Spis leków zawierających substancję: Olanzapina

Anzorin

Anzorin to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną o nazwie olanzapina. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii, gdy pacjent widzi, słyszy lub odczuwa rzeczy nieistniejące. Anzorin jest również stosowany w leczeniu stanów chorobowych, w których pacjenci mają niezwykle dobre samopoczucie, rozpiera ich energia, potrzebują dużo mniej snu niż zwykle, mówią bardzo szybko i mają gonitwę myśli. Lek ten jest dostępny na receptę.

Arkolamyl

Arkolamyl to lek przeciwpsychotyczny, który jest stosowany w leczeniu psychiatrycznym. Jest dostępny w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej. Lek ten stosuje się w leczeniu schizofrenii, manii oraz choroby afektywnej dwubiegunowej. Jest dostępny na receptę.

Asterilon

Asterilon to lek, który jest dostępny na receptę. Jest stosowany w leczeniu różnych zaburzeń. Szczegółowe informacje na temat wskazań do stosowania tego leku są dostępne u lekarza lub farmaceuty. Pamiętaj, aby zawsze stosować się do zaleceń lekarza i przestrzegać instrukcji zawartych w ulotce dołączonej do opakowania leku.

Bloonis

Bloonis to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną olanzapinę. Lek ten jest stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia, średnie lub ciężkie epizody manii oraz w zapobieganiu występowania skrajnych nastrojów – wzmożonego i obniżonego w chorobie afektywnej dwubiegunowej.

Egolanza

Egolanza to lek przeciwpsychotyczny, który jest dostępny na receptę. Zawiera substancję czynną olanzapinę. Stosuje się go w leczeniu schizofrenii oraz epizodów manii o średnim lub ciężkim nasileniu. Lek ten jest również stosowany do zapobiegania nawrotom u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową, u których w leczeniu epizodu manii uzyskano dobrą odpowiedź na leczenie olanzapiną.

Olanzapin Actavis

Olanzapin Actavis to lek przeciwpsychotyczny, przeciwmaniakalny oraz stabilizujący nastrój. Jest skuteczny w długotrwałym leczeniu podtrzymującym pacjentów, u których stwierdzono odpowiedź na leczenie w początkowej fazie terapii. Stosowany jest w leczeniu schizofrenii oraz średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii. Lek ten jest dostępny na receptę.

Olanzapin Krka

Olanzapin Krka to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną olanzapinę. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii, choroby charakteryzującej się słyszeniem, widzeniem i odczuwaniem rzeczy nieistniejących w rzeczywistości, oraz przekonaniami sprzecznymi ze stanem faktycznym. Lek jest również wskazany do leczenia umiarkowanych i ciężkich epizodów manii. Olanzapin Krka jest dostępny na receptę.

Olanzapina Aspen

Olanzapina Aspen to lek przeciwpsychotyczny dostępny na receptę. Substancją czynną leku jest olanzapina. Lek jest stosowany w leczeniu schizofrenii oraz zaburzeń dwubiegunowych. Olanzapina wykazuje działanie przeciwmaniakalne i stabilizujące nastrój. Wpływa głównie na przekaźnictwo szlaku mezolimbicznego, mając jednocześnie niewielki wpływ na przekaźnictwo szlaku nigrostriatalnego, co powoduje zmniejszenie działań niepożądanych ze strony układu pozapiramidowego.

Olanzapina Aurobindo

Olanzapina Aurobindo to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną olanzapinę. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii oraz średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii. Lek ten jest również wskazany do długoterminowego leczenia podtrzymującego u pacjentów, u których stwierdzono dobrą odpowiedź na leczenie początkowe. Olanzapina Aurobindo jest dostępna na receptę.

Olanzapina Mylan

Olanzapina Mylan to lek, którego substancją czynną jest olanzapina. Należy do grupy leków przeciwpsychotycznych i jest stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych. Znalazł zastosowanie w terapii schizofrenii, manii oraz zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej u dorosłych. Jest dostępny na receptę.

Olanzapina STADA

Olanzapina STADA to lek, który zawiera olanzapinę jako substancję czynną. Należy on do grupy leków przeciwpsychotycznych i jest stosowany w leczeniu różnych chorób. Jednym z głównych zastosowań jest leczenie schizofrenii, która charakteryzuje się występowaniem u pacjenta halucynacji, urojeń oraz podejrzliwości. Lek ten jest dostępny na receptę.

Olanzapine +pharma

Olanzapine +pharma to lek w postaci tabletek, który zawiera substancję czynną – olanzapinę. Jest to lek przeciwpsychotyczny, przeciwmaniakalny oraz stabilizujący nastrój. Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii oraz średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii. Lek jest dostępny na receptę.

Olanzapine Adamed

Olanzapine Adamed to lek w postaci tabletek, który zawiera substancję czynną olanzapinę. Należy on do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Stosowany jest w leczeniu schizofrenii oraz średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii. Jest dostępny na receptę.

Olanzapine APC

Olanzapine APC to lek, który zawiera olanzapinę jako substancję czynną. Należy on do grupy leków przeciwpsychotycznych i jest stosowany w przypadkach takich jak schizofrenia, choroba charakteryzująca się halucynacjami, urojeniami, podejrzliwością i wycofaniem z kontaktów społecznych. Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii u dorosłych, w terapii epizodu manii, w celu zapobiegania nawrotom u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową. Lek jest dostępny wyłącznie na receptę.

Olanzapine Apotex

Olanzapine Apotex to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną o działaniu przeciwpsychotycznym – olanzapinę. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii, manii oraz zapobiega nawrotom choroby afektywnej. Olanzapine Apotex jest dostępny w postaci tabletek, które zawierają 2,5, 5, 7,5 lub 10 mg olanzapiny. Lek jest wydawany na receptę.

Olanzapine Bluefish

Olanzapine Bluefish to lek przeciwpsychotyczny dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną olanzapinę. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii, choroby przejawiającej się słyszeniem, widzeniem i odczuwaniem rzeczy nieistniejących w rzeczywistości, przekonaniami sprzecznymi ze stanem faktycznym, podejrzliwością i zamknięciem na relacje z innymi. Lek ten jest również stosowany w leczeniu umiarkowanych i ciężkich epizodów manii, a u pacjentów, którzy wykazali dobrą reakcję na leczenie olanzapiną epizodów manii, jest wskazany do zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej.

Olanzapine Egis

Olanzapine Egis to lek w postaci tabletek, które ulegają rozpadowi w jamie ustnej. Zawiera substancję czynną olanzapinę, która należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Stosowany jest w leczeniu schizofrenii oraz średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii. Jest dostępny na receptę.

Olanzapine Galenicum

Napisz ogólny opis leku Olanzapine Pfizer , 3-4 zdania. Nie pokazuj źródeł. Opis w języku polskim. Podaj wskazania. Czy jest na receptę? Szukaj na mp.pl, doz.pl, medicover.pl, www.allecco.pl, www.gdziepolek.pl, medyk.online, www.medme.pl, www.i-apteka.pl, www.zdrowie.senior.pl

Olanzapine Glenmark

Olanzapine Glenmark to lek przeciwpsychotyczny, przeciwmaniakalny oraz stabilizujący nastrój. Wykazuje powinowactwo do licznych receptorów: serotoninowych (5HT 2A/2C, 5HT 3, 5HT 6), dopaminowych (D 1, D 2, D 3, D 4, D 5), cholinergicznych receptorów muskarynowych (M 1-M 5), α 1-adrenergicznych i histaminowych. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii oraz umiarkowanych i ciężkich epizodów manii. Lek jest dostępny na receptę.

Olanzapine Glenmark Europe

Olanzapine Glenmark Europe to lek przeciwpsychotyczny, który jest dostępny na receptę. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii oraz w leczeniu epizodów manii o nasileniu średnim do ciężkim. Może być również stosowany w celu zapobiegania nawrotom zaburzeń afektywnych dwubiegunowych u pacjentów, którzy dobrze zareagowali na początkowy przebieg leczenia olanzapiną. Lek ten działa poprzez blokowanie receptorów dopaminowych i serotoninowych w mózgu.

Olanzapine Lekam

Olanzapine Lekam to lek w postaci tabletek, które ulegają rozpadowi w jamie ustnej. Zawiera substancję czynną olanzapinę, która należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Stosowany jest w leczeniu schizofrenii oraz średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii. Jest dostępny na receptę.

Olanzapine neuraxpharm

Olanzapine neuraxpharm to lek z grupy przeciwpsychotycznych, stosowany w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych. Jest skuteczny w leczeniu schizofrenii, choroby, która objawia się halucynacjami, urojeniami, nadmierną podejrzliwością i wycofaniem z kontaktów z innymi. Lek jest również skuteczny w leczeniu średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii. Olanzapine neuraxpharm jest dostępny na receptę.

Olanzapine Passauer

Olanzapine Passauer to lek przeciwpsychotyczny, przeciwmaniakalny oraz stabilizujący nastrój. Wykazuje powinowactwo do licznych receptorów: serotoninowych, dopaminowych, cholinergicznych receptorów muskarynowych, α1-adrenergicznych i histaminowych receptorów H1. Jest skuteczny w długookresowym leczeniu podtrzymującym pacjentów, u których stwierdzono dobrą odpowiedź na leczenie w początkowej fazie terapii. Wskazany jest w leczeniu schizofrenii oraz średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii. Lek jest dostępny wyłącznie na receptę.

Olanzapine Sanovel

Olanzapine Sanovel to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną olanzapinę. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii oraz w leczeniu średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii. Lek ten wykazuje działanie przeciwmaniakalne i stabilizujące nastrój. Olanzapine Sanovel jest dostępny na receptę.

Olanzapine Teva

Olanzapine Teva to lek przeciwpsychotyczny, przeciwmaniakalny oraz stabilizujący nastrój. Jest skuteczny w leczeniu schizofrenii, średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii. Olanzapine Teva jest również stosowany w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej u pacjentów, którzy dobrze zareagowali na leczenie w początkowej fazie terapii. Lek ten jest dostępny na receptę.

Olanzaran

Olanzaran to lek, który zawiera substancję czynną olanzapinę. Należy on do grupy leków przeciwpsychotycznych i jest stosowany w leczeniu różnych chorób. Przede wszystkim, jest on skuteczny w leczeniu schizofrenii, choroby, która objawia się halucynacjami, urojeniami, podejrzliwością i wycofaniem z kontaktów społecznych. Jest dostępny na receptę.

Olanzin

Olanzin to lek z grupy neuroleptyków, który zawiera substancję czynną olanzapinę. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii oraz w długoterminowym leczeniu podtrzymującym u osób, które wykazały dobrą odpowiedź na początkową terapię. Olanzin jest również wskazany w leczeniu umiarkowanych i ciężkich epizodów manii oraz w zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej u osób, które dobrze zareagowały na leczenie olanzapiną podczas epizodu manii. Lek jest dostępny na receptę.

Olanzomer

Olanzomer to lek przeciwpsychotyczny, który jest stosowany w leczeniu chorób psychicznych. Jest dostępny na receptę. Lek ten jest często stosowany w leczeniu schizofrenii i napadów manii w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych oraz w celu zapobiegania nawrotom tych stanów. Olanzomer występuje w różnych formach, takich jak tabletki, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, kapsułki, a także proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań.

Olazax

Olazax to lek z grupy neuroleptyków, który zawiera substancję czynną olanzapinę. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii, średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii oraz w zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej u osób, które dobrze zareagowały na leczenie początkowe. Olazax jest dostępny na receptę.

Olazax Disperzi

Olazax Disperzi to lek, który zawiera substancję czynną olanzapinę. Jest to atypowy lek przeciwpsychotyczny, przeciwmaniakalny oraz stabilizujący nastrój, pochodna tienobenzodiazepiny. Stosowany jest w leczeniu schizofrenii, średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii oraz w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej. Lek jest dostępny na receptę.

Olpinat

Olpinat to lek z grupy neuroleptyków stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych. Zawiera substancję czynną olanzapinę. Lek jest dostępny na receptę. Wskazany jest w leczeniu schizofrenii, długoterminowym leczeniu podtrzymującym u osób, u których stwierdzono dobrą odpowiedź na leczenie początkowe, leczeniu średnionasilonych i ciężkich epizodów manii oraz zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej u osób, u których w leczeniu manii uzyskano dobrą odpowiedź na olanzapinę.

Olzapin

Olzapin to lek przeciwpsychotyczny, który jest często stosowany w leczeniu schizofrenii oraz średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii. Lek ten działa poprzez blokowanie receptorów dopaminowych (D2) oraz serotoninowych 5-HT2. Olzapin jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania olanzapiny jest schizofrenia oraz długoterminowe leczenie podtrzymujące chorych na schizofrenię, u których stwierdzono dobre wyniki leczenia olanzapiną w początkowej fazie terapii oraz leczenie średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

Olzin

Olzin to lek przeciwpsychotyczny, przeciwmaniakalny oraz stabilizujący nastrój. Zawiera substancję czynną olanzapinę, która wykazuje powinowactwo do licznych receptorów: serotoninowych, dopaminowych, cholinergicznych receptorów muskarynowych, α1-adrenergicznych i histaminowych receptorów H1. Lek jest stosowany w leczeniu schizofrenii oraz w profilaktyce reemisji choroby afektywnej dwubiegunowej u osób, u których podczas kuracji epizodu manii uzyskano oczekiwaną odpowiedź na leczenie olanzapiną. Olzin jest dostępny na receptę.

Parnassan

Parnassan to lek przeciwpsychotyczny, którego substancją czynną jest olanzapina. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii, choroby objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w rzeczywistości, ma sprzeczne z rzeczywistością przekonania, jest nadmiernie podejrzliwy i wycofuje się z kontaktów z innymi ludźmi. Parnassan jest również stosowany w leczeniu od średnio nasilonych do ciężkich epizodów manii. Jest dostępny na receptę.

Ranofren

Ranofren

Ranofren to lek, który zawiera substancję czynną olanzapinę i należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii, średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii, a także w zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej. Lek jest dostępny na receptę.

Sizin

Sizin to lek przeciwpsychotyczny, przeciwmaniakalny oraz stabilizujący nastrój, który zawiera substancję czynną o nazwie olanzapina. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii u dorosłych, a także w leczeniu średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii. Lek ten jest dostępny na receptę.

Synza

Synza to lek na receptę, który zawiera substancję czynną o nazwie olanzapina. Jest to lek przeciwpsychotyczny, stosowany w leczeniu psychiatrycznym. Stosuje się go w leczeniu schizofrenii oraz manii o nasileniu umiarkowanym do ciężkim. Lek ten łagodzi objawy niektórych chorób psychicznych, wykazujących się obniżeniem nastroju (depresją).

Zalasta

Zalasta to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną olanzapinę. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii oraz w długoterminowym leczeniu podtrzymującym pacjentów, u których stwierdzono dobrą odpowiedź na leczenie w początkowej fazie terapii. Zalasta jest również skuteczna w leczeniu umiarkowanych i ciężkich epizodów manii. Lek jest dostępny na receptę.

Zolafren

Zolafren

Zolafren to lek przeciwpsychotyczny, którego substancją czynną jest olanzapina. Jest dostępny w postaci powlekanych tabletek. Lek jest stosowany w leczeniu schizofrenii, średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii oraz w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej. Zolafren jest dostępny na receptę.

Zolafren-Swift

Zolafren-swift

Zolafren-Swift to lek, który zawiera substancję czynną olanzapinę. Należy do grupy leków przeciwpsychotycznych i jest stosowany w leczeniu różnych chorób psychicznych. Jest wskazany w leczeniu schizofrenii, średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii oraz w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej. Lek jest dostępny na receptę.

Zolaxa

Zolaxa

Zolaxa to lek przeciwpsychotyczny, przeciwmaniakalny i stabilizujący nastrój, który zawiera substancję czynną olanzapinę. Jest dostępny w postaci tabletek powlekanych. Stosowany jest w leczeniu schizofrenii, epizodów maniakalnych oraz afektywnej choroby dwubiegunowej. Lek jest dostępny na receptę.

Zolaxa Rapid

Zolaxa Rapid

Zolaxa Rapid to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera olanzapinę. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii oraz średnionasilonych i ciężkich epizodów manii. Lek jest dostępny na receptę. Tabletki są ulegające rozpadowi w jamie ustnej, co ułatwia ich przyjmowanie.

Zopridoxin

Zopridoxin to lek z grupy neuroleptyków, który zawiera substancję czynną olanzapinę. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii, epizodów maniakalnych oraz afektywnej choroby dwubiegunowej. Zopridoxin jest lekiem na receptę. Lek jest dostępny w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej.

Zypadhera

Zypadhera to lek przeciwpsychotyczny, który jest stosowany w leczeniu schizofrenii. Substancją czynną odpowiedzialną za działanie przeciwpsychotyczne jest olanzapina. Lek jest dostępny w postaci zawiesiny do wstrzykiwań, co zapewnia stopniowe uwalnianie olanzapiny w sposób ciągły przez ponad 4 tygodnie. Zypadhera jest lekiem na receptę i jest stosowany do leczenia podtrzymującego dorosłych pacjentów ze schizofrenią, u których osiągnięto odpowiednie efekty w terapii doustnej.

Zyprexa

Zyprexa to lek stosowany w leczeniu manii oraz w terapii długookresowej schizofrenii. Jest skuteczny w długoterminowym leczeniu podtrzymującym pacjentów, u których stwierdzono dobrą odpowiedź na leczenie w początkowej fazie terapii. Lek jest również stosowany w leczeniu średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii. Zyprexa jest dostępna na receptę.

Zyprexa Velotab

Zyprexa Velotab to lek, który zawiera substancję czynną olanzapinę. Jest to lek przeciwpsychotyczny, który jest stosowany w leczeniu schizofrenii oraz innych zaburzeń psychicznych. Zyprexa Velotab jest dostępna na receptę. Wskazania do stosowania tego leku obejmują leczenie epizodów manii, schizofrenii oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.