MULTIBIC Z POTASEM

KATEGORIA:
LEKI OGÓLNE

SUBSTANCJA CZYNNA:
, , , , ,

MULTIBIC Z POTASEM - INFORMACJE I OPINIE O LEKUNa tej stronie znajdują się informacje o leku MULTIBIC Z POTASEM. Znajduje się tutaj pełny opis leku, informacje o tym jak działa ten lek, w tym wskazania do stosowania leku. Dowiecie się Państwo jak prawidłowo stosować ten lek oraz jakie jest zalecane dawkowanie. Ponadto na stronie produktu zawarte zostały następujące informacje: skład leku (substancje czynne i pomocnicze), objawy i zalecenia w przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku - przedawkowanie, informacje na temat przyjmowania leku razem pokarmami i napojami (jedzenie, picie - alkohol), wskazówki dla kobiet w ciąży i karmiących piersią - stosowanie w ciąży oraz w trakcie karmienia piersią.

Bardziej dociekliwi pacjenci mogą ściągnąć pełną ulotkę leku MULTIBIC Z POTASEM w formacie pdf - ulotka leku zawiera dodatkowe informacje, których nie zdołaliśmy umieścić na portalu m.in.: interakcje z innymi lekami, możliwe działania niepożądane, przeciwwskazania - czyli, kiedy nie stosować leku, jak przechowywać lek, zawartość opakowania, informacje o możliwości prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, przerwanie stosowania leku, pominięcie dawki oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Wraz z ulotką dla pacjentów, udostępniliśmy możliwość pobrania charakterystyki produktu leczniczego (CHPL), która jest profesjonalnym dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego i pracowników aptek (lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów itp.). Dokument ten zawiera szczegółowe informacje m.in.: właściwości farmakologiczne, szczegółowe dane kliniczne, dane farmaceutyczne.

Pod dokumentami znajduje się lista zamienników. Są to produkty lecznicze zawierające co najmniej jedną wspólną substancję czynną, co aktualnie przeglądany lek - znajdź odpowiednik. Zaimplementowaliśmy narzędzie umożliwiające wyszukanie leku w najbliższej aptece, sprawdzenie dostępności i zarezerwowanie go. Istnieje także możliwość sprawdzenia ceny leku, poziomu refundacji oraz weryfikacji, czy wymagana jest recepta, czy też lek dostępny jest bez recepty - zarezerwuj w aptece. Na końcu tej strony znajdują się opinie pacjentów stosujących tenlek (forum o lekach).

REZERWACJA LEKU W APTECE - MULTIBIC Z POTASEM CENA, REFUNDACJA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA MULTIBIC Z POTASEM? – OPIS I WSKAZANIA

multiBic z potasem jest roztworem do hemofiltracji.

Pacjenci z ostrą niewydolnością nerek mogą wymagać zastosowania zabiegu ciągłej hemofiltracji, w celu usunięcia z organizmu produktów przemiany materii, wydalanych w normalnych warunkach przez nerki do moczu. Hemofiltracja stabilizuje także równowagę soli i wody wewnątrz organizmu. Płyn (ultrafiltrat) zawierający wodę, produkty przemiany materii i sole jest usuwany z krwi i zastępowany roztworem do hemofiltracji. Roztwory do hemofiltracji zawierają wodę oraz różne sole i cukier, w celu uzupełnienia ich utraty z ultrafiltratem oraz w celu przywrócenia w organizmie właściwej zawartości wody i soli mineralnych. W zależności od stężenia potasu we krwi lekarz prowadzący dobierze odpowiedni roztwór do hemofiltracji z wymaganym stężeniem potasu oraz będzie regularnie sprawdzał stężenie potasu we krwi pacjenta.

U pacjentów z ostrą niewydolnością nerek, czas prowadzenia zabiegów hemofiltracji jest ograniczony.

Po całkowitym przywróceniu działania nerek zaprzestaje się wykonywanie zabiegów.

SKŁAD MULTIBIC Z POTASEM, JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA?

Substancjami czynnymi są: sodu chlorek, potasu chlorek, sodu wodorowęglan, wapnia chlorek dwuwodny, magnezu chlorek sześciowodny i glukoza (w postaci glukozy jednowodnej).

multiBic z potasem 2 mmol/l
multiBic z potasem 2 mmol/l jest dostarczany w dwukomorowych workach. Większa komora zawiera zasadowy roztwór wodorowęglanu (sód 147,37 mmol/l, wodorowęglany 36,95 mmol/l, chlorki 110,42 mmol/l), mała komora zawiera kwaśny roztwór elektrolitów z glukozą (potas 40 mmol/l, wapń 30 mmol/l, magnez 10 mmol/l, chlorki 122 mmol/l, glukoza 111 mmol/l). Zmieszanie obu roztworów przez otwarcie linii spawu pomiędzy komorami daje roztwór gotowy do użycia.

1000 ml gotowego do użycia roztworu multiBic z potasem 2 mmol/l zawiera: sodu chlorek 6,136 g, potasu chlorek 0,1491 g, sodu wodorowęglan 2,940 g, wapnia chlorek dwuwodny 0,2205 g, magnezu chlorek sześciowodny 0,1017 g i glukozę bezwodną 1,0 g. Odpowiada to zawartości elektrolitów: sodu 140 mmol/l, potasu 2,0 mmol/l, wapnia 1,5 mmol/l, magnezu 0,50 mmol/l, chlorków 111 mmol/l, wodorowęglanu 35 mmol/l, oraz glukozy 5,55 mmol/l.

Inne składniki leku to: woda do wstrzykiwań, kwas solny (25%) i dwutlenek węgla.

multiBic z potasem 3 mmol/l
multiBic z potasem 3 mmol/l jest dostarczany w dwukomorowych workach. Większa komora zawiera zasadowy roztwór wodorowęglanu (sód 147,37 mmol/l, wodorowęglan 36,95 mmol/l, chlorki 110,42 mmol/l), mała komora zawiera kwaśny roztwór elektrolitów z glukozą (potas 60 mmol/l, wapń 30 mmol/l, magnez 10 mmol/l, chlorki 142 mmol/l, glukoza 111 mmol/l). Zmieszanie obu roztworów poprzez otwarcie linii spawu pomiędzy komorami daje roztwór gotowy do użycia.

1000 ml gotowego do użycia roztworu multiBic z potasem 3 mmol/l zawiera: sodu chlorek 6,136 g, potasu chlorek 0,2237 g, sodu wodorowęglan 2,940 g, wapnia chlorek dwuwodny 0,2205 g, magnezu chlorek sześciowodny 0,1017 g i glukozę bezwodną 1,0 g. Odpowiada to zawartości elektrolitów: sodu 140 mmol/l, potasu 3,0 mmol/l, wapnia 1,5 mmol/l, magnezu 0,50 mmol/l, chlorków 112 mmol/l, wodorowęglanu 35 mmol/l oraz glukozy 5,55 mmol/l.

Inne składniki leku to: woda do wstrzykiwań, kwas solny (25%) i dwutlenek węgla.

multiBic z potasem 4 mmol/l
multiBic z potasem 4 mmol/l jest dostarczany w dwukomorowych workach. Większa komora zawiera zasadowy roztwór wodorowęglanu (sód 147,37 mmol/l, wodorowęglan 36,95 mmol/l, chlorki 110,42 mmol/l), mała komora zawiera kwaśny roztwór elektrolitów z glukozą (potas 80 mmol/l, wapń 30 mmol/l, magnez 10 mmol/l, chlorki 162 mmol/l, glukoza 111 mmol/l). Zmieszanie obu roztworów poprzez otwarcie linii spawu pomiędzy komorami daje roztwór gotowy do użycia.

1000 ml gotowego do użycia roztworu multiBic z potasem 4 mmol/l zawiera: sodu chlorek 6,136 g, potasu chlorek 0,298 g, sodu wodorowęglan 2,940 g, wapnia chlorek dwuwodny 0,2205 g, magnezu chlorek sześciowodny 0,1017 g i glukozę bezwodną 1,0 g. Odpowiada to zawartości elektrolitów: sodu 140 mmol/l, potasu 4,0 mmol/l, wapnia 1,5 mmol/l, magnezu 0,50 mmol/l, chlorków 113 mmol/l, wodorowęglanu 35 mmol/l oraz glukozy 5,55 mmol/l.

Inne składniki leku to: woda do wstrzykiwań, kwas solny (25%) i dwutlenek węgla.

Zobacz opisy substancji czynnych oraz przykłady leków, które je zawierają - dowiedz się więcej.

JAKIE JEST DAWKOWANIE MULTIBIC Z POTASEM? – INSTRUKCJA STOSOWANIA

Zabieg hemofiltracji, związany z podawaniem roztworu do hemofiltracji, jest stosowany u pacjentów z ostrą niewydolnością nerek. Ten rodzaj zabiegu powinien być zalecony i nadzorowany wyłącznie przez lekarza doświadczonego w leczeniu chorób nerek.

W ostrej niewydolności nerek leczenie prowadzi się przez ograniczony okres i przerywa je po całkowitym przywróceniu czynności nerek.

multiBic z potasem przeznaczony jest wyłącznie do stosowania u dorosłych pacjentów.

Nie zaleca się stosowania go u dzieci, gdyż nie wykonano badań dotyczących stosowania w tej grupie wiekowej.

Roztwór do hemofiltracji multiBic z potasem przeznaczony jest wyłącznie do wlewów dożylnych i nie należy go stosować w żaden inny sposób.

W zależności od stanu klinicznego pacjenta, jego masy ciała oraz ilości produktów przemiany materii, które należy usunąć z organizmu, lekarz prowadzący ustali objętość płynu, jaką należy usunąć i jaką należy uzupełnić w trakcie zabiegu hemofiltracji.

Odpowiednia szybkość filtracji u dorosłych wynosi zwykle 800 – 1400 ml na godzinę. Szybkość filtracji nie powinna być większa niż 75 l na dobę.

Szczegółowa instrukcja użycia znajduje sie w w ulotce załączonej poniżej.

Leki wchodzą w rozmaite interakcje z innymi substancjami. Upewnij się, że wiesz jak bezpiecznie przyjmować leki, by były skuteczne - dowiedz się więcej.

PRZYJĘCIE WIĘKSZEJ DAWKI MULTIBIC Z POTASEM, NIŻ ZALECANA – PRZEDAWKOWANIE

Podczas hemofiltracji konieczne jest dokładne sprawdzanie bilansu płynów, czyli ilości płynów dostarczanych i usuwanych z organizmu. Nadmiar dostarczonych płynów prowadzi do przewodnienia (przeciążenia organizmu płynami), z objawami skrócenia oddechu i (lub) obrzęku kostek i podudzi. Zbyt mała ilość płynu dostarczanego w porównaniu z usuwanym prowadzi do odwodnienia oraz ogólnego niedoboru płynów w organizmie, z objawami takimi jak zawroty głowy, skurcze mięśni oraz uczucie pragnienia.

W przypadku wystąpienia objawów przewodnienia lub odwodnienia organizmu należy bezzwłocznie poinformować o tym lekarza prowadzącego lub odpowiedzialną pielęgniarkę. Zaburzenia gospodarki płynami prowadzą także do przyspieszenia akcji serca oraz zmian ciśnienia krwi.

W celu znormalizowania bilansu płynów w organizmie lekarz zmodyfikuje leczenie poprzez zmianę szybkości filtracji oraz objętości usuwanych i zastępowanych płynów. W przypadku przewodnienia należy zwiększyć ultrafiltrację oraz zmniejszyć szybkość wlewu i objętość podawanego roztworu do hemofiltracji. W przypadku odwodnienia należy zmniejszyć szybkość lub przerwać ultrafiltrację oraz odpowiednio zwiększyć objętość wlewu roztworu do hemofiltracji.

W wyniku przedawkowania mogą wystąpić nieprawidłowości w stężeniu elektrolitów w organizmie oraz w równowadze kwasowo – zasadowej. W wyniku tego mogą wystąpić skurcze mięśni.

STOSOWANIE PREPARATU Z JEDZENIEM I PICIEM – W TYM Z ALKOHOLEM

Nie dotyczy.

Niektórych leków nie powinno się łączyć z alkoholem, a w przypadku pewnej grupy substancji jest to wręcz zakazane - dowiedz się więcej.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ MULTIBIC Z POTASEM W OKRESIE CIĄŻY I KARMIENIA PIERSIĄ?

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że jest w ciąży lub karmi piersią, powinna poinformować o tym lekarza przed zabiegiem z zastosowaniem roztworu do hemofiltracji.

ULOTKA LEKU MULTIBIC Z POTASEM – SKUTKI UBOCZNE, INTERAKCJE, PRZECIWWSKAZANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANECHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO – MULTIBIC Z POTASEM CHPL – WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE, DANE KLINICZNE I FARMACEUTYCZNEMULTIBIC Z POTASEM OPINIE PACJENTÓW - FORUM O LEKACH, WYROBACH MEDYCZNYCH, SUPLEMENTACH DIETY I INNYCH PRODUKTACH Z POLSKICH APTEK

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here