Spis leków zawierających substancję: Ropinirol

Aparxon PR

Aparxon PR to lek, który jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Działa poprzez pobudzanie receptorów dopaminowych w mózgu, co pomaga złagodzić objawy choroby. Jest dostępny na receptę i ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Wskazaniem do stosowania Aparxon PR jest choroba Parkinsona, zarówno w monoterapii, jak i w skojarzeniu z lewodopą.

ApoRopin

ApoRopin to lek, który zawiera substancję czynną o nazwie ropinirol. Jest to lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Ropinirol działa poprzez pobudzanie receptorów dopaminowych w mózgu, co pomaga złagodzić objawy choroby Parkinsona. Lek jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania to początkowe leczenie choroby Parkinsona w monoterapii, a następnie w skojarzeniu z lewodopą, gdy działanie lewodopy staje się niewystarczające lub pojawiają się fluktuacje efektu terapeutycznego.

Aropilo

Aropilo to lek na receptę, który zawiera substancję czynną o nazwie ropinirol. Jest to lek dopaminergiczny, który działa poprzez pobudzanie receptorów dopaminowych w mózgu. Aropilo jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona oraz w objawowym leczeniu umiarkowanego do ciężkiego zespołu niespokojnych nóg. Zespół niespokojnych nóg to stan, który dotyczy kończyn dolnych i czasem ramion.

Aropilo SR

Aropilo SR to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Jest to agonista receptorów dopaminowych, co oznacza, że wiąże się z tymi receptorami i daje efekty podobne do dopaminy. Lek ten jest dostępny w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, co oznacza, że jego składniki są uwalniane stopniowo, aby zapewnić długotrwałe działanie. Wskazania do stosowania to leczenie choroby Parkinsona.

Ceurolex SR

Ceurolex SR to lek, który oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy. Działa poprzez zmniejszanie niedoboru dopaminy, co jest kluczowe w leczeniu choroby Parkinsona. Lek jest dostępny na receptę i powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Wskazaniem do stosowania Ceurolex SR jest choroba Parkinsona.

Nironovo SR

Nironovo SR

Nironovo SR to lek na receptę, który zawiera substancję czynną ropinirol. Jest to lek z grupy agonistów dopaminy, które działają w mózgu w sposób zbliżony do naturalnie występującej substancji zwanej dopaminą. Stosuje się go w leczeniu choroby Parkinsona. Lek ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu, co pozwala na stopniowe uwalnianie substancji czynnej i długotrwałe działanie leku.

Parsonil

Parsonil to lek przeciwdepresyjny, który zawiera substancję czynną o nazwie paroksetyna. Lek jest dostępny na receptę i jest wskazany w leczeniu ciężkich epizodów depresyjnych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, fobii społecznej, zaburzeń lękowych uogólnionych, zaburzeń stresowych pourazowych oraz zaburzeń lękowych z napadami lęku. Parsonil jest lekiem refundowanym.

Polpix SR

Polpix SR

Polpix SR to lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Zawiera substancję czynną o nazwie ropinirol, która jest agonistą receptorów dopaminowych. Lek ten jest stosowany zarówno w początkowym etapie leczenia, jak i w skojarzeniu z lewodopą, gdy jej działanie staje się niewystarczające lub pojawia się fluktuacja efektu terapeutycznego. Polpix SR jest dostępny na receptę.

Raponer

Raponer to lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Na początku terapii jest stosowany samodzielnie, aby opóźnić konieczność leczenia lewodopą. W późniejszym okresie choroby, gdy wpływ lewodopy wygasa lub staje się zmienny i pojawiają się fluktuacje efektu terapeutycznego, Raponer jest stosowany w skojarzeniu z lewodopą. Jest to lek na receptę.

Repirol SR

Repirol SR to lek, którego substancją czynną jest ropinirol. Należy on do grupy leków zwanych agonistami dopaminy, które wpływają na czynność mózgu w podobny sposób do naturalnie występującej substancji zwanej dopaminą. Lek jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona, łagodząc skutki niedoboru dopaminy występujące w tej chorobie. Repirol SR jest dostępny na receptę.

Requip

Requip to lek dopaminergiczny, który jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Substancja czynna preparatu to ropinirol. Lek jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania jest choroba Parkinsona. Lek ten może być stosowany jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innym lekiem zwanym L-dopą (zwanym także lewodopą).

Requip-Modutab

Requip-Modutab to lek, który zawiera substancję czynną ropinirol. Należy do grupy leków zwanych agonistami dopaminy, które wpływają na czynność mózgu w podobny sposób do naturalnie występującej substancji zwanej dopaminą. Lek ten jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Requip-Modutab jest dostępny na receptę.

Rolpryna SR

Rolpryna SR to lek zawierający substancję czynną ropinirol, który należy do grupy leków zwanych agonistami dopaminy. Działa w mózgu podobnie do naturalnie występującej substancji zwanej dopaminą. Lek jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Jest dostępny na receptę.

Ropinirole Aurobindo

Ropinirole Aurobindo to lek w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, który zawiera substancję czynną ropinirol. Ropinirol należy do grupy leków zwanych agonistami dopaminy, które działają w mózgu podobnie do naturalnie występującej substancji zwanej dopaminą. Lek jest stosowany do leczenia choroby Parkinsona. Jest dostępny na receptę.

Ropodrin

Ropodrin to lek w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, który zawiera substancję czynną ropinirol. Ropinirol jest agonistą dopaminy, co oznacza, że działa na mózg w sposób zbliżony do naturalnie występującej tam dopaminy. Ropodrin jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona, zarówno na początku terapii, aby opóźnić wprowadzenie lewodopy, jak i w skojarzeniu z lewodopą, gdy jej działanie wygasa lub staje się zmienne. Ropodrin jest dostępny na receptę.

Valzorol

Valzorol to lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Jest dostępny na receptę. Lek ten jest zalecany do stosowania zarówno jako monoterapia na początku leczenia, aby opóźnić wprowadzenie lewodopy, jak i w skojarzeniu z lewodopą w późniejszych etapach choroby, kiedy działanie lewodopy wygasa lub staje się nieregularne. Wskazania do stosowania obejmują fluktuacje działania terapeutycznego, takie jak efekt “końca dawki” lub fluktuacje typu “włączenie-wyłączenie”.