dostępny na receptę.

EPILANTIN

Epilantin to lek przeciwpadaczkowy zawierający substancję czynną lakozamid. Jest stosowany w leczeniu padaczki, a jego celem jest zmniejszenie liczby napadów. Lek jest dostępny na receptę. Wskazany jest w monoterapii i w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat w leczeniu typu padaczki charakteryzującej się występowaniem napadów częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych.

Lackepila

Lackepila to lek, który jest dostępny na receptę. Zawiera substancję czynną lacydypinę, która należy do grupy antagonistów jonów wapnia. Działa głównie na naczynia krwionośne, powodując zmniejszenie napięcia mięśni gładkich ścian naczyń i rozszerzenie naczyń. W rezultacie obniża ciśnienie tętnicze i zmniejsza obwodowy opór naczyniowy. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Lacosamide Accord

Lacosamide Accord to lek przeciwpadaczkowy dostępny na receptę. Substancją czynną tego produktu leczniczego jest lakozamid. Lek jest wskazany do stosowania w leczeniu napadów częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 4 lat z padaczką. Stosowany jest jako terapia wspomagająca z innymi lekami przeciwpadaczkowymi.

Lacosamide Eignapharma

Lacosamide Eignapharma to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancję czynną lakozamid. Jest stosowany samodzielnie lub razem z innymi lekami, w celu zmniejszenia liczby napadów padaczkowych częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych. Lek jest dostępny na receptę.

Lacosamide Fresenius Kabi

Lacosamide Fresenius Kabi to lek, który zawiera lakozamid i należy do grupy leków przeciwpadaczkowych. Jego głównym celem jest zmniejszenie liczby napadów u pacjentów z padaczką. Lek ten jest wskazany w monoterapii w leczeniu napadów częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych, u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat, z padaczką. Lacosamide Fresenius Kabi jest również wskazany w terapii wspomagającej w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych, u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat, z padaczką; oraz napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych, u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 4 lat, z uogólnioną padaczką idiopatyczną.

Lacosamide Glenmark

Lacosamide Glenmark to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancję czynną lakozamid. Jest stosowany w monoterapii lub jako terapia wspomagająca w leczeniu napadów częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 4 lat z padaczką. Lek ten jest dostępny na receptę.

Lacosamide Neuraxpharm

Lacosamide Neuraxpharm to lek przeciwpadaczkowy, którego substancją czynną jest lakozamid. Jest dostępny na receptę i stosowany jest u osób chorujących na padaczkę w celu zmniejszenia ilości napadów padaczkowych. Lek jest przeznaczony do stosowania w terapii wspomagającej napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat z padaczką, a także napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 4 lat z uogólnioną padaczką idiopatyczną.

Lacosamide Stada

Lacosamide Stada to lek przeciwpadaczkowy, którego substancją czynną jest lakozamid. Stosowany jest w monoterapii lub terapii wspomagającej w leczeniu napadów częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 4 lat z padaczką. Lek ten jest dostępny na receptę.

Lacosamide Teva

Lacosamide Teva to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu padaczki w celu zmniejszenia liczby napadów. Lek zawiera substancję czynną o nazwie lakozamid. Dostępne są tabletki w czterech dawkach: 50 mg, 100 mg, 150 mg i 200 mg. Tabletki 100 mg i 150 mg zawierają żółcień pomarańczową, a tabletki 200 mg zawierają czerwień koszenilową. Barwniki te mogą powodować reakcje alergiczne.

Lacosamide UCB

Lacosamide UCB to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancję czynną lakozamid. Jest stosowany samodzielnie lub razem z innymi lekami, w celu zmniejszenia liczby napadów padaczkowych częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 4 lat. Lek jest dostępny na receptę.

Lacosamide Zentiva

Lacosamide Zentiva to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancję czynną lakozamid. Jest stosowany samodzielnie lub razem z innymi lekami, w celu zmniejszenia liczby napadów padaczkowych częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych. Lek jest dostępny na receptę.

Lakozamid NeuroPharma

Lakozamid NeuroPharma to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancję czynną lakozamid. Jest stosowany w leczeniu padaczki, w celu zmniejszenia liczby napadów. Lek ten jest stosowany u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 4 lat. Może być stosowany samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi. Jest dostępny na receptę.

Laprysta

Lek Laprysta zawiera substancję czynną lakozamid. Należy on do grupy leków przeciwpadaczkowych, które są stosowane w leczeniu padaczki. Lek ten jest przeznaczony dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci powyżej 4 roku życia. Laprysta jest skuteczny w leczeniu padaczki z napadami częściowymi i częściowymi wtórnie uogólnionymi. Lek ten jest dostępny na receptę.

Midza

Midza to lek zawierający substancję czynną lakozamid, który jest lekiem przeciwpadaczkowym. Jest stosowany w monoterapii lub terapii wspomagającej w leczeniu napadów częściowych oraz częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, młodzieży oraz dzieci od 4 lat. Lek jest dostępny na receptę.

Seizpat

Seizpat to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancję czynną lakozamid. Jest stosowany w leczeniu napadów padaczkowych częściowych z towarzyszącymi lub nie wtórnie uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi. Preparat może być stosowany w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym u dorosłych i dzieci powyżej 6 lat. Lek jest dostępny na receptę.

Trelema

Trelema to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancję czynną lakozamid. Jest dostępny na receptę. Stosowany jest w monoterapii oraz jako terapia wspomagająca w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, młodzieży i dzieci od 4 lat z padaczką.

Vimpat

Vimpat to lek przeciwpadaczkowy zawierający substancję czynną – lakozamid. Jest stosowany jako terapia wspomagająca z innymi lekami przeciwpadaczkowymi. Vimpat jest stosowany w leczeniu takiej postaci padaczki, w której napady początkowo dotyczą tylko jednej strony mózgu, ale mogą następnie rozszerzyć się na inne obszary po obu stronach mózgu (napady częściowe i częściowe wtórnie uogólnione). Lek jest dostępny na receptę.

Zilibra

Zilibra

Zilibra to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancję czynną – lakozamid. Jest stosowany w leczeniu padaczki, w której napady początkowo dotyczą tylko jednej strony mózgu, ale mogą następnie rozszerzyć się na inne obszary po obu stronach mózgu. Lek ten jest przepisywany przez lekarza i może być stosowany u dorosłych, młodzieży oraz dzieci powyżej 4 roku życia. Jest dostępny na receptę.