Tag: Ketotifen

Jest to organiczny związek chemiczny, przeciwhistaminowy I generacji, antagonista receptora H1. W wyższych dawkach niż terapeutyczne stabilizuje błony komórkowe mastocytów, hamuje ich degranulację i tym samym uwalnianie z ich ziarnistości histaminy i innych przekaźników reakcji alergicznych.

Poniżej znajduje się lista leków zawierających ten związek jako substancję czynną.