Multibic z potasem

multiBic z potasem jest roztworem do hemofiltracji.

Pacjenci z ostrą niewydolnością nerek mogą wymagać zastosowania zabiegu ciągłej hemofiltracji, w celu usunięcia z organizmu produktów przemiany materii, wydalanych w normalnych warunkach przez nerki do moczu. Hemofiltracja stabilizuje także równowagę soli i wody wewnątrz organizmu. Płyn (ultrafiltrat) zawierający wodę, produkty przemiany materii i sole jest usuwany z krwi i zastępowany roztworem do hemofiltracji. Roztwory do hemofiltracji zawierają wodę oraz różne sole i cukier, w celu uzupełnienia ich utraty z ultrafiltratem oraz w celu przywrócenia w organizmie właściwej zawartości wody i soli mineralnych. W zależności od stężenia potasu we krwi lekarz prowadzący dobierze odpowiedni roztwór do hemofiltracji z wymaganym stężeniem potasu oraz będzie regularnie sprawdzał stężenie potasu we krwi pacjenta.

U pacjentów z ostrą niewydolnością nerek, czas prowadzenia zabiegów hemofiltracji jest ograniczony.

Po całkowitym przywróceniu działania nerek zaprzestaje się wykonywanie zabiegów.

Jaki jest skład Multibic z potasem, jakie substancje zawiera?

Substancjami czynnymi są: sodu chlorek, potasu chlorek, sodu wodorowęglan, wapnia chlorek dwuwodny, magnezu chlorek sześciowodny i glukoza (w postaci glukozy jednowodnej).

multiBic z potasem 2 mmol/l
multiBic z potasem 2 mmol/l jest dostarczany w dwukomorowych workach. Większa komora zawiera zasadowy roztwór wodorowęglanu (sód 147,37 mmol/l, wodorowęglany 36,95 mmol/l, chlorki 110,42 mmol/l), mała komora zawiera kwaśny roztwór elektrolitów z glukozą (potas 40 mmol/l, wapń 30 mmol/l, magnez 10 mmol/l, chlorki 122 mmol/l, glukoza 111 mmol/l). Zmieszanie obu roztworów przez otwarcie linii spawu pomiędzy komorami daje roztwór gotowy do użycia.

1000 ml gotowego do użycia roztworu multiBic z potasem 2 mmol/l zawiera: sodu chlorek 6,136 g, potasu chlorek 0,1491 g, sodu wodorowęglan 2,940 g, wapnia chlorek dwuwodny 0,2205 g, magnezu chlorek sześciowodny 0,1017 g i glukozę bezwodną 1,0 g. Odpowiada to zawartości elektrolitów: sodu 140 mmol/l, potasu 2,0 mmol/l, wapnia 1,5 mmol/l, magnezu 0,50 mmol/l, chlorków 111 mmol/l, wodorowęglanu 35 mmol/l, oraz glukozy 5,55 mmol/l.

Inne składniki leku to: woda do wstrzykiwań, kwas solny (25%) i dwutlenek węgla.

multiBic z potasem 3 mmol/l
multiBic z potasem 3 mmol/l jest dostarczany w dwukomorowych workach. Większa komora zawiera zasadowy roztwór wodorowęglanu (sód 147,37 mmol/l, wodorowęglan 36,95 mmol/l, chlorki 110,42 mmol/l), mała komora zawiera kwaśny roztwór elektrolitów z glukozą (potas 60 mmol/l, wapń 30 mmol/l, magnez 10 mmol/l, chlorki 142 mmol/l, glukoza 111 mmol/l). Zmieszanie obu roztworów poprzez otwarcie linii spawu pomiędzy komorami daje roztwór gotowy do użycia.

1000 ml gotowego do użycia roztworu multiBic z potasem 3 mmol/l zawiera: sodu chlorek 6,136 g, potasu chlorek 0,2237 g, sodu wodorowęglan 2,940 g, wapnia chlorek dwuwodny 0,2205 g, magnezu chlorek sześciowodny 0,1017 g i glukozę bezwodną 1,0 g. Odpowiada to zawartości elektrolitów: sodu 140 mmol/l, potasu 3,0 mmol/l, wapnia 1,5 mmol/l, magnezu 0,50 mmol/l, chlorków 112 mmol/l, wodorowęglanu 35 mmol/l oraz glukozy 5,55 mmol/l.

Inne składniki leku to: woda do wstrzykiwań, kwas solny (25%) i dwutlenek węgla.

multiBic z potasem 4 mmol/l
multiBic z potasem 4 mmol/l jest dostarczany w dwukomorowych workach. Większa komora zawiera zasadowy roztwór wodorowęglanu (sód 147,37 mmol/l, wodorowęglan 36,95 mmol/l, chlorki 110,42 mmol/l), mała komora zawiera kwaśny roztwór elektrolitów z glukozą (potas 80 mmol/l, wapń 30 mmol/l, magnez 10 mmol/l, chlorki 162 mmol/l, glukoza 111 mmol/l). Zmieszanie obu roztworów poprzez otwarcie linii spawu pomiędzy komorami daje roztwór gotowy do użycia.

1000 ml gotowego do użycia roztworu multiBic z potasem 4 mmol/l zawiera: sodu chlorek 6,136 g, potasu chlorek 0,298 g, sodu wodorowęglan 2,940 g, wapnia chlorek dwuwodny 0,2205 g, magnezu chlorek sześciowodny 0,1017 g i glukozę bezwodną 1,0 g. Odpowiada to zawartości elektrolitów: sodu 140 mmol/l, potasu 4,0 mmol/l, wapnia 1,5 mmol/l, magnezu 0,50 mmol/l, chlorków 113 mmol/l, wodorowęglanu 35 mmol/l oraz glukozy 5,55 mmol/l.

Inne składniki leku to: woda do wstrzykiwań, kwas solny (25%) i dwutlenek węgla.

Dawkowanie preparatu Multibic z potasem – jak stosować ten lek?

Zabieg hemofiltracji, związany z podawaniem roztworu do hemofiltracji, jest stosowany u pacjentów z ostrą niewydolnością nerek. Ten rodzaj zabiegu powinien być zalecony i nadzorowany wyłącznie przez lekarza doświadczonego w leczeniu chorób nerek.

W ostrej niewydolności nerek leczenie prowadzi się przez ograniczony okres i przerywa je po całkowitym przywróceniu czynności nerek.

multiBic z potasem przeznaczony jest wyłącznie do stosowania u dorosłych pacjentów.

Nie zaleca się stosowania go u dzieci, gdyż nie wykonano badań dotyczących stosowania w tej grupie wiekowej.

Roztwór do hemofiltracji multiBic z potasem przeznaczony jest wyłącznie do wlewów dożylnych i nie należy go stosować w żaden inny sposób.

W zależności od stanu klinicznego pacjenta, jego masy ciała oraz ilości produktów przemiany materii, które należy usunąć z organizmu, lekarz prowadzący ustali objętość płynu, jaką należy usunąć i jaką należy uzupełnić w trakcie zabiegu hemofiltracji.

Odpowiednia szybkość filtracji u dorosłych wynosi zwykle 800 – 1400 ml na godzinę. Szybkość filtracji nie powinna być większa niż 75 l na dobę.

Szczegółowa instrukcja użycia znajduje sie w w ulotce załączonej poniżej.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Podczas hemofiltracji konieczne jest dokładne sprawdzanie bilansu płynów, czyli ilości płynów dostarczanych i usuwanych z organizmu. Nadmiar dostarczonych płynów prowadzi do przewodnienia (przeciążenia organizmu płynami), z objawami skrócenia oddechu i (lub) obrzęku kostek i podudzi. Zbyt mała ilość płynu dostarczanego w porównaniu z usuwanym prowadzi do odwodnienia oraz ogólnego niedoboru płynów w organizmie, z objawami takimi jak zawroty głowy, skurcze mięśni oraz uczucie pragnienia.

W przypadku wystąpienia objawów przewodnienia lub odwodnienia organizmu należy bezzwłocznie poinformować o tym lekarza prowadzącego lub odpowiedzialną pielęgniarkę. Zaburzenia gospodarki płynami prowadzą także do przyspieszenia akcji serca oraz zmian ciśnienia krwi.

W celu znormalizowania bilansu płynów w organizmie lekarz zmodyfikuje leczenie poprzez zmianę szybkości filtracji oraz objętości usuwanych i zastępowanych płynów. W przypadku przewodnienia należy zwiększyć ultrafiltrację oraz zmniejszyć szybkość wlewu i objętość podawanego roztworu do hemofiltracji. W przypadku odwodnienia należy zmniejszyć szybkość lub przerwać ultrafiltrację oraz odpowiednio zwiększyć objętość wlewu roztworu do hemofiltracji.

W wyniku przedawkowania mogą wystąpić nieprawidłowości w stężeniu elektrolitów w organizmie oraz w równowadze kwasowo – zasadowej. W wyniku tego mogą wystąpić skurcze mięśni.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Multibic z potasem – czy mogę spożywać alkohol?

Nie dotyczy.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Multibic z potasem w okresie ciąży i karmienia piersią?

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że jest w ciąży lub karmi piersią, powinna poinformować o tym lekarza przed zabiegiem z zastosowaniem roztworu do hemofiltracji.

Ulotka Multibic z potasem – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

multiBic z potasem 2 mmol/l, roztwór do hemofiltracji


multiBic z potasem 3 mmol/l, roztwór do hemofiltracji


multiBic z potasem 4 mmol/l, roztwór do hemofiltracji

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Multibic z potasem m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

multiBic z potasem 2 mmol/l, roztwór do hemofiltracji


multiBic z potasem 3 mmol/l, roztwór do hemofiltracji


multiBic z potasem 4 mmol/l, roztwór do hemofiltracji

Dostępność w najbliższej aptece

Sprawdź dostępność i zarezerwuj produkt w aptece w Twojej okolicy.

Dzięki narzędziu udostępnionemu przez portal ktomalek.pl, sprawdzisz czy preparat jest dostępny na receptę, czy bez recepty. Uzyskasz także informacje na temat poziomu refundacji także, czyli czy produkt leczniczy jest refundowany i w jakim zakresie - sprawdź dostępność w najbliższej aptece.

Opinie o Multibic z potasem - forum pacjentów

Stosujesz Multibic z potasem? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz