Opis substancji opracowany przez:

Spis leków zawierających substancję: Walproinian sodu

Absenor

Absenor to preparat oddziałujący na ośrodkowy układ nerwowy o działaniu przeciwpadaczkowym. Leczenie uogólnionych napadów padaczkowych w postaci napadów nieświadomości, napadów ogniskowych i napadów wtórnie uogólnionych oraz leczenie skojarzone innych rodzajów napadów padaczkowych. Leczenie epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w przypadku gdy lit jest przeciwwskazany lub źle tolerowany.

Convival chrono

Convival Chrono to lek przeciwpadaczkowy, który wywiera działanie w ośrodkowym układzie nerwowym. Jest dostępny w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Stosuje się go w leczeniu różnych postaci padaczki oraz manii, występującej w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Lek jest wydawany na podstawie recepty.

Depakine

Depakine to lek przeciwdrgawkowy, który zawiera substancję czynną walproinian sodu. Jest stosowany w leczeniu różnych form padaczki, zarówno u dorosłych, jak i dzieci, samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami przeciwdrgawkowymi. Depakine jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania obejmują napady uogólnione (miokloniczne, toniczno-kloniczne, atoniczne, napady nieświadomości), napady częściowe (proste lub złożone, wtórnie uogólnione) oraz zespoły specyficzne (Westa, Lennoxa i Gastauta).

Depakine chrono

Depakine Chrono to lek przeciwpadaczkowy dostępny na receptę. Zawiera kombinację dwóch substancji przeciwpadaczkowych: kwasu walproinowego i walproinianu sodu. Stosowany jest w leczeniu różnych postaci padaczki u dorosłych i dzieci, zarówno jako lek pojedynczy, jak i w połączeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi. Lek ten jest również wskazany do leczenia epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej.

Depakine Chronosphere

Depakine Chronosphere to lek przeciwdrgawkowy dostępny na receptę, który zawiera substancje czynne walproinian sodu i kwas walproinowy. Jest stosowany w leczeniu różnych form padaczki, w tym napadów uogólnionych (mioklonicznych, toniczno-klonicznych, atonicznych, mieszanych), częściowych (proste lub złożone, wtórnie uogólnione) oraz zespołów specyficznych (Westa, Lennoxa i Gastauta). Dawkowanie powinno być uzależnione od skuteczności klinicznej.

Orfiril

Orfiril to lek przeciwdrgawkowy, który jest stosowany w leczeniu różnych typów napadów padaczkowych, takich jak napady nieświadomości, napady miokloniczne i toniczno-kloniczne. Lek ten jest również stosowany w leczeniu epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Orfiril jest dostępny na receptę.

Orfiril Long

Orfiril Long to lek dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną walproinian sodu. Jest stosowany w leczeniu napadów padaczkowych oraz epizodów manii w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Lek występuje w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu, co pozwala na stopniowe uwalnianie substancji czynnej i długotrwałe działanie.

Valprolek

Valprolek to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancje czynne walproinian sodu i kwas walproinowy. Jest stosowany w leczeniu różnych rodzajów napadów padaczkowych, zarówno pierwotnie uogólnionych, jak i częściowych. Lek jest dostępny na receptę. W przypadku napadów pierwotnie uogólnionych lek często można stosować w monoterapii, natomiast w napadach częściowych częściej konieczne jest leczenie skojarzone.