Spis leków zawierających substancję: Chlorek sodu

0,9% Sodium Chloride-Braun

Lek 0,9% Sodium Chloride–Braun jest roztworem chlorku sodu podawanym dożylnie przez zestaw do infuzji. Stężenie chlorku sodu w roztworze jest zbliżone do stężenia soli w organizmie człowieka. Stosowany m.in. jako uzupełnienie płynów i elektrolitów w alkalozie hipochloremicznej, niedoborze chlorków, odwodnieniy hipotonicznym lub izotonicznym.

Accusol 35

Accusol 35 jest przeznaczony do leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności nerek jako płyn substytucyjny w hemofiltracji i hemodiafiltracji oraz jako roztw. dializacyjny w hemodializie i hemodiafiltracji. Preparat jest głównie przeznaczony do stosowania u pacjentów z hiperkaliemią.

Aminomel

Aminomel to lek stosowany jako składnik żywienia pozajelitowego, zapewniający podaż składników niezbędnych do syntezy białka. Jest szczególnie polecany dla pacjentów po ciężkich urazach, w ostrych i przewlekłych chorobach wymagających stosowania żywienia pozajelitowego, a także w przypadku dużych zabiegów operacyjnych przebiegających z dużym niedoborem białka. Lek jest dostępny wyłącznie na receptę. Wskazania do jego stosowania obejmują różne stany kliniczne, które wymagają wsparcia żywieniowego, zwłaszcza gdy tradycyjne żywienie jest niewystarczające lub niemożliwe.

AuroGo

AuroGo to lek w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego. Substancjami czynnymi zawartymi w preparacie są: makrogol 3350, sodu chlorek, sodu wodorowęglan oraz potasu chlorek. Lek jest wskazany do stosowania w leczeniu zaparć. Jest dostępny bez recepty. Produkt przeznaczony jest do stosowania u młodzieży powyżej 12. roku życia, u osób dorosłych i osób w podeszłym wieku.

Balance

Roztwór Balance to lek stosowany w dializie otrzewnowej, służący do oczyszczania krwi u pacjentów ze schyłkową przewlekłą niewydolnością nerek. Działa poprzez wymianę substancji między krwią a płynem dializacyjnym za pośrednictwem błony otrzewnowej. Wskazaniem do stosowania jest schyłkowa niewydolność nerek, kiedy konieczne jest leczenie nerkozastępcze. Roztwór Balance jest dostępny na receptę.

Benelyte

Benelyte to roztwór do infuzji, który zawiera składniki mineralne zwane elektrolitami, wpływające na ilość wody oraz inne istotne procesy w organizmie. Zawiera również węglowodany. Jest wskazany do stosowania u pacjentów w wieku dziecięcym, takich jak noworodki (od 0 do ≤28 dni), niemowlęta (od 28 dni do ≤2 lat), dzieci (od 2 do ≤12 lat) oraz młodzież (od 12 do ≤14 lat). Lek jest dostępny na receptę.

Bicavera

Bicavera to lek stosowany w dializie otrzewnowej, który pomaga usuwać nadmiar wody i substancji z organizmu, które gromadzą się podczas niewydolności nerek. Jest to lek na receptę. Wskazania do stosowania obejmują przewlekłą niewydolność nerek u pacjentów, którzy są na leczeniu dializą otrzewnową.

Biphozyl

Lek Biphozyl to specjalistyczny roztwór stosowany w dializoterapii, w tym hemofiltracji, hemodializie i hemodiafiltracji. Jego głównym celem jest usuwanie z krwi produktów przemiany materii, szczególnie w przypadku, gdy nerki nie funkcjonują prawidłowo. Lek stosowany jest w szpitalu w ramach intensywnej terapii metodą ciągłej terapii nerkozastępczej. Jest dostępny na receptę.

CAPD/DPCA

Lek CAPD/DPCA to roztwór do dializy otrzewnowej. Jest stosowany w celu oczyszczania krwi za pośrednictwem błony otrzewnowej u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. Ten rodzaj oczyszczania krwi nazywa się dializą otrzewnową. Lek jest dostępny na receptę.

Duosol nie zawierający potasu

Duosol nie zawierający potasu to roztwór do hemofiltracji. Jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z ostrą niewydolnością nerek, u których nerki nie są w stanie usuwać z krwi produktów przemiany materii. Gotowy roztwór, składający się z roztworu wodorowęglanu i roztworu elektrolitów, to zmieszany roztwór do hemofiltracji buforowany wodorowęglanem. Jest dostępny na receptę.

Duosol zawierający potas

Duosol zawierający potas to roztwór do hemofiltracji, który jest przeznaczony do stosowania w leczeniu ostrej niewydolności nerek poprzez hemofiltrację ciągłą. Składa się z roztworu wodorowęglanu i roztworu elektrolitów, które są niezbędne dla utrzymania i korygowania homeostazy płynów i elektrolitów. Jest dostępny na receptę.

Gargarin

GARGARIN

Gargarin to lek złożony w postaci proszku do sporządzania roztworu do płukania gardła. Składniki aktywne leku, takie jak tetraboran sodu, wodorowęglan sodu, chlorek sodu, benzoesan sodu i mentol, działają antyseptycznie i miejscowo znieczulająco. Lek jest stosowany pomocniczo w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła. Gargarin jest dostępny bez recepty.

Gastrolit

Gastrolit to lek w postaci proszku do sporządzania roztworu do doustnego nawadniania, zawierający zestaw elektrolitów i glukozę. Jest stosowany do zapobiegania i leczenia odwodnienia niewielkiego stopnia, szczególnie w przebiegu biegunek u niemowląt, dzieci oraz dorosłych. Gastrolit jest dostępny bez recepty.

Gelaspan

Gelaspan to lek osoczozastępczy, który zastępuje płyn utracony z krwiobiegu. Stosowany jest w celu zastąpienia krwi i płynu ustrojowego, które zostały utracone na skutek na przykład zabiegu chirurgicznego, wypadku lub poparzenia. Wskazany jest do stosowania w leczeniu względnej lub całkowitej hipowolemii oraz wstrząsu1. Gelaspan jest dostępny na receptę.

Geloplasma

Geloplasma to lek stosowany w medycynie, który jest często używany do uzupełniania płynów i elektrolitów w organizmie pacjenta. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy pacjent cierpi na odwodnienie lub utratę krwi. Geloplasma jest dostępna na receptę, co oznacza, że musi być przepisana przez lekarza. Wskazania do stosowania tego leku zależą od indywidualnej sytuacji pacjenta i powinny być zawsze konsultowane z lekarzem lub farmaceutą.

Glucosum 5% et Natrium chloratum 0,9% 1:1 Fresenius

Glucosum 5% et Natrium chloratum 0,9% 1:1 Fresenius to specjalny roztwór, który składa się z glukozy (cukru prostego) oraz soli fizjologicznej. Lek ten jest stosowany w celu uzupełnienia codziennego zapotrzebowania organizmu na wodę, elektrolity oraz dostarczenie glukozy, która umożliwia pokrycie minimalnego zapotrzebowania na energię. Jest stosowany do pozajelitowego uzupełniania płynów, węglowodanów i elektrolitów (sód, chlorki). Jest dostępny na receptę.

Glucosum 5% et Natrium Chloratum 0,9% 2:1 Fresenius

Glucosum 5% et Natrium Chloratum 0,9% 2:1 Fresenius to roztwór do infuzji, który zawiera glukozę i chlorek sodu. Jest stosowany do pozajelitowego uzupełniania płynów i elektrolitów. Lek ten jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania tego leku obejmują uzupełnianie niedoborów jonów sodu lub chloru powstających na skutek zaburzeń gospodarki elektrolitowej występujących w trakcie zabiegów i po zabiegach chirurgicznych, w stanach odwodnienia będących wynikiem oparzenia, urazów, obfitych biegunek, wymiotów, we wstrząsie, odwodnieniu izotonicznym, odwodnieniu hipotonicznym.

Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma

Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma

Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma to hipertoniczny roztwór chlorku sodu, który jest stosowany w zaburzeniach gospodarki wodno-elektrolitowej. Jony sodu i chlorkowe są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Lek jest stosowany w terapii hiponatremii, przewodnienia hipotonicznego, a także jako leczenie wspomagające w alkalozie metabolicznej. Jest dostępny na receptę.

Inj.Glucosi 5% et. Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo

Inj.Glucosi 5% et. Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Viaflo to roztwór do infuzji zawierający glukozę i chlorek sodu. Glukoza jest jednym ze źródeł energii dla organizmu, a chlorek sodu utrzymuje prawidłowe stężenie osmolarne osocza i płynu pozakomórkowego. Lek ten jest stosowany jako źródło węglowodanów, do leczenia utraty z organizmu wody (odwodnienie) i związków chemicznych, na przykład na skutek obfitego pocenia się czy chorób nerek, oraz do leczenia zbyt małej objętości krwi w naczyniach krwionośnych (hipowolemia). Jest dostępny na receptę.

Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter

Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 Baxter to lek w postaci roztworu do infuzji. Zawiera glukozę, która jest naturalnym źródłem energii dla organizmu, oraz jony sodu i chloru, które utrzymują prawidłowe stężenie osmolarne osocza i płynu pozakomórkowego. Lek jest stosowany w leczeniu niedoborów węglowodanów i płynów oraz jako rozpuszczalnik i środek do rozcieńczania zgodnych produktów leczniczych do podawania pozajelitowego. Jest dostępny na receptę.

Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma

Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma to jałowy roztwór, który jest stosowany jako rozpuszczalnik lub nośnik do sporządzania leków do podawania pozajelitowego. Może być stosowany w różnych rodzajach podań, takich jak: dożylny, domięśniowy, podskórny, zewnątrzoponowy, podpajęczynówkowy oraz dostawowy. Lek ten jest dostępny na receptę.

Injectio Solutionis Ringeri Baxter

Injectio Solutionis Ringeri Baxter to hipertoniczny roztwór elektrolitowy zawierający jony potasu i wapnia w takiej samej proporcji jak w surowicy krwi. Podany dożylnie wypełnia łożysko naczyniowe i na krótko podwyższa ciśnienie tętnicze krwi. Po 30-60 minutach woda i elektrolity przenikają przez ściany naczyń krwionośnych i ciśnienie krwi ponownie spada. Jest stosowany w stanach odwodnienia hipoosmotycznego i izoosmotycznego (np. w wyniku długotrwałych wymiotów, utraty płynów przez przetoki). Jest dostępny na receptę.

Irigasin

Irigasin to wyrób medyczny w postaci proszku do sporządzania roztworu do płukania nosa i zatok. Zawiera chlorek sodu. Preparat oczyszcza śluzówkę i ujścia zatok oraz wspomaga udrażnianie zatok i przywraca ich prawidłowe funkcjonowanie. Polecany jest osobom z ostrym lub przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych, nieżytem nosa, alergiczny nieżyt nosa oraz przed i po zabiegach chirurgicznych w obrębie nosa i zatok. Irigasin jest dostępny bez recepty.

Kalii chloridum 0,15% + Natrii chloridum 0,9% Kabi

Kalii chloridum 0,15% + Natrii chloridum 0,9% Kabi to specjalny wodny roztwór, który zawiera chlorek sodu i chlorek potasu. Te związki chemiczne, zwane również “solami”, są naturalnie obecne we krwi. Lek ten jest stosowany w celu zapobiegania i leczenia różnych schorzeń, takich jak: utrata potasu z organizmu, która może wystąpić po przyjmowaniu niektórych leków moczopędnych; niedobór potasu we krwi (hipokaliemia), który może pojawić się w przypadku utraty chlorku potasu i wody, na przykład w sytuacjach, gdy pacjent nie może pić lub jeść z powodu choroby lub po zabiegu chirurgicznym; utrata chlorku sodu i odwodnienie; nasilona potliwość z powodu wysokiej gorączki. Jest dostępny na receptę.

Klean-prep

Klean-Prep to lek stosowany w celu oczyszczenia jelit przed badaniami diagnostycznymi, takimi jak kolonoskopia, czy przed operacją. Preparat działa przeczyszczająco, usuwając zawartość jelit. Klean-Prep jest dostępny na receptę. Wskazaniem do jego stosowania jest konieczność dokładnego oczyszczenia jelit przed badaniem lub zabiegiem chirurgicznym.

Moviprep

Moviprep to lek przeczyszczający dostępny na receptę, który jest stosowany do oczyszczania jelit przed badaniami klinicznymi, takimi jak kolonoskopia. Preparat jest dostępny w formie proszku do sporządzenia roztworu doustnego i składa się z czterech saszetek: dwóch dużych (oznaczonych jako “saszetka A”) i dwóch małych (oznaczonych jako “saszetka B”). Wszystkie cztery saszetki są potrzebne do przeprowadzenia pojedynczego cyklu leczenia. Moviprep działa poprzez wywołanie biegunki o umiarkowanym przebiegu, co umożliwia szybkie oczyszczenie jelita grubego.

Multibic bezpotasowy

MultiBic bezpotasowy to specjalistyczny roztwór stosowany w ciągłej terapii nerkozastępczej. Jest szczególnie polecany dla pacjentów z ostrą niewydolnością nerek, którzy mogą wymagać zastosowania zabiegu ciągłej hemofiltracji w celu usunięcia z organizmu produktów przemiany materii, normalnie wydalanych przez nerki do moczu.

Multibic z potasem

Multibic z potasem to specjalny roztwór stosowany w ciągłej terapii nerkozastępczej. Jego głównym celem jest usuwanie z organizmu pacjentów z chorobą nerek szkodliwych produktów przemiany materii. Lek ten jest szczególnie polecany dla pacjentów z uszkodzeniem nerek oraz w przypadku zatruć. Jest dostępny na receptę.

Natrium Chloratum 0,9% Baxter

Natrium Chloratum 0,9% Baxter to izotoniczny roztwór chlorku sodu, który jest źródłem wody i elektrolitów. Jest stosowany do pozajelitowego uzupełniania płynów i elektrolitów (sód, chlorki), a także do rozcieńczania i rozpuszczania koncentratów elektrolitów i produktów leczniczych. Lek jest dostępny na receptę. W przypadku nadwrażliwości na substancję rozpuszczaną lub rozcieńczaną w produkcie leczniczym, hipernatremii lub hiperchloremii, leku nie należy stosować.

Natrium Chloratum 0,9% Fresenius

Natrium Chloratum 0,9% Fresenius to lek, który podany dożylnie jest źródłem wody oraz elektrolitów. Wskazaniem do stosowania jest pozajelitowe uzupełnianie płynów, a także elektrolitów – sodu i chlorków. Częstość stosowania, jak również czas powinny być indywidualnie dobrane przez lekarza. Lek jest dostępny na receptę.

Natrium chloratum 0,9% Kabi

Natrium chloratum 0,9% Kabi to specjalistyczny roztwór, który znajduje zastosowanie jako rozpuszczalnik leków podawanych dożylnie, domięśniowo lub podskórnie. Dzięki swoim właściwościom, pełni funkcję nośnika dla dodanych leków, co pozwala na ich skuteczne działanie. Jest stosowany w leczeniu zmniejszonej objętości płynu pozakomórkowego, podczas odwodnienia oraz niedoboru sodu. Lek jest dostępny na receptę.

Optilyte

Optilyte to wodny roztwór soli mineralnych, który jest stosowany w celu wypełniania łożyska naczyniowego i przywrócenia równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Skład leku jest bardzo zbliżony do składu elektrolitowego osocza. Preparat jest dostępny na receptę i podaje się go dożylnie.

Physioneal 40 z glukozą

Physioneal 40 z glukozą to specjalny roztwór do dializy otrzewnowej, który skutecznie usuwa nadmiar wody i szkodliwe produkty przemiany materii z krwi. Oprócz tego, koryguje również nieprawidłowe stężenia różnych składników krwi. Physioneal 40 zawiera różne stężenia glukozy (1,36%, 2,27% lub 3,86%). Jest wskazany do dializy otrzewnowej, m.in. w przypadku ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, ciężkiego przewodnienia, zaburzeń gospodarki elektrolitowej oraz zatrucia lekami podlegającymi dializie, kiedy nie można zastosować bardziej odpowiednich , alternatywnych metod leczenia. Lek jest dostępny na receptę.

Plasmalyte

Plasmalyte to roztwór do infuzji stosowany w celu uzupełnienia płynów po dużej utracie. Preparat zawiera elektrolity: glukonian sodu, trójwodny octan sodu, chlorek potasu, chlorek sodu, sześciowodny chlorek magnezu. Wskazany jest do uzupełniania utraty płynów (np. po oparzeniach, urazach głowy, złamaniach, zakażeniach oraz w przypadkach podrażnienia otrzewnej), do śródoperacyjnego uzupełniania utraty płynów, we wstrząsie krwotocznym oraz stanach klinicznych wymagających szybkiego przetoczenia krwi. Lek jest dostępny na receptę.

PlasmaVolume Redibag

Lek PlasmaVolume Redibag jest roztworem do infuzji, który stosuje się w celu uzupełnienia utraty krwi, na przykład w wyniku krwotoku czy urazu. Dzięki temu lekowi możliwe jest utrzymanie krążenia krwi. Jest dostępny wyłącznie na receptę.

Potassium Chloride +Sodium Chloride B.Braun

Lek Potassium Chloride +Sodium Chloride B.Braun to roztwór do infuzji zawierający chlorek potasu i chlorek sodu. Jest stosowany do korygowania i utrzymania równowagi w zakresie stężenia potasu, sodu i chlorku oraz płynów, w zależności od stanu klinicznego pacjenta. Roztwór jest przeznaczony w szczególności do stosowania w leczeniu hipokaliemii, odwodnienia hipo- i izotonicznego oraz zasadowicy hipochloremicznej. Jest to lek wydawany na podstawie recepty.

Regiocit

Regiocit to lek stosowany w dializie otrzewnowej. Zawiera cytrynian sodu, który zapobiega krzepnięciu krwi w systemie dializacyjnym. Jest to lek na receptę, dostępny tylko dla pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej. Wskazany jest do stosowania jako płyn dializacyjny w leczeniu ostrej i przewlekłej niewydolności nerek.

Ringer

Lek Ringer jest roztworem do infuzji, który jest izotonicznym roztworem elektrolitów. Zawiera substancje takie jak wapń (chlorek wapnia), potas (chlorek potasu) oraz sód (chlorek sodu). Jest stosowany w leczeniu utraty płynów z organizmu, czyli odwodnienia, oraz utraty substancji chemicznych. Lek Ringer jest dostępny na receptę.

Ringer Lactate

Ringer Lactate to lek w postaci roztworu do infuzji, który zawiera chlorek sodu, chlorek potasu, dwuwodny chlorek wapnia oraz mleczan sodu. Jest stosowany w celu przywrócenia równowagi stężeń sodu, potasu, wapnia i chlorków, w leczeniu odwodnienia izotonicznego oraz w celu uzupełnienia strat płynu międzykomórkowego. Może być również używany w przypadku hipowolemii i kwasicy metabolicznej. Jest dostępny na receptę.

Roztwór Ringera

Roztwór Ringera to wodny roztwór soli mineralnych (sodu, potasu, wapnia), który jest stosowany do wypełniania łożyska naczyniowego i przywrócenia równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Jest to lek o składzie elektrolitowym podobnym do składu płynu zewnątrzkomórkowego. Stosowany jest do korygowania zaburzeń elektrolitowych i przywracania równowagi kwasowo-zasadowej. Wskazania do stosowania to między innymi uzupełnianie płynów i elektrolitów w zasadowicy hipochloremicznej, utrata chlorków, odwodnienie izotoniczne i hipotoniczne, krótkotrwałe uzupełnienie objętości wewnątrznaczyniowej. Roztwór Ringera jest dostępny na receptę.

Sal Carolinum Factitium effervescens

Sal Carolinum Factitium effervescens to lek dostępny bez recepty, który zawiera sztuczną sól karlsbadzką. Ta sól zawiera siarczan sodu i siarczan potasu, które działają przeczyszczająco, żółciotwórczo i żółciopędnie, a także przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. Lek jest stosowany pomocniczo w zaparciu, przewlekłym zapaleniu pęcherzyka żółciowego, kamicy żółciowej, zaburzeniach czynności dróg żółciowych oraz otyłości.

Sal Ems factitium

Sal Ems Factitium to lek mający pomocnicze działanie w stanach zapalnych dróg oddechowych i astmie oskrzelowej. Lek ma działanie wykrztuśne i alkalizujące, zawiera mieszaninę alkalicznych soli pobudzających wydzielanie śluzu w drogach oddechowych. Wodorowęglan sodu, który jest jednym ze składników, alkalizuje wydzielinę oskrzeli, co prowadzi do jej upłynnienia i ułatwia odkrztuszanie. Lek jest dostępny bez recepty.

Sal Vichy Factitium

Sal Vichy Factitium to produkt leczniczy, będący mieszaniną soli alkalicznych w postaci tabletek musujących. Działa zobojętniająco na kwaśną treść żołądka, zwiększa rezerwę alkaliczną krwi, pobudza produkcję i wydzielanie żółci. Jest stosowany jako leczenie pomocnicze w nadkwaśności treści żołądka, przewlekłym zapaleniu pęcherzyka żółciowego oraz kamicy żółciowej. Sal Vichy Factitium jest dostępny bez recepty.

Sodu chlorek 0,9% Baxter

Sodu chlorek 0,9% Baxter to roztwór soli fizjologicznej, który stanowi źródło wody i elektrolitów. Substancją czynną leku jest sodu chlorek. Lek jest stosowany do uzupełniania płynów i elektrolitów utraconych na skutek odwodnienia izotonicznego lub hipotonicznego. Jest dostępny na receptę.

Solutio Ringeri Fresenius

Solutio Ringeri Fresenius to izotoniczny roztwór elektrolitowy, którego skład jonowy jest zbliżony do składu płynu zewnątrzkomórkowego. Jest stosowany w celu wypełniania łożyska naczyniowego i przywrócenia równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Wskazaniami do jego stosowania są odwodnienie izotoniczne bez względu na przyczynę, wyrównywanie objętości płynów w hipowolemii spowodowanej oparzeniami oraz ubytkami wody lub elektrolitów po zabiegach chirurgicznych. Lek jest dostępny na receptę.

Solutio Ringeri Lactate Fresenius

Solutio Ringeri Lactate Fresenius to izotoniczny roztwór elektrolitowy o składzie jonowym zbliżonym do składu płynu zewnątrzkomórkowego. Jest stosowany w celu wypełniania łożyska naczyniowego i przywrócenia równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Wskazany jest do stosowania w przypadku odwodnienia bez względu na przyczynę, a także w stanach hipowolemii, czyli zbyt małej objętości płynów w naczyniach krwionośnych. Lek jest dostępny na receptę.

Starazolin HydroBalance

Starazolin HydroBalance to krople do oczu, które zapewniają skuteczne i długotrwałe nawilżenie. Są szczególnie polecane dla osób, które odczuwają suchość, podrażnienie czy zmęczenie oczu. Składnikiem aktywnym jest hialuronian sodu, naturalny składnik łez. Krople te są dostępne bez recepty.

Sterofundin

Sterofundin to izotoniczny roztwór elektrolitów, który jest podawany dożylnie. Jest stosowany w celu uzupełnienia utraconego płynu pozakomórkowego u pacjentów, u których doszło do odwodnienia izotonicznego oraz w przypadku bezpośredniego ryzyka wystąpienia kwasicy. Preparat jest wydawany wyłącznie na receptę.

Sterofundin ISO

Sterofundin ISO to izotoniczny roztwór elektrolitów do infuzji dożylnej. Jest stosowany w celu uzupełnienia utraconego płynu pozakomórkowego u pacjentów, u których doszło do odwodnienia izotonicznego oraz w przypadku bezpośredniego ryzyka wystąpienia kwasicy. Preparat jest wydawany wyłącznie na receptę.

Tetraspan

Tetraspan to lek w postaci roztworu do infuzji, który jest podawany przez rurkę do żyły. Jest to substancja zastępująca osocze. Stosowany jest w celu przywrócenia objętości krwi po utracie (lub przewidywanej utracie) krwi, na przykład po urazie ciała. Lek ten zapobiega ryzyku wystąpienia wstrząsu, który jest stanem zagrażającym życiu spowodowanym niewystarczającym krążeniem krwi, lub jest podawany w leczeniu wstrząsu. Jest dostępny na receptę.

Venolyte

Venolyte to roztwór do infuzji, który jest dostępny na receptę. Jest stosowany głównie w leczeniu odwodnienia pozakomórkowego, niezależnie od przyczyny (na przykład wymioty, biegunka, przetoka itp.). Może być również używany w przypadku hipowolemii, niezależnie od jej przyczyny (na przykład wstrząs krwotoczny, oparzenia, utrata wody i elektrolitów podczas operacji) oraz w łagodnej kwasicy metabolicznej. Składniki preparatu i ich stężenia są dostosowane do występujących w osoczu.