Spis leków zawierających substancję: Gabapentyna

Epigapent

Epigapent to lek zawierający substancję czynną gabapentynę, która jest stosowana w leczeniu padaczki i obwodowego bólu neuropatycznego. Jest to lek na receptę. Epigapent należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki i obwodowego bólu neuropatycznego (długotrwały ból spowodowany uszkodzeniem nerwów).

Gabacol

Gabacol to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancję czynną gabapentynę. Jest stosowany w leczeniu padaczki i obwodowego bólu neuropatycznego, czyli długotrwałego bólu spowodowanego uszkodzeniem nerwów. Gabacol jest dostępny na receptę.

Gabagamma

Gabagamma to lek przeciwdrgawkowy, którego substancją czynną jest gabapentyna. Jest stosowany w leczeniu różnych postaci padaczki, w tym napadów drgawkowych, które początkowo zlokalizowane są w określonych miejscach mózgu i rozprzestrzeniają się na resztę mózgu lub nie. Gabagamma znajduje również zastosowanie w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego, czyli długotrwałego bólu spowodowanego uszkodzeniem nerwów. Lek jest dostępny na receptę.

Gabapentin Aurobindo

Gabapentin Aurobindo to lek przeciwpadaczkowy, który jest również stosowany w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego, takiego jak bolesna neuropatia cukrzycowa i nerwoból po przebytym półpaścu. Substancją czynną jest gabapentyna, która łatwo przenika do mózgu i zapobiega występowaniu napadów drgawkowych. Gabapentin Aurobindo jest stosowany jako lek wspomagający w leczeniu napadów częściowych, z lub bez napadów wtórnie uogólnionych, u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych. Jest również wskazany w monoterapii napadów częściowych, z lub bez napadów wtórnie uogólnionych, u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszych. Nie jestem w stanie potwierdzić, czy Gabapentin Aurobindo jest dostępny na receptę na podstawie dostępnych informacji.

Gabapentin Aurovitas

Gabapentin Aurovitas to lek, który należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki i obwodowego bólu neuropatycznego, czyli długotrwałego bólu spowodowanego uszkodzeniem nerwów. Substancją czynną leku jest gabapentyna. Lek ten ma postać kapsułek twardych. Gabapentin Aurovitas jest dostępny na receptę.

Gabapentin Teva

Gabapentin Teva to lek przeciwdrgawkowy, który zawiera substancję czynną gabapentynę. Jest dostępny na receptę i jest stosowany w leczeniu padaczki oraz obwodowego bólu neuropatycznego, czyli długotrwałego bólu spowodowanego uszkodzeniem nerwów. Wskazany jest do stosowania jako lek wspomagający w leczeniu napadów częściowych z napadami wtórnie uogólnionymi lub bez nich u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych. Gabapentin Teva jest również wskazany do stosowania w monoterapii napadów częściowych z napadami wtórnie uogólnionymi lub bez nich u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszych.

Gabitril

Gabitril to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancję czynną tiagabinę, pochodną kwasu nipekotynowego. Jest on silnym i wybiórczym inhibitorem wychwytu GABA przez neurony i komórki gleju, co prowadzi do nasilenia hamującego wpływu przekaźnictwa GABA-ergicznego w mózgu. Gabitril jest wskazany do leczenia różnych postaci padaczki jako lek uzupełniający przy napadach częściowych wtórnie uogólnionych lub nieuogólnionych powyżej 13. roku życia. Lek jest dostępny na receptę.

Grimodin

Grimodin to lek przeciwpadaczkowy, który jest stosowany w leczeniu ataków padaczki i zapobieganiu im. Jest dostępny jako lek dodatkowy w terapii padaczki. Lek ten jest również stosowany w leczeniu bólu neuropatycznego, czyli bólu spowodowanego uszkodzeniem nerwów. Grimodin jest dostępny na receptę.

Neuran

Neuran to lek doustny, który zawiera substancję czynną gabapentynę. Gabapentyna wykazuje właściwości przeciwdrgawkowe i jest stosowana w leczeniu różnych postaci padaczki. Ponadto, Neuran jest skuteczny w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego, takiego jak bolesna neuropatia cukrzycowa czy neuralgia po przebytym półpaścu. Lek jest dostępny na receptę.

Neurontin

Neurontin to lek przeciwdrgawkowy, który zawiera substancję czynną gabapentynę. Jest stosowany w leczeniu padaczki i obwodowego bólu neuropatycznego, takiego jak bolesna neuropatia cukrzycowa i nerwoból po przebytym półpaścu. Lek jest dostępny na receptę.

Symleptic

Symleptic to lek zawierający substancję czynną gabapentynę, która należy do leków o działaniu przeciwpadaczkowym. Stosowany jest w leczeniu różnych postaci padaczki, w tym napadów drgawkowych, które początkowo zlokalizowane są w określonych miejscach mózgu i które mogą rozprzestrzeniać się na resztę mózgu. Symleptic jest przepisywany jako lek wspomagający leczenie padaczki, kiedy dotychczas stosowane leczenie nie zapewnia całkowitego opanowania napadów. Może być stosowany w monoterapii u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia. Lek jest również wskazany w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego, czyli długotrwałego bólu spowodowanego uszkodzeniem nerwów. Symleptic jest dostępny na receptę.