Spis leków zawierających substancję: Kwas zoledronowy

Aclasta

Aclasta to lek zawierający substancję czynną – kwas zoledronowy. Należy on do grupy leków zwanych bisfosfonianami. Stosuje się go u kobiet po menopauzie i dorosłych mężczyzn z osteoporozą lub w osteoporozie wywołanej leczeniem kortykosteroidami stosowanymi w leczeniu zapalenia, oraz w chorobie Pageta kości u dorosłych. Lek jest dostępny na receptę.

Desinobon

Desinobon to lek, którego substancją czynną jest kwas zoledronowy, należący do grupy bisfosfonianów. Działanie kwasu zoledronowego polega na wiązaniu się z tkanką kostną i spowalnianiu procesu jej przebudowy. Jest stosowany w celu zapobiegania powikłaniom kostnym, takim jak złamania u dorosłych pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości. W przypadkach, gdy stężenie wapnia we krwi dorosłych pacjentów jest zwiększone z powodu obecności nowotworu, Desinobon może być również stosowany w celu zmniejszenia jego stężenia. Lek jest dostępny na receptę.

Fayton

Fayton to lek stosowany w leczeniu osteoporozy. Zawiera substancję czynną o nazwie kwas zoledronowy. Jest to lek na receptę, który pomaga w zmniejszaniu ryzyka złamań kości u pacjentów z osteoporozą. Fayton jest dostępny w postaci roztworu do infuzji.

Osporil

Osporil to lek, którego substancją czynną jest kwas zoledronowy, należący do grupy bisfosfonianów. Dzięki swoim właściwościom, kwas zoledronowy wiąże się z tkanką kostną i opóźnia proces przebudowy kości. Lek ten jest stosowany w celu zapobiegania powikłaniom kostnym, takim jak złamania u dorosłych pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości. Jest to lek na receptę.

Symblasta

Symblasta to lek zawierający kwas zoledronowy, który jest zaliczany do grupy bisfosfonianów. Mechanizm działania tego leku polega na hamowaniu aktywności osteoklastów, czyli komórek kościogubnych, mających zdolność rozpuszczania i resorpcji tkanki kostnej. Symblasta jest stosowany w leczeniu osteoporozy, w tym osteoporozy związanej z długotrwałym stosowaniem glikokortykosteroidów, u kobiet po menopauzie oraz u mężczyzn ze zwiększonym ryzykiem złamań. Ponadto, lek ten jest stosowany w zapobieganiu powikłaniom kostnym u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami z przerzutami do kości. Symblasta jest dostępny na receptę.

Symdronic

Symdronic to lek z klasy bisfosfonianów, który jest inhibitorem resorpcji kości przez osteoklasty. Substancją czynną leku jest kwas zoledronowy, który hamuje resorpcję kości, nie wpływając negatywnie na tworzenie, mineralizację oraz właściwości mechaniczne tkanki kostnej. Lek jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania to przede wszystkim leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie oraz u mężczyzn, a także zapobieganie powikłaniom kostnym u pacjentów z chorobą nowotworową z zajęciem kości.

Zendractin

Zendractin to lek zawierający kwas zoledronowy, który należy do grupy leków zwanych bisfosfonianami. Działa poprzez hamowanie resorpcji kości, nie wpływając negatywnie na tworzenie, mineralizację oraz właściwości mechaniczne tkanki kostnej. Jest stosowany w leczeniu osteoporozy, w tym osteoporozy związanej z długotrwałym stosowaniem glikokortykosteroidów, u kobiet po menopauzie oraz u mężczyzn ze zwiększonym ryzykiem złamań. Ponadto, lek jest używany do zapobiegania powikłaniom kostnym u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami z przerzutami do kości. Zendractin jest dostępny na receptę.

Zerlinda

Zerlinda to lek zawierający kwas zoledronowy, który należy do grupy bisfosfonianów. Dzięki swoim właściwościom, kwas zoledronowy wiąże się z tkanką kostną i opóźnia proces przebudowy kości. Lek ten jest stosowany w celu zapobiegania powikłaniom kostnym, takim jak złamania u dorosłych pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości. Jest to lek na receptę.

Zolako

Zolako to lek, który jest dostępny na receptę. Jest to lek przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwgorączkowy. Zolako jest stosowany w leczeniu różnych stanów, takich jak ból pooperacyjny, ból pourazowy, ból zębów, ból gardła oraz ból mięśni i stawów. Wskazania do stosowania leku obejmują również gorączkę różnego pochodzenia.

Zoledronic Acid Accord

Zoledronic Acid Accord to lek z grupy bisfosfonianów, który jest stosowany w leczeniu i zapobieganiu powikłaniom kostnym związanym z chorobami nowotworowymi. Mechanizm działania leku polega na łączeniu się z hydroksyapatytami znajdującymi się w kościach, ze szczególnie dużym powinowactwem do tych części kości, które podlegają aktywnej przebudowie. Lek jest dostępny na receptę.

Zoledronic Acid Actavis

Zoledronic Acid Actavis to lek w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, zawierający kwas zoledronowy. Jest to substancja z grupy bisfosfonianów, która hamuje resorpcję kości, nie wpływając negatywnie na właściwości mechaniczne tkanki kostnej ani jej mineralizację. Lek jest stosowany w celu zapobiegania powikłaniom kostnym (takim jak patologiczne złamania, złamania kompresyjne kręgów, napromienianie lub operacje kości, lub hiperkalcemia wywołana chorobą nowotworową) u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości. Jest to lek na receptę.

Zoledronic acid Baxter

Zoledronic Acid Baxter to lek zawierający kwas zoledronowy, który należy do grupy leków zwanych bisfosfonianami. Jest stosowany do zapobiegania powikłaniom kostnym (takim jak patologiczne złamania, złamania kompresyjne kręgów, napromienianie lub operacje kości, hiperkalcemia) u dorosłych pacjentów z zaawansowanymi nowotworami z zajęciem kości. Lek jest dostępny na receptę.

Zoledronic Acid Claris

Zoledronic Acid Claris to lek zawierający kwas zoledronowy. Jest przeznaczony dla osób w trakcie menopauzy lub andropauzy, mających problemy z osteoporozą. Zoledronic Acid Claris stosowany jest w terapii osób cierpiących na powikłania kostne związane z chorobami nowotworowymi. Lek jest dostępny na receptę.

Zoledronic acid Farmaprojects

Zoledronic Acid Farmaprojects to lek zawierający kwas zoledronowy, który należy do grupy leków zwanych bisfosfonianami. Jest stosowany do zapobiegania powikłaniom kostnym (takim jak patologiczne złamania, złamania kompresyjne kręgów, napromienianie lub operacje kości, hiperkalcemia) u dorosłych pacjentów z zaawansowanymi nowotworami z zajęciem kości. Lek jest dostępny na receptę.

Zoledronic acid Fresenius Kabi

Zoledronic acid Fresenius Kabi to lek zawierający kwas zoledronowy. Jest przeznaczony dla osób w trakcie menopauzy lub andropauzy, mających problemy z osteoporozą. Zoledronic acid Fresenius Kabi stosowany jest w terapii osób cierpiących na powikłania kostne związane z chorobami nowotworowymi. Lek jest dostępny na receptę.

Zoledronic acid Generics

Zoledronic acid Generics to lek z grupy bisfosfonianów, który hamuje resorpcję kości przez osteoklasty. Jest stosowany do zapobiegania powikłaniom kostnym (takim jak patologiczne złamania, złamania kompresyjne kręgów, napromienianie lub operacje kości, hiperkalcemia) u dorosłych pacjentów z zaawansowanymi nowotworami z zajęciem kości. Lek jest dostępny na receptę.

Zoledronic Acid Hospira

Zoledronic Acid Hospira to lek zawierający substancję czynną – kwas zoledronowy, który jest bisfosfonianem. Działa poprzez zahamowanie aktywności osteoklastów, czyli komórek odpowiedzialnych za rozkład tkanki kostnej. W rezultacie prowadzi to do zmniejszenia aktywności choroby w przypadku choroby Pageta. Lek jest stosowany do zapobiegania powikłaniom kostnym (patologiczne złamania, złamania kompresyjne kręgów, napromienianie lub operacje kości albo hiperkalcemia w przebiegu choroby nowotworowej) u dorosłych pacjentów z zaawansowanymi nowotworami z zajęciem kości. Zoledronic Acid Hospira jest dostępny na receptę.

Zoledronic Acid Juta

Zoledronic Acid Juta jest lekiem zawierającym kwas zoledronowy, który należy do grupy leków zwanych bisfosfonianami. Jest stosowany do zapobiegania powikłaniom kostnym (takim jak złamania patologiczne, złamania kompresyjne kręgów, napromienianie lub operacje kości, hiperkalcemia) u pacjentów z zaawansowanym nowotworem z zajęciem kości. Lek jest dostępny na receptę.

Zoledronic acid medac

Zoledronic acid medac to lek zawierający kwas zoledronowy, który jest inhibitorem resorpcji kości przez osteoklasty. Jest stosowany do zapobiegania powikłaniom kostnym (złamania patologiczne, złamania kompresyjne kręgów, napromienianie lub operacje kości, hiperkalcemia na tle nowotworowym) u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości. Lek ten jest dostępny na receptę.

Zoledronic acid Mylan

Zoledronic acid Mylan to lek zawierający substancję czynną – kwas zoledronowy, który należy do grupy leków zwanych bisfosfonianami. Kwas zoledronowy działa poprzez wiązanie się z tkanką kostną i opóźnianie szybkości przebudowy kości. Jest stosowany w zapobieganiu powikłaniom kostnym (np. złamania patologiczne, złamania kompresyjne kręgów, napromienianie lub operacje kości, lub hiperkalcemia wywołana chorobą nowotworową) u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości. Lek jest dostępny na receptę.

Zoledronic acid Neogen

Zoledronic acid Neogen to lek na receptę, który zawiera kwas zoledronowy. Jest to substancja czynna należąca do grupy leków zwanych bisfosfonianami. Lek ten działa poprzez wiązanie się z tkanką kostną i opóźnianie szybkości przebudowy kości. Stosuje się go w celu zapobiegania powikłaniom kostnym, takim jak złamania u dorosłych pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości, oraz w celu zmniejszenia stężenia wapnia we krwi u dorosłych pacjentów, gdy stężenie jest zwiększone z powodu obecności nowotworu.

Zoledronic Acid Noridem

Zoledronic Acid Noridem to lek zawierający kwas zoledronowy, który należy do grupy leków zwanych bisfosfonianami. Jest stosowany do zapobiegania powikłaniom kostnym (złamania patologiczne, złamania kompresyjne kręgów, napromienianie lub operacje kości, lub hiperkalcemia wywołana chorobą nowotworową) u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości. Lek ten jest również stosowany w leczeniu hiperkalcemii wywołanej chorobą nowotworową (TIH) u dorosłych pacjentów. Zoledronic Acid Noridem jest dostępny na receptę.

Zoledronic acid Pfizer

Zoledronic acid Pfizer to lek zawierający kwas zoledronowy, który jest zaliczany do grupy bisfosfonianów. Lek ten jest stosowany w celu zapobiegania powikłaniom kostnym, takim jak złamania patologiczne, złamania kompresyjne kręgów, napromienianie lub operacje kości, a także hiperkalcemia wywołana chorobą nowotworową. Jest to lek na receptę. Wskazany jest dla dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości.

Zoledronic Acid Polpharma

Zoledronic Acid Polpharma to lek zawierający kwas zoledronowy, który należy do grupy leków zwanych bisfosfonianami. Kwas zoledronowy działa przez wiązanie się z tkanką kostną i opóźnianie szybkości przebudowy kości. Jest stosowany w zapobieganiu powikłaniom kostnym, np. złamaniom u dorosłych pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości oraz w celu zmniejszenia stężenia wapnia we krwi dorosłych pacjentów w przypadkach, kiedy stężenie jest zwiększone z powodu obecności nowotworu. Lek jest dostępny na receptę.

Zoledronic Acid Sandoz

Zoledronic Acid Sandoz to lek zawierający substancję czynną – kwas zoledronowy, który należy do grupy leków zwanych bisfosfonianami. Kwas zoledronowy działa poprzez wiązanie się z tkanką kostną i spowalnianie przebudowy kości. Jest stosowany w celu zapobiegania powikłaniom kostnym, takim jak złamania u dorosłych pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości oraz zmniejszenia stężenia wapnia we krwi dorosłych pacjentów, jeśli jest ono zwiększone z powodu obecności nowotworu. Lek jest dostępny na receptę.

Zoledronic Acid Teva

Zoledronic Acid Teva to lek zawierający kwas zoledronowy, który należy do grupy leków zwanych bisfosfonianami. Jest stosowany do zapobiegania powikłaniom kostnym u pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości. Dawkowanie oraz podawanie leku następuje wyłącznie przez lekarza prowadzącego mającego praktykę w dożylnym podawaniu leków z klasy bisfosfonianów. Lek jest dostępny na receptę.

Zoledronic acid Teva Generics

Zoledronic acid Teva Generics to lek zawierający kwas zoledronowy, który należy do grupy leków nazywanych bisfosfonianami. Jest stosowany u pacjentów z występującymi powikłaniami kostnymi oraz nowotworem naruszającym układ kostny. Lek jest przepisywany na receptę. Wskazany jest u pacjentów z chorobą nowotworową z zajęciem kości w celu zapobiegania powikłaniom kostnym, takim jak złamania patologiczne, złamania kompresyjne kręgów, napromienianie lub operacje kości, hiperkalcemia na tle nowotworowym.

Zoledronic acid Teva Pharma

Zoledronic Acid Teva Pharma to lek zawierający kwas zoledronowy, który należy do grupy leków nazywanych bisfosfonianami. Stosuje się go w celu zapobiegania powikłaniom kostnym u pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości, a także w leczeniu hiperkalcemii wywołanej chorobą nowotworową. Lek jest dostępny na receptę.

Zoledronic Acid Zentiva

Zoledronic Acid Zentiva to lek zawierający kwas zoledronowy, który należy do grupy bisfosfonianów. Jest stosowany do zapobiegania powikłaniom kostnym (takim jak złamania patologiczne, złamania kompresyjne kręgów, napromienianie lub operacje kości, hiperkalcemia) u dorosłych pacjentów z zaawansowanymi nowotworami z zajęciem kości. Lek jest dostępny na receptę.

Zoledronic Fair-Med

Zoledronic Fair-Med to lek zawierający kwas zoledronowy, który jest zaliczany do grupy bisfosfonianów. Mechanizm działania leku polega na łączeniu się z hydroksyapatytami znajdującymi się w kościach, ze szczególnie dużym powinowactwem do tych części kości, które podlegają aktywnej przebudowie. Lek jest wskazany do stosowania w leczeniu osteoporozy, w tym osteoporozy związanej z długotrwałym stosowaniem glikokortykosteroidów, u kobiet po menopauzie oraz u mężczyzn ze zwiększonym ryzykiem złamań. Ponadto, Zoledronic Fair-Med stosuje się do zapobiegania powikłaniom kostnym (np. patologiczne złamania, złamania kompresyjne kręgów, napromienianie lub operacje kości albo hiperkalcemia w przebiegu choroby nowotworowej) u chorych z zaawansowanymi nowotworami z przerzutami do kości, w leczeniu hiperkalcemii wywołanej chorobą nowotworową oraz w chorobie Pageta kości. Jest dostępny na receptę.

Zometa

Zometa to lek zawierający kwas zoledronowy, który należy do grupy leków nazywanych bisfosfonianami. Stosuje się go w zapobieganiu powikłaniom kostnym, takim jak złamania u osób dorosłych z przerzutami nowotworowymi do kości. Zometa może być również stosowany w leczeniu hiperkalcemii wywołanej chorobą nowotworową. Jest to lek na receptę.

Zomikos

Zomikos to lek zawierający kwas zoledronowy, który jest bisfosfonianem hamującym osteoklastyczną resorpcję kości. Jest stosowany w zapobieganiu powikłaniom kostnym, takim jak patologiczne złamania, złamania kompresyjne kręgów, napromienianie lub operacje kości, lub hiperkalcemia wywołana chorobą nowotworową u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości. Zomikos jest również stosowany w leczeniu hiperkalcemii wywołanej chorobą nowotworową. Lek jest dostępny na receptę.