Absenor

Absenor jest lekiem stosowanym w leczeniu padaczki i manii. Walproinian sodu należy do grupy leków przeciwpadaczkowych i jest stosowany w leczeniu pewnych postaci padaczki, takich jak: – pewne postaci krótkotrwałych napadów nieświadomości w wyniku zaburzeń czynności mózgu (petit mal), – nagłe skurcze mięśni (napady miokloniczne), – rytmiczne napady drgawkowe w połączeniu z napięciem mięśni (grand mal), – mieszane postacie wyżej wymienionych zaburzeń. Absenor może być również stosowany w padaczce niereagującej … Czytaj dalej

Convival chrono

Lek Convival Chrono ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu i zawiera substancję czynną walproinian sodu, która należy do grupy leków przeciwpadaczkowych i wywiera działanie w ośrodkowym układzie nerwowym. Lek wykazuje działanie przeciwdrgawkowe w różnych postaciach padaczki u ludzi. Convival Chrono jest lekiem stosowanym w leczeniu padaczki i manii. Lek Convival Chrono jest stosowany w leczeniu: – padaczki, w napadach uogólnionych: • napady miokloniczne; • napady toniczno-kloniczne; • napady atoniczne; • … Czytaj dalej

Depakine

Lek Depakine ma postać proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i zawiera substancję czynną walproinian sodu. Walproinian sodu należy do grupy leków przeciwdrgawkowych. Wykazuje działanie przeciwdrgawkowe w różnych typach padaczki u ludzi. Lek Depakine stosuje się: – w stanach padaczkowych, w których benzodiazepiny podawane dożylnie są nieskuteczne; – w napadach gromadnych; – w leczeniu napadów drgawkowych, kiedy doustne leczenie jest okresowo niemożliwe, ze względu na stan świadomości lub niemożność połykania, … Czytaj dalej

Depakine chrono

Lek Depakine Chrono ma postać tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu i zawiera substancje czynne: walproinian sodu i kwas walproinowy, które należą do grupy środków przeciwpadaczkowych i wywierają działanie w ośrodkowym układzie nerwowym. Lek wykazuje działanie przeciwdrgawkowe w różnych postaciach padaczki u ludzi. Depakine Chrono jest lekiem stosowanym w leczeniu padaczki i manii. Depakine Chrono jest lekiem stosowanym w leczeniu: – Padaczki, w napadach uogólnionych: • napady miokloniczne, • napady toniczno-kloniczne, … Czytaj dalej

Depakine Chronosphere

Lek Depakine Chronosphere jest granulatem o przedłużonym uwalnianiu (w skład którego wchodzą mikrogranulki o średnicy od 350 µm do 450 µm) i zawiera jako substancje czynne walproinian sodu i kwas walproinowy. Depakine Chronosphere jest lekiem stosowanym w leczeniu padaczki i manii. Lek Depakine Chronosphere jest stosowany w leczeniu: – Padaczki, napadach uogólnionych: • napadach mioklonicznych • napadach toniczno-klonicznych • napadach atonicznych • napadach mieszanychnapadach częściowych: • napadach prostych lub złożonych … Czytaj dalej

Orfiril

Lek Orfiril w postaci tabletek dojelitowych zawiera odpowiednio: 150 mg, 300 mg, 600 mg walproinianu sodu. Walproinian sodu jest stosowany w leczeniu padaczki (lek przeciwpadaczkowy) i manii. Wskazaniami do stosowania są pierwotnie uogólnione napady padaczkowe w postaci napadów nieświadomości, napadów mioklonicznych i toniczno-klonicznych. Orfiril w postaci tabletek dojelitowych może być również stosowany w monoterapii (leczeniu jednym lekiem) lub terapii skojarzonej z innymi lekami przeciwpadaczkowymi w innych typach napadów takich jak: … Czytaj dalej

Orfiril Long

Orfiril long ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu lub minisaszetek z minitabletkami o przedłużonym uwalnianiu, zawierających 150 mg, 300 mg, 500 mg lub 1000 mg walproinianu sodu. Walproinian sodu jest stosowany w leczeniu padaczki (lek przeciwpadaczkowy) i manii. Lek stosuje się w leczeniu: – uogólnionych napadów padaczkowych w postaci napadów nieświadomości, napadów mioklonicznych i toniczno-klonicznych; – napadów częściowych i wtórnie uogólnionych; – w leczeniu skojarzonym innych typów napadów, np.: częściowych … Czytaj dalej

Valprolek

ValproLEK jest lekiem stosowanym w leczeniu padaczki i manii. ValproLEK jest stosowany w niektórych postaciach padaczki, takich jak: – pewne postacie krótkotrwałej utraty świadomości na skutek zaburzeń czynności mózgu (petit mal), – nagłe skurcze mięśni (mioklonie), – rytmiczne napady drgawkowe połączone z napięciem mięśni (grand mal), – mieszane postacie wyżej wymienionych zaburzeń, – napady bez towarzyszącego napięcia mięśni (atoniczne). ValproLEK może być również stosowany w przypadku padaczki, w której inne … Czytaj dalej