Spis leków zawierających substancję: Dwuwodny chlorek wapnia

Accusol 35

Accusol 35 jest przeznaczony do leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności nerek jako płyn substytucyjny w hemofiltracji i hemodiafiltracji oraz jako roztw. dializacyjny w hemodializie i hemodiafiltracji. Preparat jest głównie przeznaczony do stosowania u pacjentów z hiperkaliemią.

Aminomel

Aminomel to lek stosowany jako składnik żywienia pozajelitowego, zapewniający podaż składników niezbędnych do syntezy białka. Jest szczególnie polecany dla pacjentów po ciężkich urazach, w ostrych i przewlekłych chorobach wymagających stosowania żywienia pozajelitowego, a także w przypadku dużych zabiegów operacyjnych przebiegających z dużym niedoborem białka. Lek jest dostępny wyłącznie na receptę. Wskazania do jego stosowania obejmują różne stany kliniczne, które wymagają wsparcia żywieniowego, zwłaszcza gdy tradycyjne żywienie jest niewystarczające lub niemożliwe.

Balance

Roztwór Balance to lek stosowany w dializie otrzewnowej, służący do oczyszczania krwi u pacjentów ze schyłkową przewlekłą niewydolnością nerek. Działa poprzez wymianę substancji między krwią a płynem dializacyjnym za pośrednictwem błony otrzewnowej. Wskazaniem do stosowania jest schyłkowa niewydolność nerek, kiedy konieczne jest leczenie nerkozastępcze. Roztwór Balance jest dostępny na receptę.

Benelyte

Benelyte to roztwór do infuzji, który zawiera składniki mineralne zwane elektrolitami, wpływające na ilość wody oraz inne istotne procesy w organizmie. Zawiera również węglowodany. Jest wskazany do stosowania u pacjentów w wieku dziecięcym, takich jak noworodki (od 0 do ≤28 dni), niemowlęta (od 28 dni do ≤2 lat), dzieci (od 2 do ≤12 lat) oraz młodzież (od 12 do ≤14 lat). Lek jest dostępny na receptę.

Calcium chloratum WZF

Calcium Chloratum WZF

Calcium Chloratum WZF to lek dostępny na receptę, który zawiera chlorek wapnia w postaci roztworu do podawania dożylnego. Stosowany jest w stanach niedoboru wapnia, które wymagają szybkiego uzupełnienia tego pierwiastka. Lek ten jest również używany przy wystąpieniu zatrucia antagonistami kanału wapniowego, siarczanem magnezu, fluorkami i szczawianami, w resuscytacji krążeniowej oraz przy wystąpieniu znacznej hiperkaliemii (zwiększonym stężeniu potasu we krwi) ze zmianami w EKG.

Calcium chloride DEMO

Calcium Chloride DEMO to lek, który zawiera chlorek wapnia. Jest stosowany w stanach niedoboru wapnia wymagających szybkiego uzupełnienia, a także w zatruciach antagonistami wapnia z objawami zaburzeń krążenia. Lek jest dostępny na receptę. Dawkowanie jest indywidualne, zależne od stopnia niedoboru wapnia.

Calrecia

Calrecia to lek, który zawiera wapń i chlorek wapnia. Jest stosowany w stanach niedoboru wapnia wymagających szybkiego uzupełnienia, takich jak zatrucia antagonistami kanału wapniowego, siarczanem magnezu, fluorkami i szczawianami. Może być również używany w resuscytacji krążeniowej oraz w przypadku znacznej hiperkaliemii ze zmianami w EKG. Lek jest dostępny na receptę.

CAPD/DPCA

Lek CAPD/DPCA to roztwór do dializy otrzewnowej. Jest stosowany w celu oczyszczania krwi za pośrednictwem błony otrzewnowej u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. Ten rodzaj oczyszczania krwi nazywa się dializą otrzewnową. Lek jest dostępny na receptę.

Duosol nie zawierający potasu

Duosol nie zawierający potasu to roztwór do hemofiltracji. Jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z ostrą niewydolnością nerek, u których nerki nie są w stanie usuwać z krwi produktów przemiany materii. Gotowy roztwór, składający się z roztworu wodorowęglanu i roztworu elektrolitów, to zmieszany roztwór do hemofiltracji buforowany wodorowęglanem. Jest dostępny na receptę.

Duosol zawierający potas

Duosol zawierający potas to roztwór do hemofiltracji, który jest przeznaczony do stosowania w leczeniu ostrej niewydolności nerek poprzez hemofiltrację ciągłą. Składa się z roztworu wodorowęglanu i roztworu elektrolitów, które są niezbędne dla utrzymania i korygowania homeostazy płynów i elektrolitów. Jest dostępny na receptę.

Duozinal

Duozinal

Duozinal to lek przeciwalergiczny dostępny bez recepty. Zawiera dwie substancje czynne: cetyryzynę oraz wapń (w postaci chlorku wapnia). Stosuje się go do łagodzenia objawów związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, takich jak kichanie, świąd nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa, zaczerwienienie i swędzenie oczu, łzawienie. Może być stosowany u dorosłych i dzieci powyżej 2. roku życia.

Gelaspan

Gelaspan to lek osoczozastępczy, który zastępuje płyn utracony z krwiobiegu. Stosowany jest w celu zastąpienia krwi i płynu ustrojowego, które zostały utracone na skutek na przykład zabiegu chirurgicznego, wypadku lub poparzenia. Wskazany jest do stosowania w leczeniu względnej lub całkowitej hipowolemii oraz wstrząsu1. Gelaspan jest dostępny na receptę.

Hemosol B0

Hemosol B0 to specyfik stosowany w szpitalach na oddziałach intensywnej terapii, który pomaga w skorygowaniu zaburzonej równowagi chemicznej krwi. Lek ten jest szczególnie ważny w przypadku pacjentów z niewydolnością nerek, u których dochodzi do nagromadzenia szkodliwych produktów przemiany materii. Hemosol B0 jest dostępny wyłącznie na receptę i może być podawany wyłącznie przez profesjonalnych pracowników służby zdrowia. Cena leku oraz dawkowanie zależy od stanu klinicznego pacjenta i zostanie określona przez lekarza odpowiedzialnego za leczenie.

Multibic bezpotasowy

MultiBic bezpotasowy to specjalistyczny roztwór stosowany w ciągłej terapii nerkozastępczej. Jest szczególnie polecany dla pacjentów z ostrą niewydolnością nerek, którzy mogą wymagać zastosowania zabiegu ciągłej hemofiltracji w celu usunięcia z organizmu produktów przemiany materii, normalnie wydalanych przez nerki do moczu.

Multibic z potasem

Multibic z potasem to specjalny roztwór stosowany w ciągłej terapii nerkozastępczej. Jego głównym celem jest usuwanie z organizmu pacjentów z chorobą nerek szkodliwych produktów przemiany materii. Lek ten jest szczególnie polecany dla pacjentów z uszkodzeniem nerek oraz w przypadku zatruć. Jest dostępny na receptę.

Optilyte

Optilyte to wodny roztwór soli mineralnych, który jest stosowany w celu wypełniania łożyska naczyniowego i przywrócenia równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Skład leku jest bardzo zbliżony do składu elektrolitowego osocza. Preparat jest dostępny na receptę i podaje się go dożylnie.

Physioneal 40 z glukozą

Physioneal 40 z glukozą to specjalny roztwór do dializy otrzewnowej, który skutecznie usuwa nadmiar wody i szkodliwe produkty przemiany materii z krwi. Oprócz tego, koryguje również nieprawidłowe stężenia różnych składników krwi. Physioneal 40 zawiera różne stężenia glukozy (1,36%, 2,27% lub 3,86%). Jest wskazany do dializy otrzewnowej, m.in. w przypadku ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, ciężkiego przewodnienia, zaburzeń gospodarki elektrolitowej oraz zatrucia lekami podlegającymi dializie, kiedy nie można zastosować bardziej odpowiednich , alternatywnych metod leczenia. Lek jest dostępny na receptę.

PlasmaVolume Redibag

Lek PlasmaVolume Redibag jest roztworem do infuzji, który stosuje się w celu uzupełnienia utraty krwi, na przykład w wyniku krwotoku czy urazu. Dzięki temu lekowi możliwe jest utrzymanie krążenia krwi. Jest dostępny wyłącznie na receptę.

Prismasol

Prismasol to lek stosowany w terapii zastępczej dla pacjentów z niewydolnością nerek, którzy wymagają dializy. Jest to roztwór do dializy otrzewnowej, który pomaga usunąć nadmiar wody i produktów przemiany materii z krwi, kiedy nerki nie są w stanie tego zrobić. Lek jest dostępny na receptę.

Ringer

Lek Ringer jest roztworem do infuzji, który jest izotonicznym roztworem elektrolitów. Zawiera substancje takie jak wapń (chlorek wapnia), potas (chlorek potasu) oraz sód (chlorek sodu). Jest stosowany w leczeniu utraty płynów z organizmu, czyli odwodnienia, oraz utraty substancji chemicznych. Lek Ringer jest dostępny na receptę.

Ringer Lactate

Ringer Lactate to lek w postaci roztworu do infuzji, który zawiera chlorek sodu, chlorek potasu, dwuwodny chlorek wapnia oraz mleczan sodu. Jest stosowany w celu przywrócenia równowagi stężeń sodu, potasu, wapnia i chlorków, w leczeniu odwodnienia izotonicznego oraz w celu uzupełnienia strat płynu międzykomórkowego. Może być również używany w przypadku hipowolemii i kwasicy metabolicznej. Jest dostępny na receptę.

Roztwór Ringera

Roztwór Ringera to wodny roztwór soli mineralnych (sodu, potasu, wapnia), który jest stosowany do wypełniania łożyska naczyniowego i przywrócenia równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Jest to lek o składzie elektrolitowym podobnym do składu płynu zewnątrzkomórkowego. Stosowany jest do korygowania zaburzeń elektrolitowych i przywracania równowagi kwasowo-zasadowej. Wskazania do stosowania to między innymi uzupełnianie płynów i elektrolitów w zasadowicy hipochloremicznej, utrata chlorków, odwodnienie izotoniczne i hipotoniczne, krótkotrwałe uzupełnienie objętości wewnątrznaczyniowej. Roztwór Ringera jest dostępny na receptę.

Sterofundin

Sterofundin to izotoniczny roztwór elektrolitów, który jest podawany dożylnie. Jest stosowany w celu uzupełnienia utraconego płynu pozakomórkowego u pacjentów, u których doszło do odwodnienia izotonicznego oraz w przypadku bezpośredniego ryzyka wystąpienia kwasicy. Preparat jest wydawany wyłącznie na receptę.

Sterofundin ISO

Sterofundin ISO to izotoniczny roztwór elektrolitów do infuzji dożylnej. Jest stosowany w celu uzupełnienia utraconego płynu pozakomórkowego u pacjentów, u których doszło do odwodnienia izotonicznego oraz w przypadku bezpośredniego ryzyka wystąpienia kwasicy. Preparat jest wydawany wyłącznie na receptę.

Tetraspan

Tetraspan to lek w postaci roztworu do infuzji, który jest podawany przez rurkę do żyły. Jest to substancja zastępująca osocze. Stosowany jest w celu przywrócenia objętości krwi po utracie (lub przewidywanej utracie) krwi, na przykład po urazie ciała. Lek ten zapobiega ryzyku wystąpienia wstrząsu, który jest stanem zagrażającym życiu spowodowanym niewystarczającym krążeniem krwi, lub jest podawany w leczeniu wstrząsu. Jest dostępny na receptę.