Maleinian fluwoksaminy

FEVARIN

Podmiot odpowiedzialny: Abbott Healthcare Products B.V. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Fevarin zawiera fluwoksaminę, która należy do grupy farmakoterapeutycznej: leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Wskazania do stosowania: - leczenie ciężkich epizodów depresyjnych - leczenie objawów zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. SKŁAD - Substancją czynną leku jest 50 mg lub 100 mg maleinianu fluwoksaminy. - Inne składniki leku to: mannitol (E 421), skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, sodu stearylofumaran, krzemionka koloidalna bezwodna; otoczka: hypromeloza, makrogol 6000, talk, tytanu dwutlenek...