Konsultacja merytoryczna:

Multibic bezpotasowy

multiBic bezpotasowy jest roztworem do hemofiltracji.

Pacjenci z ostrą niewydolnością nerek mogą wymagać zastosowania zabiegu ciągłej hemofiltracji w celu usunięcia z organizmu produktów przemiany materii, wydalanych w normalnych warunkach przez nerki do moczu. Hemofiltracja przywraca także równowagę soli i wody wewnątrz organizmu. Płyn (ultrafiltrat) zawierający wodę, produkty przemiany materii i sole jest usuwany z krwi i zastępowany roztworem do hemofiltracji. Roztwory do hemofiltracji zawierają wodę oraz różne sole i cukier, w celu uzupełnienia ich utraty z ultrafiltratem oraz w celu przywrócenia w organizmie właściwej zawartości wody i soli mineralnych. W zależności od stężenia potasu we krwi, lekarz prowadzący dobierze odpowiedni roztwór do hemofiltracji z wymaganym stężeniem potasu oraz będzie regularnie sprawdzał stężenie potasu we krwi pacjenta. U pacjentów z ostrą niewydolnością nerek, czas prowadzenia zabiegów hemofiltracji jest ograniczony. Po całkowitym powrocie czynności nerek zaprzestaje się wykonywania zabiegów.

Jaki jest skład Multibic bezpotasowy, jakie substancje zawiera?

Substancjami czynnymi są: sodu chlorek, sodu wodorowęglan, wapnia chlorek dwuwodny, magnezu chlorek sześciowodny i glukoza (w postaci glukozy jednowodnej).

multiBic bezpotasowy jest dostarczany w dwukomorowych workach. Większa komora zawiera zasadowy roztwór wodorowęglanu (sód 147,37 mmol/l, wodorowęglan 36,95 mmol/l, chlorki 110,42 mmol/l), mała komora zawiera kwaśny roztwór elektrolitów z glukozą (wapń 30 mmol/l, magnez 10 mmol/l, chlorki 82 mmol/l, glukoza 111 mmol/l).

Zmieszanie obu roztworów poprzez otwarcie linii spawu pomiędzy komorami daje roztwór gotowy do użycia.

1000 ml gotowego do użycia roztworu multiBic bezpotasowy zawiera: sodu chlorek 6,136 g, sodu wodorowęglan 2,940 g, wapnia chlorek dwuwodny 0,2205 g, magnezu chlorek sześciowodny 0,1017 g i glukozę bezwodną 1,0 g. Odpowiada to zawartości elektrolitów: sodu 140 mmol/l, wapnia 1,5 mmol/l, magnezu 0,50 mmol/l, chlorków 109 mmol/l, wodorowęglanu 35 mmol/l oraz glukozy 5,55 mmol/l.

Inne składniki leku to: woda do wstrzykiwań, kwas solny (25%) i dwutlenek węgla.

Dawkowanie preparatu Multibic bezpotasowy – jak stosować ten lek?

Zabieg hemofiltracji, związany z podawaniem roztworu do hemofiltracji, jest stosowany u pacjentów z ostrą niewydolnością nerek. Ten rodzaj zabiegu powinien być zalecony i nadzorowany przez lekarza doświadczonego w leczeniu chorób nerek.

W ostrej niewydolności nerek leczenie prowadzi się przez ograniczony okres i przerywa je po całkowitym powrocie czynności nerek.

multiBic bezpotasowy przeznaczony jest wyłącznie do stosowania u dorosłych pacjentów. Nie zaleca się stosowania go u dzieci, gdyż nie wykonano badań dotyczących stosowania i dawkowania w tej grupie wiekowej.

Roztwór do hemofiltracji multiBic bezpotasowy przeznaczony jest wyłącznie do wlewów dożylnych i nie należy go stosować w żaden inny sposób.

W zależności od stanu klinicznego pacjenta, jego masy ciała oraz ilości produktów przemiany materii, które należy usunąć z organizmu, lekarz prowadzący ustali objętość płynu, jaką należy usunąć i jaką należy uzupełnić w trakcie zabiegu hemofiltracji. Odpowiednia szybkość filtracji u dorosłych wynosi zwykle 800 – 1400 ml na godzinę. Szybkość
filtracji nie powinna być więk za niż 75 l na dobę.

Instrukcja użycia
1. Usunięcie zewnętrznego opakowania i staranne sprawdzenie worka z roztworem do hemofiltracji

Opakowanie zewnętrzne należy usunąć bezpośrednio przed użyciem. Opakowania z tworzywa sztucznego mogą niekiedy ulec uszkodzeniu w trakcie transportu od producenta do kliniki (stacji dializ) lub w samej klinice. Może to być przyczyną zanieczyszczenia i wzrostu bakterii oraz grzybów w roztworze do hemofiltracji. Z tego powodu przed użyciem należy dokładnie obejrzeć worek oraz ocenić stan roztworu przed podaniem. Szczególną uwagę należy zwrócić nawet na najmniejsze uszkodzenia zamknięcia worka, spawu pomiędzy obiema komorami i narożników opakowania. Roztwór można stosować tylko w przypadku, gdy jest przezroczysty i bezbarwny, a opakowanie i spawy są nieuszkodzone i kompletne. W przypadku wątpliwości decyzję o ewentualnym zastosowaniu roztworu do hemofiltracji powinien podjąć lekarz prowadzący.

2. Mieszanie roztworów obydwu komór
Roztwory z obydwu komór należy wymieszać bezpośrednio przed zastosowaniem, otrzymując w ten sposób gotowy do użycia roztwór do hemofiltracji. całkowicie otwarty, roztwór jest przezroczysty i bezbarwny, a worek nie przecieka.

3. Roztwór gotowy do użycia
Jeśli są takie zalecenia, do gotowego do użycia roztworu do hemofiltracji można dodać produkty lecznicze (leki). Może to jednak nastąpić dopiero po całkowitym otwarciu spawu między komorami oraz starannym wymieszaniu obydwu roztworów. Decyzję o dodaniu leków do roztworu hemofiltracyjnego może podjąć wyłącznie lekarz prowadzący. Należy przy tym zachować szczególną ostrożność, tak, aby nie wprowadzić zanieczyszczeń do roztworu. Po dodaniu leku do roztworu do hemofiltracji należy ponownie wymieszać roztwór, zanim poda się go pacjentowi. Na workach należy umieścić szczegółową informację o rodzaju i dawce leku oraz datę i godzinę jego dodania do roztworu.

Roztwór gotowy do użycia należy zastosować bezpośrednio po wymieszaniu. Jeśli nie jest to jednak możliwe, roztwór należy użyć najpóźniej w ciągu 48 godzin od momentu wymieszania.

Wymieszany roztwór należy ogrzać bezpośrednio przed infuzją w przybliżeniu do temperatury ciała (36,5oC – 38,0oC). Dokładną temperaturę ustala lekarz prowadzący w zależności od wskazań klinicznych. Do podgrzewania należy używać tylko odpowiednich urządzeń przeznaczonych do podgrzewania roztworów do hemofiltracji. Zaleca się stosowanie aparatów przeznaczonych do zabiegów hemofiltracji, które podgrzewają roztwór przed jego podaniem. Nie należy stosować kuchenek mikrofalowych ze względu na możliwość miejscowego przegrzania roztworu.

Roztwór do hemofiltracji przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użycia.

Worki częściowo zużyte lub uszkodzone należy wyrzucić.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Podczas hemofiltracji konieczne jest dokładne sprawdzenie bilansu płynów, czyli ilości płynów dostarczanych i usuwanych z organizmu. Nadmiar dostarczonych płynów prowadzi do przewodnienia (przeciążenia organizmu płynami), z objawami skrócenia oddechu, obrzęku kostek i podudzi. Zbyt mała ilość płynu dostarczanego w porównaniu z usuwanym prowadzi do odwodnienia oraz ogólnego niedoboru płynów w organizmie, z objawami takimi jak zawroty głowy, skurcze mięśni oraz uczucie pragnienia.W przypadku wystąpienia objawów przewodnienia lub odwodnienia organizmu należy bezzwłocznie poinformować o tym lekarza prowadzącego lub pielęgniarkę. Zaburzenia gospodarki płynami prowadzą także do przyspieszenia akcji serca oraz zmian ciśnienia krwi. W celu znormalizowania bilansu płynów w organizmie lekarz zmodyfikuje leczenie poprzez zmianę szybkości filtracji oraz objętości usuwanych i zastępowanych płynów. W przypadku przewodnienia należy zwiększyć ultrafiltrację oraz zmniejszyć szybkość wlewu i objętość podawanego roztworu do hemofiltracji. W przypadku odwodnienia należy zmniejszyć szybkość lub przerwać ultrafiltrację oraz odpowiednio zwiększyć objętość wlewu roztworu do hemofiltracji.

W wyniku przedawkowania mogą również wystąpić nieprawidłowości w stężeniu elektrolitów w organizmie oraz w równowadze kwasowo – zasadowej. W wyniku tego mogą wystąpić skurcze mięśni.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Multibic bezpotasowy – czy mogę spożywać alkohol?

Nie dotyczy.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Multibic bezpotasowy w okresie ciąży i karmienia piersią?

Jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że jest w ciąży lub karmi piersią, powinna poinformować o tym lekarza przed zabiegiem z zastosowaniem roztworu do hemofiltracji.

Żródła / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Multibic bezpotasowy

Ulotka Multibic bezpotasowy – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

multiBic bezpotasowy, roztwór do hemofiltracji

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 5 razy

Rozmiar plku 224.62 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Multibic bezpotasowy m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

multiBic bezpotasowy, roztwór do hemofiltracji

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 3 razy

Rozmiar plku 249.35 KB

Cena - ile kosztuje Multibic bezpotasowy?

Cena Multibic bezpotasowy i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Multibic bezpotasowy.

Opinie, forum, oceny pacjentów - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Multibic bezpotasowy? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz