Spis leków zawierających substancję: Ezomeprazol

Axanum

Axanum to lek na receptę, który ma postać kapsułek. Składa się z dwóch aktywnych składników: kwasu acetylosalicylowego i ezomeprazolu. Kwas acetylosalicylowy zapobiega zawałom mięśnia sercowego lub udarom niedokrwiennym mózgu poprzez zmniejszanie krzepliwości krwi. Jednakże może powodować owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy, czemu zapobiega drugi składnik, ezomeprazol, który zmniejsza wydzielanie kwasów żołądkowych. Lek jest stosowany w profilaktyce zawału serca oraz niedokrwiennego udaru mózgu.

Emanera

Emanera to lek, który zawiera substancję czynną ezomeprazol. Jest to inhibitor pompy protonowej, który działa poprzez zmniejszanie wydzielania kwasu solnego w żołądku. Lek jest stosowany w leczeniu chorób związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu żołądkowego, takich jak choroba refluksowa przełyku, wrzody żołądka i dwunastnicy czy zespół Zollingera-Ellisona. Emanera jest dostępna na receptę.

Escid Control

Escid Control to lek, którego substancją czynną jest ezomeprazol. Należy on do grupy leków nazywanych „inhibitorami pompy protonowej”. Ich działanie polega na zmniejszaniu ilości kwasu wytwarzanego w żołądku. Lek ten jest stosowany u osób dorosłych w krótkotrwałym leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak zgaga, kwaśne odbijanie czy cofanie treści żołądkowej do przełyku. Escid Control jest dostępny bez recepty.

Esogasec

Esogasec to lek stosowany w chorobach związanych z nadmierną kwasowością soku żołądkowego. Substancja czynna leku to ezomeprazol, który jest specyficznym inhibitorem pompy protonowej w komórkach okładzinowych śluzówki żołądka. Lek jest dostępny na receptę.

Esomeprazol Accord

Esomeprazol Accord to lek, który zmniejsza wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Jest to inhibitor pompy protonowej, który jest stosowany w leczeniu objawów związanych z cofaniem się treści żołądkowej do przełyku oraz w chorobie wrzodowej żołądka. Lek ten jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania obejmują chorobę refluksową przełyku, leczenie wrzodów żołądka związanych z leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), zapobieganie wrzodom żołądka i dwunastnicy, związanym z leczeniem NLPZ, u pacjentów z grupy ryzyka oraz zapobieganie nawrotom krwawienia po leczeniu endoskopowym z powodu ostrego krwawienia z wrzodu żołądka lub dwunastnicy.

Esomeprazol Actavis

Esomeprazol Actavis to lek, który zawiera ezomeprazol, substancję czynną zaliczaną do tzw. inhibitorów pompy protonowej. Działa poprzez zmniejszanie ilości kwasu wytwarzanego w żołądku. Lek ten jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak zgaga lub kwaśne odbijanie. Jest dostępny na receptę.

Esomeprazol Alugastrin

Esomeprazol Alugastrin to lek zawierający ezomeprazol, który jest inhibitorem pompy protonowej. Działa poprzez zmniejszanie ilości kwasu wytwarzanego w żołądku. Jest zalecany do krótkotrwałego leczenia objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak zgaga i kwaśne odbijanie. Lek jest dostępny na receptę.

Esomeprazol Arriello

Esomeprazol Arriello to lek, który zmniejsza wydzielanie kwasu solnego w żołądku, co pomaga w leczeniu objawów związanych z refluksowym zapaleniem przełyku. Jest to inhibitor pompy protonowej, który jest skuteczny w leczeniu objawów takich jak zgaga. Lek ten jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania obejmują chorobę refluksową przełyku, wrzody żołądka związane z leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), zapobieganie wrzodom żołądka i dwunastnicy związanym z leczeniem NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka, a także leczenie zespołu Zollingera-Ellisona.

Esomeprazol Towa

Esomeprazol Towa to lek, który zawiera substancję czynną o nazwie ezomeprazol. Należy on do grupy leków nazywanych “inhibitorami pompy protonowej”. Ich działanie polega na zmniejszaniu ilości kwasu wytwarzanego w żołądku. Lek ten stosowany jest w leczeniu objawów związanych z cofaniem się treści żołądkowej do przełyku oraz w chorobie wrzodowej żołądka. Jest dostępny na receptę.

Esomeprazole Adamed

Esomeprazole Adamed to lek zawierający substancję czynną o nazwie ezomeprazol. Należy on do grupy leków nazywanych inhibitorami pompy protonowej, które zmniejszają wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Stosowany jest w leczeniu choroby refluksowej przełyku oraz choroby wrzodowej żołądka. Lek jest dostępny na receptę.

Esomeprazole Genoptim

Esomeprazole Genoptim to lek zawierający substancję czynną o nazwie ezomeprazol, należący do grupy inhibitorów pompy protonowej. Działanie tego typu leków polega na zmniejszeniu wydzielania kwasu solnego w żołądku. Esomeprazole Genoptim stosuje się w krótkotrwałym leczeniu pewnych schorzeń, w przypadkach, gdy nie jest możliwe przyjmowanie leków doustnie. Preparat ten jest skuteczny w leczeniu choroby refluksowej przełyku, która objawia się bólem, stanem zapalnym i zgagą, spowodowanymi przedostawaniem się kwasu solnego z żołądka do przełyku. Ponadto, lek ten może być stosowany w celu zapobiegania powstawaniu wrzodów żołądka, szczególnie w przypadku pacjentów przyjmujących niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Esomeprazole Genoptim jest również skuteczny w zapobieganiu nawrotom krwawienia po leczeniu endoskopowym z powodu ostrego krwawienia z wrzodu żołądka lub dwunastnicy. Jest dostępny na receptę.

Esomeprazole Mylan

Esomeprazole Mylan to lek, który zawiera substancję czynną o nazwie ezomeprazol. Należy do grupy leków o nazwie “inhibitory pompy protonowej”, których działanie polega na zmniejszaniu wydzielania kwasu solnego w żołądku. Lek stosowany jest w terapii choroby refluksowej przełyku w celu leczenia powstałych nadżerek, zapobiegania nawrotom choroby bądź w leczeniu objawowym. Ponadto esomeprazol znajduje zastosowanie w eradykacji bakterii Helicobacter pylori, którą przeprowadza się zarówno podczas leczenia choroby wrzodowej dwunastnicy lub aby zapobiec nawrotom wystąpienia wrzodu trawiennego. Lek jest dostępny na receptę.

Esomeprazole Polpharma

Esomeprazole Polpharma

Esomeprazole Polpharma to lek, który zawiera substancję o nazwie esomeprazol, należącą do grupy inhibitorów pompy protonowej. Działanie tego leku polega na zmniejszeniu wydzielania kwasu solnego w żołądku. Esomeprazole Polpharma stosowany jest krótkotrwale w leczeniu niektórych stanów, w których podanie doustne jest niemożliwe. Lek ten jest dostępny na receptę.

Esomeprazole Zentiva

Esomeprazole Zentiva to lek, który zawiera substancję czynną o nazwie ezomeprazol. Należy on do grupy leków nazywanych “inhibitorami pompy protonowej”. Ich działanie polega na zmniejszaniu ilości kwasu wytwarzanego w żołądku. Lek stosowany jest w terapii choroby refluksowej przełyku w celu leczenia powstałych nadżerek, zapobiegania nawrotom choroby bądź w leczeniu objawowym. Ponadto esomeprazol znajduje zastosowanie w eradykacji bakterii Helicobacter pylori. Lek jest dostępny na receptę.

Esprazox

Esprazox to lek dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną esomeprazol. Jest to lek stosowany w leczeniu dolegliwości przewodu pokarmowego, takich jak nadżerkowe refluksowe zapalenie przełyku i zgaga. Działa poprzez zmniejszenie produkcji kwasu solnego w żołądku, co pomaga złagodzić objawy związane z refluksowym zapaleniem przełyku i zgagą.

Helides

Helides to lek dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną esomeprazol. Jest to inhibitor pompy protonowej, który działa poprzez zmniejszanie wydzielania kwasu solnego w żołądku12. Lek jest stosowany w leczeniu choroby refluksowej przełyku, wrzodów żołądka związanych ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), a także w leczeniu eradykacji Helicobacter pylori. Pierwsze efekty działania esomeprazolu obserwuje się zazwyczaj po 2-3 dniach stosowania.

Mesopral

Mesopral

Mesopral to lek, który zawiera substancję czynną o nazwie ezomeprazol. Należy on do grupy leków nazywanych „inhibitorami pompy protonowej”, które zmniejszają ilość kwasu wytwarzanego w żołądku. Lek stosowany jest przy chorobie refluksowej żołądka, wrzodach żołądka, a także przy leczeniu zakażenia Helicobacter pylori. Mesopral jest dostępny na receptę.

Nexium

Nexium to lek zawierający substancję czynną esomeprazol, która należy do grupy inhibitorów pompy protonowej. Działa poprzez zmniejszanie ilości kwasu produkowanego w żołądku. Stosowany jest w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka, leczeniu i profilaktyce refluksowego zapalenia przełyku, leczeniu zgagi i zarzucania kwasu żołądkowego do przełyku, zakażeń Helicobacter pylori, leczeniu i profilaktyce wrzodom dwunastnicy lub żołądka u pacjentów wymagających ciągłego leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, oraz w leczeniu zespołu Zollingera-Ellisona. Nexium jest dostępny na receptę.

Nexium Control

Nexium Control to lek dostępny bez recepty, który zawiera substancję czynną esomeprazol. Jest to inhibitor pompy protonowej, który zmniejsza wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Lek jest stosowany w leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku, takich jak zgaga i kwaśne odbijanie. Ponadto, Nexium Control jest stosowany w leczeniu nadżerek w przebiegu refluksowego zapalenia przełyku oraz w zapobieganiu nawrotom refluksowego zapalenia przełyku.

Nuclazox

Nuclazox to lek zawierający substancję czynną esomeprazol, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami pompy protonowej. Działanie leku polega na hamowaniu wydzielania kwasu solnego w żołądku, co pomaga w leczeniu różnych schorzeń żołądkowo-jelitowych. Nuclazox jest stosowany w leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku, takich jak zgaga czy kwaśne odbijanie. Lek ten jest dostępny na receptę.

Remesolin

Lek Remesolin zawiera substancję czynną o nazwie ezomeprazol, która należy do grupy leków nazywanych inhibitorami pompy protonowej. Działanie tych leków polega na zmniejszaniu ilości kwasu wytwarzanego w żołądku. Remesolin jest stosowany w leczeniu chorób takich jak choroba refluksowa przełyku, wrzody żołądka lub górnej części jelita z zakażeniem bakterią Helicobacter pylori, wrzody żołądka spowodowane przez niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), zbyt duża ilość kwasu w żołądku spowodowana przez gruczolaka trzustki (zespół Zollingera-Ellisona). Jest dostępny na receptę.

Stomezul

Stomezul to lek zawierający substancję czynną o nazwie ezomeprazol, która należy do grupy inhibitorów pompy protonowej. Działanie tego leku polega na zmniejszeniu wydzielania kwasu solnego w żołądku. Stosowany jest w leczeniu choroby refluksowej przełyku, wrzodów żołądka związanych z przyjmowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), a także w zapobieganiu nawrotom krwawienia z owrzodzeń trawiennych. Lek jest dostępny na receptę.

Texibax

Texibax to lek stosowany w leczeniu choroby wrzodowej spowodowanej zakażeniem Helicobacter pylori i zapobieganiu nawrotom choroby. Zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka 40 mg leku Texibax raz na dobę przez 4 tygodnie. Maksymalna dawka to 80 mg dwa razy na dobę. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą, nie należy ich żuć ani kruszyć. W przypadku przyjęcia większej niż zalecana przez lekarza dawki leku Texibax, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek jest dostępny na receptę.

Vimovo

Vimovo to lek, który zawiera dwie substancje czynne: naproksen i ezomeprazol. Naproksen jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ), natomiast ezomeprazol jest inhibitorem pompy protonowej. Lek ten jest stosowany w objawowym leczeniu chorób stawów, takich jak choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie stawów oraz zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Vimovo jest dostępny na receptę.

Zoleprin

Zoleprin to lek, który zawiera substancję czynną ezomeprazol. Jest to inhibitor pompy protonowej, który działa poprzez zmniejszanie wydzielania kwasu wytwarzanego przez żołądek. Lek jest wskazany do stosowania w chorobie refluksowej przełyku, owrzodzeniu żołądka i górnej części jelita z zakażeniem bakterią Helicobacter pylori, wrzodach żołądka spowodowanych przez niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), zbyt dużej ilości kwasu w żołądku wywołanej przez guz w trzustce (zespół Zollingera-Ellisona) oraz przedłużonym leczeniu w zapobieganiu ponownemu krwawieniu z wrzodów za pomocą dożylnie podawanego ezomeprazolu. Jest dostępny na receptę.