Spis leków zawierających substancję: Adrenalina

Adrenalina Aguettant

Adrenalina Aguettant to lek, który zawiera adrenalinę – substancję czynną z grupy leków adrenergicznych lub dopaminergicznych. Jest dostępny w postaci roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Lek ten jest stosowany w celu leczenia zatrzymania akcji serca, czyli niespodziewanego zaniku czynności serca, oddychania i świadomości. Jest to lek na receptę.

Adrenalina WZF

Adrenalina WZF to lek dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną – epinefrynę. Jest to amina sympatykomimetyczna, która działa pobudzająco na układ współczulny. Lek jest stosowany w nagłych przypadkach ostrych reakcji alergicznych (anafilaksji), wywołanych przez pokarmy, leki, ukąszenia i użądlenia owadów oraz inne alergeny. Adrenalina WZF jest przeznaczona do samodzielnego użycia natychmiast po wystąpieniu objawów ciężkiej reakcji alergicznej.

Adrenalina WZF 0,1%

Adrenalina WZF 0,1% to lek w postaci roztworu do wstrzykiwań, zawierający substancję czynną – adrenalinę. Adrenalina działa zwężając naczynia krwionośne, przyspieszając czynność serca. Lek jest przeznaczony do samodzielnego użycia natychmiast po wystąpieniu objawów ciężkiej reakcji alergicznej (w tym wstrząsu anafilaktycznego) po kontakcie z alergenem. Jest dostępny na receptę.

Adrenalina WZF Junior

Adrenalina WZF Junior to lek dostępny na receptę, przeznaczony do samodzielnego użycia natychmiast po wystąpieniu objawów ciężkiej reakcji alergicznej (w tym wstrząsu anafilaktycznego) po kontakcie z alergenem. Objawy to: pokrzywka, zaczerwienienie, obrzęk, skurcz oskrzeli, spadek ciśnienia tętniczego. Adrenalinę wstrzykuje się domięśniowo w przednio-boczną część uda. Lek jest przeznaczony do stosowania u dzieci o masie ciała pomiędzy 15-30 kilogramów.

Anapen

Anapen to lek w postaci ampułko-strzykawki z adrenaliną, przeznaczony do natychmiastowego samodzielnego wstrzyknięcia przez osoby ze wstrząsem anafilaktycznym. Stosuje się go w nagłych przypadkach ciężkich reakcji alergicznych lub anafilaksji, wywołanych przez orzeszki ziemne lub inne pokarmy, leki, ukąszenia i użądlenia owadów oraz inne alergeny. Jest dostępny na receptę. Po zastosowaniu wstrzykiwacza automatycznego należy natychmiast zgłosić się po dalszą pomoc medyczną.

Anapen Junior

Anapen Junior to lek na receptę, który zawiera adrenalinę. Jest to specjalna ampułko-strzykawka z adrenaliną w postaci wstrzykiwacza automatycznego, służąca do wstrzykiwania w mięsień pojedynczej dawki adrenaliny. Lek ten jest przeznaczony do stosowania wyłącznie w nagłych przypadkach. Stosuje się go w leczeniu nagłych przypadków ciężkich reakcji alergicznych lub anafilaksji, wywołanych przez orzeszki ziemne lub inne pokarmy, leki, ukąszenia i użądlenia owadów oraz inne alergeny, jak również w przypadku anafilaksji powysiłkowej i anafilaksji o nieznanej przyczynie.

Citocartin

Citocartin to lek stosowany w stomatologii do miejscowego znieczulenia. Preparat zawiera dwie substancje czynne: artykainę i epinefrynę. Artykaina jest środkiem miejscowo znieczulającym z grupy amidów, który powoduje odwracalne zahamowanie przewodnictwa we włóknach nerwowych. Epinefryna, znana również jako adrenalina, jest hormonem i neuroprzekaźnikiem, który pomaga przedłużyć i zintensyfikować działanie artykainy. Citocartin jest dostępny na receptę.

Dentocaine

Dentocaine to lek stosowany w stomatologii do miejscowego znieczulania podczas mniejszych zabiegów dentystycznych. Składa się z dwóch substancji czynnych: artykainy, która jest środkiem znieczulającym miejscowo, oraz adrenaliny, która działa na naczynia krwionośne, powodując ich zwężenie i zmniejszając krwawienie podczas zabiegu. Lek jest dostępny na receptę.

Jext

Jext to lek dostępny na receptę, który zawiera w swoim składzie adrenaliny. Jest to autoiniektor przeznaczony do natychmiastowego podania dawki adrenaliny w sytuacjach zagrożenia życia, takich jak ciężkie reakcje alergiczne (anafilaksja). Adrenalina działa poprzez szybkie zwężenie naczyń krwionośnych, co pomaga zwiększyć ciśnienie krwi i zmniejszyć obrzęk. Wskazany jest dla osób z potwierdzonymi alergiami, które są narażone na ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych.

Marcaine-Adrenaline 0,5%

Marcaine-Adrenaline 0,5% to lek miejscowo znieczulający, który jest dostępny wyłącznie w lecznictwie zamkniętym. Charakteryzuje się długim czasem działania i blokuje przekazywanie czucia bólu, ciepła lub zimna przez nerwy. Jest stosowany do znieczulenia nasiękowego, znieczulenia nerwów obwodowych, znieczulenia zewnątrzoponowego oraz do podania nadtwardówkowego lub okołonerwowego. Lek jest dostępny na receptę.

Orabloc

Orabloc to lek stosowany w stomatologii jako środek znieczulający miejscowo. Zawiera substancję czynną artykainę, która blokuje przewodnictwo nerwowe, co prowadzi do znieczulenia. Lek jest dostępny na receptę. Wskazany jest do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 4 lat do znieczulenia niewielkich obszarów jamy ustnej podczas zabiegów stomatologicznych.

Septanest z adrenaliną 1:100 000

Septanest z adrenaliną 1:100 000 to lek stosowany w stomatologii, który działa jako środek miejscowo znieczulający. Składa się z chlorowodorku artykainy i adrenaliny w postaci winianu. Jest wskazany do stosowania w wszelkich zabiegach zachowawczych i chirurgicznych w stomatologii, gdy pożądane jest osiągnięcie znieczulenia miejscowego o przedłużonym czasie, lub gdy konieczne jest osiągnięcie stanu miejscowej anemizacji. Lek jest dostępny na receptę.

Septanest z adrenaliną 1:200 000

Septanest z adrenaliną 1:200 000 to lek miejscowo znieczulający, który zawiera artykainę i adrenalinę. Jest stosowany do znieczulenia miejscowego w prostych i krótkotrwałych zabiegach stomatologicznych. Lek jest dostępny na receptę. Wskazaniem do jego stosowania jest potrzeba znieczulenia miejscowego podczas zabiegów stomatologicznych u dorosłych, młodzieży oraz dzieci powyżej 4 roku życia (lub o masie ciała powyżej 20 kg).

Xylodont

Xylodont to lek w postaci roztworu do wstrzykiwań, który zawiera dwie substancje czynne: chlorowodorek lidokainy oraz winian adrenaliny. Lek wykazuje działanie miejscowo znieczulające do wszelkich zabiegów zachowawczych i chirurgicznych w stomatologii. Lidokaina działa jako środek miejscowo znieczulający, hamując prądy jonowe odpowiedzialne za powstawanie i rozprzestrzenianie się bodźców w błonie komórkowej neuronu. Jest dostępny na receptę.