Budowa serca – działanie i choroby serca

Serce jest to jeden z najważniejszych narządów. Uznawane za najbardziej wydajną oraz niezawodną pompę, jaką znamy. Głównym zadaniem serca jest tłoczenie krwi do naczyń tętniczych, a następnie do wszystkich komórek naszego organizmu.

Budowa serca

Serce charakteryzuje się tym, że jest podzielone na dwie połowy – lewą oraz prawą. W lewej połowie krąży krew tętnicza, z kolei w prawej krąży krew żylna. Kształt serca przypomina stożek, a w jego okolicy wyróżnia się takie elementy, jak:

  • podstawa serca, która zwrócona została ku górze, w stronę prawą i ku tyłowi – z elementy tego wychodzi aorta, pień płucny oraz uchodzące do niego żyły
  • wierzchołek, który zwrócony został ku dołowi, w stronę lewą i do przodu
  • trzy powierzchnie, do których należy zaliczyć powierzchnię płucną, powierzchnię przeponową oraz powierzchnię mostkowo-żebrową

Aortą serca określa się nic innego, jak największą tętnicę znajdującą się w organizmie człowieka. Jej początek ma swoją lokalizację w lewej komorze i odcinek ten jest powszechnie określany, jako aorta wstępująca. Z kolei dalsze jej odcinki określane są, jako łuki aorty. Istotną informacją jest również to, że aorta przebiega przez klatkę piersią, aż do jamy brzusznej. Do jej głównych funkcji należy zaliczyć przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego i swobodnego przepływu krwi. Krew do aorty dostaje się bezpośrednio z serca i występuje tam pod dużym ciśnieniem.

Pień płucny jest to naczynie, którego głównym zadaniem jest prowadzić zużytą krew żylną z prawej komory serca do płuc. Ściana pnia płucnego jest o wiele bardziej grubsza, niż odpowiadające mu tętnice krążenia wielkiego. Lokalizacja tego naczynia rozpoczyna się w przedłużeniu stożka trzema zatokami pnia płucnego.

Należy również zaznaczyć, iż serce człowieka jest otoczone osierdziem, czyli swoistą błoną, której zadaniem jest ochrona serca przed tarciem podczas jego aktywności. Serce wyposażone jest również w naczynia włosowate. Głównym zadaniem naczyń włosowatych jest, aby dostarczać jak największe ilości składników odżywczych oraz tlen do mięśnia sercowego.

Budowa serca

Choroby serca

Do najczęściej występujących chorób serca można zaliczyć w szczególności: chorobę wieńcową, arytmię, migotanie przedsionków, zapalenie mięśnia sercowego.

Choroba wieńcowa jest to inaczej choroba niedokrwienna serca. Jest to zespół chorobowy odznaczający się tym, że powoduje największą ilość zgonów. Do pojawienia się objawów związanych z chorobą wieńcową może przyczynić się przede wszystkim zmniejszenie dostaw tlenu przy niezmienionym na niego zapotrzebowaniu. Osoby, które zmagają się z tym schorzeniem bardzo często skarżą się na występowanie bólów podczas przebywania wysoko w górach, bądź podczas lotu samolotem. Dzieje się tak, ponieważ wtedy ciśnienie rozpuszczonego tlenu we krwi zostaje znacząco obniżone.

Arytmia jest schorzeniem, które dotyczy zaburzeń związanych z tempem, bądź regularnością bicia serca. Czasami arytmia przebiega przez jakichkolwiek objawów, ale w niektórych przypadkach może nawet zagrażać życiu osoby chorej na tą przypadłość. Do głównych przyczyn związanych z wystąpieniem arytmii serca można zaliczyć: cukrzycę, zaburzenia pracy tarczycy, nadciśnienie, zapalenie mięśnia sercowego, jak również zakażenia wirusowe, grzybicze oraz bakteryjne. Z kolei do objawów arytmii zalicza się: bóle wieńcowe, częste zawroty głowy, trudności z oddychaniem, a nawet utratę przytomności.

Migotanie przedsionków jest zaburzeniem serca, które charakteryzuje się tym, że dochodzi do nieregularnych oraz bardzo szybkich skurczy przedsionków serca. Podczas migotania przedsionków nie dochodzi prawie wcale do skurczy serca, a krew, która się w nim znajduje wykazuje duże skłonności do tworzenia skrzepliny. Objawów tej choroby jest kilka, natomiast może zdarzyć się tak, że choroba będzie przebiegała bez jakichkolwiek objawów. Najczęściej występującymi objawami migotania przedsionków są: częste zawroty głowy, nudności, długo utrzymujące się uczucie zmęczenia, dzwonienie w uszach, kołatania serca, jak również duszności i omdlenia. Wczesne wykrycie tej choroby i poddanie się leczeniu jest niezwykle istotne, ponieważ konsekwencje migotania przedsionków mogą być bardzo niebezpieczne dla organizmu człowieka. Do jednych z najpoważniejszych powikłań można zaliczyć wystąpienie udaru, a nawet zgon.

Zapalenie mięśnia sercowego jest chorobą określaną, jako stan zapalny, który charakteryzuje się tym, że obejmuje wszystkie komórki mięśnia sercowego, naczynia serca, a także tkankę śródmiąższową. Konsekwencją wystąpienia zapalenia mięśnia sercowego może być nawet śmierć. Do najczęściej pojawiających się objawów podczas wystąpienia tej choroby można zakwalifikować: kołatanie serca, długo utrzymujące się uczucie osłabienia, duszności, ból w klatce piersiowej oraz obrzęk kostek. Z kolei do objawów współtowarzyszących zalicza się: ból głowy, ból mięśni oraz stawów, gorączkę, ból gardła. Wyróżnia się trzy rodzaje zapalenia mięśnia sercowego:

  • zapalenie mięśnia sercowego piorunujące – gwałtowne narastanie objawów
  • zapalenie mięśnia sercowego ostre – objawy mijają po kilku tygodniach
  • zapalenie mięśnia sercowego przewlekłe – ciężko określić, kiedy zaczęła się choroba i jaka była jej przyczyna