Chlorowodorek doksorubicyny

MYOCET

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Myocet zawiera lek o nazwie „doksorubicyna”, który niszczy komórki nowotworowe. Leczenie lekiem tego typu określane jest jako chemioterapia. Lek zawarty jest w mikroskopijnych cząsteczkach tłuszczu nazywanych liposomami. Myocet jest stosowany u dorosłych kobiet jako lek pierwszego rzutu w leczeniu raka piersi z przerzutami. Jest on stosowany razem z innym lekiem zwanym „cyklofosfamid”. Należy dokładnie zapoznać się z ulotką dla pacjenta również dla tego leku. SKŁAD Substancją...

CAELYX

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Caelyx jest lekiem przeciwnowotworowym. Lek Caelyx stosowany jest w leczeniu raka piersi u pacjentów, u których istnieje ryzyko wystąpienia powikłań ze strony serca. Lek Caelyx stosowany jest także w leczeniu raka jajnika. Lek niszczy komórki rakowe, zmniejsza wielkość guza i opóźnia jego rozrost oraz wydłuża czas przeżycia pacjenta. Lek jest również stosowany jednocześnie z lekiem bortezomib w leczeniu szpiczaka mnogiego, czyli choroby nowotworowej krwi u pacjentów, którzy...

ADRIBLASTINA R.D.

Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Europe MA EEIG WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek ADRIBLASTINA R.D. zawiera jako substancję czynną doksorubicynę, która jest cytotoksycznym antybiotykiem z grupy antracyklin o działaniu przeciwnowotworowym. Lek ten może być podawany w monoterapii (jako jedyny lek) lub w połączeniu z innymi lekami cytotoksycznymi. Lek ADRIBLASTINA R.D. jest wskazany w leczeniu następujących typów nowotworów: ostra białaczka limfoblastyczna, ostra białaczka szpikowa, białaczki przewlekłe, ziarnica złośliwa, chłoniaki nieziarnicze,...

DOXORUBICIN MEDAC

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Doksorubicyna należy do grupy leków określanych jako antracykliny. Działanie leku polega na niszczeniu komórek nowotworowych w ogniskach nowotworowych i w nowotworach krwi. Lekarz może objaśnić działanie doksorubicyny u każdego pacjenta. Produkt stosuje się w leczeniu: • raka piersi • raka jajnika • raka macicy • raka pęcherza moczowego • raka płuca • raka tarczycy • nowotworów tkanek miękkich i kości (mięsaka) • nerwiaka zarodkowego (neuroblastoma, nowotwór z komórek nerwowych) • guza Wilmsa • chłoniaków złośliwych (ziarnica złośliwa...

DOXORUBICIN ACTAVIS

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Doxorubicin Actavis należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych antracyklinami. Lek Doxorubicin Actavis stosowany jest w leczeniu następujących typów raka: − drobnokomórkowy rak płuc, − rak pęcherza moczowego, − rak kości, − rak piersi, − rak krwi, − rak układu chłonnego (ziarnica złośliwa Hodgkina i chłoniak nieziarniczy), − rak szpiku kostnego, − rak tarczycy, − rak tkanki miękkiej (u pacjentów dorosłych), − nawracający rak jajnika lub błony śluzowej wyściełającej macicę, − niektóre typy raka nerki występujące u dzieci...

DOXORUBICINUM ACCORD

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Właściwa nazwa leku Doxorubicinum Accord, 2 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji używana w dalszej części ulotki to “Doxorubicinum Accord”. Doksorubicyna należy do grupy leków nazywanych antracyklinami. Leki te są również znane jako leki przeciwnowotworowe lub chemioterapeutyczne, lub „chemia”. Leki te stosuje się w leczeniu różnych rodzajów raka, w celu opóźnienia lub zatrzymania rozwoju komórek rakowych. Aby osiągnąć lepsze wyniki i zmniejszyć działania niepożądane często stosuje...

DOXORUBICIN-EBEWE

Podmiot odpowiedzialny: EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek zawiera substancję o nazwie doksorubicyna. Doksorubicyna jest stosowana w następujących wskazaniach: mięsaki tkanek miękkich i pochodzące z tkanki kostnej, ziarnica złośliwa, chłoniaki nieziarnicze, ostra białaczka limfoblastyczna, ostra białaczka szpikowa, rak tarczycy, rak piersi, rak jajnika, rak pęcherza moczowego, drobnokomórkowy rak płuc, nerwiak zarodkowy. W niektórych opracowaniach stwierdzono, że doksorubicyna może być podawana do wnętrza pęcherza moczowego. Stosowanie...

ADRIBLASTINA PFS

Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Europe MA EEIG WSKAZANIA DO STOSOWANIA Substancja czynna leku ADRIBLASTINA PFS doksorubicyna jest cytotoksycznym antybiotykiem z grupy antracyklin o działaniu przeciwnowotworowym. Lek ADRIBLASTINA PFS może być podawany w monoterapii (jako jedyny lek) lub w skojarzeniu z innymi lekami cytotoksycznymi. Lek ADRIBLASTINA PFS jest wskazany w leczeniu następujących typów nowotworów: − ostra białaczka limfoblastyczna −...