Adrenalina

XYLODONT

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lidokaina, substancja czynna leku, jest środkiem miejscowo znieczulającym o budowie amidowej. Jej właściwości wynikają z hamowania prądów jonowych odpowiedzialnych za powstawanie i rozprzestrzenianie się bodźców w błonie komórkowej neuronu. Działanie znieczulające rozpoczyna się szybko. Czas skutecznego działania leku zależy od miejsca wstrzyknięcia, stężenia oraz obecności lub braku adrenaliny, środka obkurczającego naczynia krwionośne. Lidokaina jest szybko metabolizowana w wątrobie (jej główne metabolity to monoetyloglicynoksylidyd i glicynoksylidyd). Metabolity i lek w...

ANAPEN JUNIOR

Podmiot odpowiedzialny: Lincoln Medical Limited WSKAZANIA DO STOSOWANIA Anapen Junior składa się z ampułko-strzykawki z adrenaliną zawartej we wstrzykiwaczu automatycznym. Urządzenie służy do wstrzykiwania w mięsień pojedynczej dawki adrenaliny. Lek Anapen przeznaczony jest do stosowania wyłącznie w nagłych przypadkach. Po zastosowaniu wstrzykiwacza automatycznego należy natychmiast zgłosić się po dalszą pomoc medyczną. Adrenalina jest naturalnym hormonem wydzielanym w odpowiedzi na stres. W ostrych reakcjach alergicznych wpływa korzystnie na...

ADRENALINA WZF

Podmiot odpowiedzialny: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Adrenalina WZF zawiera jako substancję czynną adrenalinę. Lek Adrenalina WZF jest przeznaczony do stosowania w stanach zagrożenia życia, w leczeniu nagłych przypadków ciężkiej reakcji alergicznej, wstrząsu anafilaktycznego i anafilaksji samoistnej. Powyższe stany mogą być wywołane przez kontakt z alergenem (np. użądlenia i ukąszenia owadów, pokarmy, leki, lateks) lub wynikać z innych przyczyn (np. wysiłek fizyczny). Objawami...

ADRENALINA WZF 0,1%

Podmiot odpowiedzialny: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancją czynną leku jest adrenalina. Adrenalina zwęża naczynia krwionośne, przyspiesza czynność serca oraz rozszerza drogi oddechowe. Lek podaje lekarz w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta w następujących przypadkach: - w nagłym zatrzymaniu krążenia - resuscytacji krążeniowo-oddechowej (tj. przywracaniu do życia polegającym na przeprowadzeniu zabiegów, które okresowo zastępują czynność serca i płuc); - we wstrząsie anafilaktycznym oraz innych reakcjach alergicznych...

SEPTANEST Z ADRENALINĄ 1:200 000

Podmiot odpowiedzialny: SEPTODONT WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek miejscowo znieczulający, stosowany w stomatologii. Septanest z adrenaliną 1: 200 000 zawiera artykainę, która należy do grupy amidowych środków znieczulających. Artykaina czasowo blokuje przewodnictwo impulsów nerwowych. Adrenalina dodana do roztworu wydłuża czas trwania znieczulenia i zmniejsza ryzyko wystąpienia reakcji ogólnoustrojowych. Septanest z adrenaliną 1:200 000 stosuje się do znieczuleń w stomatologii, w mniejszych zabiegach operacyjnych. ...

SEPTANEST Z ADRENALINĄ 1:100 000

Podmiot odpowiedzialny: SEPTODONT WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek miejscowo znieczulający, stosowany w stomatologii. Septanest z adrenaliną 1:100 000 zawiera artykainę, która należy do grupy amidowych środków znieczulających. Artykaina czasowo blokuje przewodnictwo impulsów nerwowych. Adrenalina dodana do roztworu wydłuża czas trwania znieczulenia i zmniejsza ryzyko wystąpienia reakcji ogólnoustrojowych. Septanest z adrenaliną 1:100 000 stosuje się do znieczuleń w stomatologii, w skomplikowanych zabiegach operacyjnych. SKŁAD Substancjami...

CITOCARTIN

Podmiot odpowiedzialny: Molteni Dental s.r.l. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Citocartin przeznaczony jest do znieczulenia nasiękowego dowięzadłowego i przewodowego. W stomatologii szczególnie w następujących zabiegach: 1. ekstrakcje pojedyncze oraz mnogie, 2. ekstrakcje zębów zatrzymanych, 3. w stomatologii zachowawczej, zwłaszcza przy opracowywaniu większych ubytków, ekstyrpacji przyżyciowej, 4. w parodontologii, 5. w protetyce stomatologicznej, 6. w niektórych zabiegach z zakresu chirurgii szczękowo - twarzowej. Artykaina (inaczej kartykaina) jako jedyny z amidowych środków do znieczulenia miejscowego zawiera w cząsteczce...

ORABLOC

Podmiot odpowiedzialny: PIERREL PHARMA S.R.L. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Orabloc jest lekiem stosowanym w stomatologii do miejscowego znieczulenia. Zawiera on artykainę (substancję o działaniu miejscowo znieczulającym) oraz adrenalinę. Adrenalina zawęża naczynia krwionośne. Zmniejsza to przepływ krwi w miejscu wstrzyknięcia leku (miejscowe niedokrwienie). Dzięki temu zmniejsza się krwawienie w trakcie zabiegu oraz nasila się działanie miejscowo znieczulające. Orabloc jest stosowany w celu miejscowego znieczulenia podczas zabiegów stomatologicznych u...

ANAPEN

Podmiot odpowiedzialny: Lincoln Medical Limited WSKAZANIA DO STOSOWANIA • Anapen składa się z ampułko-strzykawki z adrenaliną w postaci wstrzykiwacza automatycznego. Urządzenie służy do wstrzykiwania w mięsień pojedynczej dawki adrenaliny. • Lek Anapen przeznaczony jest do stosowania wyłącznie w nagłych przypadkach. Po zastosowaniu wstrzykiwacza automatycznego należy natychmiast zgłosić się po dalszą pomoc medyczną. • Adrenalina jest naturalnym hormonem wydzielanym w odpowiedzi na stres. W ostrych reakcjach alergicznych poprawia...