Spis leków zawierających substancję: Arypiprazol

Abilify

Abilify to lek przeciwpsychotyczny, którego substancją czynną jest aripiprazol. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii u dorosłych i młodzieży od 15 roku życia. Lek jest dostępny na receptę. Abilify jest również stosowany w terapii epizodów maniakalnych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej typu I u dorosłych i młodzieży w wieku od 13 lat.

Abilify Maintena

Abilify Maintena to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu podtrzymującym schizofrenii u dorosłych pacjentów, u których uzyskano stabilizację choroby za pomocą doustnej postaci arypiprazolu. Lek jest dostępny na receptę.

Abilium

Abilium to lek zawierający substancję czynną aripiprazol, który jest neuroleptykiem zaliczanym do grupy „inne leki przeciwpsychotyczne”. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii i zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Mechanizm jego działania polega na pobudzaniu receptorów dopaminowych D2 i serotoninowych 5HT1a oraz blokowaniu receptorów serotoninowych 5HT2a. Lek jest dostępny na receptę.

Apiprax

Apiprax to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Jest on stosowany w leczeniu pacjentów dorosłych oraz młodzieży powyżej 15 roku życia, którzy cierpią na chorobę charakteryzującą się halucynacjami, podejrzliwością, chaotycznym zachowaniem oraz otępieniem emocjonalnym. Lek jest dostępny na receptę.

Apra

Apra to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Stosuje się go w leczeniu schizofrenii u osób dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia oraz w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkim w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I. Lek jest dostępny na receptę.

Apra-swift

Apra-swift

Apra-swift to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną o nazwie arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 13 lat i starszej w leczeniu epizodów maniakalnych, z objawami, takimi jak: silne podekscytowanie, rozpierająca energia, mniejsze zapotrzebowanie na sen niż zwykle, bardzo szybka mowa, gonitwa myśli i czasami bardzo nasilona drażliwość. Jest dostępny na receptę.

Aprizexen

Aprizexen to lek zawierający substancję czynną arypiprazol, który należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii u dorosłych i dzieci powyżej 15. roku życia, w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym i ciężkim w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych typu I, a także w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u pacjentów, którzy odpowiadają na leczenie arypiprazolem. Lek jest dostępny na receptę.

Aribit

Aribit

Aribit to atypowy lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną aripiprazol. Jest dostępny na receptę. Stosowany jest w leczeniu schizofrenii u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 15 lat. Dawkowanie i sposób podania leku powinien zawsze określić lekarz. Lek ten jest refundowany dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia oraz dla osób, które ukończyły 65 rok życia.

Aribit ODT

Aribit ODT to lek przeciwpsychotyczny, który jest dostępny na receptę. Substancją czynną jest arypiprazol. Lek stosuje się w leczeniu schizofrenii u dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia. Ponadto, jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I.

Aricogan

Aricogan to lek na receptę, który należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Substancją czynną jest arypiprazol. Jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych oraz młodzieży powyżej 15 roku życia, którzy cierpią na chorobę charakteryzującą się halucynacjami, urojeniami, podejrzliwością, dezorganizacją mowy i zachowania oraz brakiem emocjonalnej reaktywności. Wskazany jest w leczeniu schizofrenii oraz w leczeniu i zapobieganiu epizodów maniakalnych w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I.

Aripilek

Aripilek to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii i epizodów maniakalnych. Lek jest dostępny na receptę. Każda tabletka zawiera 15 mg arypiprazolu. Substancja pomocnicza to laktoza jednowodna.

Aripiprazole +pharma

Aripiprazole +pharma to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Stosowany jest w leczeniu schizofrenii i zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Mechanizm jego działania polega na pobudzaniu receptorów dopaminowych D2 i serotoninowych 5HT1a oraz blokowaniu receptorów serotoninowych 5HT2a. Lek jest dostępny na receptę.

Aripiprazole Accord

Aripiprazole Accord to atypowy lek przeciwpsychotyczny, który jest pochodną chinolinonu. Lek ten częściowo wiąże się z receptorem dopaminowym D2 i serotoninowym 5-HT1A, stymulując przekazywanie określonych sygnałów – działa jako agonista. Skuteczność Aripiprazole Accord w leczeniu schizofrenii jest związana z tym mechanizmem działania. Lek jest dostępny na receptę i jest stosowany w leczeniu schizofrenii u dorosłych i dzieci powyżej 15. roku życia, w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym i ciężkim w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych typu I, a także w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u pacjentów, którzy odpowiadają na leczenie Aripiprazole Accord i u których występują głównie epizody maniakalne.

Aripiprazole Accord Healthcare

Aripiprazole Accord Healthcare to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu chorób psychicznych u dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia. Lek ten jest skuteczny w leczeniu objawów takich jak halucynacje, urojenia, podejrzliwość, chaotyczna mowa i zachowanie oraz otępienie emocjonalne. Jest dostępny na receptę.

Aripiprazole Amneal

Aripiprazole Amneal to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Lek ten jest częściowo agonistą receptorów dopaminowych D2 i serotoninowych 5-HT1A, co oznacza, że częściowo się z nimi wiąże i pobudza przekazywanie określonych sygnałów. Skuteczność arypiprazolu w leczeniu schizofrenii jest związana z tym mechanizmem działania. Lek jest stosowany w leczeniu schizofrenii u dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia oraz w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I. Aripiprazole Amneal jest dostępny na receptę.

Aripiprazole Apotex

Aripiprazole Apotex to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii u osób powyżej 15 roku życia oraz w leczeniu epizodów maniakalnych u osób powyżej 13 roku życia. Lek jest dostępny na receptę.

Aripiprazole Aurovitas

Aripiprazole Aurovitas to lek przeciwpsychotyczny dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii oraz epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkim w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Lek jest przeznaczony dla dorosłych oraz młodzieży powyżej 15 roku życia.

Aripiprazole Eignapharma

Aripiprazole Eignapharma to atypowy lek przeciwpsychotyczny, który jest częściowo agonistą receptorów dopaminowych D2 i serotoninowych 5-HT1A. Jest skuteczny w leczeniu schizofrenii u dorosłych i dzieci powyżej 15. roku życia, a także w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym i ciężkim w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych typu I. Lek jest dostępny na receptę.

Aripiprazole Genthon

Aripiprazole Genthon to lek przeciwpsychotyczny, który jest częściowo wiązany z receptorem dopaminowym D2 i serotoninowym 5-HT1A, stymulując przekazywanie określonych sygnałów. Jest skuteczny w leczeniu schizofrenii. Lek ten jest również stosowany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym i ciężkim w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych typu I. Aripiprazole Genthon jest dostępny na receptę.

Aripiprazole Medical Valley

Lek Aripiprazole Medical Valley to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu pacjentów dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia, którzy cierpią na chorobę charakteryzującą się objawami takimi jak halucynacje, urojenia, podejrzliwość, chaotyczna mowa i zachowanie oraz otępienie emocjonalne. Lek jest dostępny na receptę.

Aripiprazole Mylan Pharma

Aripiprazole Mylan Pharma to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Jest on stosowany w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 13 lat i powyżej 15 lat chorujących na schizofrenię oraz epizody maniakalne o nasileniu umiarkowanym do ciężkim. Lek jest dostępny na receptę.

Aripiprazole Neuraxpharm

Aripiprazole Neuraxpharm to atypowy lek przeciwpsychotyczny, który jest częściowo związany z receptorem dopaminowym D2 i serotoninowym 5-HT1A. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii u dorosłych i dzieci powyżej 15 roku życia, w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym i ciężkim w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych typu I, a także w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u pacjentów, którzy odpowiadają na leczenie aripiprazolem. Lek jest dostępny na receptę.

Aripiprazole NeuroPharma

Aripiprazole NeuroPharma to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu chorób psychicznych u dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszych. Lek jest dostępny na receptę.

Aripiprazole Orion

Aripiprazole Orion to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii u dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej. Lek jest również wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkim w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I. Aripiprazole Orion jest dostępny na receptę.

Aripiprazole Pharmathen

Aripiprazole Pharmathen to lek przeciwpsychotyczny, który jest częściowo agonistą receptorów dopaminowych D2 i serotoninowych 5-HT1A. Jest skuteczny w leczeniu schizofrenii u dorosłych i młodzieży powyżej 15 lat, a także w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkim w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I. Lek jest dostępny na receptę.

Aripiprazole Sandoz

Aripiprazole Sandoz to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej cierpiących na schizofrenię oraz epizody maniakalne w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej typu I. Lek jest dostępny na receptę.

Aripiprazole STADA

Aripiprazole STADA to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej cierpiących na schizofrenię, chorobę charakteryzującą się objawami takimi jak halucynacje, urojenia, nadmierna podejrzliwość, niespójna mowa i zachowanie oraz otępienie emocjonalne. Lek jest również stosowany u dorosłych i młodzieży w wieku 13 lat i starszej w leczeniu epizodów maniakalnych. Aripiprazole STADA jest dostępny na receptę.

Aripiprazole Symphar

Aripiprazole Symphar to lek przeciwpsychotyczny zawierający substancję czynną arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej cierpiących na schizofrenię, chorobę charakteryzującą się objawami takimi jak halucynacje, urojenia, nadmierna podejrzliwość, niespójna mowa i zachowanie oraz otępienie emocjonalne. Lek jest również stosowany u dorosłych i młodzieży w wieku 13 lat i starszej w leczeniu epizodów maniakalnych. Aripiprazole Symphar jest dostępny na receptę.

Aripiprazole Teva

Aripiprazole Teva to lek przeciwpsychotyczny, który jest częściowo związany z receptorem dopaminowym D2 i serotoninowym 5-HT1A. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii u dorosłych i dzieci powyżej 15. roku życia, w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym i ciężkim w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych typu I, a także w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u pacjentów, którzy odpowiadają na leczenie aripiprazolem. Lek jest dostępny na receptę.

Aripiprazole Zentiva

Aripiprazole Zentiva to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną o nazwie arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii u dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia, a także w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkim w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych typu I. Lek jest dostępny na receptę.

Aripsan

Aripsan to lek z grupy przeciwpsychotycznych, stosowany w leczeniu chorób psychicznych u dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia. Choroby te charakteryzują się występowaniem objawów takich jak halucynacje, podejrzliwość, chaotyczna mowa i zachowanie, a także otępienie emocjonalne. Lek ten jest dostępny na receptę.

Arpixor

Arpixor to lek przeciwpsychotyczny, który jest dostępny na receptę. Jego substancją czynną jest arypiprazol. Stosowany jest w leczeniu schizofrenii u dorosłych oraz w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkim w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I. Lek ten znajduje zastosowanie również w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u dorosłych, u których wystąpiły głównie epizody maniakalne i którzy odpowiadają na leczenie arypiprazolem.

Aryfrenix

Aryfrenix to lek zawierający substancję czynną arypiprazol, który należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii u dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia, a także w leczeniu i zapobieganiu nawrotom epizodów maniakalnych w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Lek jest dostępny na receptę.

Arypiprazol Glenmark

Arypiprazol Glenmark to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii u dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia. Ponadto, jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I. Lek jest dostępny na receptę.

Aryzalera

Aryzalera to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii u dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia, a także w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkim w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I. Lek jest dostępny na receptę.

Ascorgem

Ascorgem

Ascorgem to lek w postaci kropli doustnych, który zawiera witaminę C, znana również jako kwas askorbinowy. Głównie stosuje się go w stanach niedoboru witaminy C, takich jak stany zapalne błon śluzowych, lub w sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania na tę witaminę, na przykład podczas przeziębienia, nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych, osłabionej odporności organizmu czy rekonwalescencji. Lek jest dostępny bez recepty.

Asduter

Asduter to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii u dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszych. Asduter jest również wskazany do leczenia epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkim w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I oraz do zapobiegania nowym epizodom maniakalnym u dorosłych, u których występują głównie epizody maniakalne i którzy odpowiadają na leczenie arypiprazolem. Lek jest dostępny na receptę.

Explemed

Explemed to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii u dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej. Explemed jest również wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkim w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u dorosłych, u których występują głównie epizody maniakalne i którzy odpowiadają na leczenie arypiprazolem. Lek jest dostępny na receptę.

Explemed Rapid

Explemed Rapid to lek przeciwpsychotyczny zawierający substancję czynną arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia, którzy cierpią na chorobę charakteryzującą się objawami takimi jak halucynacje, podejrzliwość, chaotyczna mowa i zachowanie, oraz otępienie emocjonalne. Lek jest dostępny na receptę.

Lazurex

Lazurex to lek na receptę, który zawiera substancję czynną aripiprazol. Jest to lek przeciwpsychotyczny, który jest stosowany w leczeniu schizofrenii oraz w zapobieganiu nawrotom zaburzeń depresyjnych. Lek ten jest dostępny w postaci tabletek.

Lemilvo

Lemilvo to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii oraz epizodów maniakalnych w przebiegu choroby afektywnej. Lek jest dostępny na receptę.

Preheftari

Preheftari to lek zawierający substancję czynną aripiprazol, który jest stosowany głównie w leczeniu schizofrenii oraz epizodów maniakalnych. Aripiprazol jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym, który częściowo wiąże się z receptorem dopaminowym D2 i serotoninowym 5-HT1A, pobudzając przekazywanie za ich pośrednictwem określonych sygnałów. Lek ten jest dostępny na receptę.

Restigulin

Retrovir to lek przeciwwirusowy, który zawiera substancję czynną zydowudynę. Jest to inhibitor odwrotnej transkryptazy HIV. Lek jest stosowany w leczeniu zakażeń ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) u dorosłych i dzieci, a także u ciężarnych zarażonych HIV oraz u noworodków urodzonych przez te kobiety, aby zapobiec przeniesieniu wirusa z matki na dziecko. Retrovir jest dostępny na receptę.

Ripizol

Ripizol, zawierający substancję czynną arypiprazol, jest lekiem przeciwpsychotycznym. Stosowany jest w leczeniu schizofrenii u dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia oraz w leczeniu i zapobieganiu nawrotom epizodów maniakalnych w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Ripizol jest dostępny na receptę.

Tractiva

Tractiva to lek przeciwpsychotyczny, którego substancją czynną jest arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej cierpiących na schizofrenię, a także w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 13 lat i starszej, których choroba charakteryzuje się objawami takimi jak silne podekscytowanie, rozpierająca energia, mniejsze zapotrzebowanie na sen niż zwykle, bardzo szybka mowa, gonitwa myśli i czasami bardzo nasilona drażliwość. Lek jest dostępny na receptę.