Calrecia

Calrecia to lek, który zawiera wapń i chlorek wapnia. Jest stosowany w stanach niedoboru wapnia wymagających szybkiego uzupełnienia, takich jak zatrucia antagonistami kanału wapniowego, siarczanem magnezu, fluorkami i szczawianami. Może być również używany w resuscytacji krążeniowej oraz w przypadku znacznej hiperkaliemii ze zmianami w EKG. Lek jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Lek Calrecia jest roztworem do infuzji, który zawiera jako substancję czynną wapnia chlorek dwuwodny. Lek ten jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci podczas ciągłych terapii nerkozastępczych (ang. continuous renal replacement therapies, CRRT), powolnej niskoprzepływowej (codziennej) hemodializy (ang. sustained low efficiency (daily) dialysis, SLEDD) i terapeutycznej wymiany osocza (ang. therapeutic plasma exchange, TPE) w celu utrzymania stężenia wapnia we krwi w pożądanym zakresie.

Skład

Substancją czynną leku jest wapnia chlorek dwuwodny.
1000 ml roztworu zawiera 14,7 g wapnia chlorku dwuwodnego, co odpowiada 100 mmol wapnia i 200 mmol chlorku.

Pozostały składnik to woda do wstrzykiwań.

Dawkowanie

Lek Calrecia będzie podawany w szpitalu. Lekarz ustali dawkowanie.

Przedawkowanie

Ponieważ ten lek będzie podawany przez lekarza, nie jest prawdopodobne podanie zbyt małej lub zbyt dużej dawki. Jednakże jeśli pacjent uważa, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku, powinien powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Oznakami przedawkowania mogą być objawy wysokiego stężenia wapnia we krwi, np. męczliwość, mrowienia, brak energii, dezorientacja, wzmożenie odruchów, nudności, wymioty, zaparcie, tendencja do powstawania wrzodów w przewodzie pokarmowym, przyspieszone, zwolnione lub nieregularne bicie serca z możliwością zatrzymania serca, wysokie ciśnienie krwi, zmiany w elektrokardiogramie, omdlenia, oddawanie większej niż normalnie ilości moczu, pragnienie, utrata wody bez utraty elektrolitów, złogi wapnia w nerkach, zaburzenia smaku, uderzenia gorąca, rozszerzenie naczyń krwionośnych z niskim ciśnieniem krwi.

W przypadku bardzo wysokiego stężenia wapnia, czyli przełomu hiperkalcemicznego, obecne są następujace objawy: wymioty, kolka, brak napięcia mięśni jelit, niedrożność jelit, uogólnione osłabienie, zaburzenia świadomości, początkowo oddawanie większej niż normalnie ilości moczu, potem często mniejszej ilości lub zatrzymanie oddawania moczu.

Jeśli pacjent zauważy jakikolwiek z wymienionych wyżej objawów, powinien niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi prowadzącemu lub pielęgniarce.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza prowadzącego lub pielęgniarki.

Jedzenie i picie (alkohol)

Brak danych.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Nie ma wystarczających danych o stosowaniu leku Calrecia u kobiet w ciąży. W czasie ciąży lek Calrecia można stosować tylko, jeśli lekarz uzna to za absolutnie konieczne. W okresie stosowania leku Calrecia można karmić piersią.

Ulotka Calrecia

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Calrecia (forum)

Stosujesz Calrecia? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Calrecia. Podziel się doświadczeniami na forum.