Konsultacja merytoryczna:

Multibic z potasem

multiBic z potasem jest roztworem do hemofiltracji.

Pacjenci z ostrą niewydolnością nerek mogą wymagać zastosowania zabiegu ciągłej hemofiltracji, w celu usunięcia z organizmu produktów przemiany materii, wydalanych w normalnych warunkach przez nerki do moczu. Hemofiltracja stabilizuje także równowagę soli i wody wewnątrz organizmu. Płyn (ultrafiltrat) zawierający wodę, produkty przemiany materii i sole jest usuwany z krwi i zastępowany roztworem do hemofiltracji. Roztwory do hemofiltracji zawierają wodę oraz różne sole i cukier, w celu uzupełnienia ich utraty z ultrafiltratem oraz w celu przywrócenia w organizmie właściwej zawartości wody i soli mineralnych. W zależności od stężenia potasu we krwi lekarz prowadzący dobierze odpowiedni roztwór do hemofiltracji z wymaganym stężeniem potasu oraz będzie regularnie sprawdzał stężenie potasu we krwi pacjenta.

U pacjentów z ostrą niewydolnością nerek, czas prowadzenia zabiegów hemofiltracji jest ograniczony.

Po całkowitym przywróceniu działania nerek zaprzestaje się wykonywanie zabiegów.

Jaki jest skład Multibic z potasem, jakie substancje zawiera?

Substancjami czynnymi są: sodu chlorek, potasu chlorek, sodu wodorowęglan, wapnia chlorek dwuwodny, magnezu chlorek sześciowodny i glukoza (w postaci glukozy jednowodnej).

multiBic z potasem 2 mmol/l
multiBic z potasem 2 mmol/l jest dostarczany w dwukomorowych workach. Większa komora zawiera zasadowy roztwór wodorowęglanu (sód 147,37 mmol/l, wodorowęglany 36,95 mmol/l, chlorki 110,42 mmol/l), mała komora zawiera kwaśny roztwór elektrolitów z glukozą (potas 40 mmol/l, wapń 30 mmol/l, magnez 10 mmol/l, chlorki 122 mmol/l, glukoza 111 mmol/l). Zmieszanie obu roztworów przez otwarcie linii spawu pomiędzy komorami daje roztwór gotowy do użycia.

1000 ml gotowego do użycia roztworu multiBic z potasem 2 mmol/l zawiera: sodu chlorek 6,136 g, potasu chlorek 0,1491 g, sodu wodorowęglan 2,940 g, wapnia chlorek dwuwodny 0,2205 g, magnezu chlorek sześciowodny 0,1017 g i glukozę bezwodną 1,0 g. Odpowiada to zawartości elektrolitów: sodu 140 mmol/l, potasu 2,0 mmol/l, wapnia 1,5 mmol/l, magnezu 0,50 mmol/l, chlorków 111 mmol/l, wodorowęglanu 35 mmol/l, oraz glukozy 5,55 mmol/l.

Inne składniki leku to: woda do wstrzykiwań, kwas solny (25%) i dwutlenek węgla.

multiBic z potasem 3 mmol/l
multiBic z potasem 3 mmol/l jest dostarczany w dwukomorowych workach. Większa komora zawiera zasadowy roztwór wodorowęglanu (sód 147,37 mmol/l, wodorowęglan 36,95 mmol/l, chlorki 110,42 mmol/l), mała komora zawiera kwaśny roztwór elektrolitów z glukozą (potas 60 mmol/l, wapń 30 mmol/l, magnez 10 mmol/l, chlorki 142 mmol/l, glukoza 111 mmol/l). Zmieszanie obu roztworów poprzez otwarcie linii spawu pomiędzy komorami daje roztwór gotowy do użycia.

1000 ml gotowego do użycia roztworu multiBic z potasem 3 mmol/l zawiera: sodu chlorek 6,136 g, potasu chlorek 0,2237 g, sodu wodorowęglan 2,940 g, wapnia chlorek dwuwodny 0,2205 g, magnezu chlorek sześciowodny 0,1017 g i glukozę bezwodną 1,0 g. Odpowiada to zawartości elektrolitów: sodu 140 mmol/l, potasu 3,0 mmol/l, wapnia 1,5 mmol/l, magnezu 0,50 mmol/l, chlorków 112 mmol/l, wodorowęglanu 35 mmol/l oraz glukozy 5,55 mmol/l.

Inne składniki leku to: woda do wstrzykiwań, kwas solny (25%) i dwutlenek węgla.

multiBic z potasem 4 mmol/l
multiBic z potasem 4 mmol/l jest dostarczany w dwukomorowych workach. Większa komora zawiera zasadowy roztwór wodorowęglanu (sód 147,37 mmol/l, wodorowęglan 36,95 mmol/l, chlorki 110,42 mmol/l), mała komora zawiera kwaśny roztwór elektrolitów z glukozą (potas 80 mmol/l, wapń 30 mmol/l, magnez 10 mmol/l, chlorki 162 mmol/l, glukoza 111 mmol/l). Zmieszanie obu roztworów poprzez otwarcie linii spawu pomiędzy komorami daje roztwór gotowy do użycia.

1000 ml gotowego do użycia roztworu multiBic z potasem 4 mmol/l zawiera: sodu chlorek 6,136 g, potasu chlorek 0,298 g, sodu wodorowęglan 2,940 g, wapnia chlorek dwuwodny 0,2205 g, magnezu chlorek sześciowodny 0,1017 g i glukozę bezwodną 1,0 g. Odpowiada to zawartości elektrolitów: sodu 140 mmol/l, potasu 4,0 mmol/l, wapnia 1,5 mmol/l, magnezu 0,50 mmol/l, chlorków 113 mmol/l, wodorowęglanu 35 mmol/l oraz glukozy 5,55 mmol/l.

Inne składniki leku to: woda do wstrzykiwań, kwas solny (25%) i dwutlenek węgla.

Dawkowanie preparatu Multibic z potasem – jak stosować ten lek?

Zabieg hemofiltracji, związany z podawaniem roztworu do hemofiltracji, jest stosowany u pacjentów z ostrą niewydolnością nerek. Ten rodzaj zabiegu powinien być zalecony i nadzorowany wyłącznie przez lekarza doświadczonego w leczeniu chorób nerek.

W ostrej niewydolności nerek leczenie prowadzi się przez ograniczony okres i przerywa je po całkowitym przywróceniu czynności nerek.

multiBic z potasem przeznaczony jest wyłącznie do stosowania u dorosłych pacjentów.

Nie zaleca się stosowania go u dzieci, gdyż nie wykonano badań dotyczących stosowania w tej grupie wiekowej.

Roztwór do hemofiltracji multiBic z potasem przeznaczony jest wyłącznie do wlewów dożylnych i nie należy go stosować w żaden inny sposób.

W zależności od stanu klinicznego pacjenta, jego masy ciała oraz ilości produktów przemiany materii, które należy usunąć z organizmu, lekarz prowadzący ustali objętość płynu, jaką należy usunąć i jaką należy uzupełnić w trakcie zabiegu hemofiltracji.

Odpowiednia szybkość filtracji u dorosłych wynosi zwykle 800 – 1400 ml na godzinę. Szybkość filtracji nie powinna być większa niż 75 l na dobę.

Szczegółowa instrukcja użycia znajduje sie w w ulotce załączonej poniżej.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Podczas hemofiltracji konieczne jest dokładne sprawdzanie bilansu płynów, czyli ilości płynów dostarczanych i usuwanych z organizmu. Nadmiar dostarczonych płynów prowadzi do przewodnienia (przeciążenia organizmu płynami), z objawami skrócenia oddechu i (lub) obrzęku kostek i podudzi. Zbyt mała ilość płynu dostarczanego w porównaniu z usuwanym prowadzi do odwodnienia oraz ogólnego niedoboru płynów w organizmie, z objawami takimi jak zawroty głowy, skurcze mięśni oraz uczucie pragnienia.

W przypadku wystąpienia objawów przewodnienia lub odwodnienia organizmu należy bezzwłocznie poinformować o tym lekarza prowadzącego lub odpowiedzialną pielęgniarkę. Zaburzenia gospodarki płynami prowadzą także do przyspieszenia akcji serca oraz zmian ciśnienia krwi.

W celu znormalizowania bilansu płynów w organizmie lekarz zmodyfikuje leczenie poprzez zmianę szybkości filtracji oraz objętości usuwanych i zastępowanych płynów. W przypadku przewodnienia należy zwiększyć ultrafiltrację oraz zmniejszyć szybkość wlewu i objętość podawanego roztworu do hemofiltracji. W przypadku odwodnienia należy zmniejszyć szybkość lub przerwać ultrafiltrację oraz odpowiednio zwiększyć objętość wlewu roztworu do hemofiltracji.

W wyniku przedawkowania mogą wystąpić nieprawidłowości w stężeniu elektrolitów w organizmie oraz w równowadze kwasowo – zasadowej. W wyniku tego mogą wystąpić skurcze mięśni.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Multibic z potasem – czy mogę spożywać alkohol?

Nie dotyczy.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Multibic z potasem w okresie ciąży i karmienia piersią?

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że jest w ciąży lub karmi piersią, powinna poinformować o tym lekarza przed zabiegiem z zastosowaniem roztworu do hemofiltracji.

Żródła / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Multibic z potasem

Ulotka Multibic z potasem – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

multiBic z potasem 2 mmol/l, roztwór do hemofiltracji

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 8 razy

Rozmiar plku 225.99 KB


multiBic z potasem 3 mmol/l, roztwór do hemofiltracji

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 3 razy

Rozmiar plku 223.13 KB


multiBic z potasem 4 mmol/l, roztwór do hemofiltracji

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 3 razy

Rozmiar plku 223.29 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Multibic z potasem m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

multiBic z potasem 2 mmol/l, roztwór do hemofiltracji

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 3 razy

Rozmiar plku 249.35 KB


multiBic z potasem 3 mmol/l, roztwór do hemofiltracji

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 2 razy

Rozmiar plku 249.35 KB


multiBic z potasem 4 mmol/l, roztwór do hemofiltracji

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 6 razy

Rozmiar plku 249.35 KB

Cena - ile kosztuje Multibic z potasem?

Cena Multibic z potasem i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Multibic z potasem.

Opinie, forum, oceny pacjentów - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Multibic z potasem? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz